[startsidan] [texter] [stella rossa musik] [artiklar] [prylar] [vykort]
[debatt] [prenumerera] [medlemskap] [lokalgrupper] [länkar]

Okay; go on, vem som förhindrar dig!


[ Svar ] [ Skriv svar ] [ Folkmakt debatt ] [ Hjälp ] [ Regler ]

Skrivet av Cecilia Shamanmark den Januari 05, 2004 at 08:40:39:

Som svar till: Re: Bojkotta rasisterna! skrivet av niklas den November 16, 2003 at 12:04:22:

The Roman of Stefan Dimiter Tcholakov; " ConfidenZional? -ConvenZional! ....instead of H.".... (Svekish language version)

**
- "Confiden-Zional?
- Conven-Zional!.." Den här roman "... confiden-Zional ? -Conven-Zional
...instead of H." inkluderar de real-life effekter/observationerna af
akademiker sportsman tennis-master Heimatlos Stefan Dimiter TCHOLAKOV, vilken
velat bara utnyttja sina yttrandefrihetsrättigheter inför både nationella och
internationella lagar, konstitutionella regler, stadgar, konventionernas
/asylrätts och relaterade avtals paragrafer som skulle förverkligas enligt
ratificering af SvekJa Kingdom så att man skulle kunna leva vidare som en
likvärdig human i samhället, men...

**

- Vad siktar de genom alla dessa barbariska behandlingar mot vissa stackare
immigranter?!... kanske genom den här behandling försöker de att skapa?
- De giriga kackerläckornas inbyggda hållbarhet...
- Vad?!
- Biologiska beskrivelsen av den pro-sionikapitalistiska lobbyn...
- Om de hör vad du tilltalar...
- Förlorar jag lönesumman?. - Vilken lik kan tala om lön?!...

**

- Det är glädjande att isolerade immigranter inte får umgås med svenska
tjejer... Tills han får fasta jobb och då svenska tejejer märker att mannen
mäktig att klara restaurangs kvittona med... - Vilken jävla
tradition motarbetar de diskriminerade helt och hållet... - Jo, det är
traditionellt... - Äsch!... Älskar vi mat mer än människor... -
Vill du höra exemplet?!... Då påminner jag om svenska kungar exempelvis Swedish
King Adolf Fredrik dör efter att ha ätit för många semlor den February 12, 1711
-?! - När man nämner Bulgaria, Romania då uttrycker vi att det finns
folk som inte klarar levebröd... Förfalskning på något sätt att dölja moraliska
sidan som också reflekteras om folk jämföras... - Vad menar du!...
Glöm inte att jag är hundra porocent svensk som har svårt att förstå... - Då
säger jag såhär; kan du visa mig ett enda exempel i Bulgaria att någon kung dött
på grund av ätit för mycket!... - No comment! - No respons,
menar du... Annars, tystnaden själv är ju en form av comment!...
** - SvekJa Kingdom har aldrig givit en demokratisk
chans till The Holy Che-liknande individer även i historien, fasta rena monarki
tiden och senare i den demokratiska fascistiska systemet som traditionellt...
- Men The Holy Che stödjer Simonnen's rösträtten i Bulgaria d.v.s. från
Socialism till Kingdom.. - Nej!... Det är inte alls han bestämmer...
Det är Bulgaria's folk som svänger från socialistlåtsade klumpbyråkratin till
demokratiska socialistiska möjligheter... - En chans även till Simonnen?..
- Simeon, inte Simon nån... Glöm inte att fortfarande socialister i makten och
alla dessa är demokratisk valda personerna... Även Simeon får en röst och en
demokratisk chans att kandidera sig... Inte alls Carl Gustav's rikedom...
- Vart går SvekJa då? - Från Mosebacke Monarki till Pentagonslutna
Oligarki... - Den svenska överklassen och officerskåren var/är
sionikapitaletsanstucken som kollaboraterade, lurade och manipulerade
huliganerna också... Det är kapitalet själv producerar ligorna... Marknaden
lanserar kriminella som så kallade "nazister", egentligen finansieras av samma
propagandkällor.. Makthavarna som bedriver sådana systembastarder hetsar dem mot
undertryckta samhällsklasserna... Om de så blodtörstiga, varför då dessa inte
biter sina egna herrar?! Varför man trycker ned arbetslösa men inte kastar sten
mot Wallenberg-juden, om de verkligen nationalister? - Säg aldrig såhär
hos de andra, riskerar karriär så kan du också börja jaga bara flugor omkring
tenniskortet... - Jo, det är fakta!...Även den officiella vänstern som
delar makten och får sin låtsade motståndspress stöd regelbundet stöd av
kulturministeriet är ordentligt borgerlig i sina värderingar. De argumenterar
mot de borgerliga förstöringarna men i första tillfället tar de turen,
fortsätter att färdiggöra destruktiviteten. De är humanistiska mot samhällets
fiender men inte solidariska med omvärldens riktiga humanister. När det gäller
anställa personer i sina avdelningar föredrar de fixa polatser åt de borgerliga
kretsarnas lågutbildade/analfabeta vänner men inte kallas
intelligenta/högutbildade man till intervjun om man bara är regimkritiker som
vittnena som registrerades att dessa är farliga p.g.a. dssa avslöjat
E.U.-korrupt etc. Oligarkins lojala vänsterns lovord är bara blaha- blaha som
sedan länge en tradition i det hyckleriets SvekJa. I ett sådant sophög kan finna
både fanatiska nationalister och deras "outlawed" barn, beställda fräcka
"bastards" halvsyskon sionistiska fanatiker får gott utrymme vilka som driver
kartläggningen mot oppositionella/potentiella motståndet i Laponia och kring
familjemedlemmar av underklassen, liksom på personundersökningar av envar som
var med och byggde upp den svenska säkerhetstjänsten efter andra världskriget
och särskilt då de avdelningar som i samarbete med det socialdemokratiska
partiet ägnade sig åt registrering av kommunister. Sosses demokratiuppfattning
är inte särskilda av svensk modell vänster som två luckor i en karusell att
färgas olika för att locka barnen. Bredvid den cirkusen finns en annan tält som
heter medien som ibland gnäller om nazismen när deras kära sionister beskymmer
på något. Men när man fokuserar om den beklagalsen ser man då dess "nazister och
rasister" verkar direktimporterade från Mosebacke Monarki som hjälper mörklägga
om riktiga brottsliga hajar som ligger bakom dem.
- ...håller med dig. Men jag funderar på något relaterat.. - Varför de
s.k. "immigrantvänliga" inte protesterar diskrmineringen när det gäller
Dimiter.. De som mestadels stöds av EU bidrag eller kulturråd liknande
stiftelser, blundar för sanna diskrimineringen...
- De är selektiva, oligarkibundna... Vissa är så trångsynta, värre än diktaturer
i huvudet... Trångsynta svenskar och svenska nationalismens svansade
instrumenter pratar om kompetenta immigranter, men de själv förhindrar när de
träffas...
- Avundsjukan är en annan faktor...
- Då behövs special doctor...
- Vad jag fattarallt detta att det här oligarkin är en apparat att driva
vidare fram, d.v.s. skiten föder skkiten och spelet gynnar finansvärldens
diktaturer.
**
- Minns du det var mest använt ord i 2000 "begreppet", då kanske
samhället tappat begreppet logiken ? - Om vad då?!.. Demokratiska
spelreglerna, var följande meningen; eller hur? -Visst!.. Det passar bättre
dagens läge för att massorna är tankespridda idag mest om om grundprinciperna.
Samtidigt som fanatiska nationalisterna hyllar SvekJa, det svenska döende
språket och Kungahuset är de nedriga mot utlänningar. Detta kan te sig lite
udda, med tanke på att Bernadötterna är importerade från Frankrike, att königin
är immigrant och att även prinsen och prinsessorna enligt nysvenskt språkbruk är
immigranter. - Immigrated instrumenter behandlas välgulligt sålänge
insttrumentet är utnyttbart... - Absolut!... Låt oss därför ta en titt på
Königin Silvia ur ett grumligt Bilderberg-perspektiv. Välfinansierade fanatiska
nationalisterna som stödjs av sionistiska kapitalet säger att invandrarna bara
kostar en massa pengar på skattebetalarnas bekostnad. Visst - apanage kallas det
i detta fall. De flesta andra immigranter vill inget hellre än att få ett
vettigt jobb. - Fanatiska nationalisterna som stödjs av sionistiska kapitalet
gnäller över att immigranter påstås hysa en motvilja mot att lära sig det
svenska språket. Tja, was sagen Königin um den sprachlichen Diskriminieringen?
Fast det är klart - en pikant germansk brytning är kanske ljuv musik i nassarnas
öron. - Fanatiska nationalisterna som stödjs av sionistiska kapitalet
hävdar att immigranternas kultur och traditioner urholkar svenska dito. Nåja -
immigranttjejer i förort ägnar sig i vart fall inte åt att slita den svenska
grundlagen och tryckfriheten i småstycken, vilket Queen Silly ju faktiskt gör.
- Sett mot denna bakgrund är det lite märkligt att det oftast är liberaler som
är republikaner och nationalister som hyllar kungahuset. - Fanatiska
nationalisterna som stödjs av sionistiska kapitalet kallar sig avsiktligt
Nazi-kriminella trots Nazismen existerar inte sedan minst 60 år, dessutom är
Nazism en fara mot sionistiska imperialismen i grunden, inte mot folk, inte
heller mot de arbetslösa... - Det är planledda provokation att produceras
Nazi-häxa-storier ständigt, speciellt i SvekJa och Australia, där folk
utnyttjas som strategiskaförsökskaniner.. **
- Den svenska monarkin grundar sig på mer än tusenåriga traditioner. Antalet
kungar har under denna långa tid uppgått till mer än 70 som alla kan anges vid
namn. Såhär låter stadgan; "King af SvekJa är sedan 1973 , nr 74 i ordningen och
tillhörande dynastin som sedan 1818 regerat SvekJa. Hans uppgifter och
funktioner är reglerade i 1974 års regeringsform. Där stadgas även riksdagens
och regeringens arbetssätt. Genom införande av denna moderna grundlag upphävdes
världens näst äldsta grundlag - endast USA's författning var äldre. -
Den konstitutionella monarkin utvecklades efter hand under senare delen av
1800-talet och fick sin slutliga form åren 1917-1919. Därmed kunde King inte
längre självständigt fatta några beslut som gick emot. Vid utformningen av den
nuvarande grundlagen rådde full enighet om att monarkin skulle behållas i
SvekJa, om än i annan form än tidigare. De uppgifter som enligt 1974 års
regeringsform och riksdagsordning åligger Konungen är följande: "Konungen är
rikets statschef" (detta stadgas i regeringsformens 1 kapitel 5§). - Tillägg
att; "Han leder den särskilda konselj som sammanträder vid regeringsskifte,
liksom de regelbundna s.k. informationskonseljerna med regeringens ledamöter.
- Han öppnar årligen riksmötet också. - Just, det är ingen detalj att
han är ordförande vid sammanträde med Utrikesnämnden, vars ledamöter utses av
för samråd med regeringen i utrikesfrågor. - Jo, han är främste
representant för den svenska försvarsmakten och innehar försvarsgrenarnas högsta
grader. Dessutom är han hederschef för vissa militära enheter. - I sin
funktion som rikets främste representant i förhållande till andra länder
ackrediterar King Carl Olof utländska ambassadörer. Han undertecknar också de
svenska ambassadörernas kreditivbrev. - Av stor betydelse är också de
statsbesök King avlägger i främmande länder liksom utländska statschefers besök
i SvekJa för vilka King är värd. Under utlandsvistelser eller i händelse av
sjukdom, fullgörs King's uppgifter av en tillfällig riksföreståndare. Som sådan
fungerar i första hand en medlem av kungahuset som fyllt 18 år och är
arvsberättigad till tronen. - Efter att ha haft en agnatisk (manlig)
tronföljd i Sweden sedan början av 1700-talet infördes en fullt kognatisk
tronföljd från och med 1980. Genom denna tronföljd - som SvekJa är första land
att införa - ärver det äldsta barnet tronrätten oavsett kön. I övrigt har
grunddragen i 1809 års successionsordning behållits. Enligt riksdagsbeslut i
november 1994 är myndighetsåldern 18 år. Statschefen kan ej åtalas för sina
gärningar utom i civilrättsliga frågor. Förändringar av hans ställning kan ske
endast genom grundlagsändring, d.v.s. genom två riksdagsbeslut med
mellanliggande riksdagsval. - Anslag för statschefens verksamhet beslutas
av riksdagen. Kostnader för denna - exklusive de som går på separat budget -
uppgår till cirka 4,50 kr per svensk och år. King är numera skattskyldig och i
likhet med andra svenskar har King och hans familj rösträtt - en rättighet som
dock av tradition ej används.
**
- Hörde du att en soldat blev beskjuten och dog omedelbart under
ceremonin vid kungliga slottet, igår den May 19, 2000. - Behöver slottet
bevakas skarpladdat? - Varför vaktar svenska värnpliktiga ett tomt slott
beväpnade med skarpladdade automatvapen? - Jussst det och jag
tillägger liknande frågor gärna.. Vilken är hotbilden mot huset? Klottrare? Ska
i så fall klottrarna skjutas med vapen som slår igenom skottsäkra västar på ett
par hundra meters håll?
- Hundra meter bort finns SvekJa's riksdag och regering. Men de har
uppenbarligen inget värde för rikets säkerhet eftersom de inte bevakas av rikets
säkerhetsresurser utan av inhyrda väktare. Som värnpliktig soldat i SvekJa's
armé är jag beredd att riskera mitt liv för att bevara freden i mitt land. Till
och med ta risker för att bevara freden i ett annat land. Men jag är inte beredd
att vådaskjutas till döds när jag vaktar ett museum.
** - Hur kommenterar du den dåden?
- Döden? Livsfarliga vapen i fel händer... - Då detta händer?..
- ...vidare!.
** - "King skjuten af sin egen högvakt!",
blir väl nästa rubrik om de ansvariga militärerna får hålla på att skylla sin
undermåliga utbildning på "den mänskliga faktorn". - Många turister som
cirkusbesökare var närvarande vid vaktavlösningen på valborgsmässoafton främst
för att titta på den förnämliga ena pukhästen . Nu efteråt förstår dem hur nära
döden de själv var. - Syns!... Det är otillständigt att ställa ut klent
utbildade och dåligt disciplinerade ynglingar med skarpladdade automatvapen mitt
i huvudstaden.

**

- "Dam"s å pappers rival elektro-svensk DumDam tidning uppger: "Silvia anmäld
till Invandrarverket...
- Får jag se numret? - Här, May 2000; uppger att; "Silvia jobbar
svart utan uppehållstillstånd... - Skoj mot uppfattningen migrantskap... En
anmälan har inkommit till Invandrarverket gällande SvekJa's queen Silvia. Enligt
anmälaren arbetar Silvia svart för ett flertal organisationer och företag, och
har gjort så i flera år. Hon har inte redovisat några inkomster och eftersom hon
inte har något arbetstillstånd riskerar hon böter eller fängelse i upp till två
år. Om brott kan styrkas kan hon även se fram emot utvisning efter avtjänat
fängelsestraff.
- Det känns klart otrevligt att inleda en sådan här förundersökning mot vår
drottning, men lagar är lagar och de gäller alla i en demokrati, säger
åklagaren.
- Att hon skulle vara immun mot straff är bara en myt." skriver Camilla HULT.
Skoj!... Immigranter lättnar och lugnas ned via sådana innehållstomma nyheter...
Känner du till Camilla's pappa? - Nej! Har det någon betydelse...
- Händelsernas, familjernas och anstälnningspositionernas utdelning har mycket
stark betydelse och föärbindelse speciellt i Scandinavia... - Säg då!
- Upptäck själv!...

**

- The Holy Che förargar utrikes departementet bl. a. diplomatiska kretsar som är
trötta att vissa saker protesteras vad som mest hemlighållits... - Hur
så!... - Han som demonstrerat utanför ambassaden i den 19 aug.ust
2000 och använde utrycket så att tolkas som inskränkning... -
Demonstration är en rättighet i SvekJa! Eller hur... - Jo men han menar
att Bulgaria använde anti-Socialism i Socialism's namn... Dåtidens Bulgaria
hycklade om socialismen menar han?.. Då¨dagens ambassad förargar sig förgäves...
- Men hans hjärna lever i byråkratiska totalitarismen som stämmer med SvekJa's
system och därför behandlas anklagelser seriöst... - Seriöst!... Det
angår inte oss!.. - Tvärtom... Din Holy Che förargar våra myndigheter
också samtidigt han beskyller oss om att Kingdom är en förbrytelse mot
demokratin... - Vad?.. Hycklar svenska institutionerna också? -
Anklagar att SvekJa inför antidemokratin i demokratins namn? - Tack vare han
inte har någon förbindelse med de kretsarna som deltar med hans uppfattning
exempelvis akademiker Torbjörn som inspirerat av The Holy Che's demonstration...
- Vad säger kritikern? - Jag har inspelat; här:... Lyssna på vad han
säger och vad de andra svarar den galna akademikern; "Regeringsformen, från
1975, fastställer att SvekJa är en demokratisk rättsstat med monarkisk statsform
och parlamentarism. - Men läser man den föregående meningen några gånger
finner man att orden demokratisk och monarkisk står emot varandra, faktum är att
det ena omintetgör det andra. De kan inte existera sida vid sida.
"Sveketsmonarchie" har idag endast representativa uppgifter och bör, enligt
många, inte uttala sig om politik. Hovstaten (d.v.s. de som administrerar
konungamakten) har långt över 50 miljoner apanage varje år. Detta är pengar som
skulle göra mycket nytta ineom t. ex. skolan eller för miljön. De som
argumenterar för ett bevarande av monarkin brukar peka på att det är ett
kulturhistoriskt arv. Inte sällan hör man även övertygande argument såsom
"Jamän, Madeleine är ju så gullig!" - Detta "arv" är präglat av
århundraden av förtryck och är tillsammans med adeln det enda som återstår av
det gamla ståndssamhället. - Nu är det dags att i sanning bli den
demokratiska rättsstat vi anser oss vara och avskaffa monarkin.
**
- Trots att det inte sattes en "King" på vissa E.U. statsskicket
skapas där andra typ av problem t.ex. demokratiska diktaturer t.ex. 16-åriga
perioden av bundeskalnsler-posten av korrump-mästar-diktaturen KOHL... Varför
klarar Germania aldrig en demokratisk vision egentligen?
- Om man ska jämföra med dagens demokratisk maskerade liberala fascister? -
Hitler's Germania var mer demokratiskt i jämförelse med den dagens E.U.-länder
om vi pratar om folkvalda...Men vi kallar motsatsen för att US-judar vill att
beskriva såhär... - Vad säger du? - Jo, Hitler valdes helt på
demokratiska valmetoder om vi skulle tala om demokratiska val och folkets
röst... Germania kallas för demokrati fast det är inte folket som röstar fram
sin president. - Vet du vem är President i Germania som har makt som
Karl Gustav? - Nej!... Det kommer jag inte ihåg... - Men du kommer
ihåg vem Hitler var, trots du aldrig träffat och allt vad officiella böcker
skrivit om honom... Vem som satte President i Germania! - Det görs av
politiker som sitter i Bundestag och länsregeringen. Det är ingen slump att han
oftast är i samma parti som styr landet. Han har fem (max tio) år på sig att
vänja sig till plikten att representera Germania ute i världen innan den nästa
börjar om på nytt - hur bra är det?
** - Vad säger The Holy Che om arbetslösheten? -
Vi kollar hans reaktionerna... Han kallas till låtsade mötena och förfrågas hur
han reagerar... - Hur?! - Han misstänker de kuratörerna som har jobb
och ställer honom till svars där medan han går som nollades... -
Frågar han inget... - Jo!.. Ibland frågar han ifrån kärnan d.v.s. som
vissa smarta immigranter frågar om att alla dessa institutionerna sätter vissa
personer på jobbet men varför inte honom... - De blir svaret att allmänhetens
förmögen privatiseras... - Inte direkt men han förstår att ansvarige
kringgår genom att hävda sådana... - Han reagerar inte privatisationen?
- Han svarar väldigt smart och hävdar att detta skulle börja med Carl Gustav!...
- Säger han!... - Vad då säger?! Han skriver, vad de anställda
försöker sudda bort i samarbete med universitetets data center experter... Tack
vare våra anställda klarade att utestänga honom från språkkurser sedan tretton
år och nästan ingen bryr sig om... - Ingen? Jag läser åtminstone...
- Kom då och titta på skärmen vad han skrivbit idag!... - Jag kan inte säga
exakt på första ögonkastet men vänta... Här... Här kan jag tolka att exakt, den
Heimatlos Stefan Dimiter Tcholakov påstår att; "Privatization borde börja med
King House... - Han går för långt och oroar de styrande kretserna då
han förklarar intressanta tankar, exempelvis; "Om välfärden urholkas borde
kungadömets absurda lyxeri ich förmåner hävs upp och Carl Gustav skulle också
kallas till Arbetsförmedlingen's så kallade låtsade jobbsökande mötena!..."
- Förstår man såhär!... - Jo, om man använder hjärnan, då förstår vad
Tcholakov och liknande menar... - Farligt!... Det är farligt!... -
Att använda hjärnan och tolka?! -?! .. - Och vad får det lov
att vara? Telia har vi sålt slut på, och sjukhusen och vårdcentralerna är redan
reserverade. Det är möjligt att vi får in lite mer av allmännyttan i morgon, men
det är svårt att säga, den har gått åt som smör i solsken. Vi har lite bibliotek
och vårdcentraler kvar om det kan vara av intresse. Och posten, posten kan du få
ett mycket bra pris på vid en snabb affär. Ta en kölapp till
privatiseringskassan. Först till kvarn får mala.

**

- SvekJa befinner sig vid så kallades Sosis-korsningen i dag; bolagiseringar
och privatiseringar, börsintroduceringar och lönsamhetsmaximeringar. -
Sosis bolagiserats redan; blivit dagens socialklädda a-sociala marknadsapor...
De säger att allt kommer att vara precis som förr, fast ännu bättre. Det finns
bara vinnare, och inga förlorare. Man borde kanske vara glad. Beställa hem lite
sprit på nätet och skåla med sina nya bostadsrättsgrannar. Skåla för den nya
ekonomin, lönsamheten och Staten AB. Skåla för de goda affärstiderna.
- Fast en dag sinar väl förråden. Kampanjerbjudandet om ett välfärdspaket för
99:90 gäller bara tills lagret är slut. Sedan får vi hitta på något annat att
kränga. Jag har ett förslag. Ett bra förslag. Ett förslag som ligger i tiden.
Låt oss damma av kungen och se om han går att sälja. Låt oss privatisera
kungahuset medan det fortfarande har ett marknadsvärde. Kan man sälja ett
sjukhus kan man med all säkerhet sälja ett kungahus. ...och näringslivet verkar
ju vara i shoppingtagen. - Försäljningen av kungahuset skulle säkert
kunna inbringa en nätt liten summa till staten. Skattebetalarna skulle slippa
den årliga utgiften på drygt 80 miljoner kronor till kungahuset, och köparen av
företaget skulle inte behöva gå lottlös han heller. Regenta AB, det skulle
säkert kunna bli lönsamt med tiden. Man skulle naturligtvis få skära hårt i
utgifterna, kostnadseffektivisera och sedan skära ännu mer i utgifterna, men
allt det där hör ju till vanligheterna. Inget konstigt med det. Regenta AB
skulle till exempel kunna hyra ut stora delar av sina fastigheter runt om i
landet för att öka intäkterna. Tomma lokaler som står outhyrda är aldrig bra.
Speciellt inte om det rör sig om en sexhundrarummare i Stockholms innerstad.
Kungahusets goodwill och starka varumärke kan också utnyttjas mer.
Föreläsningsturnéer drar in bra med stålar, det skulle drottningen kunna ägna
sig åt. Och kungen skulle kunna extraknäcka som kändisbartender runt om i landet
som "Kung i baren". En given succé. - Kungafamiljen skulle
naturligtvis även fortsätta med sina statliga uppdrag, enda skillnaden mot förr
skulle vara att det nu skedde på entreprenad. Två timmars vinkande i Rinkeby,
invigningar med band som skall klippas, eller medverkan vid Nobelfesten. Alla
uppdrag skulle faktureras enligt fastslaget arvode. Regenta AB skulle bära sina
egna kostnader och vara ett självständigt bolag. För Sverige i tiden. Fast nu
är det ju inte lika lätt att sälja ut kungen, som att sälja ut posten, sjukhusen
eller televerket. Det är mycket svårare än så. Monarkin är ingenting som man
avskaffar på en pisskvart. Det är synd. För ett kungahus kan man både ha och
mista, som min mormor brukar säga. Fast hon är förstås ett undantag. För de
flesta kvinnorna i landet står kungahuset för en dockskåpsliknande bild. En bild
som de har hämtat från Se och hörs glamoriserade klipparkiv. Men det är på tiden
att den seriösa presskåren utmanar skvallerpressens monopol. Om man kan granska
IOK och OS, modevärlden och pingströrelsen borde man rimligtvis kunna granska
kungahuset som rörelse också. - Låt oss lägga bort titlarna, och
låt oss ta en närmare titt på kungahuset. Sedan kan vi ha en folkomröstning om
monarkins vara eller icke vara.
**
- Brasilianska mammas och germanska bankdirektorsdotter Silvia Sommerlath som
föddes i 1943- nämns i SvekJa som germansk för att banker räknas som ädlare än
Brasiliansk people. - Dotter till direktör Walther Sommerlath och Alice de
Toledo. Silvia växte upp i Sao Paulo, Brasilia där hennes far arbetade som VD
för Svenska Uddeholm's brasilianska dotterbolag. 1957 flyttade familjen till
Västgermania. 1965 tog hon studenten efter en fyraårig tolkutbildning med
behörighet i spanska. Efter det arbetade hon på Argentina's konsulat i München.
- 1972 vid de Olympiska Spelen i München träffade den då 28-åriga Silvia,
dåtidens kronprins Carl Gustav BERNADOTTE. De förlovade sig den 12 mars 1976
och gifte sig den 19 juni samma år. illsammans har de barnen Victoria, född
1977, Carl Philip, född 1979 och Madeleine, född 1982.
- Queen's uppgifter är precis som kungens representativa. Hon deltar ofta i King
Carl XVI Gustaf's officiella uppgifter och resor. Queen Silvia har inget
förmåga om sociala handlingar men mediala stöd propagerar att hon särskilt
intresserad av utbildning och sociala frågor. Hon besöker regelbundet statliga
och kommunala myndigheter och institutioner och skolor för att visa att kanske
hon förstår åtminstone vad sjunger man å scenen.
- Men jag troro att de handikappades situation engagerar Queen särskilt mycket.
Hon är ordförande i Stiftelsen Queen Silvia's Jubileumsfond för forskning om
barn och handikapp samt i Kungaparets Bröllopsfond som stöder forskning inom
sport och idrott för handikappade ungdomar. Queen deltar ofta i evenemang med
handikappanknytning, exempelvis de Olympiska Spelen för handikappade och
konferenser där handikappfrågor tas upp.
- Varför påpekar du Silvia's födelsedatum? - Eftersom The Holy Che föddes
nästan samma år och kommit som immigrant som Silvia, då kan man lätt komma ihåg;
eller hur, min vän?.. Samma år, två olika immigranter... Två människor inför
lagen men ena behandlas som inte ens människa, medan andra framställs som
övermännsika... Det är extremt exempel visar SvekJa's rätta ansiktet hur man
behandlas i en kvarn som har två helt olika moral och etikdeformation...
Dessutom förastår vi bättre varför sionistiska kapitalet stödjer ett sådant
marionette... Skulle ett sådant Kungadöme hållas kvar istället för en riktig
demokrati?... - Ser du dubbelmoralen hos vissa immigranter... De som
skriver om sina ägna fantasier aldrig behandlar viktiga frågor... - Vem
då! - Här är invandrartidningen som utnyttjar immigrant tjejer som
billiga instrumenter, här är exempelvis Pascalidou... Hon också skriver sina
ägna vinsters skull som onkeln Kallifatides... - Jag kan inte förstå om
lierature, inte helle sådana garniture... Men eftersom du sa att denne skojaren
heter Pascalidou då vill jag att jag känner en familj i Sofia... - Hon kommer
från Bulgaria? - Nej!... Vänta lite jag säger färdigt; den familjen
flyttade från Romania och har samma efternamn Pascalidou... Då frågade jag om de
vet något den tejejn... Jo, en bulgarisk affärsman som fixat Grekiskt pass
besökte en gång en by i Romania att nöja sig där ett tag. Han träffade där en
tejej och föddes efter nio månader en baby döptes Alexandria... Pappan är känd i
Bulgaria... - Gypsie! - Nej!.. Alla Romanianer betyder inte att alla
är Romanier... Pascalidou familjen är grekisk-bulgarisk jude kanske som
registrerats officiellt i Romania nuförtiden för att vissa föddes av resande
affärsmän i byarna som tillhör Romania... - Det låter krånglkigt...
- Det är plus poäng för vissa att förflutet vara krångligt annars svenska
hyckleriets slottet PEN-klubben slutar att bidra till de skojarna... - Det
finns en annan marionette heter Jannis Konstantis också inte underskrivit de
anti-registrerings upprop inte heller viljat skriva en rad om förtrycket när
detta pågående förtrycket offrar hundratals Tcholakov och liknande "äkta
regimkritiker"... Valpar föds från samma skål och skålar därför tillsammas men
inte syns på scenen när en Anti-Fascist utestängs från arbetslivet... -
Nu förstår jag? - Vad förstår du! - Varför Kallifatides,
Jannis, Papandreu, Vassilius och Pascalidou inte avslöjar sina riktiga rötter...
- Varför? - Då riskerar systemets-gycklarna att förlöra sina förmån
hos det svenska kulturministeriet och liknande parasit paraplyer... -
Visst!... Det räcker inte att besöka synagogovitz och slicka herrarnas
stövlar...

**

- Har du hört vad Silvia bluffat i knäna av "Big Brother"? - Jo, även den
döva Svenne hörde vad hon klumpigt om mänskliga grejer... Men hur kommenterar du
den? - Silvia SOMMERLATH-BERNADOTTE ville inte tala för palestiniernas
rätt utan smörjar bödlarna... Mycket kan och bör diskuteras kring krisen som
idag pågår i Palestina och de andra ockuperade områdena i Mellan Östern.
Fredsarbetet, vilken under flera år mer eller mindre tvingats fram, har nu
totalkollapsat. Det som vi ser idag, stenkastande unga män och kvinnor,
stenkastande gamla och barn, är resultatet av ett misslyckat sk fredsarbete.
- En fred bör baseras på rättvisa, humanitära och realistiska krav, villkor samt
fördelningar, säger jag.
- ...håller med dig; men eftersom detta inte har skett så exploderade den
palestinska frustrationen, frambringad av de många orättvisorna, i stenkastande
vrede. En vrede där palestinier endast med en sten som vapen kämpar mot
israeliska soldater och deras attackhelikoptrar som inte tvekar för att döda
stenkastande barn. Men det är den palestinske stenkastaren som tolkas som
terrorist. Den här vreden kan inte dämpas av USrael's premiärlögnaren, Ehud
Barak, som hotar att avbryta fredsförhandlingarna, eftersom det i palestiniernas
ögon aldrig existerat en fredsprocess. För dem har det endast existerat en
process som tillåter Fascist USrael att snabbt och effektivt, utan att omvärlden
märker det, utvidga sina gränser och minskar möjligheterna till en palestinsk
oberoende stat.
- SvekJa's imbecill premier fatty G.rån Petsion har inte agerat utan istället så
dämpar han all kritik riktad mot USrael från svenskt håll, vilket jag anser är
tragiskt.
Queen Silvia uttalade sig i United Nations och riktade kritik mot de palestinska
barnens mördrar där hon ansåg att de borde de borde hålla sina barn hemma så att
de inte skulle riskera att dödas av detta sionistiska ockupational gängets
kulor.
- Jo, det är sant vad du beskriver... Istället för att kritisera soldaterna och
deras grymma agerande valde hon en lätt, dock fel, väg. Kommentaren tyder endast
på att Queen Silvia inte har den blekaste aning om vilken standard och
förhållande palestinierna lever under samt varför de under 50 år tvingats till
fullständig förnedring.
- Omvärlden, du som kommenterat nyss här, jag och våra vänner måste säga emot.
USrael ska inte få agera så här. Om ingen reagerar och om ingen vågar säga något
så kommer vi att hålla en ny förintelse konferens om 50 år. Men den här gången
kommer vi att sörja det palestinska folket... - Sålänge en dam sitter
i Kungadömets soffan borde tänka efter när hon äger amerikanska etablissemangets
talarstolen. Det är ännu värre om hon inte var berusad då använde illa ord mot
de förtryckta mammor, trots hon själv är mamma. Man kan inte förstå dem som tror
att palestinska föräldrar bryr sig mindre om sina barn än andra. Det tyder på en
rasistisk människosyn. - "Vi skulle vilja bjuda in Silvia så hon får
se varför våra barn kastar sten", sade en av palestinska tjejer då de
demonstrarade efter skandalen i SvekJa Kingdom. - Nej, hon svarar inte!
- Man bör inte vara så säker om kungliga saker... - Glöm inte att det här
är en circus som till exempel en grupp bestämmer vad de översittande skall
läsa... - Vad?! - Exempelvis de drabbade människornas
anklagelserna kan skada king's hälsa så vänder man vissa brev till gruppen som
"our boys" arbetar där och kopierar viss brev... - Visa mig ett brev
exempelvis... - Här; Stefan Dimiter Tcholakov... Vill du se fler?!
- Nej, tack!
**

- Sluta svansa!.. Skrota den sioniserade kingdom circusen! - Säger du?!
Vad har monarkin att göra i en modern demokrati?
- Hur kan man ärva en nations högsta ämbete, hur kan man födas till statschef på
2000-talet?
- Är det försvarbart att döma en människa till att vistas i guldbur samt
konstant mediarampljus på livstid? ...och varför svansar journalistkåren så för
kungahuset, varför förekommer ingen som helst kritik i medierna?
- När ska någonsin en floskelfri debatt äga rum om detta?
- The Holy Che som skickade en helt ny överraskande manifestation igår den 10
November 2000, kategoriserar svenska oligarkin på väldigt intressant sätt...
Gamla trötta monarkistiska klyschor som... 1 "men de gör ju så himla bra pr för
Sweden" ; 2 "kungahuset är ju traditioooon" ; 3 "men de har ju ändå ingen makt
och ingenting att säga till om" ...
- ...har vi redan hört. Om de ska betraktas som pr-företag ska de också fungera
som ett pr-företag som tillåter insyn och granskning av uppdragsgivarna. Hovet
vägrar att ge folket insyn i deras användning av de 100-tals miljoner
skattekronor vi betalar dem varje år! Presidenter ger minst lika bra pr, de är
folkvalda och kostar. Att något är tradition ger knappast existensberättigande.
Att dumma seder har en lång historia innebär inte att man inte kan ändra på dem.
Dessutom var kungarna folkvalda innan Gustav Vasa! ...och vi har avsatt kungar
förr. Det var så Jean Baptiste Bernadotte, en "ofrälse" Napoleon-officer
lyckades snika till sig den svenska kronan. Han köpte den för sina krigspengar i
början av 1800-talet.
- ...och de har visst makt, inte minst mediemakt. King är både statschef och
innehar de tre försvarsgrenarnas högsta grader.
- King's och Silvia's mediautspel, ofta med konservativa förtecken (ta bara
Silvia's grodor om Mellanöstern's all icke judiska mödrar samt om abort!) får
oerhört genomslag och får alltför ofta stå oemotsagda.
** - Ska kungadöme avskaffas?
- Vem som önskar detta? - Massor... Jag känner folk som...
- Strunta i sådant folk! Systemlojala lagmakarna lyssnar på sionistiska
kapitalets bedömningar i dagens läge... - Systembolagets lojala?!
- Både betecknat... **
- Republikkravet har funnits på socialdemokraternas program sedan 1911. Carl
Lindhagen motionerade redan 1912 i riksdagen om införande av republik, men det
hade han ingenting för. Monarkin klarade till och med mötet med det radikala
sextiotalet och 1969 års grundlagsreform. Det finns republikaner i SvekJa. De är
fler än vad man kan tro, men de syns inte och de arbetar inte heller särskilt
aktivt för republiken. De har inte givit upp, men de vet att frågan saknar
politisk aktualitet och de har läst opinionsundersökningar som berättar att
svenska folkets förtroende för kungahuset är stort.
- De har flera argument
- Men de finns. Åtminstone fyra av de partier som är representerade i riksdagen
är republikanhängare: socialdemokraterna, vänsterpartiet, folkpartiet och
miljöpartiet de gröna. Och republikanerna har argument för sin sak. Det är
principiellt oacceptabelt att rikets högsta ämbete går i arv inom en enda
familj. I en demokrati ska alla, oavsett börd, ha chans att bli statschef. För
att få även låga befattningar inom statsförvaltningen krävs att man kan
dokumentera någon form av förtjänst och skicklighet, men för det högsta krävs
inga meriter alls, bara att man är född inom en viss familj. - Monarkin hör
till den fördemokratiska tid då folk trodde att kungen och all annan överhet var
förordnad av Gud.
- Det är, som Annette Kullenberg skrivit, "något unket och onaturligt" med den.
- King påverkar opinionsklimatet
- Det sägs att kungen enbart har representativa och ceremoniella uppgifter och
inte spelar någon politisk roll, och det är sant. Men kungen är ordförande i
utrikesnämnden, och andra länders sändebud ackrediteras hos honom.
King&familjegänget påverkar både direkt och indirekt opinionsklimatet.
Kungafamiljen och medierna framkallar gemensamt ett nationellt svassande som i
grova fall urartar till servilism och kryperi. Press, radio och tv hjälper till
att bevara föreställningen att de kungliga besitter särskilda egenskaper och
uträttar storverk. I själva verket omskrivs de för vad de är, det vill säga
kungliga, inte för vad de gör.
- SvekJa har en konstitutionell monarki, heter det, men den fungerar av allt att
döma också kommersiellt. Och barnen, som inte tillfrågats om de vill spela sina
roller, får finna sig i att bli exploaterade.
- Det är naturligtvis en illusion att tro att den svenska monarkin kommer att
avskaffas i år eller nästa år. Inget parti vågar aktualisera kravet. Men det
känns ändå angeläget att någon gång påminna om de enkla, men grundläggande och
rationella principer som talar för monarkins avskaffande.


**
- Alla tjänar på att monarkin läggs ned.., hävdar The Holy Che.. - Jag
instämmer med honom... Om hemliga exportering av galna ko-sjukan smittade köttet
och om Palestinafrågan har kungahuset gjort det igen. När ska de lära sig att de
inte får uttala sig i politiska frågor? Nu senast sa kungen att han tänker börja
äta mer kött och samtidigt sa Silvia att hon tyckte att svenskar hade en vänlig
och bra attityd mot djur, något som klart motbevisats av filmer och fotografier
från bondgårdar och slakterier i SvekJa. - Det här är dock inte
första gången. Förra året sa Silvia att palestinska föräldrar körde ut sina barn
för att kasta sten mot militären. Detta uttalande fick inte så stort utrymme i
svensk press, men i israelisk press fick det desto mer. Palestinierna tog det
som ett svek från svensk sida medan judar såg positivt på förändringen i den
svenska attityden. Det enda jag kräver är att svenska folket själv ska få välja
de personer som de tycker ska representera SvekJa. Avskaffa monarkin nu, det
skulle alla tjäna på. ** -
Kungahuset är en onödig lyx som inte tillför medborgarna något. - Jag
skulle också komma ditår med meningen allmänhetens förmögen... Människor som
föds för att dyrkas?!? De får åtskilliga skattemiljoner för att vara glamourösa,
bara för att finnas till. Satsa pengarna på sjukvården istället!!!
**

- Man bör inte glömma att Kungahuset ingår traditionella institutionerna och
därför ser man dem också som kluven tunga om världhistorien... -
Exempelvis? - Kungen den levande Carl Gustav's morfar var Hitler's
vän ... - Nej, det tror jag inte; det är en extra amatör, ässigt judisk
lögn.; först producerar sedan protesterar... - Absolut inte!.. Har du höärt om
Madame Hertigen? Nya uppgifter: Hertigen hjälpte Hitler till makten - Han var
kungens morfar och han var ober-gruppenführer i SA under andra världskriget.
- Han, hertig Carl Eduard, hjälpte Adolf Hitler till makten visar ny forskning.
Kung Carl Gustaf var bara åtta år gammal när hans morfar dog 1954. Några år före
sin död hade hertig Carl Eduard von Sachsen-Coburg und Gotha stått anklagad
inför avnazifieringsdomstolen. Han var svårt märkt av cancern och han dog innan
han kunde dömas. Som ordförande i tyska Röda korset under kriget gjorde han
hjälporganisationen trogen Hitler. 1937 såg han till att hakkorset byggdes in i
organisationens symbol.
- Ansågs inte vara en viktig nazist ?
- I förordet till årsboken 1941 beskrivs hur den svenska
sionräddningsmaskineriet Red Cross engagerat strävar mot en seger för
Stortgermania. Med tillägget "Heil Hitler". En av hans närmaste män, vice
ordföranden Ernst Robert Grawitz, utfärdade riktlinjer om hur man skulle välja
ut regimkritiker från regimvänliga judar i Auschwitz. Regimvänliga alltid blev
övervakare och medhjälpare som enkla hundar. Trots detta ansåg
efterkrigsdomstolen att kungens morfar tillhörde de mindre betydelsefulla
nazisterna. Ny forskning vid Oxfords universitet visar dock att
ober-gruppenführer Carl Eduard kan ha haft större betydelse för Hitler's
maktövertagande än vad man tidigare trott. I senaste numret av det ansedda
germanska veckomagasinet Die Zeit upptar bilden av kungens morfar en halv sida.
Rubriken lyder "Hur han beredde vägen för Hitler".
Professor Alf Johansson är inte förvånad; "Det är ju allmänt känt att det var
med hjälp av de konservativa krafterna som Hitler lyckades komma till makten",
säger han. Han mötte Adolf Hitler redan 1922
- Vad som kan tyckas förvånande är att kungens morfar var nazist långt innan
Hitler blev en politiker att räkna med.
- Absolut riktigt!.. Redan 1922 träffades Carl Eduard och Hitler första gången.
Hitler höll ett av sina första viktiga tal i München för en högerextrem
organisation som Carl Eduard stödde. Tio år senare gifte sig hertigens dotter
Sibylla med den svenske kronprinsen Gustaf Adolf. Bland de första att gratulera
till det lyckade valet av svärson fanns Adolf Hitler. Att prinsparet Gustaf
Adolf och Sibylla var german-vänliga under kriget är ingen hemlighet.
– Kungahuset var splittrat, men de var tysksympatisörer, säger historikern
Sverker Oredsson. - Vad säger Carl Gustav själv... - Som vanligt,
har diarrée och fängslat sig i toaletten sedan igår den 26 januar 2001..
Aftonbladet har förgäves sökt kungahuset för en kommentar.
**
- Allow! Ye', Dagens Nyheter's reception, hur kan jag hjälpa til dig? Ahhoj, är
du också sekreterare? Hos vem sade du? Hos Ordförande Harald Bergström? Nehej
då, min handskrift inte så dåligt, vem som hävdar.. Här står ju korrekt Harald
Bergström... Är du som lämnade meddelandet att någon omedelbart kopiera en extra
fax till er byrå också? Kontrollera adressen, jo; inget fel, det har jag
skrivit, repeterar; Växjö, Hössjö, 340 36 Moheda... - Stämmer?
- ...områdets ansvarige... - ...fortsätt, jag hör dig! -
... judiska lobbyns legal representant?
- ...också stämmer - Tel.: 0472-701 46, mobil 070-810 15 84, fax
0472-701 55 - Det också korrekt... - Okay, då Vad är det nu
problem nu? - Problemet är du själv, men det är inte inte Harald
Bergström's byrå!... - Vem då? - Någon som undrade bara vem
som fixat kopiera Stefan Tcholakov's alla känsliga hemliga uppgifter genom
sådana metoder direkt ur tidningens arkivet och myndigheternas skåp...
självklart skulle också veta vilken idiot sekreterare du som avslöjar allt på en
gång så enkla sättet! - ?!
** - Jag har en annan nyhet som
täcker din berättelse; $A skyddade nazimöten... $$turm-abteilungen
(stormavdelningar). Nazistiskt halvmilitärt kampförbund grundat 1921 för att
skydda nazistiska möten. SA-männen kallades även brunskjortor. $$A var
socialradikalt och drömde om att bli en ny germansk folkhär. Efter nazisternas
maktövertagande 1933 steg antalet SA-män till fyra miljoner. Vid de långa
knivarnas natt 30 juni 1934 lät Hitler likvidera SA's främsta ledare. Därefter
miste SA sin makt och betydelse. - Faktakälla? -
National Encyclopedia!.. - Vem som publicerar den kända encyclopedia
i Svekja? - Judiska klanen Bonniers och samverkande instrumenter som
allihop experimenterat I Tel Aviv att manipulera världshistorien! -
Wow!.. Då fråga om att det funnits i poriginalet av paragrafen i Britannia?
- Nej!... Det är lite olika men hur skulle du gissa såhär perfekt... - Att
kunna förstå problemets halvan betyder lösa halvan... **
- Yttrandefrihetens fiende nummer ett... - Kingdom!... -
Värre än Britannia's Tory BLiar-allierade United Kingdom of Britannian
Oligarchie... The United judaized Kingdom of SvekJa... Att kungahuset till synes
jobbar aktivt för att inskränka yttrandefriheten är historiskt sett ingen nyhet.
Men synnerligen allvarligt ändå... - ?!... - I närmare 20
stater är Internet totalförbjudet eftersom det betraktas som en nationell
säkerhetsrisk. Regimerna i dessa länder har naturligtvis helt rätt: möjligheten
för människor att fritt få uttrycka sina åsikter är det största hotet för
diktaturer. Följdriktigt har också myndigheterna i länder som Nordkorea, Irak
och Libyen förbjudit medborgarna att använda Internet. - Vi i SvekJa
brukar tycka att detta är fel. ...och det gör vi väl fortfarande. Eller?
För några år sedan drev Ecpat, Rädda Barnen, polisaparaten och Queen Silvia en
kraftfull lobbykampanj för att ändra grundlagen. Målet – som uppfylldes 1
januari 1999 – var att förbjuda barnpornografi. Kampanjen spelade på känslor,
samma starka olustkänslor som drabbar alla som kommer i kontakt med utnyttjadet
av barn. För den som följde debatten verkade det som om Sweden plötsligt
drabbats av en våg av barnpornografiska brott. Detta var uppenbarligen också vad
riksdagsmännen trodde. Expressen's Peter Kadhammar kunde dock visa en annan bild
av verkligheten. Uppgifterna om mängden barnpornografibrott var nämligen
kraftigt överdrivna, i vissa fall var de rena lögner. - Den hysteri som
skapades kring barnporren byggde på en bluff: av 42 dokumenterade brottsfall i
Europa sedan 1980 var två (2) svenska, uppger Europol själv idag den 18 januar
2001.
- Det fanns ingen barnporrvåg. Allmänheten blev lurad. Grundlagen ändrades ändå.
- Effekterna av grundlagsförändringen vet vi ännu inte. Däremot vet vi att
förändringen var totalt onödig. Det tidigare förbudet mot innehav av
barnpornografi räckte gott nog till både polis och åklagare. Med Drottning
Silvia's senaste utspel är vi där igen. Nu är det Internet som är i
skottgluggen.
– Vad har vi för lagar när det gäller Internethantering, hur skyddar man barn?
frågar sig Queen.
- Tja, svaret är enkelt. Vi har svenska lagar som både gäller och fungerar.
Detta om något borde vara en sak som Drottningen levde i visshet om – i annat
fall är det säkert möjligt för kungahuset att få någon sorts konsultation i
juridiska frågor. Det är faktiskt tack vare just dessa lagar som sju personer
nyligen delgivits misstanke om barnpornografibrott i det hittills största
tillslaget mot svenska pedofiler. Visst, Internet gör det svårare för poliserna
att komma åt brottslingarna, men det är inte fler inskränkningar i
yttrandefriheten som behövs utan mer resurser till polisarbete på Internet.
- De barnpornografiska brott som begås på Internet består oftast av spridning av
barnpornografiskt material. Vanligtvis sker brottet genom att två eller flera
användare kommunicerar direkt med varandra via sina datorer. Eftersom
pedofilerna mycket väl känner till att deras verksamhet är brottslig, är detta
inget som sker öppet. Det finns helt enkelt knappast någon slump som kan göra
det möjligt att man helt plötsligt sitter med ett lösenord och ett användarnamn
i handen och vips är inloggad på en hemlig barnporrs-BBS. - Det finns heller
inga tekniska möjligheter att hindra pedofiler som vill skapa nätverk med
varandra. Däremot kan polisen upptäcka och stoppa dessa nätverk. Tanken på en
inskränkning av Internet är ett direkt hot mot det fria ordet och skulle
dessutom drabba precis alla andra än de man vill komma åt.
- Frågan om vad på Internet som barnen ska få tillgång till är en annan sak, och
i första hand föräldrarnas uppgift.
- För oroliga föräldrar finns det en rad sätt att skydda barnen om de surfar på
egen hand. Flera filtreringsprogram finns tillgängliga och till och med vanliga
sökmotorer som Altavista erbjuder möjligheter för mammor och pappor att ställa
in webbläsaren så att barnen inte kommer åt till exempel porrsajter. Det behövs
inga lagar för detta. Lärdomen av förra barnpornografidebatten är att det behövs
krafttag och engagemang för att förhindra de grundlagsändringar vi tidigare
trott skulle vara så svåra att driva igenom.
- Även i demokratier är yttrandefriheten ständigt hotad. Att kungahuset
tillsynes jobbar aktivt för att inskränka yttrandefriheten är historiskt sett
ingen nyhet. Men synnerligen allvarligt ändå.

**

- Dags att skrota monarkin... - Tomtar och troll, jättar och häxor,
kungar och drottningar, prinsar och prinsessor hör helt klart till sagorna. Så
låt dem stanna där. I ett modernt samhälle hör de inte hemma.
** - Vad tjänar folk av
kungafamiljenskärleksaffärer? - Vad tjänar vi skattebetalare på den
svenska monarkin? - Har statsministern ngen kapacitet att klara ta hand
om utländska representationsbesök och delta i olika invigningar ? -
Den kungafamiljen lever på oss skattebetalar... - Varje dag måste vi
läsa om deras barns kärleksaffärer, vilka märkeskläder de bär och vilka fester
de går på. - De som tycker att kunga huset bebövs för att
representera SvekJa, så säger jag att vem som helst med adekvat utbildning kan
representera landet. Jag tycker också att det hör inte till i en demokrati att
ärva en arbetsplats. Platsen måste tillfalla den som är mest lämpligast och mest
kompetent för jobbet och det är inte något man kan skylla kungen för.
- Monarkin hör hemma på medeltiden. - Det är skammen att vi idag den 7
september 2001 ännu diskuterar samma saker... - Traditionellla
diktaturkänslan består, men... Hur annars skulle våra skurkar lura stackars
Hitler?! - ?! - Passa på!.. Bonniers' anställd Bosse SCHÖN
förberedde sina böcker då han vistade hos svenska nationalistiska fascister utan
någon minsta bråk emellan... Samtidigt prisades av sionistiska lobbyn, då ingen
av de nazister visade missnöjet... - Orsaken? - Sedan 60
år finns inte verkligen någon riktig Nazi.. Man bör studera socialismen även om
man vara national socialist... Men Zionist som blodtörstig, färdig att
massakrera; det är sant och finns överallt... King Carl Gustaf har en tabu, han
kan mörda hela nordens älgar men inte rikta något minsta kritik mot
människoslaktargänet som styr honom också... Non-moralismens mästarna tvungna
att gynna varandra...
**
- Bulgarian tennistränarens farfars far var förlamad... förlamad i armen.. då
den arme mannen önskat att ha sportiga barbarn... Hans son respekterade önskan
ville hitta en gänväg att överlämna arvetslovord till kommande generationen ...
Vid detta tillfälle Bulgarien upplevt en revolutio bl. a. fick familjerna rätt
att använda familjenamn... Då Stefan Dimiter's ättlingar gjort sitt bästa genom
att adoptera ordet "Tcholakov" som familjenamnet vilket betyda "sonen till
förlamade"... - Vem som tipsat om ättlingen?.. Bulgaria's ambassad?
- Inte alls!.. Du vet att jag var på semester vid Medelhavet; däriområdet i
town-Anal ia träffade jag en kille som är redaktör, publicerar tidskriften
Shalom-Istanbul... Den intressanta killen, Salamon Bicerano har en speciell
registration om Bulgarer och känner åpersonligen viss akademiskaeliten..
däribland funnits bevis att den tennistränaren Stefan Tcholakov verkligen är
högutbildad som...
- Skojar du? Mannen kommer vid bordet, läser ditt hjärna i pannan, visar
journalist kortet och...
- Läser SMS !...
-?!
- Han visade SMS meddelandet där stod begäran av Wiesenthal att den är vår
konfidentiell-rep som eskorterar ADL vad jag behövt träffa...
**
- Ni behandlar mannen som en nolla bara för att han förargat King Carl Gustav...
- Nej!.. Det är bara din lättsinniga fördom... De registrerade kan inte förarga
Kungafamiljen inte heller nå ministrar i verkligheten... - Varför? Är
de allihopa dator-analfabeter? - Dator?... bland andra... -
Vad då bland?.. Jag kan inte tro längre om du havdar att allihopa omgivningen
"our boys"... - Det hävdar de dumma bara!... "Our boys" ritar inte vägen vart
flufgor skall flyga, utann visar bruxanvängen när flugor sprjas effektivt...
reglerna menar jag... Vårt arbete att handla om reglerna... exempelvis
huvudsekretarermn bör sortera vissa e-mail når den höguppsate personen, så ser
Kunfg med den gulkliga fjärilerna bara... - Det kan jag inte
förstå... Jag fattar ingenting om sådana handlingar... - Därför är du hos
mig...
**

- Sådan demokrati är inte nödvändigtvis så bra!.. - ...säger The Holy
Che? - Nej, man behöver inte vara "holy" att bara hävda något om
förfalskade demokratin! Varför tycker alla, utan vidare resonemang, att
demokrati nödvändigtvis är så bra?
- ...håller med dig! De flesta har ju ingen egen erfarenhet av andra
styrandesätt. Varför är alla så besvikna på politiker när de själva har valt
dem?
- Demokrati fungerar inte då de flesta är puckade som snöflingor men ändå har
rösträtt.
- Betänk då alternativet, plutokrati, där man låter en krona vara lika med en
röst. I och med att de visaste i samhället också är rikast borde ju deras åsikt
räknas mer. Vill vi se visa beslut i samhället, låt de visa fatta dem!
**
- Vad säger E.U.lagarna om detta fall? - Svenska myndigheter skulle bli
bestraffad... - Anklagade han inte? - Tvärtom... Han
anklagade behandlingen som Heimatlos, Mänskliga Rättigheter's kränkning av
Migration Office, först och främst King Carl GUSTAF som visat avsiktlig
godtycklighet ... - Mesta dels av E.U.-länder har kungedöme, vilken av de
kan ingroipa? - SvekJa har ett plus titel; "Statschef" och Tcholakov
betonar detta... - Timing var också smart räknat d.v.s. G.rån Petsion
blivit högsta ansvarige inför femton länder i 2001, Svekja's ordföranskaps
termin... - Skandal avslöjats... - I början tänkte vi
också såhär när vi fick stämmningsansökan... Det formaterats såhär å mars 3,
2001
Motpart: Svenska myndigheter under godtyckliga ledning av Statschef Kung Carl
XVI Gustaf , anklagas: och SIV & Utlännings Nämndens dokument brott och senare
Växjö Tingsrätts delaktighet av pågående brott mot mina rättigheter....
Europa Kommission till Mänskliga Rättigheter - Strasbourg
- Det är ju en rejäl stämningsansökan?! - Just det! Han betecknar med
rätta ordet i rätta platsen om att detta är en "Stämningsansöökan" och
fortsätter vidare; "Vad söker Jag hos tingsrätt ? 1. Jag vill att annulera
beslutet av Utlännings Nämnden UD-9210-0522 daterad; 1994-01-27 Det är
dokumentet om "brott och förfalskning" mot mig och min politiska asylstatus .
2. Jag har rätt till svensk medborgarskap efter 4 år som "asyl" . Jag behöver
inte att betala 1300 kronor som betalade tidigare till svenskt medborgarskap och
fick avslag på grund att Jag måste söka avslag av Bulgarisk regering att slipa
min tidigare medborgarskap på nytt svensk lag . 3 . Jag sökte medborgarskap i
rätt tid med rätt dokumentation . Jag har rätt att få svenskt medborgarskap på
tid utan att få alla förändringar som kom på svensk och bulgarisk sida med nya
lagar . Det är principiell fråga . 4. Jag vill få skadestånd på cirka 35 - 40
000 SEK. Jag hade ingen utväg utan tvungen bara starta eller delta i
demonstrationerna cirka 20 gånger i Stockholm, Göteborg , Malmö , Borlänge ,
Norrköping , Tiveden. Avsikten med detta var endast att påminna om mina
rättigheter och att söka hjälp på detta sättet. Jag reste till Danmark och Norge
att sända mina brev på grund av sekretess och försvinnandet av mina handlingar
vilka sändes inom SvekJa. Jag betalade 1300 kr. bara för en ansökningsformulär
om svenskt medborgarskap... Jag betalade till Främlings pass utan att få pass .
Jag betalade 4000 kronor till VM-1994 att resa och starta till veteran
världmasters tävling och fick avslag till visum att besöka Skottland . Jag
betalade till resa och startavgift till orienterings tävling i Danmark och Jag
kan inte att resa på grund av nytt reglar till mig . Tidigare reste till Danmark
men på 1995 kan inte att resa med den svensk Permanent uppehållstillstånd
dokument . 5. Hur många lagar finns i SvekJa som ordnar "asyl", människornas
Permanentuppehålstilstånd vet ej men det borde finnas en enda paragraf för mig
också om jag räknas som människa. Tänk på att svenskarna som mina grannar
adopterade katter från Asia som fått tillståndet att kallas resident.. Jag har
dokument av SIV - som skriver att Jag har rätt att resa i skandinaviska länder
men till mig gäller inte den skrivelse i praktiken... Om det felaktigtborde
Växö tingsrätt rätta detta åytminstone eller ifrågasätta; Dokument Nr 24 som
bifogas.
6. Jag betalade två gånger till Stämningsansökan till Växjö tingsrätt att kämpa
mot SIV beslut portokol från 30 juli och 31 juli 1992 . De sökte av mig att
betala till svensk medborgarskap . Jag på lag mot beslutet från Utlännings
Nämnden son sökte av mig att slippa tidigare bulgarisk medborgarskap . De söker
mig att fölrklara mig skyldigt att jag skulle betala 6000 kronor . Men de noga
vet att jag förvandlades till social-beroende person eller kallas sådan och har
inte pengar till den orättvis historia d.v.s. har inga råd. 7. Jag fick mystisk
stopp på Internet hemma . Olika gånger betalade till reparationer på min data
hemma som var förstört av hemliga personer. Jag hade Möjligheter att skriva på
bulgarisk språket men nu kan jag inte installera printer etc. för att hemside
"support&connect&downloading opportunities" kopplas bort helt . Det betyder
att tillägs önskan är nu ansvarige räknar med lämpligt skadestånd på grund av
SIV bedragit mig i grunden. Brott mot min personlighet. Min tidigare
demonstationer resonerade på olika platser och förstörde mitt liv i SvekJa . Det
är realitet på mitt liv på sista 9 år som bor i Växjö efter förfalskningar av
SIV och min Brand Politisk Demonstration mot Bulgaria's ambassad i Stockholm...
Jag vädjade Växjö Tingsrätt att informera mig på vilket dag och tid ska ordna
tingsrätt mötte att komma personlig i salen framför SIV & Migrationsverket. Jag
vädjade Växjö Tingsrätt till rätt i Morgon är mycket försent, vad som Erik Fromm
filosofen skrev en gång; men mina alla bevis hamnat i papperskorgen där. Därför
klagar jag dem nu inför E.U. - Namn och adressen är förtydligat: Stefan
Tcholakov, underteckningsdatum är 28 februari 2001. Postadress: Höstvägen 22 f
2, 352 37 Växjö - Svekland

**
- Vad sade de ansvarige institutionerna och juristerna i E.U.?
- Det blev ingenting... - Omöjligt... Hur har ni undvek att drabbas
den öppna skandalen? - Först märkte vi att han inte har någon rättslig
företrädare som skulle kolla om detta ansökan anföras till den rätta
kommissionen.. - Men ändå har ni uppgift att anföra anklagelserna
automatisk... - Jo, om det skulle placeras i ritiga rutan... - ?!
Vad då ritan? - Ordföranskapets perioden slut nu men en ända sidan
och enda anklagelse rutan öppet å internet fortfarande; där står
"Stämningsansökan" under rubriken "Väderprognos..." - Överdrivelse...
- Inget alls; om du formaterar väder förfrognigningar som låtsas vara diskuteras
Ozon-lagrwet etc. också politisk och kan behandlas i kommitteerna... -
Man skulle märka den överdrivelsen och få extra kompensation... - Jo, om
vi skulle använda hans språk som han kunniga flera... Det är otroligt han bara
nästan okunnig om språket engelska då rutan formaterats såhär; "There are
several signs that our climate will change in the future. Are you worried about
changes in our climate?" - Plus, det placerats som svar för att nytt
inlägg varit möjligt bara för de som använder "Usernumber" inte sådana
frivilliga... Skriva svar och liknande inlägg krävde inget lösenord...
- Han skulle bli rätt tokig om han skulle märka att vi klistrat ett tillägs brev
I hamns namn; detta: "... Paragraf 4. Jag kom i SvekJa vidare på påsk den 19
april 1992 precis på SIV lag som skrev på dokument som citerade Jag . På
Trelleborg gräns kontroll station fick Jag svar av SIV och De skrev på
dokumentär att Jag har Uppehållstillstånd från 16 augusti 1990 . Jag fick
politisk Asyl uppehåll stillståndet av Sveriges Regering under Statsminister
Ingvar Carlsson's styretiden . Gräns polis sade till mig citerar : "Nu ska vänta
Ni en vecka i Malmö flyktingförlegning och efter en veka ska få Ni lägenhet ?
Bifogas som dokument nr 3 och 4. Prg. 5. Jag väntade på SIV-Asylbyrå syd tve
vekor utan kontakter och fick samtal ett gång på Tredje vecka . På femte vecka
fick Jag intervju den 1992-05-21 . Jag hade samtal med inspektör Ana-Karin
Olsson , översättare Sara Dalstam och stenografis . Jag svarade till alla frågor
som ställde till mig och visade dokumentär på alla frågor . Jag gav alla
dokumentär som bevismaterial men inspektör Ana-Korin Olsson vägrade att lämna .
På slutet hon sade till mig ? Efter två dagar ska vi ringa till er på
flyktingförläggning så att ni kommer hit för att underteckna översättningen Nu
är dettta aktuella dokumentet hos oss på bordet, klart som avtalats, samtalats
d.v.s. kommit vi överens... Prg. 6. Efter oss samtal den 21 maj 1992 fick Jag
dokument i Malmö från SIV-Alvesta daterad med 1992-06-22 . De skrev till mig att
Jag fick bostad i Växjö på Sommarvägen 9. Beviset bifogas som Dokument Nr. 5.
Prg. 7. Jag väntade och väntade att ringa inspektör Ana-Karin Olsson men hon
aldrig ringde till mig att besöka Jag hennes kontor och namteckna översättningen
under intervjun där i majmånaden 1992. Prg. 8. Jag fick dokument att resa till
Växjö den 2 juli 1992 och reste till Växjö . Prg. 9. Några dager efter min
ankomst till Växjö fick Jag rekommendera brev frön SIV-Asylbyrå Syd daterad med
2 juli 1992 på min nytt adress som förändrade i Växjö efter Malmö samtal .
Brevet fick efter special samtal med socialsekreterare Margarete Beig son gav
till mig papper med skrivelse som bevisade att Jag är i Växjö och kan få
rekommendera brev från Växjö post . Beviset bifogas som Dokument Nr. 6.
Rekommenderat brev hunnit mig på den andra adressen.. Hur kan man låtsas vara
glömda den här manöver trots man själv forskat och hittat att min tidigare
advokat hette Clas Ågren i Örebro-city. I detta brev fick Jag översättnings
protokollet, visst på bulgariska språket . Beviset bifogas som Dokument Nr.
7.Det är olagligt dokument för att fortfarande underteckning saknas på grund av
jag avvisat innehållet...Det förväxlas med helt något annat vad vi på
SIV-Asylbyrån i Malmö i den den 21 Maj 1992 undertecknat . Den förnyade
versionen som kallas för översättningsprotokoll nu ordnas I samarbete av en
translator kollaboratör direkt ur ´bulgariska ambassaden vilken jag osams med
dene sedan länge, ändå räknar ni överenskommelse vad daterad 2 juli 1992
Översättaren av detta är känd kollaboratör förföljare som samarbetar med vissa
financiella fascistiska kretsar, oavsett ni nämner denne för "översättare" som,
den svensk fiktivt namnet Saa Dalstam är inte svensk i verkligheten (jag
tillägger för att ni älskar att veta personernas bakgrund) får andra lönen
regelbundet av Bulgaria's ambassad.. Dessa uppgifter borde granskas genom era
inspektörer. Allt ska bekräfta mina anklagelser. Prg. 10. Sveriges Växjö
Tingsrätt måste att jämföra båda dokumentär från Stränges under den 28 augusti
1990 och från Malmö den 21 maj 1992 att bevisa den olaglig problem som gör SIV
Asylbyrå Syd i Malmö . Bulgarisk översättning är en litteratur saga utan
dokumentation som varje person kan skriva så att giva en falsk berättelse på
mitt liv i den period som var Jag inte i Sverige . Det är olaglig och
förfalskning motsats på min dokumentär som visade och förklarade på intervju den
21 maj 1992 . Prg. 11. Varför SIV ? Asylbyrå Syd gjorde den brutalitet mot mig
? Jag var 42 dagar i ASYL Filyktingförlegning I Malmö ungefär 300 meter från den
center som gör intervju och De aldrig ringde till mig att komma och läsa
översättningen och officiell svensk protokoll som gör SIV Asylbyrå Syd på oss
samtal ? Varför sände SIV Asylbyrå Syd till mig efter 42 dagar falsk
översättning på oss samtal ? Det är inte min samtal som sitter på bulgarisk
språk ! Prg. 12 . Jag svarade på den brev på tysk språk tillsammans dag som
fick rekommendera brev från SIV - Asylbyrå Syd den 7 juli 1992 . Beviset
bifogas som Dokument Nr. 8. Prg. 13 . SIV - Asylbyrå Syd sände till mig brevet,
daterad den september 7, 1992; Malmö post stämpel tydligt som visar den
20.07.1992. Detta brevet fick jag efter två dagar i Växjö De sökte mig till 27
juli 1992 att svara, som citeras här : "Fråga om återkallande av
flyktingförklaring och återlämnande av resedokument"... Detta brevet var på
svenska språket med bulgarisk översättning.
- Men det är hans eget brev, här i pärmen finns en kopia av honom... -
Jo!... Han skulle tro att han drömmer eller blivit sjuk blandar ihop om han
själv klistrat eller inte ser riktigt... Det är hans brev som jag kistrar på
hundratals sidor så man bara får sår i hjärnan...

**
- Vad är det målet att ni suddar bort vissa anklagelser men
samtidigt manipiuleras eller nästliknande kopieras, fördubblas över hela världen
även om man inte vet svenska i vissa länder? - Då kan man tro att den mannen
har något dfel i hjärnan... I början blev han glad att tackade på ryska... - Om
du skulle göra mot mig, då går jag in i sidan varnar allmänheten... -
Senare gav vi inda lösenord även till de andra anonyma...Kom ihåg att
ordförandeskap varit tillfälligt... Nu kan vi inte ändra våra fel heller
exempelvis tillägbrevets paragrafnumrereing gått fel och innehållet delvis
snett... Ordföranskapet slut, sidorna slut också men vi ville att det bli kvar
för att bevisa vidare att mannen är knäpp... - Det räcker inte att
bara hamna under rubriken "climate"... - SvekJa Kingdom's tradi-sional
dåraktiga fördomar gynnar oss vidare för att om man inte så bra på svenska
språket, behandlas som dåre... Tcholakov's slarviga brev blivit en råttfälla...
- Självklart saltade ni också... - Inte jag; biträdande webmaster...
- Är det kvar där fortfarande? - Ja!.. Vissa varnade oss att det
låter öpppen överdrivelse då tillade vi två absurda artiklar till,
innehållstoimma och underteckningar existerar inte alls som låtsas vara:
Fredrika Asplund och en K. - Vad betyder Ko? - Muuuu!...
- Hela 6 månader syslade med bara detta i Bruxel... - Vad de andra 1800
anställda gör... - Stackare folk betalar skatt att allla dessa
parasiters lön betalas ordentligt... - Därifrån hittade vi den en enda
bokstavliga namn, K.
- Varfdör bevarar ni kvar inlägget? - Om någon annan kommande
ordförandeskapets ombudsman behandlar motsatsen behöver vi då bevisa att mannen
är tokig...
- Går det!... - Full fart... - Tänk på att en enda
Jude behandlas av Jörg Hauider såhär... - Hela Austria skulle sanktioneras
då... - Jag kan inte skratta länge, sålänge jag bevitnar sådana
behamndlingar som bara ökar...
- Lämna din avskedsansökan då...
- ?!
- Börja lära dig tennis...

**

- Svenskar har inte rätt att jaga regimkritiker över hela världen...
- Inte hela världen; efter 1995 blivit bara 15 länder men efter 11 September
Siege's judiska profitdårar öppnade extra dörrar framför oss som plus...
- Jag delar iinte den meningen... Om du kastar min ansökan I papperskorg kan
ingen förhindra mig att åka imorgon till Strasburg...
- Semester!.. Fri fånge fåglarnas förgäves flygning. för att Schengenavtalet
betyder åsiktsregistrering på europeisk nivå...
- Vad rekommenderar du då?!
- Åk tillbaka till Sofia!..
- Pest eller kolera, menar du...
- Tvärtom; min ex-fru semestrar fortfarande där..
- Medan era möjligheter förstoras, störtas mina frihetsutrymme... - Jag
tackar till Gorbatjov, bidragit till att västvärlden haft extra bordeller och
extra roliga häxhsitorier så att nöjer sig lobbyverksamheter genom att nolla
människornas framtid utan att använde ett skott å mesta fall.... -
Ammunition sparas, kanske...

**

- Vad jag funderar på... vet du? Det finns ju massor kaniner i hela Skandinavien
men det är den ända som demonstrerat så modigt som ingen kunde gissa när han
upptäckt dataintrång. Kunde "our boys" inte åtgärda detta?
- Dataöverföring och spärr?! Det var inte de samverkande tjänstemän som bedömer
vad Tcholy trodde... Inte de alla experter av IDG-Maccabi kan gå in i ryska
sajter så att ändra rader eller sudda bort trots mestadels kodade hos olika
bolag... För övrigt titta på de fanatikerna som villiga ididoter kallar sig
Jehova's vittnena som förslavas av sionistiska kapitalet inte ens kan komma ihåg
sina egna password...
- Vem då som beordrade att datauppgifter manipuleras på detta sättet?.. Inte
bara hos myndigheterna menar jag, utan bredband bolaget till och med
universitetets bibliotek... så enormt, svårt att begripa...
- Biologer... Vad heter de? Det skulle vara ett nytt begäran av de som ligger
ett band vad jag inspelat i väskan... Ett ögonblick! - Biolog? Må
vara det tillfälliga rektor Clas Lilja?
-..Clas Lilja, Inger Edfors-Lilja och dess grupp i Växjö som utnyttjar hela
Växjö's akademiska resurser som ett laboratorium mot folk!
- Berätta snälla lite om detta! Jag vill gärna veta vad är en gentikprofessorens
uppgörelse lystnaden mot systemkritiker! Vem är de och vad de syslar med
egentligen?
- Vänta lite!... Kaffepannan ropar mig!...
- Du förvånar mig att du har lysande förhållandena mellan myndigheter som
överför känsliga uppgifter... - Inte alls!... Det var en fågelskådare somm
upptäckt en tjuv... Det var i Vivo eller Konsum, en tjej, som mörkhårig och över
40-42 följde mig och stulit min kamera från lådan...
- Mörkhårig, invandrare?.. ertappades av fågelåskådaren?
- Det också inte stämmer!..Alla mörkhåriga är inte invandrare, främmande var hon
ju, som fågelskådaren beskrivit, men ändå... ...men du bör vara tålmodig när
jag förklarar... annnars kan vi gå i vilse... om du avbryter mig såhär... Ta
lugn; först hör vi tonbandet och du förvånas dubbelt så mycket! Inte så
smakligt!...
- Utan sötmedel...
- Kaffe?!.. Kom och hämta själv, King!
** - Vad säger du om den extra
ordningen? - Först vill jag säga tack vare gud att jag inte studerat,
inte slitit mig sönder i akademin utan mammas sambo anställde direkt här i
Vaxjö... Sedan ska jag erkänna att Stefan Dimiter skulle få en annan stjorta
kunde vi hinna se å tv bara... Liksom alla andra sportsmäen som hade villor,
beundrarna omkring sig... Vi skulle förlora chansen att skratta åt honom men
bara applådera på torget... inte heller skicka en kallelse och överdriva i det
här förhörsrummet liknande Arbersförmedlingen... - Nu förstår jag... Plus
en tillägsdetalj bara; om han skulle hoppa till den västerländska circusen tjogo
år före... - Absolut!... Kom ihåg de andra namn Mikhail
Barisnikov, Rudolf Nurejew... - Soljenitsin och Sakharov fick massor pris
glömde att van de själv sysslade med.. Rotary club skickade pris som blivit
skandal för att dessa betecnades "sportsman" å både "välkomst gåvor"... Om de
skulle komma idag till SvekJa inte kan insistera som Tcholakov heller, självmord
inom kort som ingen tidning sugen längre att publicera... - ...håller
inte med er för att jag träffat tjeckiskfödd tennisstjärnan Martina Navratilova,
diskuterat om sitt nuvarande hemland USA som hon flydde till vid 18 års
ålder... Jag var grät färdigt då hon sagt; " Det mest absurda med min flykt från
ett orättvist är att jag bytt ett system som kväver åsiktsfriheten mot ett
annat." **
- Jag trodde att han spelar tennis när han släpps fri från myndighetsbyrån...
- Nej, inte dygnet runt... Han har fri tid också... - Helt fri... för
mycket för en sådan kritiker... Kunde ni inte skapa några byråkratiska beskymmer
att uppforstras denne i tingsrätten exempelvis... - Jo!... Men det
hjälpte inte stoppa honom... mycket energiskt och envis å sin sak... - Får
jag se ett exempel ur pärmen! - Här... Hen blev kändis även hos Växjö
tingsrätt anställda... - Få läsa tillsammans... Hjälp mig att tolka de
idioternas konstiga ord... - Nej, det formulerats av tinsrättsgänget inte
an rebellen Tcholakov.. - Jo, det menar jag... De skriver att folk inte
förstå vart rätten tagit vägen... Alså, Stämningsansökan kvitto nr 1575-38,
kostat 450:-- - Kvitto är inte viktigt om ni skulle frågat
konflikten... - Jo, det är också viktigt för att socialbidragets största
delen kastats ut i havet... Hoh hoh ho...Är det domslut? OK!... Växjö Tingsrätt
Mål nr. T-39 01. Dom date; January 9, 2001... Hoh hoh hoi; Millennium's första
officiella gåvan...Kärande; vem som är kär? - ...klagarsidan menas,
annars man är inte i kär motpartner hyresvärd... Tcholakov är kärande som
välkänd även med personliga detaljer exempelvis person nr är 441208-XXXX
- Svarande? - ...motpart som anklagas, menas... annars Tcholakov
har också rätt att svara, om rådman eller motparts advokat frågar... Alltså¨;
motpart; Hyresbostäder Växjö A.B.; organisation nr istället för person nr är;
556412-7999; Amrelligatan 3, 35226 Växjö- Domslut... slut!? - ...beslut,
menas; annars konflikten inte blivit slut... även hos rätten... man, exempelvis
kan vända sig åt Högsta Domstolen eller Justitie Kanslern... men Tingsrätten
avslöjar önskan att ingen vill där arbeta för en immigrants problems skull; den
drabbade räknas som slut...- Räknas som slut!... Hoh hoh ho.... - Har
vännerna i Migrationsverket läst detta? - Visst, även de skrattat
ihjäl åt detta... - Vad hände nu! - Vänd pappret om!. Det
står inget å första sidan, utan bara ett ord; "Kärandet ogillas"... Jag gillar
inte heller de gamla socialistiskt utbildade bulgarerna... - Nej;
"ogillas" menas, inte överens om anklagelserna som inte leder till åtgärda...
Här bifogas andra sidan innehåller vissa vettiga rader tack vare sekreteraren
Peter Nordstedt... - Yrkande, står å pappret ock fortsätter; "Tcholakov har
yrkat förpliktande för Hyresbostäder i Växjö Aktiebolag, i fortsättningen kallat
Hyresbostäder, att utge skadestånd med 1 million kronor. Tcholakov har utformat
sin talan på sätt framgår av bilaga1. Domskäl: Vad Tcholakov framfört
innefattar inte till någon del påståenden av beskaffenhet att kunna leda till
skadeståndeskyldighet för Hyresbostäder. Inte ens en stark presumtion för att
framställda krav skulle vara reella och seriösa...
**

- Vet du vad, Jonas Hållén; jag funderar om de inkonsekventa beteendena..
- Aktuellt i detta fall, Comrade Lars Törnman? - Jodå!... Man som förvånar
mig som inte alltid kämpar mot sina sanna fiender utan visar motsägelser... Jag
känner vissa systemkritiker som visar ofattbara, barnsliga attityder... - Vad
menar du? - Jo, en av utsatta ägnar sig åt absurda karikaturer eller
ateistiska kamrater som börjar gå till kyrkan och andra ritat en gång en
davidstjärna och klistrat å fickan? - Å fotot af Rainer Holm menar du? Eller
den datarebellen sagoberättaren Bodil Margret Lindqvist som tjallades av
kyrkogängets profiter, straffades men ändå hon hjälpte till de jäviga
kryrkokonfirmatörer för "homepages", helt gratis... Tcholakov's vissa
surrealistiska karikaturer.. Gamla kommunistiskapartiets ateistiska medlemmen
Bodil Margret Lindqvist som hjälper till församlingssidor... Sådana manöver
menar du? - Jo!... Det är som en av förföljda, registrerade...När man går
till hans homepage, märker detta... - Svaret funnits ju där i själva
berättelsen... Annars skulle allt försvinna ur servern... Det är hans uppfinning
liksom Tcholakov... Två steg framåt, ett steg bakåt, som en revolutionär;
möjligen Vladimir Ilyich LENIN testamentet.. Såhär tolkar jag... Systemkritiker
överdriver med systemets knähundar genom att utnyttja vissa teckningars
mening... Glöm inte att borgeoisin gillar inte hjärnans funktionernas kartan
utan sitt stjärtas foto att roa sig... Titta omgivningen; se även på en minsta
marknadsförda grej, tandstickslådor exempelvis säljs bäst genom nakna
kroppsbilder... Du också bör utnyttja deras smuts som en ankla medel som
målande verktyg att få vinna mark för ditt uttryck... - Vem är Tcholakov?
Ernst Rainer's kamrat? - Inte!... Men hade drabbat å liknande sätt när
han börjat avslöja fascistiska händelserna... - Försvann ur servern?
- Just det!... I början... Men Tcholakov var också smart, upptäckte att vissa
rader aldrig försvinner... Maktpamparnas svaga sidan, betecknar jag... Dessa
sportsmän och vissa andra upptäckte etablissemangets svaga sidan så att vissa
saker blir kvar... När man läser exempelvis de andra förföljda människornas
berättelser där också ses vissa löjliga teckningar... först tror du att mannen
är knäpp... om man läser försiktigt, då märks att vissa absurda detaljer är
avsiktliga skenmanövrer bara... alla dessa barnsliga teckningar visar de
förföljda människornas IQ nivån... - Löjligt vad vi syslar med...
- ?!
**
- All kategorier av horor servrar till de dominerande herrarna... Men det är
riskabelt, medan kämpa mot bourgeoisins såhär riskerar de undertryckta
kategorier att de lura varandra. - Jådå!.. Det händer ibland!.. Oligarkiska
systemet lurar sina mest beroende drogade instrumenterna... - Men
dumheten finns i systemet; inte å de skapande människornas attityder... Har du
hört om den lobbyverksamheten har något speciellt förslag om detta...
- Visst!.. Folk kan inte gissa ens... vad som avsiktligt, vad som barnsligt att
lura servern....
- Det spelar ingen roll... Alla kan inte använda hjärnan fullkomligt... Hoppa
över det!... Jo, folkets medelmåttiga IQ -nivån en av de orsakerna leder till
fascismen också... tyvär,, det är den som tillfredsställar dagens moderniserade
maffioso kretsarna men jag har inte tid att sörja för de inte villiga att
använda sin egen hjärna... Jag respekterar all form rättshaveristens kamp mot
den modernisareda fascismen...
-?!

** - Men vad är orsaken att demokratiska krafter böjer
sig inför financiella skurkar? Vad betyder det att Menorah-valparnas förfalskade
"staff" journalisterna försöker skapa så fritt? Man som säger allt undrar ingen
men någon som citerar honom behandlas som kriminal...
- Vad menar du med "citat"... Man kriticerar ju systemet...
- Vem som äger systemet? Man citerade mig också, skulle jag klaga på honom?..
Det här är en citat av mina sidor oavsett skickas vidare av Rainer eller inte...
Ursprungligen är det en nyhet som jag formaterat... Hur skulle den här
diskriminerade människan eller en annan som ni listat ut anklagas att bara
citerat oss?
- Men lobbyverksamhetens chef, som fortfarande betelar din månadslön beordrade
att vi förföljer honom... Vi skulle se vem som bakom sådana...
- Bakom systemfaran? Vad? Är den jag som bakom sådana kritiker som avslöjar
svenska marionettes dumheter? Hitta en annan leksak!..
- Ursäkta! Det var inte meningen!...
- OK! Då byter vi ämnet! Vad äger du om "varsel"?
- Vems arslet?
- Pappertigers!.. Imorgon minskar vi anställda fyrtio procent här i tidningen...
- DN?
- Både DN, SvD, Expressen...som överfyllda av anhöriga som leker journalistik
där, men cyklar samtliga ute egentligen...andra vissa negativa händelser också
orsakat att förbanna chefen Hadar Cars när "our boys" blivit öronmärkta av
AIPAC / ADL...
- Who is ADL!
- ?!

**
- Jag förstår inte varför alla oliktänkande registreras och förföljs som
"Marxist"er!... - Man kanske ställer frågor fram som en "Stalinist,
Leninist"... - ...inte en av de ...ististerna... Ingen orsak heller...
- Maoist, Castroist, Guevaraist, Trotskist eller liknande former kanske...
- Det stämmer inte!.. Tillvägagångssätt låter som potentiell stämpel som
sionister utövar i de ockuperade områdena...Men om det vara såhär, om man är
anhängare av någon form ...ism, Marxism, då bör man ändå fråga; vad är det för
fel att bete sig revolutionärt? Skulle man lobotomera hela världen för bara en
handful skitiga amerikanska dollar!? - Är du Jesus Christ?... Sådan typ av
oliktänkande är listiga att dölja sin filosofi och mycket duktiga att påpeka
oegenligheternas och samverkande kretsarnas löjliga profiter.. Troligen därför
förföljs dessa ännu hårdare... Systemkritikers opinioner behandlas liksom
steriliserade människors gnäll... Lobotomerades anhöriga exempelvis är en av de
kategorierna oavsett de inte veta eller låtsa att inte veta... - Hur
kan du veta, men? - Jag praktiserade färdigt att granska denne rebellen
och de arbetare omgivningen dess som orsakat förfrågningar i departementet...
- ?!
**
- Oligarkins spelregler.. Den scenen hårdare och mest kamouflerade bara.... -
Vad? - Folk betraktar den sådana tragedier någon form övergrepp inom
ramen "Human Rights" oavsett du nämner Free Speech, yttrandefrihetsrättigheter,
work rights, child rights.... Mestadels i SvekJa använder förnuftiga den här
grundliga varma termen... Röda Gävle arbetaren Ernst Rainer Holm skulle aldrig
drabbas av den tragedin om han skulle vara en lydiga lobotomerade medborgare
profil som etablissemanget fordrar... Nu stämplas han som systemfara individ...
- Instämmer!... Inte bara hans aktiva protester utan finns massor tankar som
handlar om yttrandefrihets grundregler... - Exempelvis? -
Massor... Rainer Holm deklarerade många gånger hur de makthavarna hycklar om
sådana grundregler... Det var en gång svenska tv kanalen 4 startat en diskussion
omkring lagar och rättigheter, då deltagit han i diskussionerna och använt
kritiska ord mot hycklande regimen i SvekJa Kingdom. Sådana debattillägg suddas
bort av Siewert Öholm, som medlem i sionistiska lobby verksamheten; men ändå
fick jag chansen att anteckna en bit av Rainer's respons. Det var 6 may 2000 då
ljög demokratiminster Britta Lejon å två projekt men snart fått hon respons av
Rainer Holm, vad jag hunnit notera här; "En stor del av Demokratiinstitutet's
forskning handlar om politisk kommunikation, det vill säga de ömsesidiga
relationerna mellan förtroendevalda och väljare samt massmediernas roll i den
moderna demokratin.... Hur långt kommer ni och förföljelseapparatens staff att
gå för att tysta mig?" - Vad svarar Demokratiministern? -
Semestrar...Verkligen!.. När vanligt folk vänder sig till sådana demokratiska
skurkar, då brukar sekreteraren säga att ministern fått nyligen en kort semester
eller deltagit något möte helt ute... Vikarierande har ingen aning om
demokratiska rättigheter när bara du eller jag som drabbas... Titeln stort men
huvudet tomt när det handlar om yttrandefrihetsrättigheter... Statschef King
Carl Gustaf och Premier feta fegisen G.rån Petsion också mummlar liksom lika
fega marionetten Anna Lindh och andra kålsuparen Ulrica Mässing... - En av
den luriga demokratins luriga ministrar som hette Britta Lejon avskedades när
hon ertappades att den leende skurken stulit bytets större bitar, blivit ännu
girigare än andra... - Korpen går korpen kommer, tyvärr... De avskedade gynnar
varandra även ut och sattes kanske som biträdande chefsposten i Associates
thieves Co, Citibank&CitiGroup&CSN (liknande judedominerade
badragarverksamheter) lånefällan... - "Halvofficiella bedrägeriet, brottets
legaliserade ansiktet", menar du; det är ju oligarkins grundregel... Korparna
som äter samma skit visar liknande karaktärer, samsas i sin skitiga miljö...
Inget särskilt!.. **
- Man borde avslöja även hos "the international independent institutions" om
vad som pågår så fräckt såhär!... Inte bara ärade intellektuella, även vanliga
hederliga medborgare borde protestera att det här som stinker är helt orättvist!
-- Just det!.. Ni paratar här om det enskilda fallet, men det finns ju
hundratals drabbade... Dessutom offras man brutalt ibland om man klassas
obotligt besvärlig... Minns du Osmo Vallo, exempelvis?.. Eller Tony Mutka?.. Man
hävdar ju Osmo Vallo suddats bort nästan spårlöst men historien fortsätter genom
att avslå hans mammas anmälningar bland andra drabbade anhöriga... Jag fattar
inte vad som gemen med alla de som kritiserar juridiska händelserna...
- Visst!... Vet du vad är gemensam?.. Jo, Osmo Vallo lever inte längre men hans
mamma hotas fortfarande, fått avslag... - Avslag!... - Jo,
jag var i domstolen och bevittnade hur vissa pärmar liknar med varandra... -
Varandra? - Jo, där ser man var som pågår och vad som är gemensam
och varför vi diskuterar om detta fortfarande... Hör på mina vänner; Jusek är
inte förrrädarnas sista fäste utan några anställda hjälpte att bevisa hur
exempelvis Osmo Vallo's mamma eller andra drabbade anhöriga behandlas i
domstolarna... - Hur? - Lyssna på Jusek's avslöjandet!...
Vissa förrådde sig själva däri juridiska fuck-föreningen... - Ändå bör någon
söka sig till internationella kommitteerna och stoppa detta pågående hyckleriet,
viilket förbannar människan och låter otäckt... - ...klagat...
misslyckat... Här är en pärm av kärande stackaren; "Domskäl... - Skål...
Domskål! Hoh hoh ho... Han räknas som dåre! - Tyst nu, domarna spelar
rollen pycho-proff doctor magister vid Poliklinik... Jag personligen känner
vissa domare som träffat i Golf Club Tenerrife, ser världen som sin mammas
psykologikliniken, betecknar alla sjuka och de som golfar är friska bara....
forstsätter; ..."seriösa och därmed medföra en rätta att få dem prövade kan
leda till att vad X framfört skulle berättiga honom till ett kontradiktatoriskt
rättegångsförfarande. Då X's inställning inte innefattar laga skäl för
skäromålet skall detta ogillas. Hur man överklagar; se bilaga 2. Överklagandet
ges in till tingsrätten och ställs till Hovrätt. På tingsrättensvägnar
underskrivet av sekreteraren. " ... Det är en bit av svenskt modell
kliché-domslut!... Dommaterialet publiceras hos etablissemangets pappers
koncerner liksom Bonniers, Nordstedts... Jag älskar den Nordstedt Verlag också
som bara publicerar sionistiska propagandböckerna och sprider över hela världen.
Unik hyckleristisk i den modern etiketterade världen...Men du skrattar inte...
- Nej!.. Jag skrattar inte utan blivit orolig... - Strax före dig var
vissa jurister var på besök här i styrelsen.. De som också blivit oroliga om
vissa kliché-liknande domslut... - Men det är bara skadeståndskrav och
detaljer bara. Man kan inte misstänka... - Ännu värre...Om någon riktig
jurist går til United Nations relaterade kommitteer, ansvarige kommissions eller
Europeiska Domstolen och hämtar kopior av vissa personers pärm... - Vilka?
- Exempelvis Osmo Vallo, Tony Mutka och andra "internerade avrättade" resande
folkets anhöriga; finska pensionären Märta Pettersson's vänner som kämpar mot
sioniserade bengaliska maffian; Dagmar Hagelin's registrerade förföljda
anhöriga; vissa "besvärlig" stämplade immigranter som Stefan Dimiter
Tcholakov som förlorat hälsan under tunga social sterilisations processen;
judiska kapitalets vetenskaplig motståndare Ahmed Rami; Lappland's förtryckta
folket som kräver minoritets rättigheter och inte går tystas liksom dess
förekommande revolutionären Olof T. Johansson; icke sålda socialister som Bengt
Frejd, Sara Lidman, Staffan Ehnebom; "Free Speech Fighters" som godtyckligt
etiketteras som Adolf Hitler's anhängare trots den stackare Hitler inte
existerar; kapitalistiska handlingarnas envisa motdemonstranter som Jan Hatto,
Sten Arne-Zerpe, Dietlieb Felderer; svenska pedofilia-marknadens offer Johan
Asplund's anhöriga som ständigt avslåss inför det fifflade rättsskippet,
vapenhandelns kritiker som en gång varit Henrik Westander för belöningen med
professor titel, bredvid honom lika flexibla Calle Höglund; anti-Imperialister
som Hannes Westberg, Herman Schmid; icke köpta journalister Staffan Beckman,
Stefan Hjertén, Linus Brohult; hederliga troendenas förespråkare ärkebiskop K.
G. Hammar; de sanna Vietnam desertörer som Robert Malecki; den brutalt mördade
fotbolllfan Tony Deogan's mamma Radha, lillebror Tommy Deogan som insisterar
anklaga nu detta zigenarfientliga åklagarämbetet; Work Rights Fighers som
Jimmie Östergren fr Högdalen och hans ombud Bengt Pettersson fr Folkets hus
Rågsved; Lilian Gustavsson avslåss å samma sätt hon som är mamma till 17-årige
Anders vilken mördades i ledarhunden Anders Carlberg's Fyrshuset i Hammarby att
bara fascister utövat nya torturmetoder; yttranderättigheters kämpe Ernst
Rainer Holm och självklart hundratals tappra anti-imperialister som
registrerats, offrats och ständig kränks av oligarkiska systemet.. - En
del nästan alltid vinner medan en del systematiskt förlorar även inför
rättsapparaten... Vem som anklagar vissa personer, sådana oliktänkande
registrerade förlorar, förtryckaren vinner där också... Även om det handlar
justitie inkasso ser vi att bara en del personer som plågas... Men när de
förtryckta kategorier själv offras på något sätt och därefter försöker klaga
något, då avslåss man absolut... Systematiskt diskriminering fortsätter även i
rätsskippet... - ?! - Men!.. Vad säger folk? Kanske ingen som
märker vad som luktar bakom officiella pelaren!... - Ingen visste?!
Nejdå! Nästan hela världen visste!... Jo, liksom den sanna Holocaust d.v.s.
massakrer i Sabra, Shatila, Qana, Jenin, Qudüs; nästan alla blivit åskådare
inför tv skärmen medan hörpla Gevalia eller klia något medan barnen slaktas men
ingen visste när man diskuterar efteråt... Det finns ingen skillnad nu mellan
Salem&Qudüs... Här I södra Stoclkholm's Ghetto orten Salem mördas Daniel
WRETSTRÖM af ett gäng kriminella falska immigranter som importeras a sionistiska
maffian och Mohammad AL-DURRA mördas af samma samma gängets huvudaktörer i
ockuperade Palestine... - Men det räcker, vad listar du ut?! Vad finns alla
deras pärmar som gemensam... - Visst; alla som systemkritiska människor som
drabbas och försökt söka rätten i svenska domstolar avslåss bestämt genom samma
kliché-paragrafer som inte står i lagen; här; "... Vad X framfört innefattar
inte till någon del påståenden av beskaffenhet att kunna leda till
skadeståndeskyldighet för svarande. Inte ens en stark presumtion för att
framställda krav skulle vara uppriktigt reel och seriösa och därmed medföra en
rätta att få dem prövade kan leda till att vad X framfört skulle berättiga honom
till ett kontradiktatoriskt rättegångsförfarande. Då X's inställning inte
innefattar laga skäl för skäromålet skall detta ogillas. Hur man överklagar; se
bilaga 2." - Oj då!... Det är sant!... Alla systemkritiker systematiskt
ogillas... - Nej!.. Inte kritiker och inte vänster bara.. Inte
"Laponians" bara... Det räcker bara ha en anhörig i familjen som blivit känd,
registrerats som hotat judiska maffians världomfattande projektena, då nollas
mannen... Även registreringsnämndens anställda registrerades i synagogor och hos
sionistiska lobbyn, då förlorar man tyngden i samhället även om man vara
tyngboxaren Ernst Rainer... Skratta nu!.. - Snälla, min vän!... Ta den
pärmen tillbaka till arkivet... Säg till ingen därute, snälla! Jag har bara ett
och ett halvt år att pensioneras, tack vare gud! - Men min son började här
och mina döttrar å AMS, deras förlovade är också i Länsarbetsnämnden och
Migration teater's integrationsverket scene, allihop låtsas vara nyanställda
där! - ?!
**
- Jag bevittnade något annat relaterat fall... Saga/story berättaren Bodil som
blivit PUL offer när hon drabbat tvist med systemet kyrkoparasiter... -
Vi såg på tv att en rad anmälningar skett som visas nu på Internet, exempelvis:
http://biphome.spray.se/mors/art.html

- Jo!.. Där bevittnat man hur rykten spreds i svenska skvallerpressen och
satanistiska fresten af judiska Expressen...
- Men viktigaste är att vad folk lärt sig och applåderar i detta fall... Folk
som läser sådana storier gratulerar den gamla vänster frihetskämpe kamraten
Bodil Margret Lindqvist... Vet du varför? Sagan om Ulf BERG exempelvis är en del
av Bodil's verkliga kompetens area som diskriminerades, ifråntagits sitt verk
och oförsonlig straffades liksom flera andra som arbetarklassens medlemmer,
förargar makthavandena, räcker bara beskriva systemets handikapp... Saga-files
och "databrottslingen" rebell-berättaren veteran VPK-anhängare d.v.s. vänster
kämpe kamraten Ett exempel som en av första story pages af Bodil Margret
Lindqvist:
http://home.bip.net/mors/saga.html
- Bodil Margret Lindqvist's egna storier finns på massa olika homepages och
saboteras av olika sionistiska fascister ändå bevaras dikter åtminstone där här
exempelvis detta omarbetade (nicked Aisha Maria Oilworkerson) förkortade
reservsidan:
http://pub.alxnet.com/guestbook?id=1034058

Absurdistan är den "second hand" ockuperade Palestina, därför räknas
befolkningen av Sv (södra Vetlanda) som ett speciellt slagträ som beskrevs
vidare på den sidan:
http://home.bip.net/mors/absurt.html

Lilla story tips, references som Bodil's extra diary pages:
http://pub.alxnet.com/guestbook?id=2346394 (hackad av fascio judar, dess
hundar...) - Sagoberättaren känner sig ofta tvungen att rensa
manipulationerna, formatera igen om igen och uppdatera något smart sätt... Men
det finns solidaritet som omgivningen erbjuder bl.a. gamla kamrater som
solidariska, några stöd links visar sig hos Bodil's övriga skötebarn, solidarity
grupperingarnas anteckningar och liknande antiimperialistiska figurer exempelvis
detta tillägg som mesta innehåller inspirerade läsare och kamraternas notiz
till sagoberätatren Bodil:
http://books.dreambook.com/boa100/boa102.html
http://books.dreambook.com/boa100/boa102.sign.html

- Jag är också vänsteranhängare som dessa skapande vänner. Vi kämpar mot
imperialistiska invasioner över hela världen och bildat ett eget initiative som
"Peace Poety movement"... Våra sympatisörer lägger sina fina poem exemplar på
Internet som Comrade Jörgen... Bodil's närmaste vännen Jörgen K. "Snegroy"
(second nick: Kennedy Palme) built a support link:
http://www.javascript.nu/cgi4free/guestbook/guestbook.pl?account=snegroj3&link

- Just det!... Datarebell kamrater är inte ensamma å sin kamp mot imperialismens
kyrkoråttor... Caroline och Hannes stödjer kamraten Bodil, genom metafora&amfora
transplantationer: Carina's Amfora:
http://books.dreambook.com/amfora/amfora.html
- ...om uppgifterna är kvar å Internet... Livets ord och liknande fascistiska
ligor exempelvis Frimurar sektens mason staff, till och med evangelian fascister
allihop allierade fega attackerar mot stackaren Bodil liknande
anti-imperialister. - Just det!.. Vissa sidor raderats av Livets ord...
Vissa sidor manipuleras ständigt... Dessutom producerar Maccabi anställda falska
Anti-Fa homepages... Judiska och dess uthyrda samverkande fascistiska horor,
terroristiska nätverkets eXpo liknande våldbenägna sionligor skickar sina nakna
fotos att skada seriösiteten... Det här fanatiska manipulationsgänget använder
terror metoder även å den tekniska världen... Ibland blir man så rädd och börjar
driva självcensur som stackare sagoberättaren Jörgen K., en av Bodil's närmaste
män... - Instämmer... Tyvärr, fienderna försöker sudda bort sanningen och
kanske til och med svartmåla solen... Ändå önskar man närmare info om databrott?
Levande historien!... - Ring då direkt till den sagoberätaren Bodil Margret
Lindqvist tel. 031.746 48 03 e-mail: 031.3310815@telia.com - 031?
- Mölndal.
**
- Ändå är det inte acceptabellt!.. Nej, säger mitt hjärta!... Människan bör inte
behandlas som George Orwell beskrivit... Man bör reagera och agera på något
sätt!.. - Gör då!.. Hamna i samma situation, då räknar man en till som
stängs ute!.. Vet du att flera hundra begått självmord bara i de senaste
månaderna, ingen redaktör ville ge utrymme för att det inte lönsamt att behandla
som nyhet... Hundratals... - Människor? - ?!
**

- Nå?!
- Jo!... Vi är helt oberoende av alla andra... Komfusk anställda har inget göra
med våra handlingar... - Men ni skrivit samma brev, samma värderingar och
bifogat samma intyg om den förföljda mannen... - Ingen aning.... Jag förstår
inta vad ni talar om...
- Ingen aning?! Är du inte anställd där i Af?
- Vikarierande... - Spelar ingen roll... - Jag det
spelar... Sluta spela och svara då... - Jag kopplar till
informationsavdelningen... - Men den kopplade nyss till dig...
- Andra myndighets avdelningen var den.... kanske... - Hur många kupp
finns i den jävla Arbetsmarknadsstyrelsen... - Jag måste lägga å luren...
- Vet du vem jag är? - Jag vet och därför lägger jag på luren...
-?! - Styrelsen beordrade att om Per Gahrton-liknande onödiga
lägger näsan i blöt våra handlingar, lägger man då luren bara...
**
- Jag sade att jag luren och vet vem du är till Bruxel avdelningen... -
Roligt!...Du låtsade vikarierande och lade luren?. - Jo!.. Han ringer
inte igen... Det var bästa svar att ge inget svar! - Vi har smarta
samverkande personal som förtjänar vad vi prisar exempelvis Växjö ComFusk
skolans rektor Clas Järmen samverkat i förföljelsen, speciellt under senaste
åren ... - Jag känner killen, Jan Bjöklund chefen som presenterade honom
till mig, då han nämnde "en av våra vänner", då man förstått sjävklart pålitlig
profil för verksamheten......
**
- Inte bara länets bibliotetekfilialens almänna utrustningar utan även speciella
åtgärdar införts exempelvis i Talgården genom nyinstallerat
amerikansk-israeliska "cookie-system" i datorerna, så att Holy Che kan inte
komma igång när det gäller bokstäverna klinga bulgarisk-ryska, urartar
diskussionerna som hänt hos vissa egen produkt-homepages bl. a. grupperingar
kallas för Monitor, NoviNar, SEGA/Bulgaria etc.
**
- Technicians af Swedish Data Världen / IDG / Maccabi som hjälper till våra
vänner i aktiemarknaden... Ömsesidigt... Hur det går i aktiemarknaden så funkar
vänligt detta även hos Bredband Bolaget Växjö .. Kortfattad bllir det bara
barnlek att fixa instriktutionerna s. k. Microsoft OLE DB Provider for ODBC
Drivers i dator som Tscholakov är tillgängölig enligt våra
registrationskällor... omfattande...men han tror att bara han som drabbade...
- ...kunde fixa domain!... - ...har gjort, försöket blivit änne
chockerande för den gamla kaninen! Insisterar att sprida budskapet via portaler,
förgäves... "Our boys" är successiva men ändå fick vi varning när Fredrik Malm
kommit från Stockholm med speciellt budskap som...
- Det är inte den stora skillnaden...
- ...beter sig helt oerhörd enskild när han planerar...
- ...protesterar via noga detaljerat demonstrationer som oroar verksamheten...
- Vi letar efter förbindelserna, organoistaionen som ligger bakom sådana
effektiva aktioner...
- Skulle han vräks från Höstvägen...
- Drabbar och hamnar å vintervägen, förlorar man förbindelserna... Låt tränaren
springa!... Han döljer inget bakom sig, ska absolut avslöja vilka marxistiska
krafter som medverkat...
**
- Ibland går ni för långt?!
- Vad menar du?
- Det är omfattande program att registrerings utspel ändrats I Svekia, helt
okej!Tidigare ringde man till arbetschefen och informerade att "den är
systemfarlig..."...efterår reformerat systemet p.g.a. avslöjan och reaktionerna
blivit lite ordnat så att arbetsgivaren skulle själv kontakta med nämderna....
nuförtiden stoppar vi allihopa den systemfarliga före arbetet så blir denne
aldrig riktigt anställd någostans, fluggas som handduk ditåt-hitåt...
- Vad då för långt i så fall?
- Här! Titta på kallelsen... Efter 13 års arbetslösheten kallar ni mannen till
snabb rekrytering... Varför överdriver ni på detta sättet?
- Får jag läsa kallelsen?
- Här; avsändaren är AMS, Arbetsförmedlingen.

**

- Grabbarna granskade händelsen...
- Nå?!
- Först och främst beklagar jag fallet för att det var ren överdrivelse...
Grabbarna i Växjö som gillar leka kat och råtta får ibland såhär långt... Men
det var inte deras fel utan befälet ovanifrån..
- Vem som ansvarige å den oansvarige ovan då?
- Ingen! Vi har ingen makt däriområdet annars Veritas avslöjar våra kodade
siffror i aktiemarknaden...
- Vad betyder Veritas? Är du inte minister här i circusen...
- Jag lovar att införa något sort åtgärd men först vill jag förklara vidare...
- Vidare! Förklara hur ni leker de drabbade människorna...
- Arbetsförmedlingen som kallade för snabb rekrytering...
- Ja!...
- Tcholakov och de andra som inte utan minsta aning av varandra kommit till
intervjuer...
- Varför inte allihopa på en gång?
- Då kan de märka att det är ett program att vi behandlar de som
försökskaniner... Om man sitter ensam I ett rum som liknar förhörsrummet mellan
två chefer och en sekreterare... börjar skylla sig själv och anställda som
utbiuldat I socionomkurser är vana att fråga om och om vad är bristen av dennes
meriter, betyder efter en vändepunkt funkar pavlov-skemats grafiken så att
människan foskar felet inom sitt... Det blir lättare att härska hans
världopinioner efter vändpunkten...
- Försöker ni förorsaka mera självmord...
- Det är Gud som bestämmer om ödet...
- Okej! Vad bestämmer de idioterna i förhörsrummet i Växjö då?
- De bestämde allt förut som också ligger I programmet låter att "om ansökan
inte medverkar terminens mål, kan övertygas delta I tvätt eller städdkurser...
- Diskare?
- Den räknas som äldre och ingen restaurang vill anställa man när det funnits
hundsratals vackra flickor...
- Ska de med flickorna diska i källarrummet eller fiska något?!
- Ehm!... Det är marknaden som driver...
- Vad bedriver ni då?
- Enligt programmet frågades mannen vilka brister som förorsakat hans
situation... Då började han att han har minst 130 poäng enligt Swedish Royal
School Measuring Center... Då ljuger man lite...
- Jodå!.. Den manipulerade officiella apparaten som ljuger och ständigt bedrar
vissa registrerade immigranter...
- Det är poedagogiska regler som tvingar inte demokratiuska regler...
- Vad står i stadgan då?
- Om mannen inte anser att han drabbat av sina egna brister då lurar vägledaren
att funnits massor möjligheter ooch därför kallades till intervjun..
- Inte för en riktig rekrytering?
- Inte! Utan rekrytera till CSN att låna pengar drabba ännu mer..
- Gjorde anställda i Arbetsförmedlingen Växjö verkligen såhär?
- Verkligen. De ljög och sade att det finns massor kurser exempelvsi att delta I
en kurs som skullae utbildas städare eller andra utbildningslinjer om bara låna
pengar av CSN
- Vet du vad?
- Vad?
- Nu förstår jag varför de martyrerna i Palestina binder ihop sig bomber och
blossar upp sitt liv bland skiten omgivningen..
- Varför?
- Därför att de tänker som jag, speciellt efter dina förklaringar ... ni
allihopa förtjänat...
- Vad har vi förtjänat, R....?
- Frågar du?!

**

- Man känner sig diskriminerad?
- Sonya Aho vid luren... - Alo!.. Jo, det är ärendet soom en man från
Araby-Dalby känner sig diskriminerad? - Skicka till juristavdelningen som
tjänsten idag då! - Men det är specifierad... Han är registrerad som
samhällskritiker... - Hmmmm... - Från forna Warszawa Pakt...
- Oboj!.. Jag förstår... Visa anmälan till Wadstein!
- Får jag läsa?
- Här; "Till D O .!
- Kan du korrigera lite vad den Tschollo skrivit..
- Tcholakov!
- Okay, då! korrigera, säger Wadstein
- Varsågoda, korrigerat version! "Anmälan" angående: Diskriminering /kallesen om
snabb rekrytering men rekryterade inte tills idag utan diskrimineras
fullständigt... Jag är stämplad och var tvungen om att besöka min handläggare.
Det gjorde jag d.v.s. jag registrerades igenvid receptionen i Växjö
Arbetsförmedlingen och Socialförvaltningen Tills nu var alla sådana besök utan
resultat, utan minsta betydelse hos de, ändå respekterade jag inbjudan för att
det funnits ordet "Snabb rekrytering" I den kallelsen. Dessutom ville jag gärna
bevisa att jag håller med Statsminister G.rån Petsion's löftena om hoppet att
minska arbetslösheten genom vissa projektena. Redan informerats att
myndigheterna tagit pengar om liknande reformaktiga mål... Självklart skulle
detta innefatta mig också för att jag har 130 poäng enligt Skolverket, plus
kompetens, erfaren och felxibla i vissa arbetsområdena. Härmed skickar jag
bilagan låter att det är en sort "Förslag om snabb rekrytering" som avser
"invandrare" vilka s.k. arbetssökande, fordrar först och främst den som har
väldigt högre akademiskutbildning och erfaren, låter att hundra procent passar
mig! Men efter ett tag ändrade de anställda sig och lurade mig genom förfalskade
löftena... De som insisterade att jag söka felet I mig, misslyckades, blivit
pessimistiska och började prata om kurser... Som ni allihopa vet att jag föddes
1944, ska efter den här åldern börja låna CSN-fällans pengar att delta I
magdanskurser, eller hur? Om ASM har brist på ballerina, då kan de själva delta
i sådana kurser för att jag har redan yrkena... Efter 13 års väntan, första
gången skrev Arbetsförmedlingen om rekryteringen ändå varit inget I verkligheten
inte rekrytering inte heller något jobb. Rema rama överdrivelse!. Sist började
de hycklarna försöka övertyga mig om kurs så att bli kanske städare . Varför
inte diskare? Jo, då finnas hundratals vackra arbetslösa flickor som
fordras...Måste jag byta kön att bli tjej eller homosecxuel efter den åldern som
AMS-styrelsens medlkemmarna alla likadana... Om man skulle tvingas prostituera
som de gör I ovanpå då vill jag gärna vara deras chef, fixa en stol till mig...
Platsbrist mummlade en av hanhlangaren I Arbetsförmedloingen... Då vill jag
fråga, varför blev ni medlem i EU? Alla de har polats , bara gäller brist för
mitt namn? Måste jag byta mitt namn att kallas för Lotta? De sm alla har fixat
stolar under sina elefantaktiga rövar men vbarför inte en enda stol under mig,
är min rumpa större än av alla andra? Jo, det inte dessa hycklande aktörernas
enda spel, utan det var redan i höst 2001 alla dessa samma skurkar lovade ett
passande jobb exempelvis tennistränare, jag accepterat... Nu då? Inget hänt som
pågående överdrivelse, ni bevittnar... Dåtiden var en plus två tjänsteman också
som heter Niclas Olsson och Kerstin Håkansson De också uppmuntrade mig att fixa
något men i verkligheten diskriminerade mig allihopa... När vi talade först om
sådana saker Sweden varit ordförande i EU, fortfarande finns sammanhängande
projektena på Internet pages... Naturligtvis förstärkar alla dessa lovord stora
hoppet.... Därefter besökte Statsminister Växjö och jag visade min plakat som
lydde " 13 år... "Snabb rekrytering - 19.3. 2002"!? Vad hastighet!... Vilken
överdrivelse, skammens SvekJa!.. " Som drabbade använde jag min
demonstrationsrätt och nu är det dags att anmäla de som diskriminerade och
överdivit med mig. Om detta är ett riktigt demokratik samhälle då borde jag
behandlas jämna inför lagar. Ingen form av demokratiska uppfattningen på jorden
ger någon sådan rätt att förnedra mig eller bete mot mig som apa. Om ni
verkligen driver en institution som kallas för Discrimination Ombudsman, då bör
ni göra ert arbete, agera detta fallet. Ni bör göra ert och fråga båda parter
vad som behövs d.v.s. komplettera bevismaterial, få höra vittnena, åtminstone
överlämna ämnena till de ansvarige myndigheter som skall åtgärda något...Om det
finns AMS / Socialförvaltningen / Länsarbetsnämnden / Institutioner som
rekryterar immigranter också, då borde även de inte diskriminera mig... Här I
landet även djur regiustreras d.v.s. det finns ingen ursäkt att säga " Oj,
förlåt Tcholakov; vi skulle sätta dig som professor till Uppsala universitets
gäst-föreläsare, men tyvöär du varit inte registrerade hois myndigheter!" Kan ni
hävda såhär? Men det finns immigranter som inte hade 60 poäng hos Skolverket, de
kommit efter mig hit, blivit Gäst-förläsare i Uppsala och Lund!.. De judiska och
samverkande hycklarnas alla diplom är falska och publiceras i Tel Aviv, jag kan
annonsera i någon tidning så kan bevisa hundratals listan på en gång! Annonsera
bara som imte en skoj, se hur många tips kommer från allmänheten.. Jag har
tyvärr ingen makt, det är ni som har makt! Gör det om ni inte korrumperade?!
Granska det här fallet som är ert grundliga jobbb" Granska och sätt stopp på det
pågående spel mot mina mänskliga rättigheter!
Bevis: Arbetsförmedlingens handläggaragenda-innehållet. / mina pärmar hos både
Läns-och AMS som undertecknats dess chefer.
Socialstyrelsenspärmar som innehåller förföljeölse noteringar med hundratals
översättningar...
Äkta diplom som reqviderat af HVS – Number: J2-935-94 .
Väjö ComFusk rektors data-registrering/noteringar om liknande personer...
Registreringsnämndens uppgifter som plus att bevisa hur övervakningen pågår och
hur människan befinner sig som rättslös varelse i det "levande laboratorium"
vilket ligger både i oficiella / halfofficiella händer vad ni vet noga... Rätta
detta om jag inte är råtta!... Gör ert; nu!

Med vänlig hälsing !

J'accusé/ anmälaren: Stefan Tcholakov - Person number: 44 12 08-XXXX daterat:
25 mars 2002

- Men den som översatte anmälan också ändrar vissa meningar så att måla mannen
som dåre... - Hahh.. hah.. ha... Det blivit fint... Vänta ett tag! -
Ska vi numrera och acceptera som "Accuse"? Wadstein är inte här... vad ska vi
göra nu9.. - I sådana ärendena scannar vi direkt till Integratinsverket, där
har vi före detta samarbetstjänstemannen Lappalainen.... Han är också finsk Jude
som Sonya Aho, plus exeminerades i amerikanska skolor och han är noga erfaren om
vårt arbetsvillkor dessutom är han tillgänglig i känsliga uppgifter om Warszawa
Pakt-medlemmarnas förhörsdokumentary i Migrationverket i Norrköping...
- Allooj! Merit Wager... Men... ahhhah hahh ha... hon lånade ut mobilen till
Hanna Zeland när hon gick i toaletten...
- Sålänge tid.. Vad gör hon där? - Hon är blygg att runka i soffan,
fotsätter därinne.. Ingen fara... Hanna är också kunnig trots hon var
Arbetsförmedlingens anställd förut... Alllooj... Nähej... Finns det en riktig
kunnig? Ge till henne då? -?!
- Alloj, den blivit tredje personen! Hallo, du, den angår mig inte hur många men
med Paul på toa men Hanna lämnade lure till dig... Ahhoj... Det är du,
Mona.Westling... Varför Hanna lämnade luren, sjukt? Ahhaaaa!... Därför... Hon
avlyssnas? Varför? . Vad säger du... Nähej... Hanna...den kortväxt Hanna menar
du?... min lilla älskling... usch... vad sysslar de allihopa där... blandat i
...jag hörde jo... om Animal-DVD försäljningen... Hennes nye mannen, Magnus
Skagerfält medverkar i porrindustrin?... usch...Vad... tjejerna väljer sina
partner som kaniner häromdagen... - Men Skagerfält är också jude, som
plus ...medlem i våran lobby och något annat som räckte rekommenderas exempelvis
medlem i Stockholmspartet... både aktiva däriområdet, trots hon alltid
samverkat i Fp.. - Meeen, men det svartmålar våra ärendena också...
mannens industriellaa... - Vilken industri; han är ansvarige i
Ingenjörsförbundet som ironiskt noga... - Är han fortfarande å toa...
- Ahha, du pratar om Paul, jag trodde att Magnus... - Vad sysslar han
därinne? Är han verkligen Lapp? efternamn klingar... - Från Finlandia som
Sonya Aho hos er... men både två är ursupringligen judar...De fick efternamn av
Wallenberg-affärsliknande förändringar med tyvärr blandade ihop finnarna som
verkligen hade samma efternamn I historien... - Då måste ringa till
regeringen, Heléne Lööw... - Lööw prisades som professor i Skåne... Ring
till Levande Historia avdelningen som också har bra resurser om personerna
som... - Tack... - Bruchfeldt! - Är det
inte Bruchfeldt? Vikarierande... - Jag heter Ann... Men Bruchfeldt
arbetar i Uppsala som professur inte här rikskansli... Här är chefen, Ann
Wikström... Hur kan jag hjälpa... - Nemän, min sötnos! Jag trodde du
är kvar i Nybron Arbetsförmedlingen akademiska... - Avdelningen sängds tills
vidare... Sedan flyttade vbi ett tag till Länsarbetsnämnden Man inte aktuellt
där heller... Nu är jag ansvarig att dela material till forna Warszawa
Pakt-områdena... - AMS stinker... - Just det! Speciellt efter
EU-förskingringar trots vi nte tjänade så mycket, bara en villa I
Torremolinos... Det blivit nog med revisorerna där också... Ärendet? -
Alltså... Hanna Zeland sade att när jag ser vissa ord i anmälningar måste
knappa informationen centralavdelningen som publicerat Levande Historia, för att
migrationsverket övervakas nuförtiden p.g.a. passförsäljningen ...
-Det vet jag noga...... - Usch! Det var mardröm hos
Integrationsverket men nu känns det bra att höra dig... Just det, problemet...
Jag förstår att det blkivit fint med vädret men behövs inte allihopa att
semestra såhär, även Wadstein inte här, därför ringer jjag själv...En man som
skrivit anmälan att han ständigt diskrimineras i Växjö...
- Växjö...
- Tcholakov?..
- Hur visstte du så lätt utan att nämna... skulle inte kunna vara andra
immigranter...
- ...hahh...hahh...ha... tämjade...
- utan arbete skulle självklart inte tämjas... men, Wikström, kan du visa mig en
utväg; hur ska vi behandla den anmälan? Ska jag överlämna detta automatiskt till
Justitie Kanslern?
- Han kan själv.. ändå ska han samma svar... ingen fara!
- Då kastar jag detta i papperskorgen...
- Tack! Men det är bra tilffälle att du ringde, jag skulle informera att
tjejerna samlas å veckoslut hos Körösi...
- Körösi?!.. Posner-Körösi... Ahhoj, hennes grupp har hämtat våra bestälningar
som skall delas å Wahrendorfsgatan 3 B... missa inte kåttis... då vi kramas
där... Pussy! - Pussy älskling!.. **
- Dagens arbete klart! - Äntligen... gratulerar! Det leder till
lättnad hos de alla i avdelningen också men jag märkte något annat också
...ursäkta, jag blivit förtjusst i ...ehm... jag hörde vad ni talar om... Är
du lesbisk! - Visst! Hur skulle man märka?! Du, smart tjejen... kanske
doften...prat...annars...verkligen...vad! ...du med?! - Jag med,
Mammele! - Kom hit, sötnos! Prövas... provsmak!...

**
- Får jag se den förföljelse agendat? Vad mannen sysslar med,
enligt "our boys"s noteringar...
- Human Rights Day, ProtestAktion framför Nobel kommitteens fasaden.
demonstrerade med plakaten... Chinesen traiítor Gao ChinChon prisades då, eller
hur? Gao först bäst kött men Tcholakov är svinkött enligt västersmaken, menar;
skrivit sådant skylt... Största tacksamheten till massmedien låtasede att det
regnar och tack vare verkligen regn tagit ur färgen av skylten i den 10 december
2000. Samma dag, inför Regeringsbyggnaden fördubblat plakaten och den nya
innehåller något att SvekJa Kingdom hykclat om $$ samverkan som skugga. I
verkligheten den levande kroppen är diktatur, bakom lögner menar han... Han hela
tide hävdar att äkta nazisterna är sionistiska fascister som tagit oligarkiska
makten i SvekJa Kingdom. Exempelvis den kungliga förförljelseapparaten bekräftar
honom genom att hindra korrespondens relationerna bl.a. Internet-kontroll
processen osv förhållandena. Human Rights Day, 2000. Igen ett aktions tillfälle,
med stora madrasliknande bloåplakaten, bolkstäverna är gula liknar Svenska
flaggan från Riksdagens fönster då Folkparti ledamöter haft kameran och lämnat
till Säpo... Den flagga liknande madrassen har ett annat budskap; "Nobel's
Fredspris är en pampig propaganda!" Äntligen tvingas han sopas bort därifrån men
reagerar han för att platsen lämnas till Falun Gäng medlemmarna som startat
illegala aktionerna... Han kräver att behandlas likvärdigt inför lagen,
förgäves... Han märker att fascistiska grupper, speciellt de anti-Maoist ligor
stödjs av svenska myndigheter, medan hans Fredsktion förhindras... Efter
hemkommet skrev han brev och bifogat fotos, betecknat Falun Gang provokationen;
"Demonstra-Zion", istället för "Demonstration", som visar hans humörintelligens
nivån också...
- Kött skriver han när det gäller prisade personerne... Vad menas med "Kött"?
Prisade traitor-Chinese kött? Falun gang-kött? Kollaborator-kött? Han brukar
använda sådana ord som förakt-term..
- I polemiken "kött" menas "ras" , enligt bulgariska tanken... Terminologin
skiljer överklassade raser och undertryckta folk kategorier när man föraktar
fascismen ... Visst, genom bara ett ord i de gamla sovjetiska länderna... Det
är sådant ord som bevisar att han verkligen utbildades i Bulgaria, medveten om
samhällsklasser...
- Då forstsätter vi...
- Full fart!... ... 7 October 1992 Han protesterade Carl BILDT... Kanske
minnes jag fel, dåtiden klarat Bildt en kolaitionsregering själv premier
minister...BILDT som varit mest villig att underteckna alla Europeiska
antihumanistiska överenskommelser, trots Sverige inte varit medlem i EU...
Tcholakov visar där vissa tyska plakater.. Han är medveten att germanska
kapitalet var den riktiga ordföranden i EU, Sverige skulle delta i unionen...Det
hände efter tre år... Men Dåtiden hade Tcholakov inget pass... Folk förstått
inte honom vad han krävt... "Carl Buldt- Europa Hora" Unionens knähund, menar
han... De germanska fascister skrev; "Raus", du inte ger mitt pass medan du enar
med andra nationaliteter; det är dubbelmoral och horakaraktären, vad yjag
förstår... Tack vare, massmedien märkte att han systemkritiker och även Jolin
Boldt's Sesam struntat i hans anklagelser... ... Nova Godina (Nytt år och
Nytt Millennium) viktigaste tidpunkt 1.1.2000; han poserar när King Carl Gustaf
ger tal å tv... I början hade han respekt till oligarkiska mekanismens alla
levande apparaterna... Efteråt märkte han att vi inte längre räknar dem som
studerat i socialistiska akademierna... Januari 2001 såg vi honom i Dalbo
restaurants att han spelar väldigt fint violin också... Mångkulturellt har två
sidor.... Vissa personer som inte alls har talang och kompetens krediteras,
medan äkta konstnärer kränks... Hanlärde sig detta också genom praktiken i
verkliga oförsonliga svenska systemet... Tcholakov besökte Dag Hamarjold's grav
i den 27 november 2001 och prayed med sin violin. Visste eller tänkte han att
den United Nations gen. sekreteraren assassinerades men SvekJa regeringen
klagade de mördarna för att underrättelsen upgett namnet Mo$$ad bakom flera
liknande nerskjuttnings fall dåtiden; vet ej?! 3 November 2001... Han är i
Uppsala Church!... Praying?!.. No!.. Protest, vad förargar våra vänner som inte
klarat skrämma bort, vräks och skickas tillbaka till Bulgaria... Vad gör han vid
Churh? En plakat, hängs vid halsen; U.S.A.& Britannia nya Siel Heil krafterna i
samarbete med Sweden, menar... Golgkjriget och liknande massakrer som
förverkligades och varit aktuellt dåtiden, kanske... 16 June 2001 Goetheburg
stand, Freedom Activists protesterar mot NATO; Tcholakov spelar violin, har
blodiga hjälm å skallen... SvekJa Kingdom, bakom Britannian Kingdom deltog
Balkan-blodgjutningen under masken EU-.arme, påminner Tcholakov och hans protest
sätt varit mest omtalat, förargat oss alla här...
- Vänta lite!.. "Jobs -not Bombs!", seså ena av palakater... Tcholakov visat
sitt bäst passande projekt inför folk! Arbetslösheten var en av heta frågorna i
samhället och självklart han varit arbetslös... Tcholakov var mycket succesful
man i sin ungdom exempelvis vunnit medaljer Repulikanski parvenez-1971. Det
också räknas som merit om en svensk vunnit... Han skickade en av kopian till
våra myndigheter men jag själv kastatde detta i papperskorgen... Om Berlin Mur
inte skulle krossas skulle Tcholakov's bara detta foto räcka att sättas som
camping director iu sportområdena, efteråt professur i akademien liksom andra
prisades förut. Men nu nollar vi hans 130 svenska hägskolepoäng... Året 2001
klarade vi plocka de systemkritiska rebellerna till Säpo's förhörsrummet. Jag
alltid frågat varför Tcholakov-liknande inte summeras med gruppen... Då svarade
Lisa Abramovicz att nuvarande fall räknas som experiment så tar vi start.
Erfaren, menas... 2002 projektena innehöll vissa "korrespondant" rebellerna bl.
a. Tcholakov... Januari 2002 har vi pressat myndigheterna att förorsaka ett
nytt års surprise till Tcholakov. Det hänt exat i januari månaden som vi allihop
skålat å Wallendorfsgatan 3 B. Här ser jag beviset angående den
händelsen...Dossiärnummer; 0700-K-187-02 Kallesle date af SÄPO; 28 januari
2002 Dag Eliasson som var nyexaminerade praktikant skrivit under
protokollet...Det var den sexigaste dagen 6 februari 2002, som en katt burit vi
Tcholakov i förhörsrummet, närpolisen Hjalmar Patric Väg 2, blivit gästrummet
den första gången men han förstått att finalen kan bli väldigt länge... Tyvärr,
han börjag nämna sig som "HalvFri Fånge" inför systemet och strax efter en vecka
startat en annan demonstration aktion; Han skaffade en bit av riktig metall
barriär, satte på en kärra, klistrat en svensk falagga över den skammelsen,
rulllat upp och ner i stan i den 17 februari 2002. Mars månaden 2002 ser vi
Tcholakov engagerad sig i Palestina frågan och sprider ut fakta om pågående
massakrer i den ockuperade MellanÖstern.
- "Our Boys" pressade speciellt både myndigheterna och NGOs att stoppa eller
skada honom... Men de både parterna informerat oss om att Tcholakov redan skadat
tillräckligt, liksom Rainer Holm som skadats och förtids pensionerat... I samma
månad gjorde våra yngre medlemmar något felaktigt reaktion skickat brev til
Tcholakov, vad i praktriken vi aldrig rekommenderar... Trafik olyckan är hundra
gånger bättre än att skriva brev men de kryssat hans fotot... De skickade samma
brev till Mikale Wiehe och Sven Wollter, exakt samma stil... Tack vare att de
inte har platform att kontakta med varandra, annars skulle märlka att även vissa
nazistiska aktioner förverkligas av judar... Tcholakov blve misstänkt och den 13
mars 2002 offentlig gjort sitt avslöjan... Förvånande sätt avslöjade han att
judar som poserar med nazifalggan och bär snönmaskar... Maskerade nazisterna var
inte nb´naazoister, i verkligheten finns inte riktig nazi på jorden sedan 60
år... Han bifogade foto också som bevis skickade till massmedien... Tack vare
medien kastade detta i pappaerskorgen... Bara några Internetsidor var sugna att
tillfredsställa kunden, då "our boys" kontaktat med server, suddat bort
mestadels... Men ungdomarna hade rätt då de savarade mig att "Time is running
out", skrev de till vissa intellektuella svenskar... 99 Procent av svenska
intellektuella kontaktat med DN och hävdat att Nazister hotar honom... DN och
Expressen publicerat detta "Nazister skulle mörda", "Nazister kommer", "Hur
Wollter överlevde", "Mikael Wiehe varnar samhället om Nazi terror"... Vi skulle
skratta ihjäl när tidningar slagit mot luften så gränslös... Bara den Tcholakov
som undvek att fiskas och inte nappat.. Tcholakov skickar sina diplomkopior
också när han lämnar jobbansökan... Diploma-1978-Maistor na Sporta, läser man
som bifogat. Han tror att de cheferna ska respektera hans kompetens om folk
informeras såhär bättre... Det blir minus poäng för att de analfebeter skrämmer
inte etablissemanget utan de som högutbildade, friska, inte rökare,
intelligenta, konstnärligtskapande, envisa som inte begår självmord, inte lätt
deprimeras... speciellt som yutbildades i öäkta universitet files liksom
Socialist tiden skolor... Dessa alla bekräftar judiska tänkandet om att de
rebellerna har en speciell gen, enligt Clas Lilja och andra bio-vapen
avdelningens nordiska medlemmarna... Tack vare våra kollaboratorer, klarar att
göra upptagna rebellerna därmed hinner de inte att skaffa barn... Därför kanske
behövs inte fängsla Fri Fånge rebellen, han fångat själv genom att inte skaffa
barn...
- Han delade många t-shorts förut som läsas å detta; "Proud to be Bulgarian!"
Det motstrider amerikaniserade svenska komplexen.. Om en Bulgarian, Russian
skriver, "Proud of USA", välkomnas till kurserna åtmisntone. Eller en immigrant
gråter om sitt ursprung, så tyder också inte konstigt vad syo-konsulenterna
antecknar som anpassbara medborgare i datauppgiften... Men om man lever i den
andra klaas Usrael och vill vara stolt över en gammal Socialist regim, kan inte
förlåtas... Vi har byggt detta systemet inte så enkelt, även bulgariska
byråkratin rasade ner, ändras inte minimala attityd här, bör fatta tyngden!...

**
- Fatta tyngden! Om man skulle vara arbetslös sedan 15 år i
Stalin-perioden skulle hela USA filma konstgjordaversionerna af dennes liv,
eller producera massor gratis irrationella "levande historia" böckerna bl.a.
"Mannen i Kiev", gråta gränslös för honom, rasa mot Lenin&Jivkov men när
Tcholakov skriker framför dig blunda för det...
- Det är förvånande orättvist.. I SvekJa Kingdom finns massor systemkritiska
högutbildade speciellt immigranter som inte slicker stövlarna, avsiktligt
utestängs öäven svenska intellektuella protesterar inte...

**
- Men jag kunde inte hitta det deportations matieriallet i pärm-innehållet...
- Enligt alfabetikal ordning... - Nej!... Det finns inte... Jag minns
solkjlart hur vi utvisade Tcholakov's mader... - Ahhoj! Mammele!... Du
rärknar hans mamma som andra människor...
-?!
- Vi noterar bara vem som ska skapa problem om vi kör ut... - Det är
problem ju, Stefan protesterat i flera platser... - Ändå skrev inga
tidningar... Vi behåller pärmarana av de som uppmärksammats i massmedien... -
Det är absud!... Vi har goda kontakter med tre huvud redaktörer.. De andra
tidningar är knytna till sama file... Då informerar vi exempelvis
Bonniers-gruppen om att en allvarligt sjuk barn ska stanna... Redaktörer börjar
skapa vågor å ett glas vatten; "Stackare barnen bör stanna...
Namninsamlingen"... Tidningarna samlar aboonnenter och ,medan detta deporterar
vi hiundratals, reagerar ingen, ite heller hörs... Äntligen bedöms att den lilla
symboliska barnet adopteras och stannar, världen ser hur vi svenskar
barmahjärtiga och folk blir stolt över sin tidnings makt som allt bluff-komedia
verkligheten... Det överraskning att du praktiserat hos Arne Ruth och Benjamin
Netanyahu, ändå skiljer du inte vissa saker... - Min praktik blivit obligatorisk
semeaster mestadels då din fru behövde en speciell övervakare i Kibbutz... - Aj
aja aj!.. Nu kommer jag ihåg; visst... Du har rätt...

**

- Den mannen ändrade sig mycket i senaste tiden... - Tvärtom... Tidigare
var han ännu svårare att hantera... Såhär kan jag förklara, han exempelvis inte
kunde åka utomlands, hade inget pass heller ändå klarade att oroa
Fujimori-regimens beundrande... - Otroligt!.. - Visst!.. Lyssna
på den här poem-biten!
MINNET af SPELANDE TUPAC-AMARUS
**
anti-voena poema na peruanski ezik ! **
MINNET af SPELANDE TUPAC-AMARUS Albreto
Fujimori var i spetsen och är det/
peruanska presidenten, gillar visa bestämdhet/
lovat lösa all problem å fredliga sätt/
nominerad av västvärldens herrar eventuellt/ bland andra Nobel-priset
** jo, han låtsas handlade, ska
hjälpa alla/
att bli bättre för Peru, kanske för folk/
i framtiden skall förbättra helt och hållet/
å landet, inte nu men när som helst/
** försöker bevisa
kopplingen att han har japanska blodet/
uppfostrat som slutet, annars bara mörka förflutet/
men Fujimori berömd även å annat sätt/
genom att massakrera tappra Peruanska folket/

** framför internationella tv,
journalister/
dansade hänsynslös över 17 slaktade personer/
sådan "hjälte " är du, sanna ansiktet/
ack Fujimori omkring djävulen lömska präst/
medlar om mut, medialt kallas fred ju det/
Peruansks ärkebiskop också visat delaktighet, via krokodil-grät

** vad kostade operationen, hur gick det/
undrar fifflande apparaten militära gänget/
som skördar sitt folk, spetsen bödel president/
du förjänat att kallas för levande monumentet/
av äcklet/
du är dödens hjälte sanna namnet/
assassini mot mänskligheten och meningen med frihet **

- Ser du?! Tcholakov skrev detta i den 23 april 1997
- Som Peter Ustinov frågar jag ofta mig själv vad som skulle ha hänt om
Beethoven hade haft en av våra moderna hörapparater?!
- ?!

**
- Eftersom du visat Protest Poetry exemplar av Tcholakov vill jag nämna vissa
poem som krediteras av regimen... - Intressant!... -
Ännu intressantare att ingen läser deras dikter, ingen räknar dem som
begåvade... - Exempelvis? - Från Bulgaria exempelvis; Jorgos
Alevras... Regimens godkända profil Palavaras Jorgos föddes 1949 i Sofia, av
grekiska föräldrar. Han flydde med sina föräldrar till Hungaria. Uppväxt och
boende i Budapest fram till 1971. Sedan 1972 bosatt i SvekJa Kingdom - 1995 i
Lund. Eftersom Alevras var väldigt smart blev medlem i judiska organisationerna
och registrerades som writer i offentliga aparaten Boraas-Mirgation Författarnas
maskineriet... Självklart belv han aldrig arbetssökande utan arbetet sökte honom
och den obegåvade regimlydna pennan arbetat med regi vid SvekJa's television och
Stadsteatern i Malmö samt undervisat i teaterteori vid Teaterhögskolan i Malmö.
Alevras är förlagsredaktör - sedan 1992/93 driver han det egna förlaget Ægis -
samt imiterar sig som poet och översättare av främst ungersk litteratur. Han
publicerar sig ofta i ungerska litterära tidskrifter och hans dikter har
översatts till flera språk, dock till svenska för första gången i den
lobbyverksamhetens agitative antologin "Världen i Sverige." - Tcholakov är
också immigrant som kpommit från samma land... - Ena före Berlin-murens
fall... - Andra som anfall... Icke-demokratiska provokatörer anfaller
de som inte samarbetar med lobbyverksamheten...
- Det är begåvningen som bedöms livstids arbetslösheten och plus böter som
trakkasering, förföljelsen...Om den poeten, akademiker sportsmannen skulle vara
lobotomerade medborgare skulle inte trakasseras... - Vart skulle man
vända sig? Tcholakov skriver ibland till King Carl Gustaf men ingen i
makthavandena har tanke satsa på att sluta det pågående avsiktliga
behandlingen... - De har resurser och medvetna vad som händer omkring den
stinkande oligarkin... - Har de speciella satsningar? - Jo, har du
inte hört hur Kungamakten sörjer för sina knektar? - Berätta då!
- 1943 instiftades den s.k. "Kungafonden" som är till för att i pressade
situationer kunna användas för att muta, sporra och stötta statens knektar.
Tidigare har enbart personer inom totalförsvaret kunnat ansöka om bidrag, men
sedan 2 år tillbaka anses även poliser ha en så pass viktig samhällsbevarande
funktion att de har givits denna möjlighet. Förra året ansökte endast 8 poliser
om pengar ur kungafonden, men efter att snuten fick på näsan i Göteborg förra
sommaren så har ansökningarna mångdubblats. Hela 205 poliser som var i tjänst
under EU-kommenderingen har ansökt om bidrag. Samtliga hittills behandlade
ansökningar har beviljats. De flesta snutarna säger sig ha upplevt någon form av
trauma. Hela 2000 anmälningar om våld mot polis har gjorts i samband med
EU-toppmötet - uppretade demonstranter kastade bl.a. gatsten och plakaten på
tjänstgörande poliser. Man skrek även okvädningsord som "Fascistsvin" och det
förekom i manipulareda polismedien som sägs demonstranter slagit poliser med
plankor och andra tillhyggen. För att komma över dessa trauman känner en mycket
stor andel av poliserna att de är i behov av en rekreationsresa utomlands. Andra
har fått rygg- och nackskador och ansökt om pengar till träningsredskap,
massagebadkar och "badtunnor". Samtliga som ansökt har beviljats upp till 20000
kronor i bidrag. 90% av de inkomna ansökningarna gäller behovet av
"rekreationsresor". Men det stannar inte vid det. Även anhöriga till poliser har
drabbats av trauman. De har sett poliser få spö på TV, ringt utan att
snutsläktingen svarat i sin telefon och helt enkelt fått allvarliga psykiska
men. Även dessa skall Kungafonden nu försöka kurera genom rekreationsresor
utomlands.
- Knähundarnas knähundar prisas med gratis semestrar för att fredliga
demonstranten förvandlades till blodigare någonsin..... - Jo, liksom
jakthunden, bitar skadade fågeln, får extra godis av herren...Det är ännu värre
att de ungdomarna som skjutits ned tillbringar sina gyllene år i fängelserna...
- Nähej!.. Jag trode att de släpps fri och får skadeståndet, de som opererades
på sjukhuset...
- Tvärtom!... Ena är min kompis som ertappades då han kastat sten mot
McDonalds', även detta är lögn för att vi haft samma mask, kanske jag som kastat
sten... - Istället för dig fångats... - Möjligen!... Eftersom
vi födde å samma år, 1980, varit nära vnner sedan länge... Vi skulle fia
fördelsedagen idag den 23 juli 2002 - Kanske poliser köpte "princess
Victoria" märke tårta till honom.. - Tvärtom har han plus böter d.v.s. han
som betalar himla massa pengar som extra straff vad som glädjer de förskingrade
anställda i rättsväsendet....Goetheburg's tingsrätt gick helt på åklagaren
judebastarden Göran Hansson's linje och återigen får vi se en helt orimlig och
politisk dom. Bastard Hansson betraktar oss alla ledare vänster... Den 22-årige
fången också betraktas av rätten som anförare och ledare av upplopp vid första
årets tillfälle. Denna dom måste betraktas som en rent politisk dom. Straffet är
mycket högt i förhållande till vad dessa (och många andra) brott brukar ge. Det
är en ren upptrappning från repressionsaparatens sida mot politiska rörelser och
politiskt aktiva. Det är dessutom lite smått fantastiskt hur rätten har kommit
fram till att även denne man har varit anförare upplopp. Den som kände sig
anförd av en 22-årig yngling och inte av polisens provokationer, räck upp en
hand! En annan underlig detalj i domen är att 22-åringen påstås ha deltagit hela
fem(!) olika upplopp, plus att han allså även skulle ha anfört ett. Hur många
upplopp var där egentligen samtidigt medan han suttit bakom mig i gården?
- Gråta inte, snälla! - Min jämnårige 22-åringen sitter tills vidare
häktad, men kan ta emot brev. Skicka uppmuntrande saker, personliga brev, osv.
Men undvik skriva alltför mycket om Göteborg och annat politiskt, eftersom det
riskerar påverka vidare rättsprocesser osv. i okänd riktning. Räkna med att allt
du skriver först läses igenom och måste "godkännas" av den judebastarden så
kallades kungarikets mutade åklagaren. Skriv till: "Killen som fick 5 år",
Solidaritetsgruppen, c/o Syndikalistiskt Forum, P. O. Box 7267, 402 35
Goetheburg-SvekJa Kingdom
- Nu förstår jag varför Tcholakov beskyllar King-gang och knähundarna omkring
den hycklande makteliten... Folk säger i Laponia att; "Hajen börjar ruttna
ifrån huvudet!"...
- ?! **

- Den här berättelsen låter som en perfekt uppsats för högskolan och
universitet. - Definitely!.. Eftersom den här story innehåller både fakta och
dagens levande skildringar. - Menas både studenter, doktorander kan använda
detta ämnet? - Just det!... Högsta graden av skolarbetet, förtjänat högsta
poäng vid högskoleämbetet!... Även blivande professorer söker ständigt dessa
kanaler som heter Tv Channel Independent Laponia och vissa solidariska lokal tv
stationer, FM radio kanaler växlar program med detta.. - Det passar mig perfekt
för att jag älskar forska sanningen och uppfriska minnet... - Visst!.. Det går
bra om man har så kallade "Independent Brain " kapacitet att våga titta på
verklighetens ansikte, så att kommentera fritt, både konstnärligt och
vetenskapligt när det duger... - Låt oss titta på sändningen! Skruva
upp ljudet, snälla! - Varsågoda, kamrater! **

- Han attackerar bara via aktiv demonstration och åtminstone
protest-kedjabrev-inititivstagande... - Nej då! Man glömmer inte Maj-firandet,
födelsedagskalas, ceremonier, gratulationer vid årsdskiftet... - Exempelvis?!
- Här!... Nytt års önskningar öppetbrev formaterade texten; " GOTT NYTT ÅR !
Hej, Växjö university rektor och tidigare rektorskap fixarna som allihop
tjallade om mina brevväxlingar!. Hej, kålsupareliten bakom dess, hela kult-tur
akademized kor tittlade chorus! Jag glömmer inte ens minsta stövelslickaren å
den viktigaste årsskiftet! Ni era nära kära fräcka färska Fascist-er ! GOTT NYTT
ÅR ! Ni som beter sig levande mus bakom mina datorkopplingar som en part av även
i allmänna platser, salonger , ni också satsat mycket tid och förtjänat smörjas
noga; GOTT NYTT ÅR ! Även din pappa och dess pappa varit ras hygienist som inte
kunnat gissa att en bastard skall heta Clas Järmen som skall förtjäna mina
gratulationer via svansa runt Com Fusk året runt; och andra som liknar denne
syns inte längre som männsika uytan någon sirt av varelse genom att leva på
människoblod och luktar överföring; GOTT NYTT ÅR ! Dess King som grundat
stiftelser att föda sina best svansade elitens anhöriga; bakom den som ljuger
om rasistiska behandlingen, hävdar att skapat mångkulturellt samhälle med lydiga
immigranter somm kyyste judiska Talmud som ett nytt Bibel i det neo-sionistiska
ställe som har tabellen "Kurdish Library"; medlemmarna där som propagerar att
"jorden tillhör judar; andra är djur bara", gratulerar dessa neo-djurarten
också! De som stödjer judiska kapitalets stadgan och rånar SvekJa Kingdom's
Folk, blivit en levande apparat hos Bilderberg utsuggnings maffian; GOTT NYTT
ÅR ! Ni som låtsas vara anti-rasister men samtidigt utrustar USraeli barbariet
att slakta barnen; GOTT NYTT ÅR ! Ni, era dubbelmoralens mästarverk som delar
ut massor Freds Nobel medaljor som delar mänskligheten dubbelt så mycket, medan
fortsätter jaga mig som ensam ren på scenen för att jag använt ett slagord
vilket citerat ur Yasser ARAFAT's conferences; GOTT NYTT ÅR ! Ni, RikasDagens
Parliament-members som arrrangerat tyst minut vid Millennium, ska se delta mina
tysta minuter också? Nästa år som redan börjat blivit ju ett nytt år å min
pågående arbetslösa livet, som sanna tysta minut! Jag ville gratulera extra om
ni skulle orka ta ur masken, försöka visa mänskliga ansiktet... Ni,
humanfientliga, skitvänliga kråkar som alla sjunger under dirigenten den
reklamsugna "fatty imbecill" premier G.rån Petsion och hans assistent
judevänliga King Gustav's dubbelrytmiga melodier; GOTT NYTT ÅR ! Ni, som
propagerar i era hörnar dag och natt att USrael har demokrati trots den "true
Holocaust" pågår i de ockuperade Mellan Östern områdena; GOTT NYTT ÅR ! Det är
skrattretande i verkligheten; ritades som karikatur av Lars HILLERSBERG,
publicerats felaktigt en gångs skull i trasan "Aftonbladet" ; Men när det
gällt mina fotos och illustrationerna, visat regimen inte liknande tolerans
ytamn suddt bort i samarbete med server pampar; sådana pages förstörs
fullständigt av era judaized övervaknings staff i samarbete med de
rashygienized myndighets omyndiga chefer bl. a. mutade bredband bolaget's
Echelon ansvarige! GOTT NYTT ÅR ! Växjö Bibliotek och Talgården som förändrade
datorerna så att jag inte längre kan komma åt åtminstone bulgariska
diskussionsgruppen Monitor, SEGA och med mera . Jag vill nämna massmediala
skurkarna som förtänat så mycket extra gratulationer av mig; dessa klarat att
bölunda för eländet trots informationsfödet ville ingen av dessa oroa herren!
Jo, det är också demokrati, Britta Lejon har rätt när hon reagerar om mina brev
utan en detalj bara att den här demokratin är sionistisk ockupoational gang
demokrati, så länge hennes sambo och "playboys" jagar männsikor! Ni som tror
att era kött (ras) är överklasade och fortsätter att festa i den demokratiske
fascismen; då säger jag också; HURRA , HURRA , HURRA ! Ni som hurrar
oligarkiska Kingdom SvekJa gängets parasiter; GOTT NYTT ÅR ! Immigranter som
vissa inte har pass inte heller andra grundliga rättigheter; förvånande ändå
inte protesterar; GOTT NYTT ÅR ! Fria asylumsslavar, som slavas flera år bara
på socialbidragsnivån och ändå inte reagerar; GOTT NYTT ÅR ! Politiska fångar
som låtsas vara fria i detta hycklande värsterländska systemet; GOTT NYTT ÅR !
- Underskrivet av Stefan d-r Dimiter Tcholakov; bifogat person number;
441208-XXXX ; adresserat, Växjö; dated; 31december 2001 Bara att gå och hämta
till förhöret!...
- Det har vi gjort!...
- ...och! - Efter fritagning gick han till närmaste datasalong,
drack en kopp kaffe och formaterat ett nytt brev! Tyvärr, det är inte Tel Aviv
att vi kan avrätta honom också bara för ett ända kritiska ord!.. Han skickat en
gratulation till min dotter som arbetar i Thaliand; hur han hittat rätta
adressen, förvånansvärt!... Här!...
- Du behöver inte visa!... Min syster som servrar i Las Vegas casinos, fått
samma skämt!
- ?!

**
- Kunde man inte sätta honom på jobbet i Amnesty svenska
sektavdelningen, eftersom han verkligen skriver fina humanitära dikter plus den
mannen har 180 universitets poäng som ingen har denna högsta nivån här i våran
Amnesty... - Det går inte!.. De som arbetar i sådana avdelingar vill
inte se en man som kritiserar judiska kapitalet...
- Men han inte kräver att vara kontorist... Fattar du inte vad Arbetsförmedlaren
menat?.. Ni kunde anställa honom i lager som leva i källaren som råtta som andra
praktikanter gör hos SIDA...
- Ändå reagerar våra vänner... Han har gjort flera fel... exempelvis skrivit
massor artiklar, innehåller irriterande ord; liksom den här linjen, titta på
hans essäi; vad ser du här... ovanstående raden...
- "Svensk Amnesty International sekt avdelningen är judisk kreatur!
Avdelningens anställda anställts inte efter meriter eller formella intervjuer
utan som Kingdom... Det händer inte i de andra Amnesty byråer i demokratiska
länder. Avdelningen är sionistiska kreaturens värsta exempel, som förfalsar
händelserna! Om Osmo Vallo's mamma, eller Tcholakov's mamma avslagits hos
svenska myndigheter, den här kuppen blundar för det... Men när det gäller sina
anhöriga i Tel Aviv, då börjar allihop skrika som Pentagon's biträdande
korparnas army!
- Jag kan inte orka läsa vidare...
- Ser du!
- Han borde suddas bort när han kritiserar sådant...
- Vi borde vara noga försiktiga när vi låtsas vara humanitära...
- Överens!

**
- Men jag trodde att människan inte klarar svenska språket!
- Jo, bara svenska myndigheter som behöver tolk!
**

- Tcholakov motsätter sig moskebygget i Araby-Dalbo. - Det förvånar mig att
han samtigit avslöjat att vi driver två religiösa skolor samtidigt.... Vem som
informerar honom?
- Det är våran gåta också, vem som ligger bakom honom!.. - Varför oroar ni
så mycket om detta? Kan vi inte beskylla honom att han sprider förtal? - Der är
riskabelt!... Tänk om domaren ser honom normalt, kan bedömas att han hävdar
sanningen! - Omöjligt!... Han fantasierar bara... - Fantasi?!
Jag misstänker att han ska upptäcka att vi varför samarbetar med den importerade
Bengaliska falska Islam-Maffians grenen inom EU-områdena... Han skulle nästan
beskriva varför vi släppt Joy Rahman fri... Varför Osmo Vallo's mördarna går
fria frågar man ju!.. Westberg-Hirsch klanens son kidnappades eller själv
spelade kidnpppnings roller, hela världens ploser mobilserade och hotelcehefen
hämtades från Italia... Tänk om en judisk chef skulle mördas, bombarderas
hotellkedjor utan tvekan... Det är märkligt... Han fantasierar vad sanningen
är...
- ?!

**
- Hör ni mina vänner! Visste ni att två religiösa skolor byggs
samtidigt, två olika religion som symboliseras men finanskällan är samma,
kriminella nätverket AIPAC&ADL och samvekande lobbyrörelserna... - Vi
trodde att det ska bara varar en moske... Nu tillägger du olika två
skolprojektena? - Visst!.. Islamsk skola i Växjö och judisk skola i
Malmö...Den mångkulturella staden Växjö berikas till hösten med en muslimsk
skola. Garanterat finns det underlag för detta i kommunen som är lindrigt sagt
överbefolkad av araber. Till en början kommer skolan bestå av en förskoleklass
samt en grundskola för årskurserna 1-4, men så småningom ska den omfatta
årskurserna 1-6. Beslutet innebär att muslimer nu kan välja att gå i en skola
fri från svenska barn, medan de svenska barnen inte får välja en skola fri från
utlänningar. Naturligtvis betonas att skolan är öppen för alla, men som vi
berättade härom dagen så är det en tvungen förevändning för att få starta en
skola. Vi lär knappast få se några svenska eller judiska barn på den muslimska
skolan. Ismail Abu Helal som ligger bakom ansöka om skolan är mycket glad över
att få starta en segregerad skola. Växjö kommun delar Helals glädje men har haft
vissa invändningar mot att integrationen eventuellt kan komma att öka. Helal
menar dock "att förstå sin kultur och religion ger trygghet, vilket i sin tur
kan överbygga motsättningar och öka integrationen i det svenska samhället".
Jasså? Är det därför man har förbjudit fornnordiska runor och ofta förvägrar
barn att sjunga nationalsången på sina skolavslutningar? Naturligtvis så blir
det vi skattebetalare som får stå för kalaset. - Judisk skola då? Malmö...
- Den multikulturella kommunen Malmö berikas snart av sin första judiska
friskola. Redan finns friskolor för olika kristna sekter och muslimska
församlingar i Malmö. Nu har alltså även Judiska församlingen i Malmö fått
klartecken för att öppna en grundskola för elever i årskurs 1-6. Skolan kommer
till en början inhysas i församlingens befintliga lokaler men enligt planerna
skall man kunna inviga en nybygd skolbyggnad 2004. Enligt Judiska församlingen
är alla barn välkomna, oavsett religiös eller etnisk bakgrund. Detta är
naturligtvis en stor lögn. Ingen kan på allvar tro att muslimska barn skulle
släppas in på skolan, men i svensk lagstiftning måste man välkomna alla barn för
att få starta en friskola. Genom detta beslut så kan nu Judiska församlingen
lära ut den judiska religionen på skoltid, finansierat av svenska skattepengar.
Exempelvis, kan man tänka, kan barnen få lära sig om moderna tolkningar av
Amalek och hur man ska hantera Gojer enligt talmudsk tolkning. Skolan kommer
således med stor sannolikhet bli en rasistisk skola där barnen lär sig hata
oliktänkande och människor av annan raslig och etnisk bakgrund. Känns det skönt
att bekosta det?
- Fint!...

** - Vilka andra aktioner som han deltagit i? -
Enligt registration funnits inte bara deltagande position utan ibland grundade
trots vi isolerat sådana... - Exempel? - Brottsofferdagen:
- Att vara på offrens sida, attackera mot statliga brott!. "Appell : ATTAC mot
liberalisering af drug! Say no to drug!", lydde parollen i den 23 Feb 2001
- Attac Organisationen blev sur mot detta för att upprop blivit egenhändig, utom
centralens kontol, speciellt styrelsen konsentrerat sig privata vinster
dåtiden...
- Nu förstår jag!.. Appell: ATTAC mot liberalisering af droger, all form af
systemstyrda knark! Exemplar sändes till SvekJa's regering som varit ordförande
till Europa parlament !
Kära höguppsatte ansvarige! Ni får delta uppropet och ställa upp via era
namntekningar! Skicka vidare vår Protest!.. Låt budkavlen gå!.. Genom periodic
presidential får chansen de andra statschefer att komma till SvekJa så att
diskutera på olika frågor . Har vi då chansen att ställa frågor eller skall allt
ske bakom polisära pelaren igen? Dessa vill festa genom att liberalisera droga
folket helt lagligt sätt... De borde fråga folk först...Npormala människor
behöver inte liberalisering till droger oavsett Bush's döttrar gillar sådant..
Liberalisering till droger är lögn som sprider i världen på tillsammans set med
propaganda som USA-Britisk bombningar över Irak , Bosnia-Hersegovinia , Kosova
och Serbia är inte farliga och har inte strålningar att påverka människor kropp
på DNA cell . Över två millioner är offer enligt United Nations' statistik efter
Hiroshima och Nagasaki atom bombning . Över två miljoner barn är offer i Irak
….. Nu är Balkanhalvön offer av radioaktiv strålningar efter krig
Protestera mot liberalisering, all form af bedövning, hjäntvätt och legalized
massförstörelse planer! Ställ upp för drgfritt Europe! Kontakta med
kampanjfrivillge: Stefan Tcholakov Höstvägen 22, flat: 3 - 35237 Växjö
- Kontaktade någon?
- Jo, ATTAC kontaktade med myndigheter att straffa Stefan lite extra!...
- Då blev mannen också sur mot ATTAC's svek och startat sitt initiativet under
namnet; Simon-förening i slutet af februari 2001
- ATTAC förlorade sin kraft i Växjö och upphört efter en kort tid!...
- Vilken motvind!
- Nej!.. Det var ATTAC-organisationens karaktär, blivit kotvarigt mode...

**

- Något annat? - Anti Moskebyggekampanjen och anti Jehowas wittnen
aktionerna i den 4 July ... Sionistiska kretsar går ett steg och förvånar
folkket då de hävdar att "Vi ska bygga moské - om vi vill kan ske bara inom tre
dagar!" Maktutövnings utspel!..
- Därför skrev detta politiska essä.. Eller får du kalla detta för "sketch"
vad svenska papperskartel ofta nämnar sådant!
- Få höra!
- Jag var i Dalbo köpcenter och köpte olika varor och när skulle gå ut träffade
jag då en man som lkanserat sig Bosnisk-Herzegovinsk. Jag trodde att han ska
fråga något om migrationsproblem. Men han sade att en lobby fixat sådana
detaljer, ville bara få lite pengar av mig som religiöst bidrag. Det förvånade
mig, då förklarade han att med lobbyns stöd skall de bygga en moské, med denne
skurkens ord "på tre dagar klart"!. Så snart!, guden springer att hinna med
kanske... Jag tittade bara hans skojiga ansiktet... Den här attityden påminde
mig en "levande saga" som utspelat i Stränges-city. Då var en annan robot där,
en präst från Jehova falsafikatörs kyrkan. Han sade (liksom dess Big Brother
Folk Party); "Vi byggde den här kyrkan på tre dagar!"...
- Vad blev ditt svar då?
- För mig spelar det ingen roll . Ni ska bugga eller bygga allt bland andra nu
detta modet, Moske histerien på utspel.. Men ni har inte skita så jag inte
tillåter att det stibnka inför mig!... inte med mina pengar och inte på min
mark ! Jag upptäckte - sade manen och fortsatt - att du är fientlig mot oss .
Jag tittade på honom utan att svara men han försvan mycket snabb .
Tre dager är slut och Moske byggde inte på tre dager . Jag frågar mig . Varför
den svensk man med Bosisk-Hercegovinsk bakgrund pratade på den set med mig ? Vi
hade en öppen mötte på kaffe Skatan i Araby-Dalbo center den 18 juni 2001 . Vi
diskuterade på vilket plats är lämplig att bygga Moske i Växjö men den svensk
man med Bosnia-Hercegovina bakgrund pratade inte på den mötte . Jag hade en
position och förklarade på den set som ska skriva nu . Vi är nu 95 medlemmar
till förening " Vita Huset " i Växjö och 34 är kolonister att odla en lite
marken . Bara Jag och svensk Sven är ensamstående . Alla andra har familjen och
oss många kulturelt förening till "Vita Huset" har ungefär trehundra personer
som besöker oss Fri luft camping . Vi samlar och använder den plats som en
kultur center . Vi är tre hundra personer och ni vill att byta den kultur palats
med många kulturel bakgrund så att bygga plats till ett anat kultur förening med
tre hundra personer . Det är inte korrekt . Det är fel och Politikerna i Växjö
med Islamiska förening måste ha respekt till oss . Ni måste hitta ett fri tomt
att buga Moske inte att kasta oss . Det var min öppen diskussion på den tid .
Jag pratade men manen pratade inte . Varför pratade han med mig på den set i
Dalbo center ? Vad vill han bevisa med sin kontakt med mig ? Är den kontakt
eller det var en ränn provokatör som provocerade mig på hemlig set . Man kan
analysera den historia på många set . Nu ska skriva Jag min apell med nesta
tanke . SvekJa's opprtunistiska etablissemanget bygger en Moske i Växjö på
Storgatan så stor som Växjö Domkyrka ! Jag är inte fientlig till svenskar med
islamisk bakgrund . De har rätt som andra USA-judisk kultur från Jehova kyrka
att göra kulturpropaganda . De är snälla på öppen plats och fientlig på hemlig
platser . Jag är inte fiende till de . Jag vill gärna att komma Afganstansk
talibaner och mudjihidiner som är utbildat av USA mot tidigare klumpiga
sovjetisk byråkratiska makten . De skulle komma till SvekJa att ordna rätt i
SvekJa. De ska krossa svensk judisk fascist Mats Hagman som stoppade mig på
Internet och bestämmer vad ska skriva och till vem ska skriva jag brevet å
Internet . Talibansk-Mudjihidinsk kultur skulle bestämma över SvekJa's
Statsminister G.rån Petsion så att han inte lycka höja sin lön på 97 000 kronor
och alla andra ministrar och parlamentariker, levande talriker skullle tvingas
få vanlig socialbidrag som jag och nästan 500 tusen svenskar, som högstklassade
parasiters högsta chefer däruppe. . Alla ska få tillsammans rätt till arbeta med
tillsammans lön . Gud Bil Laden ska bestämmer över judisk gudar Bill Killington,
Wallenbergs ligan, Leif Pagrotskij , Percy Barnevik som bestämmer på värld
makten under USA-judisk maffia under parollen "Globallisering " d.v.s. den Nya
världsordningen, under kapitalistisk bestämmelse - Brutalitet över människor .
Jag gärna vill att komma Mudjihidin-Talibaner i SvekJa med sina kultur . De ska
kasta USA-judisk kapitalistisk kultur som bestämmer över mig och min kultur .
Tyvärr ! Kind Russia och Medel Asiatisk stader bildade i Shanghai en nytt
organisation som ska stoppa den revolutionerande rörelse att komma till SvekJa
och att ordna nytt och till alla människor . Jag vet varför Kineserna stoppar
Afganerna nu . De vill att komma i SvekJa bygga rusk ortodox kyrkor . Svenskt
kultur (finns?!) minister vapenhandlarfamiljens fräcka aktristen Ulrica Mesing
med sina kollegor anhängare till judisk maffia bestämmer i Olympisk kommittén så
att Kina ska inte få Olympiskt spel på 2008 . Så mina kära svenskar . Ni måste
utbilda på nytt till ett nytt kultur . Jag köpte i Goetheburg en kinesisk
porslin kopp med två träd pinar . Jag börjar träna äta ris . Kineserna ska komma
i SvekJa att utbilda alla Er att äta ris i kopp . Så ska bli alla lika och ska
försvinna USA-judisk kapitalistisk rätt med porno chefen jude Bill Killington's
Bibel som bestämde att bomba med neutron bomber människor rund i världen . Jag
är gäst i SvekJa och Jag har respekt bara till SvekJa's king Carl Gustav Vasa
som grundade Sverige under menig - SvekJa ska bli med Protestantisk kultur - Ut
katolicism från SvekJa som bestämmer från Rom ! Ut utländsk politisk anhängare
till USA judisk kapitalistisk maffia och andra som bestämmer i SvekJa !
Stefan Dimiter Tcholak...off - 4 juli 2001- USA national dag i SvekJa….
- Något mer? - Massor... Exempelvis rasar mot särbehandlingen inför
myndigheter: 21 mart 2001
SvekJa d.v.s. "Eto go registriran schvedski tekst ! Az i SvekJa's Kral Caral
Gustaf sme socialni hora deto jiveem ot socialnite pomoschti na schvedskiu narod
....Ta pitam meschto taka kato edin naivnik".... Mycket kära Social minister
och medverkande kålsupare å däruppe! första gången vill jag åndra stilen och
säga sista ordet å första raden att; ""SvekJa's socialsystem vad ni styr och
ansvarar är allvarligt sjuk och sjukare än allihop dina gängkamrater!... Min
skriftlig rubrik som ska skriva har ovanlig namn . Det är litteratur politisk
essä... som ska presentera framför er av min kontakt med Växjö
socialförvaltningen på 9 år . Mina damer och herrar!.. Jag hade en anti-social
socialsekreterare som träffade sista gång i januari 2001 och Hon sade till mig
Att Hon ska få ett nytt arbeta och näste gång Jag måste giva blanketten till
Växjö socialförvaltningen reception . Så ska besöka receptionen varje månad att
uppfylla en blankett till socialbidrag . I februari 2001 gav Jag blanketten av
min socialsekreterare Kerstin Vogel son gav på oss sista mötte . Jag
presenterade en blanket som söker en sport aktivitet på Växjö simhall . Tidigare
fick av socialförvaltningen sport aktivitet stöd men nu fick inte . Fora år i
september 2000 frågade mig socialsekreterare Kerstin Vogel ska söka sport
aktivitet och i oktober sökte och fick stöd till sport aktivitet till
bodi-bildning utveckling tränings sal . Men denna gång fick inte svar .
Socialförvaltningen förändrade sina tidigare känsla på grund av mina skriftliga
protester till Sveriges kung, Regeringen, Riksdagen, TV, Radio och mera . Den 19
mars 2001 besökte Jag Växjö Socialförvaltningen att uppfylla blankett som ska få
av receptionen . Jag sade till Socialförvaltnings receptionen att jag behöver
papper och visade den papper som ska uppfylla till nästa april månad . Jag
pekade den papper bakom fönstret och receptionistisk apparat frågade mig :
- Är du psykisk sjuk ?
- Nu, kära SvekJa circusens käraste socialiserade minister och medverkande
aktörer; en fråga till, något annat men absolut relaterat : Är kring 600 tusen
socialpersoner i Sverige psykisk sjuk som besöker Socialförvaltningen och
Arbetsförmedlingen att söka stöd till A-kass , B-kass , C-kass och N-peroiod
kass ? Jag fick av Växjö socialförvaltningen receptionist en blankett att
uppfylla och hon försvan i korridoren . Jag uppfyllde den blankett och väntade
att komma tillbaka denna viktiga personer till mig att få min socialförvaltnings
blankett som uppfyllde med olika siffror och markerade på blankett att Jag giver
brev . I den brev skriver Jag att Jag vill arbeta på sommaren som tenis lärate
på socialbidrag som praktikant . Jag gav till Växjö socialförvaltnings
receptionist mina dokumentär och sade att ta kopior av
Hyresfostäder AB därför finns förnedring på hyra . Jag sköte av Växjö
socialförvaltnings recepitionist att giva till mig adress till
socialförvaltningen som sitter på data skärmen men hon vill inte att giva
adressen . Jag skrev tre min e-post adress på hyras bostad blankett och
förklarade :
- Jag vill få e-post adress till Växjö Socialförfaskningen, pardon,
förvaltningen nämner ni, och till ordförande . Nej, nej! Jag fick inget e-post
brev av er! Men tänk på lite, utan koppling kan man få detta?! Hur, kära ni?
Jag sökte av Växjö socialförvaltningen recepionist att ordna tid till mig att
träffa Växjö socialförvaltnings chef att söka svar på olika frågor som kom i
min huvud när skrev uppe och nu ska skriva ett gång till . 1. Är 600 tusen
personer från SvekJa's folk psykisk sjuk som söker socialbidrag Och träffar
socialsekreterare att uppfylla social papper varje månad ? Utifrån trodde jag
att SvekJa är kanske en demokratisk stat... Tidigare... Ser ni reklamens
kraft!.. Då svimmade jag brillande reklamer och självklart liksom andra trodde
jag att åtminstone sociala principer respekteras... Nu lever jag den vassa
sanningen och förklarar mitt verkliga livet... Det här är demokratiske
fascismen; inget annat!... Skillnaden med andra lobotomistiska, steriserade
fascistiska regimer är att de som inte döljer längre men den här listisga
modellen insisterar att bedra mänskligheten. Den här taktik lånades ut av
traditionella fascistiska tjuvflocket judar, eftersom lever inom varandra sedan
länge... Vetenskapens psykologiska upptäckter och historiska experimenter
används som vapen mot systemkritiska intellektuella... Pinoshit och Videla kunde
inte existera med sina metoder så komplett så längre tid för att där människo
inte kunde förvandla till sociala djurarter men SvekJa försöker att vara den
första (hoppas sista) om detta försök...
- Något konkret exempel?
- Kom, stå i kön här myndigheten.. Titta på den svenska sjukan, mannen som inte
kan stå på sina fötter, påverkad så allvarligt, fyller i papper och går... Ser
du; ingen frågar något, ingen anställd försöker fråga något förnedrande.. Men
samtidigt ser de mitt namn i dator då börjar de visa rätta ansiktet som Ariel
Sharon's förhörsstyrkan... - När kom du ut från sjukhuset, frågar anställd som
till exempel...
- Kanske hade denne en sängkamrat där liknar dig?
- Nej då!.. Den överdrivande apparater frågar sådana absiurda saker sedan 13
år...
- Det är en taktik att orsaka irritera och skada din psykologiska balansen...
- Just det!.. Exakt på detta sätt finns exemplet i boken i universitet...
- Kanske två månader sedan skrev jag en anmälan och förklarade där att jag och
svensk stastschef Kalkkungen XVI Gustaf både är "beroende personer" med ert ord
och vi lever på socialbidrag kostar svenska folkets egendom... Jag exempelvis
får 6 800:- SEK som innehåller hyran, elektricitet, resor för intervjuer, vatten
och luft... Men Carl Gustaf suger ut kassan, har kanske 82 millioner kronor
samtliga kungadömet... Han betalar inte hyran, inte färdtjänst, inget annat att
tänka på... Synd både folket och Gustaf-gänget... Man borde ju smaka equala
situationens nöjet... Stackare ska aldrig veta vad det betyda att fylla I en
blankett under övervakningspersonal och övervakningskameran... Kanske livet ut
ska inte leva sådana tillfälligheter, stackare ska dö som vara bara en docka i
den judiska marknadsstyrda circusen.. Trots jag skickade koipian till median
fick inte tillräckligt reaktion beror på analysmetodens kunnighet... Vad betyder
att analysera ett socialbidrag och meningen med bidragsberoende, kräver en
fungerande hjärna.. Det är inte bara att säga "cheers" och klicka
fotoapparaten... .Även dessa levande apparater borde ifrågasätta varför alla
vanliga arbetare betalar skatt med de som inte arbetar betalar inget... Om Carl
Gustaf är inte mongoloid då bör han också tvingas gå till
marknadanpassningskurser så att lära sig något yrke... Efteråt kan han kanske
använda sin hjärna och producera något åt folket.... Därefter ser vi hur mycket
skatt betalar han eller försöker svika som största profiter... Andra detaljer
också skulle gynna folket exempelvis försvinner massor parasiter,
socialsekreterare, biståndarbetare, arbetslöshets producerande kursledare andra
falska ComFusk lärrare, allihop slutar att suga pengarna ut, dessutom får de
också en cahns att producera något... Är det inte bra att odla potatis, tomato,
istället hela livet bara äta andra personernas produkter? De självklart ser sig
som övermännsika sålänge de lever som parasiter... Det betyder vi kan vinna
dessa allihop som sanna hedervärda männsikor bland oss i samhället... Om Carl
Gustaf också är människa, kunde ni tvinga honom också att besöka
Socialförvaltningen varje månad, kränks fullkommligt då han fyller i blanketter,
räknar med fågelbrödskostnaden istället för lyxiga liv och miljoner och när
kommer igen framför glas ruta att uppfylla socialförvaltnings blanketter ,
socialförvaltnings kontorist ska frågar igen; "Är du psykisk sjuk? Jag känner en
psykisk man som handskrivelser liknar..." Förstår ni? Jag säger inte att dessa
svesnka instrumenter som placeras bakom rutor liknar de marknads praktikanter i
den amerikaniserade Sofia bordeller som liknar varandra när man kastar "one
dollar" som driks... Kanske Carl Gustaf skulle vara inte så himla tålmodig...
Jag menar att SvekJa Kingdom's statschef skulle bli nöjd att uppleva verkliga
livet och se sanna mekanismens ansikte som normala människor... Så kan man börja
leva i systemet, speceillt man förhörs här i socialförvaltnings förhöret . Då
skulle bli vinnande för oss att bevittna kanske den process utövas bara på vissa
människor... Jag som registreras som en sort varelse, med ert ord, "ständig
protesterande apa", försvarar mina rättigheter i verkligheten, inget annat! Är
detta ert stolthet som kallas för "svenskt modell", socialdemokratisk styre?
King har kanske ingen talang att se sin opassande plats som inte stämmer med
meningen demokrati... Jag kan också blunda för det... Men hur ska ni lura hela
världen? Jag frågar sådana saker omkring "Kungadömet" men samtigit ser
verkligheten... Deokrati betyder att tåla andras åsikter men ni diskriminerar
inte mig bara utan eran bästa kamrater också... Exempelvis den blommorplanterar
partiets chefen Birger Schlaug sparkas från sina offical positioner i
parlamet... Idag, era tv kanaler avslöjat att Miljöpartiets chef Schlaug
tvingats att avgå... Han ska lämna SvekJa's Parlament circusen. Det är ett
skrämmande resultat att ni lyckats manövrer och påtryckningar att köra ut
blommor planterar dockor...Enligt era kanaler orsaken är att Schlaug presenterar
en rörerlse om ifrågasätta "Kungadömets framtid" som oroat vissa parasiter...Om
man gör såhär till sina närmaste, inte konstigt då behandlar mig så cyniskt,
tvingar att gå till socialen istället att ge en chans i arbetslivet...

**

- Om de inte svarar, då borde du vända dig till seriösa...
- Det gjorde jag!...Den gröna officiella blomplanterars chefen ckså fick mina
förfrågningar... Jag ska skriver nu till Birger Schlaug . Du , Birger Schlaug är
ansvarig till Sveriges folk som välde Er till SvekJa's regering och Ni måste
uppfylla sin mandat som parlamentariker till sista dag på SvekJa's parlament .
SvekJa's King ständigt problem inför svenska folket och samiska koloniet
minoriteten! Genom nonchalerade Statschefs position för hans själv och även för
mig ett hot, en form av problem. Läs historien, där står ju, en person som 15
års period fråntagits av alla sina grundliga rättigheter då kontaktar med King
och det blir skandal, King straffar de nonchalerade skurkar.. Jag, sedan 15 år
skriver till den Carl Gustaf, han aldrig visar känsla att jag är människa,
behöver få en enda chans I arbetslivet... Han själv vet inte vad jobbet betyder,
kanske tror att jobbet är meningslös sak... Han fattar inte att utestängning är
ett straff och et vapen i lobbyverksamhetens händer här i landet... Andra saker
blir då förgäves detaljet exemplevis varaimmigrant, diskrimineras dubbelt...
SvekJa . Befälet kom från uppe till Socialförvaltningen i Växjö att bli fientlig
och brutal mot mig och De använder nu brutala metoder mot mig av modern
USA-Judisk Froid Psychologi . Över tio år fick jag aldrig skriftlig förslag av
Socialförvaltningen och Arbetsförmedlingen att arbeta . De bjuder mig inte till
arbeta trots min hög akademisk karriär, kompetens med 180 poäng (på svensk
värdering blir det 130 för att SvekJa's svek systemet har komplex inför sanna
universitet och utbildningar i andra länder...) . Jag träffade mina ComFusk
kollegor som studerade tidigare på olika perioder och konstaterar att De fick
skriftliga Erbjudande från Arbetsfömedlingen till arbeta på olika platser till
exempel som vikarier eller praktik plats . De fick ComFusk undervisning på
socialbidrag , A-kassa och olika former av stöd . Kanske De är svenskar med
invandrar bakgrund . Jag är bara invandrare . Jag är person som söker mina
rättigheter i SvekJa och SvekJa bevisar framför världen att Jag har inte rätt i
SvekJa till arbeta . Jag söker jobb cirka 20 gånger i veckan som skall motsvara
min pedagogiska formation och kompetenta nivån... Hur kunde man visa sin
duglighet om ni inte tillåter men ändå försökte jag skapa något positivt på egen
hand och jag frivillig utbildade en iransk tjej på två år... 120 gånger kring
60 minuters undervisnings skemat uppfylldes... Hon förbättrat sin kunnighet om
att spela viol på vetenskapligt sätt. Det skedde ju utan bidrag, utan något
krav!.. Vad skulle vara myndigheternas bidrag, gissa nu!.. Jo, om de skulle veta
att jag utbildar människor skulle absolur förhindra detta också... Nuförtiden
söker mig Irakier och Palestinier att lära sig viol, som fått tips av den
iranska tjejen men något som mystiskt kontaktar med sådana villiga människor och
saboterar utbildningen.. Okay då, ni kanske ins´siterar at se mig inte som
musiklärare utan acceptera bara som idrottslärare!.. Anställa då! Ge mig chansen
i arbetslivet då ok ni ha´r minsta mporalvärderingar och mänskliga ansvaret,
seriösitet!...Ni gör helt motsatsen inom odrottsarenan också!... Hur kan jag
utbilda era allihopa att balansera både hjärnan och hjärtat? Tyvärr kan jag inte
trolla å detta!.. Då ser man konkreta resultatet!.. SvekJa vill inte att jag
jobbar som idrotslärare men Iranier och Palestinier söker mig att utbilda deras
barn på musikaliskt sätt, vissa som kommer med sina viol.. Vilken drama är detta
lever iag i Kunglig Carl XVI Gustaf af SvekJa ?! Det är helt dobbelmoralisk
sionistisk traditionella brutalitet i SvekJa!..Samma psykologi som används mot
de ockuperade områdenas folk och det utövas mot mig nu... Jag har videobanden
med min fiol undervisning som bevismaterial att Jag arbetade med människor
idealt utan pengar . Jag är person som undervisa fri utan att registrera från
vilket religion och kultur kommer De till SvekJa. Jag arbetade tre månade som
frivillig praktikant i Växjö simhall . Jag sökte två gånger att arbeta som simma
lärare på social bidrag med De vägrade min förslag . Nu söker att bli tennis
lärare i Mångkulturellt Växjö i Araby-Dalbo område och Jag ska arbeta på
socialbidrag praktikant . Efter den här berättelsen vill jag fråga; år jag som
psykisk sjuk eller ert SvekJa's judaized kungadömet? Jag söker rekrytering
till olika skolor men Ni vägrar att rekrytera mig ! Jag ska göra er ledsen genom
att visa tålmodighet, menas insistera överleva den sanna
förintelseförhållanden!... Jag ska inte slicka era herrars stövlar!.. Aldrig!...
Nu väntar jag svaret vad ni undviker!.. Vad detta innebär; vad betyder detta
judiska froidiska systemets psykologiska process som ni driver sedan länge!..
Någon bör svara detta! Det är min grundläggande rättighet att fråga och se vem
som är verkligheten King, Statschef,; vem som är sanna statsminister, vilka
krafter som bedriver era höguppsatta marionetten G.rån Petsion? Eller
lobbyverksamheten som styr all detta flocket och därför ni obotliga att visa
möjligheter till en enda männska, här?!
- Kunde de inte svara?
- Inte än!
**
- Det handlade på detta sättet mest?
- Olika!...Exempelvis; de som föder sociala anställda att driva föraktning fått
dugliga svar, vad förargar cehefen...
- Få höra ett exempel!
- Jag uppfyllde Er förslag att kontakta med Växjö Arbetsförmedlingen inte ett
gång
det var många gånger kontakter med förklaringar att Jag sökte arbeta men bakom
Arbetsförmedlingen och Socialförvaltningen sitter Kungliga SÄPO analytiker som
bestämmer vilket provokation ska ordna mot mig . Er socialförvaltnings
informatörer giver informationer vilket dag ska besöka soiclförlvatningen och på
Internet kom med nya provokationer mot mig som stöds av hemliga bulgariska
knähundar som skojar med mig och min socialbidrag . Jag registrerade denna
provokationer skriftlig olika gånger hos min tidigare socialsekreterare Kerstin
Vogel . Vem giver informationer av Er socialförvaltnings kontor . Det är
gemensam provokation på högt statlig nivå mellan SvekJa , Bulgaria och
USA-Judisk informatörer som röra sig kring Jehova vittne rörelse i SvekJa . Alla
är ni överklassade svenskar och judar som äger rättigheter? Eller någon annan
makt som äger er allihop på denna skurkarnas fästscenen? Ni utnyttjar
informationsteknologins alla finesser mot bara mänskligeheten som inte
kollaboraterar!? Ni sorterar utlänningar genom hemliga stämpelprocesser så man
klassas som "systemfientliga" enligt era registreringen!? Vad är då skillnaden
som bulgariska NATO-bundna fascister förföljer oliktänkande nu? Samma fina
amerikanska performerade avrättnings modellen, men ni "labeled" det som svenskt
modell demokrati; ska vi lura oss att detta är demokrati?! Då hororna stämlas
som änglar, enligt detta judiska lögnaktiga attityden, eller hur? . Jag vill
informera Svekja's parlament och folk att jag studerade och arbetade som
praktikant på Växjö ComFusk och Återanvenderna ett år på 1995/96 . Den
undervisning och praktik finns inte på Arbetsförmedlings information . Ni,
endast ni har rätt kära svenskar, låtsassvenskjudebastarder, ni är ju gudens
utvalda svinflocket som första klass av köttet och därför bestämmer ni såhär
över människor. Därmed kanske skall integreras våra kött med genom kvalificerade
påtryckningsmetoder;eller hur?!.. Till och med det Hadeslandet ska kvaliciferas
och era metoder ska vålla förändringen även I skälen som tidgare hänet genom
steriliseringsprocesser!.. Då kan man bara gratulera er vad ni endast
tillåter... Tusentals gratulationer kära amerikaniserade judiska utbildnings
pampar!

**
- Riksdagsledamöter?
- De också fick något liknande... "Vissa ledamöter af Svek-Parlament!
Ni vädjar idag officiellt att jag slutar skriva till Er mina problem... Men kära
ni, man kan varkje dag inte bara skicka födelksdagsgratiulationerna, eller
hur?!.. Är ni verkligen ministrar där eller känner ni något annat i
verkligheten? som är inte lämplig till Er ögonen . Ni måste Heja Sveriges Kung
att bli höjd på Er platser i SvekJa's parlament . Jag och er kollega Birger
Schlaug är dödande personer till Er och Er kunglig systemet som ordna
provokationer mot människor som söker rätt i Sverige . Dated; 20 mars 2001 –
Alla vi har "equala" grundrättigheter i demokratin ….Jag skriver till er för
att accepterar er som parlamentariker exempelvsi den språkröret, heter
Schlaug... Dessutom vill jag visa medlidandet för att Schlaug sparkades när han
ville ifrågasätta "Kungadömet"... Vi som gjorde samma försök straffades samma
tid men jag drabbas värst... Det är jag beskriver... Eftersom tv kameror bara
omkroing er dansar, jag har inte sådana "opportunities" dessutom gillar jag
inte vara opprtunist.. Jag är en normal människa som skriver på normalt sätt...
Men tyvärr, bara jag blev offer i denna jätte circusen, Schlaug kunde inte visa
medkänslan... IDAG ÄR JAG offer Herr Birger SCHLAUG, du som deltar i
nonchalansens "chorus", men glöm inte att morgondagen blir du själv offer om
dessa utsuggnings systemet inte blir mätt med folkets blod...
- Vidare?! - Visst!.. Protesterat det inofficial smarbete med NATO
när det avsläjats: Natos kärnvapenrutt rakt över SvvekJa... Fram till långt in
på 1970-talet kunde Natos kärnvapenbombare ha flugit över SvekJa - om ett
storkrig hade krävt anfall mot sovjetiska mål i Finland, Baltikum, Polonia eller
Demokratiska Germania.

Atombomberna låg färdiga att monteras i Norge, visar en statlig norsk utredning,
skriver även den biträdande judiska trasan Svenska Dagbladet. "Det är uppenbart
att Nato räknat med att kunna flyga i svenskt luftrum utan att riskera att bli
nedskjutna," säger en av utredarna, Kjetil Skogrand.
- Just det!.. Officiellt var SvekJa neutralt under kalla kriget mellan USA och
Sovjet.
- Nato's kärnvapen skulle flyga över SvekJa...

**

- Har du sett den filmen å Stv24, 1.30 min Huvudförfalskaren var
utrikesmarionetten Lena Hjelm-Wallén (s), vice statsminister... Titta vad de
vill skapa via mediala tvätteri! "Under det kalla krigets dagar på 50, 60 och
70-talet hävdade SvekJa hårdnackat sin alliansfrihet och neutralitet. Men
neutraliteten har ifrågasats. Nu senast visar en statlig norsk utredning att
Nato's kärnvapenbestyckade flygplan under det kalla kriget skulle passera genom
svenskt luftrum vid ett storkrig. Något som den svenska regeringen inte säger
sig känna till. Bombplanen skulle startat från norska baser för att sen anfalla
sovjetiska mål i Sovjetunionen, Finland, Baltikum, Polonia och Demokratisk
Germania. Och den strategin gällde långt in på 70-talet. Beredskap att
nödlanda i SvekJa. Under det kalla kriget etablerades även en topphemlig
natoallierad styrka på några få plan i Stavanger i Norge. Flygstyrkan skulle
genomföra snabba kärnvapenattacker från norskt luftrum över hela Skandinavien
för att hindra sovjetiska trupper från att komma fram vid ett storkrig. De
atombomber som skulle användas låg färdiga i Norge för att monteras samman. Det
vara bara kärnstridsspetsarna som saknades. Det fanns även beredskap att
nödlanda i SvekJa efter flyguppdragen.
- ...och sedan?!
- Rasar mot den pågående avsiktliga utestängningen från arbetslivet: De kan
allt !
Ove Olsson – oktober 2001

Till Torbjörn Hedhammer från Växjö Kommun; attacherad kopior till SvekJa's
Statschef King Carl XVI Gustaf; SvekJa's Premier G.rån Petsion och Parlament
apparaters samling...
Diskriminerings findiskrimerande Ombudsman, SvekJa's TV , Radio bl. a.
newspaper etc mediala instrumenter; plus, Arbetsförmedlingen och
Socialförvaltningen, Växjö SäPo, Säpo's "catch boy" åklagare, International
åskådar elitens organisationer

- Kära svensk-judisk national fascist Torbjörn Hedhammer från Växjö Kommun ,
Innan att förklara meningen " De kan allt ! " från Ove Olsson – 2000 ska
förklara till
er varför ni använder skrivelser som "svensk-judisk låtsas national socialist "
manipulationer. Jag menar att ni kära Torbjörn och din kompisar är inte judar .
Ni använder judisk Froid
Teori till provokation mot mig . Ni är en krets av informatörer , spioner och
provokatörer
Som störar mitt liv därför är Jag permanent protesterande person med mina
plaketter och brev!
- Det är et sätt att utrycka sig...
- Just det!. Det gör jag... Jag insisterar att förklara deras amatörmässiga
provokationer, vad de bedriver omkring mig....
- Kära Torbjörn , Ni skrev till mig brev som ska presentera och ska analysera
att visa Er tanke! Citeras härmed vad ni själv skrvit:
Från: Hedhammer Torbjörn
Till: Stefan Dimiter Tcholakov
Datum: 2 Oct 2001 Subject: Kommunala verksamheter heter fiffel avslöjaren
diskrimineras. af torbjorn.hedhammer@kommun.vaxjo.se -Växjö Kommun ,

Hej Stefan ! Jag tycker att du är oförskämd mot Kidane. Vad han gärna vill ha av
dig är en information om hur det gick med sommarens tennisverksamhet. Kidane har
varit full av beundran över ditt arbete med barnen och alldrig sagt ett negativt
om detta. Han är en som verkligen har arbetat för att du ska hitta en
sysselsättning. Du bör sluta med de här dumheterna att skicka e-post till nästan
varje person i det här landet så fort det är något som inte passar dig. Jag
lyssnade på dig under förra året, därför att jag trodde och fortfarande hoppas
på, att jag skulle kunna hjälpa dig på något sätt, men tyvärr är det så att du
genom ditt sätt inte tillåter att vi går vidare och hittar en långsiktig lösning
på din situation. Trots att vi har olika syn på en mängd saker så är det så att
jag faktiskt gärna skulle hjälpa dig om jag får möjlighet. När det gäller Kidane
och alla andra som du hånar i dina brev, så tycker jag att det är lämpligt att
skickar en ursäkt. Hälsningar Torbjörn Hedhammer
- Vad svarar Tcholakov då?
- Kära Torbjörn , Ert svar är helt brutal och provokativ mot mig . Ni ljuger
att Ni vill hjälpa mig i Ert svar . Ni skrev ju flera gånger, bara datumdelen
är olika annars exakt samma satser funnits exempelvis " Skriva inget brev till
mig längre!" . Hur skulle jag ställa frågor om jag inte skriver? Dessutom de
vissa rader som du kopierat av official brev ligger på svenska parlamentarikers
svar som skickades från Riksdagen . Jag är inte turist... Jag frågar inte hur
många man sover i parlamentet så att lura folk för pengar utan finns det en enda
person som ska se min situation; det är den skillnaden du också låtsas att inte
fattade... Jag vet att absolut vdka förhindar mannen att förstå och därför
skriver jag ofta.. Det är den första orsaken varför jag skriver så mycket här i
landet... Du själva avslöjar att jag skrev tidigare förklaringar omkring den
historia ! Men ni vill inte lösa problemet utan förhindra männsikan när jag
insisterar att söka lösning... Ni vill att jag slutar skriva och begå självmord
som massor gör... Jag citerar direkt ur ditt brev; " Du bör sluta med de här
dumheterna att skicka e-post till nästan varje person i det här landet så fort
det är något som inte passar dig. " Tänk om jag skulle vara din pappa, eller en
av män som knu'llar med dina döttrar, skulle du förhindra mig på detta sättet
eller skulle du gratulera mig pussa mina händer istället?... Jag skriver till
symboliska Statschefen Carl och marknadens "fatty imbecill" G.rån PetSion; men
du blir orolig, är du som kalls för " imbecill som blivit berörd och svarar
såhär?... Se händelserna i sin helhet!.. Jag söker publicitet på min ode trots
ni inte vill att människor bli informerade, engagerade, visa medmänsligjhet... .
Ni vill genom experimenterade metoder nolla mig...
- Experiment... Vad betyda detta?
- Detta är ju en klassisk judisk taktik som AIDS virus, förstörde socialismen i
Bulgaria... Världen bevittnade att de låtsas kommunister skörde ut de sanna
kommunisterna... Pengarskraft är överallt kraft... Här och där... Judar alltid
varit styrande makt makt i Bulgaria och manipulerade Sovjetisk byråkratiska
klumpigheten... Därför är det lätt nu analysera SvekJa's liberala kretsar... De
som vill underminera demokratin är inte tålmodiga inför protester... Jag är en
av permanenta protesterande personer som inte accepterar att behandlas som
djur... Ni som driver intriques fattar aldrig att dessa handlingar som
utbildar människor.. De drabbade blir bara erfarna, vad ni inte vill förstå..
Jag kräver mina rättigheter genom alla demokratiska vägar bl. a. skriftligt
sätt... Men vissa tror att bara de själv har demonstrations rätt också... Därför
är det inte konstigt att man kommer fram och frågar min bakgrund... Jag ler då
bara...

**
- Jag besökte Er i oktober 1994 att söka av Er - Kära Torbjörn Hedhammer svar
och hjälp på
Er brev som Ni skrev till mig . I denna skrivelse skriver Ni att " Ni inte har
pengar
att översätta brev vilket kommer från SIV - SekternasInsaneringsVerket i andra
ordet Migration Office "

Det var helt skurkaktiga brutalitet av eran Invandrar och integrations
avdelningen . Svensk lag skriver ett annat som lura omvärlden . Jag sökte
förklaringar av er om den situation och sökt råd av er till ett anat advokats
hjälp att lösa mitt liv i SvekJa . Ni vägrade att giva advokats hjälp i den
läget och gav till mig råd själv att hitta en advokat .

Jag hittade en advokat från Växjö och betalade 450 kronor i november 1994 för
att en enda fråga kostat så mycket. . Men det var värd bara vad han knyckar..
Lösning och nyttbar råd är minsta som viktigt av sådana sanna svenska jurister;
eller hur?! Advokat var mycket intelligent och lyssnade på mig utan att visa
någon mänsklg känsla och i slutet sade han till mig att han "Tyvärr inte kan
hjälpa" när man har tvist med maktapparaten!
Vilken advokat , vilket råd!.. Faktisk den sanna svenska advokaten gjorde sitt
bästa, han undersökt och upptäckat att han bara så mycket kan stjäla... Så
mycket gjorde han.. Han arbetar övriga tider hos SäPo att tipsa vad klienter
avslöjat då blir vinsten dubbelt så smutsigt som passar hans sk*tätande
munnen... Han är en form av apparat precis som använder samma termer då ni också
säger " Tyvärr!"..
På den tid svensk Utrikes departement och Bulgarisk regering ordnade till tredje
gången en extra process mot mig i Växjö . Växjö Åklagare , Polis , Tingsrätten
och två advokater ordnade mot mig ett helt brutalitet med polishäktning på två
veckor med brutalt spekulation och hemliga handels kring min häktning .

Ni satsar mycket mera än att åtgärda oliktänkande än att satsa människan att nå
trygga samhälletsnivån... Då blir det inte konstigt att ni alla som utrustade
himla möjligheter men mycket svagt när det gäller att hjälpa till individen...
Ni är svagare att förstå då jag säger att jag söker mina rättigheter först och
främst att ha en riktig identitet, medborgarskap... Jag lämnar ansökningar om
att få svenskt medborgarskap och det blkivit åtta år att ni ska läsa och fatta
vad man vill.. Det är vinnande för eran plånbokssidan för att det här är tredje
gången att jag betalar för blanketter... Tusentals kronor gått åt spillo...
Samma utspel händer hos tingsrätten också..

Efter den officiella överdrivelsen sökte jag minst två gånger rätten i
Strasbourg Människorättigheterskommissionen men jävla sionen, maskineriet lämnar
ansökan vidare till svenska myndigheter och då ljuger ni så fint, därefter får
man bara behandlas en stackare lobotomerade dåre, inget annat...

- Även i rätten betalade jag kostnaderna trots rätten inte varit rättvist då där
gällt mitt namn...
Nu skriver Ni kära Torbjörn , att Ni vill hjälpa mig men Jag menar att Ni är en
hemlig mördare . Jag besökte Er i
Växjö kommun i oktober 2000 på Er förslag och Jag pratade ett och halv timme med
Er .
Jag berättade och berättade och Ni lysande och lyssnade på mig; utan
betydelse!..

Ni bara samlar information på bandspelare att organisera nästa brutalitet mot
mig !

Jag fick vidare ar Er förslag att hitta advokat Mats Ekelöf från Växjö som ska
hjälpa mig .

Jag sökte tidigare den advokat Mats EKELÖF men den person arbetar med era
svenska myndiheter liksom era myntar lika fega som SIV – Migrationsverket ,
Socialförvaltningen .

- Socialförvaltningen lovade att de dess staff ska hjälpa mig t.o.m. skulle
betalas den hungrige advokatens fördning som smart sätt etiketterat
"ersättning".. Men den statliga hunden Ekelöf visade intresset att förtjäna feta
benet istället att lösa problemet... Jo, det är ett annat ansikte af svenska
rättsskippet.. Jag informerade händelserna böl. a. den fetbensugna slipsiga
hunden hos sin herre, Socialförvaltningen , regi-parasiternas fäste etc. Det
förvärrade min situation lite extra bara, inget annat... Advokat Ekelöf från
Växjö som hjälper invandrare på "asyl-affairs" och svenskmedborgarskap vägrade
att hjälpa mig. Han hade inte tid till mig att ordna mötte efter först bra
samtal med mig ! Vilket kille och vilket advokat som ska försvara Svensk lag ?!
Jag tydligggör här att den tvåbenta instrumenten fick info sitt befäll från
kollaborative översittande förvaltningen till och med Säpo's judiska biträdande;
självklart blivit sitt yrke sjärtklat inget af nyttta... Då har man inte rätt
nu att skita i sådana juristernas behandlingssätt?! Har ni något bättre ord och
förklaring om detta spel vad offrar mig bara? Om du skrattar åt som min rektör
Clas LILJA då skiter jag gärna i din mun också!.. Enda smaken att din kropp
visar refleks att vakna lite.. Fattar du kära Torbjörn Hedhammer? Vi mötte i
oktober 2000 sade Ni till mig att Ni är förvånad att Jag fick inte straff på min
Brand demonstration mot Bulgarisk ambassad den 29 september 1992 . Ni vet allt
på mitt ode i SvekJa och det är normalt till alla som arbetar med hemliga
dokumentär . Ni vett alt på min demonstrations barand mot Bulgarisk ambassad men
NI vill inte att diskutera om Svenska provokationer som ordna mot mig . Jag
visade till Er bara en del av mitt historia med den svenska advokatimitationen
Ekelöf hunden. Ni rekommenderade advokat Ekelöf som ska hjälpa mig och fnissade
efteråt för att ni visste bäst vilken form av hjälp skulle utspelas...

I hösten 2001 skaffade ni en annan lurendejeri som rådgivare Paul Einarsson och
han också tjänat pengar för att låtsa hjälpa drabbade och visade fegheten bara
som sin nära vännnen advokat Ekelöf. Ni har information att Jag söker advokat
Ekelöf som vägrade att hjälpa mig och intressera Vad menar Jag och vad ska göra
Jag !
Ni som kunde hjälpa mig åtminstone via språkkunighe, svek detta också...
Faktiskt det var inte någon form hjälp, utan ert uppdrag... Hjälp, betyder något
mänskligt och innehåller viljan.. Men det är ert jobb och därför ni sitter där,
annars kan man binda några hundar bredvid er och betala pengar till dem animala
också vad kanske gör något nttgt bättre än allihopa er... Istället för ditt
uppdrag försöker du förnedra och tyta mid ännu en ny metod, vad jag inte
tillåter... Det är grotesk och inte bara grotesk som sitter på Er brev till mig
. Ni är ett del av DÖDANDE kräk som organiserar provokationer mot mig på alla
möjliga set .
Nu är gyllene tider af sionistiska schakaler och ni är levande bevis här att
visa hur ni utnyttjar tillfället.. Ni bara froidiska sättet infltrerat i de
demokratiska institutionena och därför all finesser ruttnar öppet.. Ni är mest
farliga virusarter som organiserade neo-fascistiska sättet och producerar
provokationer i detta centrum...

Nu vill jag förklara en extra mening af Ove Olsson vilken ändrade sin värld
senare . Han träffade mig sista vecka i oktober 2000 inan att dö i november 2000
. Han tackade mig på bilden som sände Jag till honom på Internet . Han
förklarade till mig att han kan inte sända e-post till mig på den tid därför min
e-post var stängt . Jag var spärrad på den tid från SAraby-Dalbo INTERNET center
under ledning av Mats Hagman .

Ove Olsson berättade med mig och Jag förklarade att De / HEMLIGA PERSONER SOM
SITTER PÅ INTERNET / förhindrar mig på Internet den 14 oktober 2000 på
diskussioner med Bulgarisk tidning " Monitor " och den 20 oktober 2000 stopp mig
på min e-post som använde Jag på Araby-Dalbo .

Ove Olsson frågade mig !
– " Vad ska du göra?"
– Jag ska söka andra vägar till kommunikation ! – svarade Jag
– De ska vidare stoppa dig vidare !-sade Ove Olsson
– Jag ska söka vidare vägrar till kommunikationer ! Men tyvärr statnen
samarbetar med er och fela personer som ändrar sin värld så tidigt.. Titta på de
"Holocaust falsifikationernas falska överlevande judar".. De, dina sanna pappor
också lever som kraftiga-virusarter...
Det var sista mening från stackare Ove Olsson - "De kan allt!" . Han gav ett
bra svar och jag vet att han sade bra mening som skriver nu !

- Därför är det inte konstigt; ni, experimenterade cyniska kollaboratörer kan
göra allt, vad omänskligt...

Ni kan eliminera mig och utnyttja alla kretsar, via tänkbara metoder... Det är
din och dina kollaboreterade instrumenters nytt spell att nu stoppat mig på
Internet-världen.. . JAG KAN INTE ATT KOMMUNICERA MED VÄRLDEN ATT FÖRKLARA VAD
GÖR SVENSKA MYNDIGHETER MOT MIG OCH EFTER PÅ HEMLIG SET ATT DÖDA MYSTISK MIG !

Svensk Mats Hagman som är ansvarig till Araby-Dalbo Internet STOPP mig totalt på
Internet den 5 december 2000 . Har han rätt att stoppa mig eller det var svensk
Politisk polis / SäPo / som stopp mig totalt och isolerade mig på Internet ?

Jag sökte svar av Mats Hagman i december 2000
- VARFÖR stoppar ni MIG PÅ INTERNET !
- Därför sänder du många brev på Internet ! – svarade han – Do måste sluta sända
brev !
- Till vem ska sluta att sända brev och vem bestämmer till vem ska skriva brev
på Internet ? Jag fick förmalt AUTOMATISK svar från USA president Bil Klinton
och fick AUTOMATISK svar från Sveriges Kung Carl XVI Gustaf . Vem vill inte att
få brev av mig och varför ska protestera till Araby-Dalbo Internet center att
stoppa mig . Det är odemokratisk . Man kan läsa och inte att svara mina brev men
att söka stopp på Internet det är brutalitet .

SÅ KÄMPAR JAG MED BREV OCH MIN PROTEST PLAKETTER MOT svenska sociala
lobotomeringen.. BRUTALITETEN KOM INTE DIREKT FRÅN SÄPO – BRUTALITETEN KOM FRÅN
HEMLIG SPIONER SOM HANDLAR MED svensk REGERING ATT STOPPA MIG PÅ INTERNET . DET
ÄR JUDISK krek tradition som fullständigt utövas MOT MIG i demokratilåtasade
SvekJa så att mina relationer saboteras...
JAG SKRIVER MOT USA-JUDISK KAPITALISTER SOM RÅNADE BULGARIA
OCH VÄRLDEN OCH DE VILL ATT STOPPA MIG PÅ INTERNET I SVERIGE !

Jag skriver på Internt mot judisk privatisering i Bulgaria på Flygbolaget
"Balkan" och mera brott som gjorde tidigare Vice Statsminister Alexander
Boschkov .

Kan Jag att skriva frivillig på Internet eller Ni ska döma mig som kommunistisk
judar dömde tidigare mig och bestämde varför skriver till Bulgarisk regering ?
PÅ ALLA BULGARISKA DISKUSSIONER ALLA BULGARER RUND I VÄRLDEN KAN DISKUTERA DEN
EKONOMISK PROBLEM MEN svensk DEMOKRATER STOPP MIG OCH ISOLERA MIG PÅ INTERNET
TILL MÄNNISKA KONTAKTER OCH KOMMUNIKATIONER PÅ INTERNET !

ÄR DET DEMOKRATI ELLER DET ÄR JUDISK DIKTATUR I SvekJa ?

Är det en hemlig apparat som arbetar i en form av en SÄPO avdelning under
beordran av SvekJa's regering eller korruperas och manipuleras av judiska
lobbyverksamheten?

Jag är isolerad på Internet från Växjö KomFusk, Stadsbiblioneteket ,
Universitets bibliotek och Växjö Universitet , Talgården . Jag kan inte
kommunicera fri i Växjö men i Uppsala Universitets bibliotek kan skriva fri till
Bulgarisk diskussion grupp Monitor och tidning SEGA den 5 november 2001

VILKEn DEMOKRATI HAR SvekJa som drevs olika i Växjö och något annat sätt i
UPPSALA !?

Här i Växjö giver Ni inte rätt att studera på KOMVUX i Växjö , Folkhögskola i
Växjö , Grimslov eller att rekrytera mig på riktig sett med min Bulgarisk högt
akademisk diplom som hat 130 poäng på svensk värdering från 1994 till svensk
samhälle .

Växjö ComFusk rektor Clas Järmen manipulerade många gånger data information från
ComFusk. Arbetsförmedlingen manipulerade också data information på mig och
Socialförvaltningen är hemlig brutalt mot mig med sina kontakter .

DÄRFÖR DEMONSTRERAR MOT CLAS JÄRMEN via MINA PLAKETER !

NU HAR JAG INTE SOCIAL"Secret"erare PÅ 10 MÅNADEr !

Jag fick en praktik plats som tennis tränare på sommar som slutar idag 11
november 2001 .

Det var min förslag till Växjö kommun - ATT JAG SKA ARBETA SOM TENNIS TRÄNARE I
ARABY PARKEN MED UNGDOMAR PÅ SOMMAR – 2001 PÅ SOCIALBIDRAG .

Jag skrev på socialbidrag - UTAN PENGAR – Därför Jag har socialbidrag .

SVENSKAR TÄNKER PÅ ETT ANAT SETT ATT SOCIALBIDRAG ÄR 7000 KRONOR OCH DE ORDNADE
EN PRAKTIK PLATS KRING 2500 .

RESTERNA kompletteras som SOCIALBIDRAG hos SOCIALEN !

Jag tackar till praktiken och Jag arbetade mer av entusiast !

Dokumentär från min tennis arbeta sitter på bordet och Jag kan bevaka mig med
den dokumentation mot så många provokationer som ordnade mot mig Er provokatörer
!

Nu ska skriva om denna personer som gjorde provokationer och manipulationer mot
mig !

Jag var anställd till "Vita Huset" som tennis tränare på sommar och Jag
upptäckte att min
Chef Paul Einarsson manipulerade mig några gånger . Han förlängde min
arbetsfördrag
PRAKTIKEN till december 2001 utan att prata med mig . Jag skötte idrotts lärare
plats i
hela Sverige . Jag vill arbeta som idrotts lärare inte att bli PRAKTIKANT på
"Vita Huset" i Växjö . Jag är inte slav till Vita Huset och Paul Einarsson att
bestämma mot mig .
Han gav till mig en dokument som namnteknade – underskrev och Jag tänkte att det
är min kontrakt på TENNIS PRAKTIKEN på två månade som skrev Arbetsförmedling
till mig .

Efter fick Jag dokumenten som visade att Jag måste arbeta som PRAKTIKANT på
"Vita Huset" till december 2001 . Det är inte korrekt .

DET ÄR HELT BRUTALITET OCH MANIPULATION mot MIG !

Jag förklarade den historia den 19 augusti 2001 till min Arbetsförmedling
handläggare Niclas Olsson men efter fortsätt Jag att arbeta därför Ni kan
använda min namnteknig på dålig set .

Jag sökte Paul Einarsson att uppfylla min dokumentär till Försäkringskassan den
13 september 2001 och han vägrade därför han vet inte att Jag är anställd som
tennis praktikant – " Det FINNS DATA FEL PÅ ARBETSFÖRMEDLINGEN !" – svarade han
. Vilken intressant apparat som kollapsar den också när sin bedrivare ser mitt
ansikte?!

Efter kontakt med Arbetsförmedlings handläggare Niclas Olsson den 17 september
2001 .
Jag sökte förklaring om jobbet som tennistränare som praktikplats finns på data
register och varför min chef Paul Einarsson manipulera mig med mening – " FINNS
FEL PÅ ARBETSFÖRDELNINGS DATA SYSTEM !"

Niclas Olsson informerade mig och sökte av mig att fortsätta med kurs som
städare på Talgården som organiserar Folkhögskola från " Ädelfors Folkhögskola "
med Jag vägrade . Jag har högt akademisk kompetens och söker rekrytering på min
yrke !

När kom tillbaka till min chef Paul Einarsson att ordna min dokumentation till
Försäkringskassan han underskrev med datum från 14 september 2001 . Det är en
lite brott som är mycket viktigt till mig att analysera att Han och De gör
manipulationer med mig !

NU BIFOGA BILDER FRÅN " VITA HUSET " MED SKRIVELSE PÅ DÖR ATT BEVISA ATT PAUL
EINARSON VAR INTE PÅ "VITA HUSET" DEN 14 SEPTEMBER 2001

På 17 september 2001 övertalade mig Paul Einarsson mig att komma på den städare
kurs
Till " Ädelfors Folkhögskola " som organiserar kurser på Tlagården under
förklaring .
" JAG SKA FÅ ARBETA OCH EFTER ETT ÅR DE SKA STÄMPLA MIG SOM A-KASS OCH JAG SKA
ARBETA LITE PÅ "VITA HUSET" ATT BEVAKA A-KASS ! "

Jag upptäckte på den tid på Talgården i Växjö finns kurs till sport men De vill
inte att komma på den sport rekrytering och vill att studera kurs till städare .
Det är brutalitet mot mig och med min TENNIS PRAKTIK PALATS som arbetade på
sommar i Araby parken och alla är nöjda med min arbeta …….Citerar , Er brev kära
Torbjörn Hedhammer – " Kidane har varit full av beundran över ditt arbete med
barnen och alldrig sagt ett negativt om detta "

DÄRFÖR SLUTAR JAG MIN KONTAKT MED PAUL EINARSSON OCH " VITA HUSET " FÖRTENNING !

Jag informerade min Arbetsförmedlings handläggare Nickas Olsson att Jag ska
fortsätta som
Tennis tränare men det är slut på min kontakter med "Vita Huset" och Paul
Einarsson .

Han är en medel som organisera mot mig manipulationer med hemlig uppgifter från
hemlig personer i den fall – Växjö Kommun och mera hemliga personer ATT
MANIPULERA MIG !

"Vita Huset" har bra sidor och finns hemlig sidor med hemlig uppgift
- Han ser var förbindelserna ligger... - Det är problemet som förvånat
oss. Personligen jag trodde att han ska söka löätnaden genom medicinära väg som
massa andra tvingats... Men han visat helt kraftiga motsättning... - Fortsatte?
- Absolut!.. Protesterar socialstyrelsens utspel: Till Växjö
Socialförvaltningen - Astrid Lindstrand
SvekJa's Statschef Kung Carl XVI Gustaf, Regering, Parlament, T.V., Radio ,
Tidningar och mera... Svensk-USA-Judisk SäPo och BG-President kontra spion
mördare och huvudmarionetten i spetsen den circusen G.rån Petsion!.

SOCIAL RäV TAKTIK ; en essä: Mycket kära Astrid Lindstrand social"Secret"erare
från Växjö . Jag fick ert brev från 2001-03-22 och tackar till er
socialförvaltning räv
taktik . Det är Imponerande brev som kan jämföra med Bulgarisk saga – RäVEN OCH
VARG . Kära fina överklassade makthavandena!.. Ni reklamerar att ni respekterar
olika kulturer till och med älskar utlänningar som är Jag med sina utländsk
kultur och sagor . Nu ska presenterar Jag till ER en bulgarisk saga att
förbättra Svenskt samhälle; TILLSAMMANS . Nu ska berätta den bulgarisk saga och
Ni ska hämta ide till förbättringar på Er makt . Ni har makt ! Jag har sagor i
min ryggsäck som ska berätta till er . Jag ska berätta om tidigare
judedominerade kommunistiska REV-byråkratin från Bulgaria och Ni ska tänka om
Kunglig REV i SvekJa. Det var ett gång lång jakt mellan en hungrig varg som
jagade en Kunglig rev . I Bulgaria var kungliga räven var blåbrunette färgade,
men här i kungliga räven är judiska blåvitt... Jag smet regnskur träffat hagel
skurkar... Så ! Efter lång tid jakt lyckades reven att komma i en håla . Kunglig
rev var nöjd att försvara sin päls från dålig varg . Kort efter skräcken tänkte
reven vem redande Kungligas rev liv .
Hon frågade personlig sina öronen .
- Vad gör Ni mina öronen när hungrig varg jagade mig ?
- Vi lyssnade snabb på dålig varg !
- Vad gör Ni mina ögonen när hungrig varg jagade mig ?
- Vi tittade snabb på bra väg att springa du !
- Vad gör mina ben när hungrig varg jagade mig ?
- Vi sprang mycket snabb från hungrig varg !
- Vad gör du min svans ?
- Jag putsade vägen i snö från din spor !
- Jaså svans , Du gjorde vägen till varg att bli bra ! Sade Kunglig räv till
svansen och ställde Sin svans utanför håla till varg .Varg tar rävs svans och
dra ute Kung rev huvud .

Kära Växjö socialsekreterare Astrid Lindstrand ,
Nu kommer tid att förklara till Er och alla andra läsare vad menar Jag med min
saga som berättade till Er . Ni kära har special svensk taktik mot mig . Ni
socialsekreterare spelar roll som en räv svans . Ni skriver till mig en formel
svar utan betydelse . Ni vill att registrera en svar med formel Intresse till
mig . Ni tänker på mig och vill hjälpa mig efter min skriftlig bombardemang mot
Er Kunglig rev huvud .

VAD SKRIVER NI TILL MIG i ERt SVAR OCH VAD VILL HJÄLPA MIG ?
Ni informera mig att Jag ska få socialsekreterare i juni 2001 ,
citerar : "Ingrid Lundin träder i tjänst i juni "
Det är utan betydelse till mig , ska bli JAG med socialsekreterare eller utan
socialsekreterare . Ni är dålig i alla situationer mot mig . Jag skrev och
förklarade Er SäPo taktik som använder mot mig .
Utan socialsekreterare Ni har mer flexibilitet att försvara Er och att lyra
världen att Ni har inte möjligheter att hjälpa mig . NI VILL INTE ATT HJÄLPA
MIG I ALLA SITUATIONER SOM SKREV TIDIGARE . Ni är brutal fientlig mot mig . Ni
har
Special USA - judisk fascistisk brutal mot mig . Det är ett nytt Froidisk
terminologi som använder ER psykologi i kamp mot mig.

Nu ska förklara vad betyder USA-Judisk fascistisk brutalitet i Sverige .

Här i Växjö finns en USA-Judisk kyrka "Jehova Vittne" som sprider ideologi och
använder information från special center att göra problem mot mig . Här i
demokratisk
SvekJaUSA-Judisk spioner sprider information i lilla Växjö att stoppa på
Internet
och De stopp mig hemma på Internet att kontakta med människor rund i världen .
Bara
i Växjö existerar den svenska dubbelmoralens regler.. Liksom "Big Brother" är
den inte juridisk utan judisk behandling, när det gäller systemkritiker.
Jag kan skriva i Stockholm , Stockholm trakten , Norrköping på Internet men
inte i Växjö . Jag överklagar USA-Judisk kapitalister på Internet som rånade
Bulgaria och
den Judisk rörelse i hela världen organisera sig att stoppa mig i Sverige i
lilla Växjö .

Ni kära socialsekreterare Astrid Lindstrand som informerat mig att Ni fick min
brev
från15 mars 2001 som förklarar att Jag vill arbeta på sommar som tennis tränare
i
Växjö område som praktikant på socialbidrag .

DET ÄR MIN PROVOKATION MOT ER SOCIAL SYSTEM , ARBETSFÖRMEDLINGS SYSTEM OCH
SVERIGES SÄPO BRUTALITET SOM VILL INTE ATT ACCEPTERA MIG SOM HÖGT UTBILDAT
MÄNNISKA MED HÖGT AKADEMISK UTBILDNING / Snabb rekrytering till invandrare med
hög akademisk utbildning – citerar Sveriges Statsminister Göran Persson från
mars 1996 / OCH NI FÖRNEDRA MIG MED ER USA-JUDISK PSYKOLOGI PRECIS SOM TIDIGARE
GJORDE låtsas KOMMUNISTISKa JUDAR I BULGARIA .

Ni kära Astrid Lindstrand informerar mig citerar : " Jag har läst skrivelsen
ang. förlag att Starta eget "

Jag kan inte starta eget . Det är omöjligt en permanent politisk protesterande
invandrare som är Jag att starta eget . Jag sökte olika gånger information av
Arbetsförmedlingen
På den projekt – STARTA EGET ! Vad ska man starta om man inte har någon makt
inte heller något öre i fickan? Överdriver ni som Hornywitz som alltid haft
stulna guld i Schwitzerland? Kanske blandar ni ihop de förtryckta
samhällsklasser med era sanna tjuvaktiga poappor, eller hur? Det är dimma som
sprider mellan människor att Ni
vill hjälpa och organisera människor till arbetas aktivitet .

Jag kan starta eget att samla svamp i skogen till mat och det är inte så lett
att hitta svampar som kan man äta . I svenska skogar finns också giftiga
svampar . Jag kan inte att plocka elever att utbilda till simundervisning som
skrev tidigare . Jag vill arbeta
Som tränare på social bidrag och nu min förslag till ER och alla andra
insinuationer är att bli tennis tränare på socialbidrag . Det är omöjligt till
mig att arbeta men det är min förslag till Er och din Kunglig huvud att Jag
vill arbeta men Ni vill inte att arbeta .

JAG PROVOCERA ER SYSTEM SOM NI ORGANISERAR MOT MIG ATT STOPPA MIG PÅ ALLA VÄGAR
TILL ARBETAS AKTIVITET – DET ÄR USA-JUDISK PSYKOLOGI SOM ANVÄNDER SvekJa MOT
ALLA POETISERANDE PERSONER I DEN FAL ÄR JAG – StefanTCHOLAKOV .

Jag är protesterande person i SvekJa mot Er Kunglig REV system ! Sveriges Kung
är bra men han har dålig hundar som jagar mig som en utlännings rev !
Ni kära socialsekreterare skrev att Ni läser min brev från 15 mars 2001 , men
Ni läser inte min social papper som informerade Er att Jag söker sport
aktivitet till simhall i Växjö och betalade 400 kronor i februari 2001 .
Tidigare sekreterare Kerstin Vogel hjälpte mig på den aktivitet.
Ni kära socialsekreterare läste inte bra min tidigare ansökan att hjälpa mig
till advokats
Hjälp på min stemningansökan till Växjö tingsrätt i januari 2001 . Tvetom , Ni
vägrade skriftlig att hjälpa mig till advokat . Det är inte ett gång
brutalitet . Ni har lagar bara på
Papper att bevisa att ni har demokrati – Modell Kunglig kommunistisk rev
demokrati !

ER VÄXJÖ SOCIALFÖRVALTNINGS ORDFÖRANDE VUXENENHETEN LOVADE ATT HJÄLPA MIG
TILL... ADVOKATS HJÄLP DEN 19 APRIL 2001 . DET VAR MÖTTE PÅ DEN TID OCH HON MED
MIN SOCIALSEKRETERARE KERSTIN VOGEL LYSSNADE PÅ MIG EN OCH HALV TIMME . KANSKE
DE ÄR DÖV PÅ MIN ANSÖKAN OCH DE GLÖMMER VAD LOVAR OCH VAD SKRIVER LAG . VILKET
SOCIALSEKRETERARE HAR JAG UTAN BETYDELSE …… JAG SKA FÅ NYTT SOCIALSEKRETERARE i
juni 2001 ATT PRATA MED MIG OCH ATT SAMLA INFORMATION TILL HEMLIG AGENTER SOM
systematiskt HOTAr MIG i SvekJa.

Jag vill påminna vidare NU att Er socialsystem givar information utomlands och
De informerar mig på Internet vilket dag ska besöka socialsekreterare till
socialpengar . I ert social system finns bulgarisk man som arbetar i Stockholm
trakten och han
kan hämta Information av ert socialbyrå i Växjö och efter att giva till
Bulgarisk ambassad som är kopplad med Bulgaisk-USA-Judisk provokatörer ….. NI
ÄR BEST !

De – provokatörer på Internet informerar mig vilket dag ska besöka min
socialsekreterare att få social hjälp ! NI ÄR BEST !

Till sist ska knyta min skrivelse till er rev svensk svar som skrev till mig .

Jag skrev brev som spred på Internet den 20 mars 2001 . Er socialminister fick
min brev och kunglig byrå fick min brev och ministrar och Riksdags ledamöter
fick min brev och Växjö kommun social ansvariga fick min brev och T.V, Radio
och Tidningar fick min brev . Det är utan betydelse . Kanske !

Därför fick svar av Er . Ni svarar inte ! Högt personer svarar aldrig till
vanliga personer från joden . Ni svarar NU formalt till mig med uppdrag på högt
Kunglig RäV befäl . Det är brutalt demagogi utan betydelse . Det är svensk REV
demokratisk model .

NI ÄR BEST! Ni ska fortsätta Er brutalitet mot mig som tidigare med
förbättringar ! Ni
accepterar inte en vanlig person att giva råd till Kungen och att peka på er
felar .

NI ÄR BEST SOM TIDIGARE KOMMUNISTISK – FASCISTISK SYSTEM OCH NI ÄR MER BEST MED
NYTT USA-JUDISK FASCISTISK FROID KAPITALISM !

USA-Judisk kapitalistisk Froidizm bestämmer i Sverige hor mycket arbetare ska
kasta från Ericsson eller Volvo , Saab och på vilket sett Wallenbergs
wallets&bank system
ska styra SvekJa under värld sionistisk befäl .

Nu vill jag bifoga mitt tidigare brev i kortformaterat version, kanske ni varit
upptagna med era prostituerade döttrar&pedo-sugna söner och missat att läsa vad
jag rapporterat i den 19 mars 2001, plus repeterat i den den 20 mars 2001. Ni
behöver den brev därför Ni har inte koppa , citerar ert brev som ska
bifoga på Internet till information : Något sådant brev känner Jag inte till "
Med traditionella räv hälsningar vad ni falska svenskar som svansar, brukar säga
i slutet an sådana utryck!
- Bara dem? - Nejdå!... Metoder kollapsade hos denne... Exempelvis
du pratar om isolationne... Men Tcholakov bevisar att han ibland förvånar andra
myndigheter också... Ett exempel, han informerade skatteverket att vissa
människor som är "gylliga" hos systemet och köper villa utan att jobba, givit
ett namn och adress också... Det var sant när man kollat fallet Richin Atanas
som köpte villa i Skåne i 2001..
- Oj!.. Tack vare han är inte inspektör i ministeriet... - Inte bara här i
ministerium utan nästan alla våra kära nära amnhöriga hade sökt något annat
riktigt passande jobb kanske i Bruxel...
- Men har de svågerskaps relation? Tcholakov kallar "den ertappade kollegan"
för "svågerbror"... - Det kan jag inte svara på här... - Då
hör vi vidare vad som räknas i protest äventyret...

**

- Hur var det hans förhållandena hos sina gamla kamrater i Bulgaria? - En av
hans onkel straffades mycket brutalt för att han förföljde och kämpade mot de
kapitalistiska makthavandena vilka som sugit upp folket som judar... - Hans
kamrater, undrar jag... - Mestadels vapenvägrare som varit omkring hos
honom, informeras... - Kända fall!? - Visst!.. En av Tcholakov's
kamrater hamnat i fängelse då mobiliserade den rebellen även svenska Human
Rights volontärer som designed den här resolution i 1995: Det kom rapporter om
att polisen torterade och misshandlade människor. Många av offren var zigenare.
Två zigenare dog i häkte under oklara omständigheter. Två människor dömdes till
döden, men inga avrättningar verkställdes. I maj ratificerade Bulgaria
Europeiska konventionen för förhindrande av tortyr och omänsklig eller
förnedrande behandling eller bestraffning. I juni 1990 hade nationalförsamlingen
beslutat att inga avrättningar skulle verksställas, och i februari 1994
debatterade den ett förslag att upphäva det beslutet. Då nationalförsamlingen
inte kunde enas vände sig 49 deputerade till författningsdomstolen. Denna
konstaterade i juli att nationalförsamlingen har befogenhet att fatta beslut om
att behålla eller avskaffa dödsstraffet och uppmanade de deputerade att fatta
beslut så snart som möjligt. I juli antog nationalförsamlingen en lag om
domstolsväsendet, i vilken man införde nya normer för tillsättning av medlemmar
i högsta rättsliga rådet, av domare i högsta domstolen och av riksåklagare.
Lagen gör det också möjligt att avsätta tjänstemän som har tillsatts efter valen
i oktober 1991. I september beslöt emellertid författningsdomstolen att
medlemmar av högsta rättsliga rådet inte kan avsättas innan deras mandattid
utlöper 1996, samt att de nya tillsättningsnormerna inte kan tillämpas
retroaktivt. I september antog nationalförsamlingen en lag om landets försvar
vilket gjorde det möjligt att göra civiltjänst i stället för militärtjänst. Vid
årets slut hade dock inga bestämmelser om civiltjänst införts. I slutet av
augusti hade enligt uppgift cirka 7 000 män, däribland en del värnpliktsvägrare,
underlåtit att inställa sig till mönstring. Rättegångarna mot dem som
misstänktes ha gjort sig skyldiga till övergrepp under tidigare år fortsatte. I
september dödades Nadia Dunkin, vittne i rättegången mot tre f.d. tjänstemän i
arbetslägret Lovech (se Årsrapport 1993 och 1994). Enligt uppgift hade hon
mordhotats efter att offentligt ha uttalat sig om mord på och tortyr av
lägerfångar. Makedoniska bulgarer, som var medlemmar i Organisationen det
förenade Makedonien Ilinden (Obedinena Makedonska Organizatsiya Ilinden), greps
godtyckligt och hölls kortvarigt frihetsberövade på polisstationer. I april
greps Stojan Matjkarov, Ljubomir Vasilev och Aleksandar Iliev i Blagoevgrad då
de satte upp affischer om ett möte i Rozjenklostret (se Årsrapport 1994). Enligt
uppgift blev de misshandlade av poliser som försökte få dem att erkänna att de
fick betalt för sin politiska verksamhet. I september greps två män i Sandanski
för att ha spritt flygblad. Uppgifter om att poliser, av allt att döma av
rasistiska skäl, torterade och misshandlade zigenare tydde på att sådana
övergrepp förekom i stor omfattning. Myndigheterna skyddade inte heller zigenare
från rasistiska våldshandlingar. Sedan en zigenare hade dödat en man i Dolno
Belotintsi i februari pågick våldsamma rasistiska upplopp i flera dagar. Grupper
av lokalbefolkningen brände ned ett zigenskt hem och bröt sig in i andra,
krossade fönsterrutor och förstörde möbler och husgeråd. Offren anmälde
övergreppen men enligt uppgift fick de inte något skydd av de regionala
polismyndigheterna. I mars och april angrep en grupp på cirka 60 skinnhuvuden
zigenska hem i Pleven. När de satte eld på Zaharinka Kolevas hus ska de ha
skrikit: Vi ska bränna dig levande! Enligt vittnen ingrep polisen inte för att
hejda angreppen. Vid några tillfällen slog de en del zigenare med batonger.
Ingen av förövarna greps trots att lokalbefolkningen hade känt igen många av
dem. I augusti gjorde polisen en razzia mot det zigenska bostadsområdet i
Pazardzhik. Utan att visa tillstånd till husrannsakan ska beväpnade poliser ha
trängt in i zigenska hem och urskillningslöst ha slagit dem som bodde i husen.
1992 gjorde polisen en liknande razzia mot samma bostadsområde. Vid årets slut
hade den officiella utredningen av händelsen inte publicerat någon rapport, och
ingen av dem som misshandlades hade fått någon gottgörelse genom domstolsbeslut.
Kiril Josifov Jordanov, den ende som framhärdade i sina klagomål över
misshandeln, blev enligt uppgift misshandlad och hotad av poliser den 17
oktober. Två zigenare ska ha dött till följd av tortyr i häkte. Ljubtjo Sofiev
Terziev dog på polisstationen i Kazanluk, två dagar efter det att han hade
gripits i augusti. I september dog Slavtjo Ljubenov Tsontjev på polisstationen i
Pleven. Under året dömdes två människor till döden för mord. Sedan 1989 har dock
inga avrättningar verkställts i Bulgarien. I februari skrev Amnesty
International till de deputerade i nationalförsamlingen och uppmanade dem att
inte upphäva beslutet om stopp för alla avrättningar. I mars och april vände sig
organisationen till myndigheterna och uttryckte sin oro över uppgifterna att
polisen inte skyddade zigenare i Dolno Belotintsi och Pleven från rasistiska
angrepp. I april och september framförde Amnesty International kritik mot att
makedoniska bulgarer fängslades och misshandlades. Amnesty International krävde
upprepade gånger att myndigheterna skulle utreda uppgifter om att zigenare hade
blivit slagna eller misshandlats på andra sätt. I september publicerade
organisationen rapporten Bulgaria: Turning a blind eye to racism. I den uppmanas
premiärminister Ljuben Berovs regering att tillsätta en oberoende kommission med
uppgift att göra en fullständig och opartisk utredning av alla anklagelser om
misshandel av zigenare. I oktober noterade Amnesty International med oro
uppgifterna att Slavtjo Ljubenov Tsontjev hade dött till följd av tortyr. Vid
årsskiftet hade myndigheterna inte reagerat på något av organisationens
påpekanden.
- Otroligt!... - Året efter d.v.s. i 1996: Även 1995 kom det
rapporter om att polisen torterade och misshandlade människor, vilket ledde till
att minst två män dog i häkte. Många av offren var zigenare. Minst en människa
dödades av poliser under oklara omständigheter. Fjorton människor var dödsdömda,
men inga avrättningar verkställdes. I januari godkände nationalförsamlingen en
ny regering under ledning av premiärminister Zhan Videnov från Bulgariska
socialistpartiet. En del deputerade uttryckte farhågor att utnämningen av vissa
ministrar innebar att man skulle fortsätta med samma politik som f.d. Bulgariska
kommunistpartiet hade bedrivit. Så hade t.ex. utbildningsministern Iltjo
Dimitrov innehaft samma befattning från 1986 till 1989. Under den perioden
pågick den påtvingade assimileringskampanjen mot Bulgariens turkiska minoritet.
Då president Zelio Zelev i april talade till zigenare i Sliven medgav han för
första gången att man utomlands hade framfört kritik mot de övergrepp som hade
begåtts mot Bulgariens zigenska minoritet. I december antog nationalförsamlingen
ett lagförslag om krigsmakten som innehöll stadgar om en alternativ civiltjänst
på 36 månader - dubbelt så lång som den vanliga militärtjänsten. Vid årets slut
hade ett separat lagförslag som fastställde regler för civiltjänst som
alternativ till militärtjänst, inte antagits. I mars och juni ställdes två
värnpliktsvägrare inför rätta, åtalade för att ha försökt undandra sig
militärtjänst. De fick villkorliga domar. Makedonska bulgarer som var medlemmar
i Organisationen det förenade Makedonien Ilinden (Obedienena Makedonska
Organizatsiya Ilinden, Omo Ilinden) utsattes även 1995 för godtyckliga gripanden
och kortvariga frihetsberövanden på polisstationer (se Årsrapport 1995). I mars
greps Janusj Sapundziev i Petrich därför att han hade spritt en Omo
Ilinden-publikation. I juli greps fyra människor i Blagoevgrad för att ha spritt
flygblad där de krävde att få anordna ett fredligt möte. Det kom uppgifter om
att polisen hade torterat eller på annat sätt misshandlat människor. Då poliser
i februari skingrade en grupp på cirka 150 demonstranter utanför Sapareva Banja,
sparkade och slog de många av demonstranterna, av vilka de flesta var äldre
människor. Minst 15 människor skadades. Två måste få läkarvård för arm- och
benbrott och en man fick en hjärtattack sedan han hade placerats i en polisbil.
Under en polisrazzia mot den organiserade brottsligheten i mars misshandlade
polisen svårt ett antal människor på en bar i Sofia. Tre av de misshandlade
behövde akutvård på sjukhus. Ett av offren var en äldre förbipasserande man som
ska ha kastats ur sin rullstol och misshandlats sedan han hade uppmanat
poliserna att sluta misshandla en annan man. Två poliser som i maj undersökte
ett inbrottsförsök på ett daghem i Palikeni, sköt och skadade den 16-årige Misjo
Manolov. I juni sköt poliser den 15-årige Aleksander Petrov i bäckenet då denne
tillsammans med två andra pojkar misstänktes stjäla från en mataffär. I juli
sköt poliser i Sofia Simeon Nikolov Galtjev i benet då de förföljde honom efter
ett försök till bilstöld. På en lekplats i Sofia sköt och sårade en polis i
september Ilijan Ezekjev som hade gripits misstänkt för att ha stulit en
TV-apparat. Så vitt man vet har ingen av dessa händelser utretts. Många av dem
som polisen torterade och misshandlade var zigenare. På en gata i Gradets
påträffades i februari Ilija Dimitrov Gherghinov död. Han var försedd med
handklovar. Dagen före hade man sett hur en polis som tycktes vara
alkoholpåverkad, hade slagit Ilija Gherghinov med en brädstump. Veterligen har
dödsfallet inte utretts. I maj blev enligt uppgift Ilija Lambov sparkad och
slagen med knytnävarna av flera poliser som kom till hans hem i Brestovitsa för
att kontrollera hans identitetshandlingar. Hans hustru som försökte ingripa,
blev sparkad i magen. Minst två fångar dog i häkte, av allt att döma till följd
av tortyr. I april greps Hristo Hristov sedan en annan fånge enligt uppgift hade
tvingats ange honom. Efter flera timmar påträffades han död i sin cell. Han var
då fastkedjad vid elementet med handklovar. Vid en rättsmedicinsk undersökning
konstaterades att någon hade hoppat på hans bröst vilket hade lett till att
flera revben var brutna samt att ett större blodkärl hade brustit. I maj dog den
17-årige Konstantin Timtjev som hölls fängslad i Blagoevgrad, till följd av ett
slag i huvudet med ett hårt föremål. Myndigheterna inledde utredningar av de
båda dödsfallen vilket föranledde inrikesministern Ljubomir Natjev att avslöja
att mellan mars 1994 och april 1995 hade 17 människor dött i polishäkte under
oklara omständigheter. Minst en människa dödades under omständigheter som tydde
på att polisen hade använt omåttligt våld. I mars ska en polis i Nova Zagora ha
slagit och sparkat den 18-årige zigenaren Atanas Angelov. Atanas bror, Angel
Angelov, gick fram till polisen och vädjade till denne att upphöra med
misshandeln. Enligt uppgift tog polisen då fram sin pistol, sköt mot de två
bröderna, dödade Angel Angelov och skadade Atanas Angelov. En utredning av
händelsen inleddes, men inga disciplinära åtgärder vidtogs mot polisen som ska
ha befordrats. Ett antal människor dömdes till döden, men vid årets slut hade
endast två dödsdomar fastställts efter överklagande. Fjorton människor satt i
dödscell. Det beslut som fattades 1990 att inte verkställa några avrättningar
var fortfarande i kraft. I mars uppmanade Amnesty International premiärminister
Videnov att göra en utredning av morden på Angel Angelov och misshandeln av
zigenare. Den nya regeringen uppmanades att se till alla uppgifter om tortyr och
misshandel av zigenare utreds grundligt och opartiskt. Amnesty International
efterlyste också en fullständig utredning av anklagelserna om misshandel under
demonstrationen i Sapareva Banja och under razzian mot baren i Sofia. I oktober
krävde organisationen att omständigheterna vid de många tillfällen då polisen
använt skjutvapen skulle utredas. Vid årets slut hade det inte kommit något svar
från myndigheterna.
- Det funnits delvis i den riktiga (inte Svenska Amnesty Bolaget, utan) London
Amnesty Rapports huvud ämnena också... Det minns jag... - Det slutade
inte där, fortsatte i 1997: En värnpliktsvägrare fängslades och fyra män greps
för att ha utövat sin rätt till yttrandefrihet. Samtliga var samvetsfångar. Det
kom uppgifter från många håll om att poliser hade torterat och misshandlat
människor. Många av offren var zigenare. Enligt uppgift dog minst fem människor
till följd av tortyr eller misshandel. Under oklara omständigheter sköt poliser
mot människor, vilket ledde till att minst tre dödades. Sju människor dömdes
till döden, men inga avrättades. En asylsökande sändes tillbaka till Tunisien,
där han fängslades och torterades. I november valdes Petar Stojanov till
president. Han tillhörde det största oppositionspartiet, Demokratiska krafters
union. Det regerande Bulgariska socialistpartiet mötte allt starkare kritik för
sin oförmåga att lösa allvarliga ekonomiska problem och att få slut på den
omfattande korruptionen inom statliga organ, bl.a. polisen. Fyra män greps för
att de utövat sin rätt till yttrandefrihet I februari greps journalisterna
Valentin Hadzjiev och Mitko Sjtirkov i Smoljan och kvarhölls i ett dygn för att
ha publicerat artiklar, i vilka de hävdade att en åklagare på orten var en f.d.
polis som hade avskedats för att ha tagit mutor. De anklagades för att i
tidningen ha kränkt en ämbetsman. Vid slutet av året hade de dock inte ställts
inför rätta. I juli grep två poliser i staden Sandanski Georgi Stoev och Andon
Andonov då de höll på att sätta upp flygblad om ett möte som anordnats av
Organisationen det förenade Makedonien Ilinden (Obedinena makedonska
organizatsiya "Ilinden", Omo "Ilinden"). Under förhöret på polisstationen slog
polisen dem enligt uppgift med öppen och knuten hand. Följande dag släpptes de
utan att ha åtalats.
I september började vapenvägraren Dian Dimitrov avtjäna ett tio månaders
fängelsestraff för att ha undandragit sig militärtjänst. Rätten till
alternativtjänst garanteras i grundlagen, men ett särskilt lagförslag om
alternativtjänst hade inte antagits vid årsskiftet. Dian Dimitrov var
samvetsfånge. Det kom dagligen rapporter om att poliser hade torterat och
misshandlat människor. Sedan minst två män hade utsatts för grov misshandel i
Harmanli, avstängdes två högre polisbefäl från sin tjänst. Många av dem som
torterades och misshandlades av polisen var brottsmisstänkta, men av allt att
döma drabbade polisvåldet allt fler människor slumpartat. Då den 14-årige
skolpojken Anton Mitkov Dimitrov i mars var på väg hem, stoppades han av tre
poliser. En av dem slog honom med sin batong och sparkade honom på knäna och i
ljumsken. Sedan satte poliserna handklovar på honom, tog honom till
polisstationen och släppte honom kort därefter. Han undersöktes av en läkare som
konstaterade att han hade blåmärken i nacken och på vänster handled. I april
blev Zlatka Asenova Gikova misshandlad på en busshållplats i en förstad till
Sofia av en polis som inte var i tjänst. Han slog henne i ansiktet flera gånger
med knytnäven och också på ryggen. I ett läkarutlåtande konstaterades att hon
hade skärsår och skrubbsår på munnen, tinningen och bakhuvudet. Efter en
kontroll av identitetskortet blev Ivan Todorov enligt uppgift misshandlad i en
park i Sofia av en civilklädd polis. När Ivan Todorov började springa avlossade
polisen två skott efter honom. I ett pressmedelande från polismyndigheterna
hävdades att polismannen hade agerat i självförsvar. Liksom under tidigare år
utsattes zigenare enligt uppgift ofta för misshandel. 17-årige Angel Zubtjikov
dog i januari på sjukhus. Dagen före hade han gripits i Razgrad, misstänkt för
stöld, och förts till polisstationen. Enligt uppgift konstaterades vid
obduktionen att dödsorsaken var en blödning i hjärnan till följd av ett slag i
huvudet. När föräldrarna hade fått hem kroppen, fann de andra skador, bl.a.
brutna revben. Skadorna fotograferades av en journalist på orten. Enligt polisen
hade Angel Zubtjikov fallit och slagit huvudet i trottoarkanten. Man inledde en
utredning, men vid årets slut hade resultatet av utredningen inte
offentliggjorts. Minst ytterligare fyra män dog i häkte, av allt att döma till
följd av tortyr eller misshandel, däribland Filip Kuntjev som dog i juli i
åttonde polisdistriktet i Sofia, där han kvarhölls för en brottsutredning, och
Hristo Bekirkski som hade gripits i Plovdiv, misstänkt för mord. Hristo Bekirski
dog i september efter en operation som skulle visa om han hade fått inre skador.
Efter ett flyktförsök, då han skadade två vakter, hade Hristo Bekirski enligt
uppgift, blivit svårt misshandlad av två poliser som hade slagit honom med
batonger. I juli åtalades två poliser i åttonde distriktet i Sofia för medhjälp
vid mordet på Ivan Bentjev. I april hade denne, efter att ha frigetts från
polisstationen i det distriktet, misshandlats till döds av män som enligt
uppgift uppmanats till misshandeln av de två poliserna. Det hände flera gånger
att polisen sköt mot obeväpnade människor, varvid några dödades. I april sköt en
polis ihjäl Hristo Hristov, som enligt uppgift var på väg att stjäla en
elektrisk kabel från ett schakt. Polisen befanns skyldig till dråp och dömdes i
september till ett års straffarbete. I juli sköt en major från militärpolisen i
Lesura ihjäl de båda soldaterna Kantjo Angelov och Kiril Petkov. De var
obeväpnade och hade lämnat sitt förband utan tillstånd. Militäråklagaren inledde
en utredning, men enligt uppgift avstängdes inte majoren från sin tjänst. Sju
människor dömdes till döden. Det beslut som hade fattats 1990 att inte
verkställa några avrättningar var alltjämt i kraft. I juli skickades en
asylsökande tillbaka till Tunisien där han hölls totalisolerad i sex dygn och
senare torterades av polisen under förhör. I mars framförde Amnesty
International till president Zjelju Zjelev kritik mot att de båda journalisterna
hade gripits i Smoljan och mot den lag enligt vilken de hade åtalats, vilken
uppenbarligen inskränker yttrandefriheten. I juni publicerade Amnesty
International rapporten Bulgaria; Shootings, deaths in custody, torture and
ill-treatment, i vilken man ingående beskriver några av de fall som rapporterats
till organisationen sedan 1993, bl.a. sju dödsfall i häkte under oklara
omständigheter, tre händelser då sex människor sköts ihjäl av polisen och
sjutton fall av tortyr och misshandel som hade drabbat ett stort antal
människor. Organisationen lämnade omfattande rekommendationer om hur utredningar
av uppgifter om sådana övergrepp skulle ske. I juli uppmanade Amnesty
International inrikesministern att inte utvisa den tunisiske asylsökanden. I
september framförde organisationen kritik till premiärminster Zjan Videnov mot
att Omo "Ilinden"-aktivister hade gripits och uppmanade honom att låta göra
utredningar av nya uppgifter om dödsfall i häkte, tortyr och misshandel samt av
omständigheterna då polisen skjutit mot människor. I oktober krävde Amnesty
International att Dian Dimitrov skulle friges. I juli och september skrev
myndigheterna till Amnesty International och lämnade upplysningar om utredningar
av 16 fall av dödsfall i häkte, tortyr och misshandel. I oktober publicerade
Amnesty International en rapport om myndigheternas svar och om organisationens
fortsatta kritik mot missförhållandena i landet.
- Vilken kraft, vilken energi... - Men det slutar tyvärr med året 1998:
En vapenvägrare sattes i fängelse för vägran att göra militärtjänst. Han var
samvetsfånge. Det förekom många uppgifter om att polisen använt sig av tortyr
och misshandlat människor. Många av offren var romer och minst fem människor
uppges ha dött till följd av tortyr eller misshandel. Nio personer sköts under
oklara omständigheter ihjäl av polis. Minst fyra människor dömdes till döden,
men inga avrättningar verkställdes under året. Efter att premiärminister Zjan
Videons, som företrädde det styrande Bulgariska socialistpartiet, avgått i
december 1996 demonstrerade i januari människor över hela landet för att
parlamentsvalen skulle tidigareläggas. En demonstration utanför
nationalförsamlingen i Sofia den 10 januari utmynnade sent på natten i ett stort
polisuppbåd. Nästan 300 människor misshandlades och skadades av polisen.
President Petar Stojanov, som installerades den 19 januari, spelade en avgörande
roll när det gällde att förhindra ytterligare sammandrabbningar och att
underlätta de politiska förhandlingarna mellan Bulgariska socialistpartiet och
oppositionen. Vid ett tidigarelagt val i april kom Demokratiska krafters union
till makten och dess ledare Ivan Kostov utsågs i maj till premiärminister. I
mars tillät regeringen publiceringen av en rapport om besök i bulgariska häkten
som Europeiska kommittén för förhindrandet av tortyr och omänsklig, eller
förnedrande behandling eller bestraffning företagit i mars och april 1995.
Kommittéen kom fram till att människor som hölls fängslade misstänkta för brott
löpte stor risk att bli misshandlade vid gripandet och/eller medan de befann sig
under polisens uppsikt. Vidare förekom grov misshandel och tortyr och
förhållandena i häktet hos den nationella kriminalpolisen kunde betecknas som
omänskliga och förnedrande. Kommittén riktade skarp kritik mot att två dödsdömda
fångar i fängelset Stara Zagora hade hållits isolerade i flera år under usla
förhållanden med knappa matransoner och nästan ingen mänsklig kontakt. I mars
noterade också FN:s kommitté för avskaffande av rasdiskriminering med oro att de
bulgariska myndigheterna inte varit tillräckligt aktiva ifråga om att på ett
effektivt sätt motverka våld med rasistiska motiv mot minoriteter och att de av
allt att döma hade underlåtit att snabbt och effektivt utreda sådana våldsbrott.
Med anledning av att det kommit in uppgifter om att polisen trakasserat och
misshandlat minoritetsgrupper, och då särskilt romer, påpekade kommittén att
polisen inte får den undervisning som krävs om Internationella konventionen om
avskaffande av alla former av rasdiskriminiering. Den uppmanade de bulgariska
myndigheterna att vidta omedelbara åtgärder för att förhindra att
säkerhetsstyrkorna använder mer våld än nöden kräver. Kommittén rekommenderade
också att man skulle upprätta ett fristående organ som övervakar att de
mänskliga rättigheterna respekteras. Vapenvägraren och samvetsfången Dian Jankov
Dimitrov, som i september 1996 fängslades för att han vägrade göra militärtjänst
(se Årsrapport 1997), frigavs i april. I december antog regeringen ett
lagförslag om alternativ militärtjänst. Vissa av de föreslagna bestämmelserna
var inte förenliga med internationellt vedertagna principer. Regeringen underlät
att inleda en granskning av Artikel 148, första paragrafen, andra och tredje
punkten, i strafflagen som begränsar yttrandefriheten och gör det möjligt att
sätta personer som talar illa om statliga tjänstemän i fängelse. Med stöd av
denna lag pågick under hela året rättegångar mot de två journalisterna Valentin
Hadzhiev och Mitko Shtirkov (se Årsrapport 1997). Bland de övriga journalister
som ställdes inför rätta enligt denna lag fanns Karolina Kraeva från Vratsa som
åtalades i november. Hon hade i en artikel i maj uppgett att den lokala
polischefen hade ingripit till förmån för en man som på anmodan från domstolen
skulle lämna hennes egendom. Vid årets slut var hon fri i avvaktan på rättegång.
I januari och februari svalt och frös sex barn och en 18-årig flicka ihjäl på en
statlig institution för mentalt handikappade barn i Dzjurkovo där över 80 barn
led brist på mat och uppvärmning. Det kom dagliga rapporter om att polisen
torterat och misshandlat människor, men det var inte många utredningar som ledde
till åtal. Inget nytt framkom om de dussintals fall av tortyr och misshandel,
flera med dödlig utgång, som hade rapporterats under tidigare år. Detta visade
att myndigheterna alltjämt underlät att snabbt inleda opartiska undersökningar
av sådana fall. I november uppgav landets högsta polisledning att de fått in 74
anmälningar om misshandel under året, men hävdade att det endast i 17 fall fanns
tillräckliga skäl för de militära åklagarna att inleda utredningar. Bland de
fall som rapporterades under året fanns de 16-åriga tvillingbröderna Janko och
Elian Angelov. De greps misstänkta för stöld i Plovdiv av fyra polismän i
september. Enligt uppgift körde poliserna pojkarna till ett fält utanför staden
och sparkade och slog dem med batonger ända tills Elian Angelov fick ett
epileptiskt anfall. Enligt ett rättsmedicinskt utlåtande från militärsjukhuset
hade båda pojkarna ett stort antal blåmärken i huvudet, på ryggen, på bröstet
och på benen. Dessutom konstaterade läkarna att Janko Angelovs trumhinna hade
brustit och att hans käke var bruten. En undersökning inleddes enligt uppgift,
men ännu vid årets slut hade inga resultat redovisats offentligt. Minst fem
människor uppgavs ha dött till följd av tortyr eller misshandel. En av dem var
Stefan Stanev som greps i januari misstänkt för stöld och fördes till
polisstationen i Popovo. Fem timmar senare hittades han död i cellen.
Obduktionen visade att han dött av inre blödningar som orsakats av att tre
brutna revben punkterat hans lungor. I den officiella rapporten uppgavs att
Stefan Stanev inte hade blivit misshandlad och att revbensfrakturerna
förmodligen uppkommit då polisen som grep honom hade varit tvungen att hålla
fast honom. Dessa uppgifter motsades dock av de uppgifter som polisens tidigare
lämnat om att Stefan Stanev strax efter gripandet hade undersökts av en läkare
som "inte funnit några allvarliga hälsoproblem". Utredningen av fallet
återupptogs i april och den polisman som grep Stefan Stanev åtalades för mord. I
mars greps Georgi Byandov i Karnobat och blev enligt uppgift svårt misshandlad
av de poliser som förhörde honom. Georgi Byandov fördes senare till sjukhuset i
Burgas där han avled av skallskador som han uppenbarligen tillfogats under
misshandeln. Inrikesministeriet uppges ha hävdat att Georgi Byandov hade gjort
motstånd vid gripandet, men att han endast blivit skadad i armen. Det kom in
uppgifter om att officerare misshandlat rekryter under värnpliktstjänstgöringen.
Ett sådant fall förekom i Aitos i februari då Martin Argurov uppges ha blivit
slagen och sparkad av en sergeant för att han inte lämnat tillbaka ammunition
efter vakttjänstgöring. Martin Argurov måste sedan vårdas för bruten käke och
andra skador. Inom tre veckor inleddes en utredning eftersom den befälhavande
officeren enligt uppgift hade försökt tysta ned händelsen. Romer var liksom
under tidigare år särskilt utsatta för polismisshandel. De uppgifter om
misshandel med rasistiska förtecken som kom in i Montana-regionen kan sägas vara
typiska för hela landet. I juni uppmanade en representant för Amnesty
International vid ett möte med de lokala myndigheterna den regionala
polismyndigheten att avstänga de två poliser som enligt uppgift var de som
oftast gjort sig skyldiga till misshandel. Nästa dag fanns en av dessa poliser
med bland fem polismän som uppgavs ha slagit Danail Nedkov Mladenov på
fotsulorna med en batong. Minst nio obeväpnade män dödades under året av
polisen under oklara omständigheter. Åtskilliga människor skadades vid olika
tillfällen under året då de blev beskjutna av polis. Vid ett sådant tillfälle i
maj sköts romen Kolyo Todorov av en polis som såg honom komma ut från
polisstationen i Plovdiv, dit han hade förts misstänkt för stöld. Han avled
strax efteråt. Inrikesministeriets högste företrädare i regionen uppgavs ha
hävdat att polismannen först avfyrat ett varningsskott och att han gått helt
lagligt till väga eftersom han skulle gripa en misstänkt. Resultaten av den
officiella utredningen hade inte offentliggjorts vid årets slutet. Minst fyra
personer dömdes till döden. I oktober uppgav den centrala fängelsemyndigheten
att 16 människor var dömda till döden. Det uppehåll i avrättningarna som
påbörjades 1990 gällde fortfarande. I februari påtalade Amnesty International
sex fall där polisen öppnat eld, fem fall där tortyr uppgavs ha förekommit,
vidare polisens misshandel av åtta offer, varav två dog under oklara
omständigheter, samt misshandeln av hundratals demonstranter utanför
nationalförsamligen. I mars uttryckte Amnesty International sin bestörtning
över de dödsfall som förekommit på ett hem för mentalt handikappade barn i
Dzjurkovo. Organisationen betraktar extrem vanvård av personer som vårdas inom
den offentliga sektorn som jämställt med grym, omänsklig eller förnedrande
behandling. I juli skrev Amnesty International till myndigheterna angående
misshandeln av romerna i Montana-regionen. I oktober publicerade Amnesty
International rapporten Bulgaria: Growing incidence of unlawful use of firearms
by law enforcement officials ("Bulgarien: Polisens bruk av skjutvapen allt
oftare olagligt") Organisationen uppmanade myndigheterna att utreda fler fall av
tortyr och polismisshandel. I december vände sig Amnesty International till
presidenten med kritik beträffande rättegången mot Karolina Kraeva och uppmanade
presidenten att låta revidera den lag enligt vilken hon åtalades. I ett svar
från myndigheterna hävdades att tolv av barnen i Dzhurkovo hade dött av
lunginflammation och att tillgången på mat och bränsle hade varit mycket dålig
under vintern, men man utpekade ingen ansvarig för att ha låtit situationen gå
så långt. Regeringen svarade också att utredningarna av de fem beskjutningarna
som inletts i februari på Amnesty Internationals initiativ hade skjutits upp med
motiveringen att poliserna följt polislagen som medger att polisen skjuter mot
misstänkta som försöker fly från brottsplatsen. Amnesty International uppmanade
myndigheterna att ändra lagen så att den följer internationellt vedertagna
regler för bruk av skjutvapen.... Här sluter han med noteringar vad han kämpat
aktivt...
- Det är nya NATO-medlemmen Bulgaria's rätta ansiktet...
**

- Skriver Tcholakov sådana kommentarer mest?
- Nejdå! Han är poet, enligt min erfaren... Du som ville höra vilka förbryteöser
han som protesterat...
- Protesterar inget när han skriver poem?
- Jo då!... Vill du höra hans "poetika proleteria" röster också? Här har jag
ett exempel... Kategorized som Protest poetry / anti-voena poema na ComFusk
schvedski-tchakalski ezik: ComFuskEducation(!)Process af SKURKIMPERIET SVEKJA
KINGDOM

ComFusk systemets tvåbenta/
judiska kapitalets kollaboraterade/
officiella hundar/
ständigt hatar/
därför förhindrar/
mänskligheten...
**

Pia Friden hindrar mannen/ den som kämpar för freden/

** Mammele Roos och därefter du; Pia Friden/
som hindrar mannen, vilken som kämpar för freden/
** efter min lärare fiffiga Ros/
ersätter du, sitter bakom oss/ bland andra övervakar mig, trots noga
vet/
jag kämpar för de utsatta, fred, frihet/ det här inte vanlig vänlig
uppgift/
i KomFusk jagar schakalen intellektuella/ här uppträder massor Pia,
låtsas lärarinna/
elekto-expert lobbyns horaktig kvalitet/ jag sänder meddelande för
frihet/
mot döden och kriget på Balkanhalvön/
ni stoppar mig nu på nytt som official uppgift/ det är ju Bulgarofascio
Passy clan's lika fega älendet/ ni behandlar mig som om jag är inte
student/
varför beordras att köra ut mig, robotar inte medvetna/
jo, jag använder kompetensen för människans bästa//
idag beslutade Bulgaria att svansa hos NATO krigsherrar/
å äran den 20 april, Hitler's födelse/
fick USA en gåva av mitt forna lands pampar/
den 22 april, Lenin's födelse/
neo-bulgaroligarkins president ska resa till USA/
slicka å närmaste plan världspolmaktens stövlar/
att förråda vidare Lenin's ide och arvet/
där ska snacka alla Europa samordnande/
NATO's så kallade nya partner, bordet är bred/
efter 50 år , ....../
ordnar ständigt vapenhandel kallas "krig för fred"/
** ni som rymmer bara bakom dator, små
instrumenter/
varför utnyttjar herrar vissa, ni själv inte fattat heller/
urskilljningslös kollar bl. a. mig systematiskt, därmed/ bidrar ni
knähundar till krig istället för fred **
20 april 1999 - Heimatlos Academician Poet Stefan Dimiter
TCHOLAKOV(*) - Na tozi den mi praviha pak spxnki v bibliotekata …. ...selected
from his book; "ConfidenZional? ConvenZional; instead of H."
**
- 20 april 1999; Na tozi den mi praviha pak spxnki v bibliotekata, står under
sidan... Han stängdes ute efter övervakningstjänstens varning...
- Vad säger du?! Det är värre än censur!.. Han har ingen bok i hyllorna af
systemets bibliotekfilialen utan skriver sådana dikter vid bordet där i
biblioteket... Även då mannen tjallas, vilka sämre karaktärer som övervakar
genom kameror stänger honom ute..
- Om det skulle finnas en apparat vad människor fantiserar skulle tömmas
skallen...
- Det är inte konstigt att lobotomy, sterilizeringar och liknande
rensningsmetoder genomfördes massivt i SvekJa verkliga rasismen!..Han
utestängdes från arbetslivet...
- Jag vet..
- Träfade du med honom?
- Nej då med en av sådan diskriminerade beskrev honom, när vi talade om
intellektuellenas mission mot främlinsfientligheten.. Han bskrev den poeten
såhär; "Academician intellectual Poet TCHOLAKOV (high educated, 180 points uni.
level, experienced competence) berövades sina all "Work Rights" sedan cirka
15 år p.g.a. öppet deklarerat att aldrig ska acceptera att slicka
sionisternas röv, skillnaden de vissa sorterade immigranter som erbjöds jobb i
den traditionell hycklande svenska demokratiske fascismen"...
- Instämmer!..
**
- Varför slutade han här? Inte fortsatte vidare? - Två
viktiga orsaker... Svenska amnesty blivit helt erövrade av judisk inflytande som
påverkat London centrala styrelsen negativt... Andra individuella orsaken är att
vapenvägraren Atanas fixat stanna i Europa utan någon minsta hot att
deporteras...
- Bravossimo Tcholakov!.. - Men de som kämpar för sina egna vinster
mycket bra, svek den kämpe och därför har Tcholakov själv inget pass
fortfarande... - Det liknar Kurdiska revolutionären Abdul Öchalan... Alla
kurder som åkte västländer nästan allihop fick permanenta uppehålls tillstånd
men när deras ledare flydde undan diktaturer och klarat komma Europa då ville
inget land att acceptera hans ansökan...
- Kritiserade kanske han också det judiska kapitalets omfattande hegemonin...
- Hur visste du?
- ?!

**
- Är det samma Atanas som vapenvägrare köämpe men när han fick medborgarskap
visar riktiga rika ansiktet och köper villa trots inte arbetat på en dag i sin
"immigrant story days"?
- Få se? - Richkin Atanas, tillsammans med sin fru Valentina köpte
lägenhet i 1997 för 265.000 kr:- som ligger på Redutten 3 , i Lund-city;
säljare: NCC Fastigheter AB
- Lite komplicerad.. Såhär kan man förklara; det finnns massor Atans som flydde
undan neo-demokratiska diktaturer i 90-talet... Det finns både vapenvägrare
kämpe och lagordningsvägrare skurkar bland alla dessa Atanas-familjerna..
Tcholakov känner vissa av både sidor... Trots han kallar den Atanas Richkin (BG
evrein) som kollega och med originala orden "zapovjadaite ni na gosti
'kolega'", avslöjat att vad han handlar om... Å andra sidan Tcholakov kämpade
ständigt förandra Atanas-medlemmar som vägrat vara lumpen under demokratiske
diktaturer... Det är skillnaden...
- Tcholakov hade chansen att välja rollen som mäklare istället för en fristende
Human Rights kämpe!..
- Skulle du inte skämmas för sådana tankar om du hette Abdul Öchalan vilken
kämpe du nämnt nyss?
- ?!
**
- Ett stort diskussion forum stängs..
- Odemokratiskt... Vad hette den?
- Human Rights violations etc.
- Man bör informera Amnesty!
- Vad? Det är Svenskt Amnesty stänger själv den!
- Varför? Ska vi läsa bara vad de tänker? Har man ingen rättighet att tänka på
något? - Sådana frågor oroade dem... De stängde diskussionen och ta bort all
artiklar därfirån p.g.a. en immigrant som ställde vissa frågor... - Det
är Svekish model Amnesty Bolaget svarar inte vissa frågor! - Vad jag kan
inte fatta att det är både kränkning och dubbelmoral... Jag är en av de
diskussionsdeltagarna.. Visste ni att svenska Amnesty styrelsen först ville
driva vidare den här kontroversiella sidan... Gjorde såhär; när de sionistiska
provokatörer satte falska nyheter om immigranter, blundade de för det...De satte
annonser och hotelser mot enskilda personer bland annat Tcholakov. Helt öppet
fortsatte det... Svenska liberala marknadens anställda, judiska fascister
allihop lade enorma kränkande artiklar... Styrelsen tog bort vissa artiklar... -
De som provocerande? - Nej!.. Svarande.. När man ville försvara sig
tagits bort..Bara smutsen blev kvar på Internet sidor.. Då insisterade Tcholakov
sprida information och ställa de skurkarns till svars.. Efter den förfrågningen
bestämde Bolaget att stänga forumet..

**

- Han motsätter sig mosebygget? Är han mot Islam eller mot alla religioner? -
Det är inte det, tycker jag. Eftersom han visar stöd när man provocerar mot
anti-imperialistiska kretsar oavsett muslim eller kristen... - Exempel?
- Minns du att bourgeoisin förenat när det gällt slakta barnen i Iraq? "The
campaign to eliminate the terrorist threat must also end our unfinished business
in Iraq", hette hetskampanjens slagord som formaterat af Tatcher. När den
britannianska gamla fascistiska hunden vovvat såhär reagerade Tcholakov och
startat namninsamling den 12 february 2002. "Is Islamism the New Bolshevism",
hette motkampanjen parallellt med en journalist i Guardian som också inte gillar
Thatcher.
**
- Svenska servrar behandlar vissa registrerade illa?! - ...något
annat!... Det är inte bara svenska servarr som manipuleras ständigt av vissa
mystiska källor, utan över hela världen förföls vissa... - Exempelvis?
- Germania!... Tcholakov satsade för homepage arbete i Hamburg... Efteråt
kontaktade lkobbyverksamheten med administrationen och kunden behandlats som
RAF-medlem... Bej, inget gått dolt utan informerats offer och då anklagat mannen
firmen... - Har du kopian? Bra!... Läs den då!
- Accusation proof:; to: Freenet A. G., Deelbögenkamp 4c, 22297 Hamburg,
GERMANIA
Accusation from: Stefan ... (address) , SvekJa Kingdom, dated:12 March 2002


Dear Sirs,

I hereby demand that the following web page is removed immediately from your
servers.

My photograph has been tagged with DEAD and KILL in Bulgaria.

If the web page is not removed by March 9, 2002, I will lodge an official
complaint with the police and will sue your company.

Regards!..
Stefan Dimiter Tcholakov, SvekJa

[admin-c]
Type: PERSON
Name: Ole Wegner
Address: freenet.de AG
Address: Deelboegenkamp 4c
City: Hamburg
Post code: 22297
Country: Germania
Text ex. Changed on: 20000322
Source: DENIC

- Vad bör man säga nu? - Tänk efter!.. Många homepages tas inte bort
utan manövrerar administration genom att sätta en radlögn som mestadels låter;
"The image is not accessible!" istället för "Herren boerdrat såhär!"...
Rättsskeppet våldtagits där lika fegt som hänt här...
- ?!
- Inte bara Germania, samma rader funnits i Bulgaria's newspaper rubruker... -
Visste mannen om att? - Vad då visste!? När tidningen Monitor pekade på
Tcholakov skickat vissa gratis exemplar till Vraza... - Vraza?
- Tcholakov's stad... Då spreds falska information bland hans anhöriga och
vännerkretsar också ... - Hur kommenterar mannen det här omfattande
förförljelsen? - Koalition!... "State terror" och fascimens kollaboration
över gränser... Men tyvärr Monitor har unnit genom att skapa falska bilder och
irritera de drabbade personerna som leder till förvirring och negativa
följder... - Vem som kompletterat all bevis? - Förra månadens
handlingar kopierades hos "our boys" som arbetar i svenska Amnsty styrelsen...
Senaste månadens material kommit direkt af Bosse Schön... Bosse som ändrat
förföljelsebanan lite grann nuförtiden... - Vad säger Bosse själv om
detta? - Exakt med hans ord; "Timing" är också märkvärdigt... När
mannens fotos manipulerats i Germania, exakt liknande händelser påträffats
samtidigt i sin stad Vraza och omnäjden där man studerat, arbetat någon gång...
- Jag blir orolig när jag ser Bosse Schön fegisens samlade förtal som spridits
där och här så horaktigt... Ursäkta röran, nu måste kjjag svika dig och vila
lite administrations rummet hos sekreteraren Pia Zetterlund, hon masserar
mjukare än Tobias Hübinette...
- ?!
**
- Du sade en gång att Tcholakov skrivit poem?! - Jag har läst till dig men
det märks att du struntat i vad jag hämtat fram... - Har du nåpgot nytt?!
- Jodå! Hä, vissa exemplar! - Jag har inte så mycket tid; förkorta
dessa två dikter, snälla! - Okay då! Förkortat och redigerat noggrann:
SANNA LEVANDE JUDISK FASCISTISK FÖRINTELSE (underskrivet i den 19 april 2002)
**
imperalismens sionistiskt intresse mördade Palme/
vilken varit premierminister, inte G.rån PetSion/
protesterade Vietnam-massaker och all form invasion/
flera andra officiella våld som härjat världen i flera år/
endast han som vågat peka på Song My Lai byn/
som massakrerades, beskrivit som den sanna forintelse/
vad folk drabbade även i den ockuperade Mellanöstern/
** över femtio år pågår
sionistiska masslakt/ ändå kallas igen för "operation, aktion"/
judar som ljuger traditionellt, låtsas bygger "Shalom!"/
i samarbete med Palme's efterträdare/
förverkligar sjuka medial-lobotomerade i verligheten/
något nytt, om man verkligen vill höra nyhet/
rashygienisserar, skördar ju där de bödlarna/
det undertryckta palestinska och andra oppositionella ... **

PÅGÅENDE SIONISTISKA MASSAKRER (den också underskrivet i den 19 april
2002) **
i Palestina bevittnar man ett riktigt pågående Holocaust/
mer förödande än av alla andra exemplar i historien/ skakar det
mänskligheten/
då barmahjärtiga ser nya bilder av Qudüs, Sabra, Shatila/
som blivit nya fall av Betlehem, Jeriko, Nablus, Jenin, Qana/
samtidigt tolkar de hycklarna/ judiska falserieboken Bibeln liknande
apparater alla/ utnyttjas som orderkällan för all form massmord/
alla sidor tolkas blodiga, fullkomligt omringa och slakta/
sådana grisflock lever bland människor, så oförskämda/
skammens mästare belönas ofta med Nobel's pris/
vilka mest skiter i det Oslo-fredsavtalet/
eller judaized hela U.N., då en extra medalj hängs på/
halsen av finslavade negro-marionetten Kofi Annan/
i circusen funnits ju ingen annanvälpassande, noga böjande/ då godkände
även amerijewska kapitalet honom/ att utnyttja som både general och
sekreterare/
samverkande tävlar med vara jäviga lika tysta jävla/
tystnar utan skamkänsla den som låtsas människor maskerade kor/
som samlas i synagogens extra imitationer exempelvis/
Jehowa's vittnenas extra manipulation, extra templet/
som alla andra systemlydiga sekt/
utnyttjar ordet Gud, avgudar liberala marknadens toppen/ "fatty imbecill"
premier dockan G.rån PetSion/
vilken visat enda duglighet att dela propagandboken/
"Levande historien", levande valparnas falsifikationen
** rika svenska intellektuella lika
svinaktiga/
visat ju feghet, flathet som aldrig bojkottar sionistiska bödlar/
de som tyvärr aldrig uppnå mänsklighetens minsta nivån/
därför kan inte känna andra drabbades smärtan/
inte konstigt sådana djur stödjer pedofilia-kultur/
de kan ju titta på tv, säger nyheter till dumheter/
men inte fattar vad man slaktar därderas hjärtans ögon öppnas bara/
när dessa ser akiebörsensindexeller en handful/
blodiga pengar av Bilderberg Maffian - Slutar med notizen;
"from Vaxjo, Judaized svenskt fängelse". - Vem som skrivit dessa?
- Vem som känner sig förföljda, undertryckta, fängslades utan brott,
yutestängdes från arbetslivet, allihop kanske! Därför utvecklas sådana poem
ständig sålänge korrumperade systemet trycker människan!
- ?!
**
- SvekJa Kingdom's Queen Sylvia Sommerlath-Bernadotte som träffades Dictator
Ariel Sharon avslöjat senare att kritiserat den militära maffians aktionerna...
Menorah's journalist blev sugen och undrade vilken typ aktion som hon
föreslagit... - Rakt mot Arik?! Vad sade ni?
- Varför gör ni inget åt ert hår?
- ?!
**
- Man kritiserar händelserna mycket skarpt som låter Jan Guillou's yngre år...
När Jan Guillou var registrerad och förfölj, före multimillirdertiden, menar
jag... - Nejdå!... Han har humor också som plus... Exempelvis skrivit han
väldigt satiriskt essä i april månaden som jag medtagit; här:

Det här är en essä och relaterade poem om nutidens och gamla tiders
mänsklighetsuppfattning, ni får ju gissa hur mäniskovärdet ändras i vissa
kategorier i samhället... Jag skrev en artikel till alla bidragsberoende
officiella organisationerna i syftet med att starta en tävling... Jo, en tävling
som jag formaterat... Den tävlingen för " Per och Kersti" från Värnamo . Jag
startade likannde tävlingar till minnet av SvekJa Kingdom's högsta ansvarige
Carl Gustaf och sedan hans sekreterare G.rån PetSion vilka som lovade att
bredband till alla hushåll... Tyvärr! Det funnits inget säker håll, allt
övervakas oavsett bred eller trångband!... Clas Lilja skulle kanske få poäng men
han var på semester d.v.s. ingen tagit priset för första tävlingen... Nu
startar jag en annan tävling för "Per och Kersti" som baseras på
"människovärdet" som grund tema... Första frågan, "Har jag värde som människa i
SvekJa de andra har rätt att bedöma om detta de som övervakar kråkarna som
ständigt kontrollerar mig min post att kontakta med svenskar och rund i v?rlden
. Det är inte första gången att ni saboterar mina kommunikationer även på
Internet, kära kunniga svenskar....
Kungliga judar bestämmer i SvekJa . De vill att heja Israelisk judisk Bibel och
Israelisk rättigheter att massakrera Palestinsk folket . Eftersom SvekJa skickar
hjälp liksom amerikanska imperoialismen så blir judar starkare där I ockuperade
världen så att anfallet upprepar, de militära mafioso robotar massakrerar
Palestinska folket... Det sker med bistånds pengar av SvekJa! Det visar hur
mycket demokratisk, hur mycket humanist är ni i verkligheten... Då blir det inte
förvånande att ni registrerar oss drabbade här i Scandinavia också, efteråt
låtsas ni om som det regnar... Det är nu Kung Carl XVI Gustaf statschef makt men
liknar som varit gammal Kung KARL XII tid som judar härskade i vikingaområdena !
Kung vet inte vad händer i SvekJa! S? var tidigare under Kung Karl XII tid
ber?ttelse fr?n Hemsida - Orienteringsklubben Stigen vet bättre om detta...
Per och Kersti, vilka var dom? Vi hittar dom i dikten " Värnamo marknad" som
skrevs av Carl Snoilsky ?r 1882.
De var tv? f?r?lskade ungdomar som i b?rjan av 1700-talet arbetade och sparade
h?rt
f?r att kunna gifta sig och flytta ihop. Hon var piga, han var dr?ng. N?r de
hade tillr?ckligt med pengar, ?kte de med h?st och vagn till V?rnamo marknad f?r
att k?pa sig saker till det gemensamma hush?llet. När de träffades i Värnamo
fick de h?ra att deras sparade kopparmynt inte var mycket v?rda. F?r att kunna
finansiera kung Karl XII:s alla krig hade man gett ut s? mycket n?dmynt s? att
dessa till slut blev nästan helt värdelösa.
Per tröstade Kersti och med t?rdr?nkta ?gon lovade de varandra trohet och att
"r?kas om
sex år på nytt i Värnamo.

**

- Samtidigt gratulerar han King Carl Gustaf? - Ja, på fördelsedagen
skickar Tcholakov sitt gratulations kort, med bifogade dikt!
FÖDELSE UTAN BETYDELSEProtest poetry / anti-voena poema na schvedski ezik!
fr. Heimatlos Poet Stefan Dimiter TCHOLAKOV
**
FÖDELSE UTAN BETYDELSE
(underskrivet i den 30 april 2002 som ett födelsekort till judiska bastardvalpen
King Bernadotte XVI) **
SvekJa's kungadömets bakgrund är brutal/
traditionen börjar med judebastarden Bernadotte som farfar/
han var mest fanatisk förbjöd all "goj" framåt/
plundrat underklasser var bästa verk flera hundra år/
XVI kopian leder nu SvekJa idag under kapitalets befäl/
massakrerar älgar, utan tanke, falska testamentet grundlag/
spelar någon form fräcka tragedi å grekiska scenen inför oss/
marionetter talar om demokrati, framtid, tom skalle tomma ord/
judisk manipulativ Bibel, en form kondom så utnyttjas överallt/
sådan religion sådan King, som statschef delar dockan makt/
med "fatty imbecill" G.rån PetsSion, premier megafon/
leksak i tassarna av jäviga maffioarter/
institutionerna styrs av lobbyns samverkande idioter/
gårdagens hertigar utnyttnas nu som horor, pdeofilo SvinSion/
finansvalpar som driver den bedövade sömngångarflocken/
fy skäms, sosis model aristokrater är nu judiska fascismens marionetter/
så värre inte var under Bernadotte och andra gamla schakaler/ oligarkins
hallickar som lurat stackare Hitler
**

- 30 april 2002; från Fri Fånge, fråntagits rättigheter i SvekJa! Visst.. Du
känner mig; Stefan Dimiter Tcholakov ,

- Under poem bifogar han ett foto där syns Ariel Sharon och barnen som skjutits
i ögonen... Över vapen syns ett "label", låter "Made by USweden"... Han menar
att medan massor festar här missar barnen liv genom västvärldens ammunition i
ockupationsmaktens händerna där...
- Överdrivelse? - Nejdå! Personligen har han inget emot personerna
utan överdriver med skrattretande reglerna, exempelvis säger "Nu hejar Folkfest
Valborg så ska jag också bidra till att jaga djävulen !" Valborgsmässoafton-
Gratulation-2002

**

- Varför har man inte givit ett riktigt pass trots 13 års vistelse? - Svaret
finns ju i hans anklagelser; här!..
- ?!
**

- Varför de ansvarige inte givit ett riktigt pass till mannen trots 13 års
vistelse? Jo, som du konstaterat att det funnits svaret också i ansökans
mellanredaerna... Till Migartionsverket: Var inte rädd när du ser mitt namn
igen, nu frågar jag inget; utan ville tacka bara... Tack för förfrågningen !
Kära Migrationsverkets högstansvarige känslolöse herre ,
Jag sökte svenskt medborgarskap på andra gången hos er i den 16 augusti 2001 .
Det var 11 ar sen efter beslutet av svensk regering att fa asylsökanden status
att stanna i SvekJa . Jag kom till SvekJa Kingdom i midsommartiden den 22 juni
1989 . Det ar lång väg tillbaka... Jag var faktiskt over 8 månader utan ert
asyldokument som bevisade att Jag har uppehallstillstand. Den 26 april 2002 fick
Jag dokument av er att ei förlänger mitt "Permanent uppehallstillstand. Jag
tackar för detta dokumentet vilket bevisar att åtminstone har minimala
rättigheter, efter 13 år ! Jag har inget pass och kan inte resa, det bara
bekräftar att jag verkligen en "Fri fånge". Officiellt sätt syns detta såhär i
SvekJa Kingdom. Jag fick den dokument och fragade pa Vaxjo Migrationsverket
kontoret – " Varfor fick jag den dokument Jag vantar pa svensk medborgarskap .
Jag fick svar att ringa till Miguel Soto som ar ansvarig till mitt liv vilket
status ska bli.
**
- Kära Miguel Soto! Är det verkligen en "invandrar" instrument
som skrivit detta officiella brevet till mig eller bara du underskrivit vad din
husse beordrat?! Fint!... Ni skrev till mig under svenskstämplade officiellt
brev att förklarar sig där som svensk (!)... Vad bra!... Bör man gratulera att
du också nämner sig svensk och behöver informera mig inom 10 millioner
människor... Vilken tur att känna en Miguel, (adopterade gyllis) med utlandsk
backgrund eller s.k. "invandrare med svensk background" . Ironiskt nog att mitt
liv är påverkad av svenskar (!) med invandrar backgrund . Det ar lång berättelse
att beskriva bulgarisk svenskar eller svenskar med bulgarisk backgrund som
kontakta med mig och kolaboraterade både med svensk SaPo och sionistiska
korruptions lobbyverksamheter och nu arbetar judisk fascistisk hemliga
informatorer och spioner som lever (och förorsakar) dubbel liv . Du får gärna
skratta där om du verkligen har vederlig bakgrund, kara Miguel Soto!.. Jag är
säker att även Chilean Dictator d.v.s. massor adopterade sion kollaborators äkta
pappan Pinoshit är också mycket nöjd att vissa instrumenter anställd här i
norden... Vilken tur, jag kan inte heller bli en praktikant vid sådana
lyckoost-dörrrar av detta SvekJa systemet.. Det är tur bara, eller hur annars
förklarar man då man jämför din högskolepoäng 60, mina betyg är tredubbla 180
plus kompetens ändå är jag arbetslös; ser du skillnaden?!.. Jag är en "nollades"
exempel och därför tjänar du också pengar genom mitt elände!..Därför vet du
noga, men för säkerhets skull förklarar jag härmed igen om igen... Jag sökte
svenskt medborgarskap den 16 augusti 2001 och fick efter tva dager brev av ert
Migrationsverket och dina andrahand chefer skrev ju; " Tackar för ansökan",
(vilken honour, jag blev grätfärdig men i verkligheten skapar ni inget nytt) och
lovade hundra gången bara att jag ska få svar inom kort, blev det 16 december
2001. Förstår du, vrför anpassar du dig här I SvekJa att känna sig hemma
eftersom meningen "inom kort" betyder "massa år om man inte dör" även hos
dina äkta föräldrars Pinoshit-regimer; eller hur?! Jag är en stackars immigrant
kan bara tacka och visa tänder som permanent nöjd; inget alternativ... Jag var
nöjd och väntade och väntade men svaret kom inte i tid . Jag väntade vidare 4
månader till . Jag väntade faktisk nastan 13 ar! Förstår du... När jag lämnade
första ansökan, då var du kanske på dagis och kunde inte hållaa blöjan fast...
Nu bedömer du mitt öde! Fattar du vilka skalleformat producerar Pino- och
liknande skit över hela världen; inte slumpmässigt... Jag kan vänta vidare 13
dagar till men inte mer som väntade forsta gången tva ar och sokte mina
rattigheter och fick veta detta skrämmande brutaliteten. Det skulle repareras
men gjorts motsats och svek-mästar anställda spelat sin roll inför Europa
kommission af Human Rights Organisation i Strasbourg, efteråt skickat man ett
svar vilket visar pågående rena rama froidiska provokationen...Inget annat!..
Nu sander till Er avdelning lite dokumentar fran sista vecka att analysera mig
darfor 13 ar . Ni har mojligheter att spika ett spik pa mig tills döden . Ni är
experimenterade som förfäder gjorde mot Jesus i den systematisk massakrerade
folkets ockuperade områdena... Kanske Pinoshit's förfäder också kommit från
Middle East då kan han inte avslöja varför hans förflutet så smutsigt, ingen vet
sanna förfäder även om honom och om Ariel Sharon... Vilket tillfälle!... Jag
vill inte tala om era världkända påhittigheter trots senaste utspel påminner om
"rashygien" experimentet... Men det är en form av sociala operation variamnten
som testas kanske över oräkneliga bland annat på mig! En av era trasor avslöjar
sådana skamtillfälena, med eget ord; " Experter pa invandring varnar far en
dansk situation i SvekJa -" en rad och följande rubriken låter att "–Hardare tag
mot invandrare att vanta !" etc. Jag vill fråga; "Hur många år måste man vänta
om någon drabbat i min situation?" för att jag behandlas I den kategorien som
beskrivits i artikeln. Varsågoda, kolla detta som något nytt; mitt Person
nummer hos er tregistreringschefen är 441208-XXXX (men vilket nummer har jag i
registreringen af Lobbyverksamheten, på Dagens Nyheters specielle förföjjelse
arkiv, på Wahrendorrfsgatan 3's speciella samlade info tjänstemen, genom dess å
World Zionist Congress osv vet inte)... Avvaktar svaret... Inga hälsningar!...
Fri Fånge som sedan 13 år utan minsta mänskliga rättigheter i SvekJa Kingdom!

**
- Vad kallar mannen den ansökan? - Hemläxa! -
Till laxar!.. Hemläxa; fem meningar som verbets internationella linguala
variationer att använda; exempelvis; 1- ComFusk's rektor behandlar mig brutalt
under ledningen förföljelsegruppen, SIV-Migrationsverket, kollaboraterar
hemligt med Arbetsformedlingen och Socialforvaltningen så att sprida information
pa mig under 10 ar .
2. Många lärare på Växjo ComFusk begått provokationer mot mig på första 10 år .
3. Jag aldrig accepterades i SFI test mellan 1992 – 2000 trots att jag
studerade olika kurser .
4. Jag fick tillfället i SFI testet första gången maj 2000 men syftet mytisk
hos de som frågade helt annat istället för språkskunskap...
5. ComFusk experimenterar hemliga undersökningar på mig... Jag har nya bevis
också... Enligt officiella begäran av SIV- Migrationskverket , testade
övervakningstjänstemän mig om jag mognat att bli lämplig så skall ges svenskt
medborgarskapet eller begå självmord enligt judisk froidiska pxihologisk teorins
regler . Sa gjorde USA pa studerande att jamfora med iimmigrant grupperna i 1950
. Sa skrev Jag till ComFusk's rektor 1996

Stefan Tcholakov ; dated: 19 april 2002 – 10 år efter andra tillträde i SvekJa

**
- Få läsa?
- Varsågoda! - Hemläxa; Högerextremisten Le Pen chockerade våra
gylliga gudar också via franska valet... Om dessa krokodiler rädd av rasismen,
då bör man fråga varför själv är rasister... Eller dessa pampar och valpar är
rädda bara förlora makten inom EU circusen? Artikel klipptes ur eran små
propagandtrasan Smålandsposten (Vem som föder fascisterna, avslöjafr inte
redaktören... Men det finns ett ordspråk i Bulgaria, "katten ser sin anus tror
att sårad allvarligt"...

Pa sondagen den 21 april 2002 var fransk president val . Resultaten ar " chockad
" till alla
i Frankrike och till Europa . Har i SvekJa Kingdom ar ocksa oroliga och kom alla
tidningar med chock rubriker . Smalandsposten skriver ocksa information om valet
med stora bokstav .
Statschef Chirac fick 20 procent av rösterna . Pa andra plats kom Le Pen med 17
procent och med 16 procent kom Statsminister Jospen . Alla kastar smuts de
väljarna att valt en hogerextremist men ingen ifrågasätter i hemmaplan hur judar
i SvekJa tagit kontrollen... Vem som valde alla criminella och fanatiska
fascisterna i SvekJa?! Folk allihop är högerextremist? Där, folket valjer en
person , oavsett du gillar eller inte gillar... Om du är så klok varför då du
själv röstar på judiska F-partiet? Vi vet inte vilket politisk plattform har Le
Pen att komma bakom honom sa många folk ? Kanske folket hat ratt att valjare
den person som passa till de ?! Man vet inte att meta hur mycket ar och vem ar
extremast . Information som kom inan valet om President Chirac visade att han
reste utomlands manga ganger och ordnade mutor som vill inte att utredas korrekt
set att fa folket ren information . Det ar symptom att han ar inte folks
alskling . Fransk folk vill inte att lasa bok efter doden pa tidigare president
Fransua Mitterand att han var kolboracionist under andra varlds krig och han
hade karleks affarer. Fransk folket vill att forandra systemet nu. Klarar de den
massiva experimentede judiska kapitalets lögner att rensa ur E.U. om inte andra
medlemmar hjälper?! Det var fredag den 26 april 2002 . Vaxjo gymnasister
ordnade en protest marsch på Växjo torg och olika personer pratade mot
hogerextremist Le Pen . Logisk kommer fragan – Kan svenska ungdomar att paverka
fransk valjare med den demonstration ? Det ar ren propaganda pa fascistisk-
kommunistisk ideologi att anvanda ungdomar att regera pa den falsk set . Sa var
i Bulgaria pa kommunistisk tid att samla oss att skrika mot kapitalistisk lander
och deras politik mot kommunistisk system . Ungdomarna skriker mot Le Pen men
skriker inte mot fransk folk som valja Le Pen. Ungdomar skriker inte mot
Israelisk Fascist Premier Minister Ariel Scharon som massakrerar palestinska
folket på den ockuperade delen tidigare Jordansk territorier och forinta
palestinsk folk over 50 ar . Vem ar hogerextremist och varfor svenskar anvander
ungdomar pa ett brutal set att manipulera svensk samhallet . Ungdomar diskuterar
inte eget regering och parti och protestera pa special set mot pekande person
som ar i Europa Parlament valjs av fransk folk . Det ar tragisk propaganda !
Tragisk var pa den tid som ordnade demonstrationen pa Vaxjo torg nasta
information som kom pa kvallen . Fredag i Germania skott en elev 17 personer i
Erfurt . Tretton var av de larare. Det ar rejalt tragedi som ska diskutera utan
att registrera i SaPo manniska samtal.
Man måste diskutera eget miljo , eget land att forbattra systemet . Svensk
regering vill inte att bojkotta Fascistisk metoder pa Israel men garna vill att
anvanda eleverna att skrika pa Le Pen . Judisk regering ar fran hoger extremt
personer men de skriker inte mot de . Vilken politik och vilken propaganda !
Jag demonstrerar pa Växjo gatorna over 9 ar och Småland'spostens journalist
Robert Ouen tittar inte på mig när den falska antirasisten kommer närmare men
han ska skriva om Vaxjo ungdoms demonstration mot Le Pen . Han kan skriva
propaganda om Araby-Dalbo samhalle men han kan inte analysera att Jag ar fran
tillsammans plats som soker rattigheter . Han gör ren demokratisklåtsade
propaganda mot svenska folket och motmig p.g.a. jag också... Är det Le Pen som
beordrat att behandla mig såhär odemokratist? Jag är tyst men demonstrerar bara
inland ändå räknas jag som olämgligt reserv instrument. De är lammen som
lämpliga medborgare att skulle prisas via pass...

- Fri Fånge i SvekJa utan rättigheter utan pass pa 13 ar. - Usch!.. Vi kan ju
ordna något papper till den rebellen, kanske längtar efter sin utvisade mamman?
- Slutar han? - Fortsätter!... "Eftertanke som missar sin mening som
önskas att öfrverkligas, då har ni fixat... Men är det mitt fel att ni aldig
blir mätt? Att analysera via homepages, försöker jag och rekommenderar att läsa
sidorna av "Talgarden" , "Globala foreningen" , "Vita Huset"...
Kara Tomas Sjoberg fran Talgaren , Jag ska glomma aldrig din mening - "Jag ar
svensk !"
Jag vet den mening och Jag ar forsiktig med svenskar , invandrar svenskar och
invandrare som sktar bara bli maktens knähundar... Du var snall och bjod mig
nagra ganger till kurser pa Talgården och Jag tackar till den historia som var
ett del av mina kontakter att analysera svanskar . Jag tanker varfor du var sa
snall att bjuda mig att studera pa Talgaren . Andra svenskar pa Vaxjo KomFusk ,
Grmslov , Kronobergs Kyrka Folkskolan och mera vill inte att studera sa att
forbeta mig pa spraket till rekrytering . Statsminister Goran Persson sade;
"Snabb rekrytering införs!...Snabb rekrytering till immigranter som har gög
akademiska utbildning... Ni är duktiga att rekrytera immigranter som har låg
utbildning men inte rekrytera PUT-havande som har hög utbildning och kompetens!
Om ni inte har kapaciteten att se förfärliga situationen då först ni behöver en
sakkunnig att undersöka er! Efter en tid upptackte Jag att Jag ar inte så
lamplig till er data sal att sanda meddelande pa Internet . Jag har mera
bemarkelse som ska skriva inte nu . Jag kontrollerade faktisk Er data att
analysera varfor min data hemma ar stangt . Tidigare Araby-Dalbo Internet center
med ledare Mats Hagman forstorde min data och nu Bredband bolaget förstör vidare
mina kontakter rund i SvekJa och i varlden att diskutera som fri manniska . JAG
AR INTE FRI MAN , JAG är "den levande hiustoria" inför era blinda ögon; FåNGE i
era kära SäPO spökets REGISTER ! NI, manipulerade judaized bastarder, allihop
är sugna PA DOKUMENTära därför listade ni de oppositionella demokratiska
kretsar under Andra Världs Kriget och på en gång lämnade ni listorna till
diktatorers händer ! Ni som bödlarnas stövelslickar, gåter så fräckt att dölja
hur ni stulit deras förmögen också... Varofrån annars skaffat SvekJa så mycket
pengar efter kriget? Är de inte svenskar som åt bara potatis och utvandrade till
America som utsvulna?!..Okey!.. Om ni blir oroliga med sanningar då slutar jag
ämnet här... Jag ska glomma aldrig att nagra personer pa Talgarden reagerade
kraftig mot mig som diskuterade och stallde fragor till politiker som kom till
Talgarden . Det var oppen motte och alla har ratt att prata och stela fragor .
Tyvarr ! Jag har problem . Jag pratar om min problem men nagra special utbildat
personer en efter en borjade att stoppa mig att forklara min problem framfor
politikerna. DET VAR PROVOKATION INTE ETT GANG . DE listisga plundarre som
dagens låtsas svenskar SOM TIDIGARE KOM TILL SvekJa SOM erövrat politiska scener
och behandlar folket såhär som ockuperade Palestina. – MINA POLITISK KOLLEGOR
FORSTAR INTE VAD BETYDa den meningen med s.k. rena judiska förföljelser" !
Judar och knähundar som diskriminerar människor efteråt beordrar massmedien att
beskylla stackare Hitler... Överdriver ni med mig? Det är inte Hitler som
utestänger mig från arbetslivet utan det är ni sanna fascister, ni som bryter
mot demokratiska regler... Jag ska aldrig glömma detta i mitt liv; apparaten
Kidane Gegbraeb ordforande till Globala Foreningen som sade "Tyst !" till mig
nar pekade Torbjorn Hedhammer fran Vaxjo kommun . Jag soker forstaelse men fick
brutalitet manga ganger . JAG AR INTE " HJäRTLIGt VALKOMNA " TILL ER TALGARDEN
OCH GLOBALA FORENING . NI SPELAR EN PROPAGANDA OCH REKRYTERAR LAMPLIGA
PROVOKATORER i ert FLOCK SAMHäLLE . Jag var frivillig besokare och nagra ar var
medlem till " Vita Huset " forening . Jag var full entusiastisk person som ar
Jag vanlig . Jag var forsiktigt pa grind av menig " Ni ar svenskar och Ni har
ratt till alt !" Det ar bra att kontakta man med manniskor , men i varje samtal
kan man att upptacka daliga saker . Jag upptackte att ledare fran "Vita Huset"
Poul Einarsson har daliga uppgifter fran hemlig myndigheter att kontakta med mig
. Han ordnade mot mig kolossal brutalitet i juli 2001 som lyra mig att namntekna
dokument pa min frivilliga tva manade tennis arbeta som praktikant pa Dalbo
tennis planer . Han sokte av mig att bli till honom och "Vita Huset" en slav som
ska bli under kontroll hela dag . Han bjorade att gora inte vanliga dumheter mot
mig trots att Jag var praktikant hos "Vita Huset" . Han spelade teater att han
vet inte att Jag ar anstalld till honom pa tva manade trots att Jag var lurad
att fortsatta som praktikant till 6 manade . Pa den tid sokte Jag idrotts larare
arbeta . Det ar mitt yrke . Han spelade en provokativ roll mot mig med
forklaringar att Arbetsformedlingen och Forsakrings kassa vet mer om oss arbeta
. Han tvingade mig att studera nagra vekor till stadare till Talgarden med
forklaring att Jag ska fa arbeta som larare pa del tid hos " Vita Huset" . DET
VAR PAUL EINARSSON SOM UPPFYLLDE UPPGIFTER FRAN VAXJO KOMMUN ATT STYRA MIG SOM
SLAV ! JAG TACKAR TILL DEN KONTAKT . DET VAR BRUTAL METOD TILL REKRYTERING -
FORNEDRING I DEN SAMHALLE Jag glömmer inte att Jag ar ingenting . Ni ar
svenskar och invaderar svenskar som har varde ! Nu ar på gång Smalandsposten
med rubriker fran Robert Ouen som skriver om Araby-Dalbo
Demokratisk model med ungdomar som ska dra valjare fran den omrade att rosta pa
olika partier traditionellt till socialdemokrater och vanster parti . Det ar
Flock politik fran Globala Forening och deras ledare som stöder sina arbeta att
ropa " Vi har demokrati !" Vi hade hundar hos min farfar I Bulgaria, trodde att
byn tillhör de, stackare djur... DE med sina små hjärnor kände sig som en form
av byborgmästare... "Jag känner mig svensk", sade Kidane Ghebraeb och han är
också glad att upprulla order Vaxjo Kommun att hjalpa mig pa hemlig set att
kontakta med honom utan "Vita Huset" ledare Paul Einarsson. Jag tackar till den
demokratisk kontakter som tvingade mig till helvete ! Ni ar svenskar med ratt !
Fri Politisk Fange i SvekJa, utan rättigheter , medborgarskap pass på 13 ar !
Stefan Dimiter Tcholakov ; dated: 29 april 2002 - Växjo - SvekJa Kingdom

**

- Liknande! - Vart? Till mig!... Important? - ...Vaxjo
Tingsratt, not important!
- Läs ändå! - STäMNINGSANSöKAN... Motpart är IT-BREDBAND BOLAGET
som bedrivs av judiska kapitalet...
Kära domare, åklagare etc. samverkande korpar å dessa stinkande åkrar!
Jag sökte mina rättigheter hos Er Vaxjo Tingsratt mot tidigare Internet
Araby-Dalbo Center med ledare Mats Hagman som stangde mig utan ratt pa Internet
den 5 december 2000 .
Det var 9 januari 2001 . Jag betalade och Ni ordnade tingsratt motte utan att
infamare mig den
10 januari 2001 . Jag fick skriftlig svar den 11 januari 2001 – JAG HAR INTE
RATT .
NI SVENSKAR HAR RATT TILL ALLT . NI HAR RATT ATT DODA MANNISKOR.
NI HAR RATT ATT HJALPA JUDISK FASCISM SOM STOPP MIG PA INTERNET OCH PRODUCERAR
HOT MOT MIG.
Nu har Jag inte vidare mojlighet att kontakta pa Bulgarisk diskussion grupp .
Judisk fascism har rattigheter och svenska judar har rattigheter pa brutal set
att forstora mitt liv . Nu kommer Jag pa andra gang att soka mina rattigheter
till Internet den gang mot nytt bolag med gamla personer . " IT Bredband bolag
" forstorar min data och stopp mig pa Internet att kontakta pa ratt set i SvekJa
och rund i varlden med manniskor i kamp mot judisk fascism !
FORKLARINGAR MOT IT BREDBAND BOLAGET BRUTALITET ! Jag fyllde i order form pa
Internet tre vekor sen att Jag ska starta pa "Per och Kerstin Orienterings
kupp". Jag var forvanad att Jag ar inte i start lista som var publicerad pa
Internet .
JAG FRAGAR . VARFOR STOPPAR MINA E-POST MEDDELANDE "
Ar Jag ar lamplig person till start eller inte ? Ar det special provokation fran
svensk politisk polis att stoppa mig till tavlingar . Sa gjorde Judisk
kommunistis diktatur i Bulgaria . Ar det nytt provokation mot mig att stora mig
att starta pa Orienterings tavlingar i Sverige ?

FICK ORGANISATORER mitt MEDDELANDE vilket sänts via INTERNET ?

Jag söker svar fran SvekJa's Tingsrätt i Vaxjo och pa nasta trappa till Varlden
!
Nar startade Jag vidare pa Internet med Bredband bolaget hade Jag mojligheter
att skriva till Bulgarisk Tidning Monitor . Jag hade linje till tidningen fran
26 juli till 2 augusti 2001 och efter Bredband bolaget stopp mig pa tillsammans
set som gjord tidigare Mats Hagman . Den man och Araby-Dalbo Internet center
existerade till september manad 2001 . Jag aldrig fick mojligheter efter att
diskutera i Bulgarisk tidning "Monitor " trots ett nytt instudering pa min data
. Jag fick stopp pa ett anad diskussion tidning " SEGA" den 9 november 2001.
Efter Vaxjo hemliga personer isolerade i Vaxjo offentliga platser pa Biblioteket
att forandra data och stopp mig pa den diktion . Jag kan inte att anvanda e-post
pa " Hotmiali " . De stopp mig direkt ! JAG HAR inga MöJLIGHETER ATT ANVäNDA
MINA E-POST LåDOR ! Det hamnar i era lådor och används senare som vapen mot
mig!... Var är de organisationerna, Work Union representanterna, massmediala
demokrater nu? De hör mig inte när man kritiserar kapitalets horaktiga
beteendena; eller hur? I december 2001 fick stopp pa tidning Mediapol , Dnevnik
, DIR.BG , Kapital . Jag kan inte att skriva pa bulgarisk tidningar men man kan
hitta plats i Vaxjo att komma i kontakt med .

JAG FRåGAR nu; VARFöR ständigt följer ni mig och förstör mina ombyggde
förbindelserna? Varför STOPPAR ALLA ANDRA INTERNET SIDOR SOM samtliga
DISKUSSIONER när det gäller bara mitt namn? Bör jag också hyckla attt använda
era horors namn? Jo, det har jag testat och blivit kvar på Internet, även om det
vara era halvofficiella pages... Kolla och slå mot hvudet! Men det är inte vad
jag föredrar!... Förstår ni varför jag insisterar att försvara ärligheten? Är
jag andra klass manniska att ni stoppar mig och vem bestammer har i SvekJa att
stoppa mig till skriftlig kontakter med manniskor rund i varlden ? Ar svenskar
Judar overklass och De ska bestamma vem har ratt till Internet och hur ska bil
den rattigheter ? Jag ar mot Judisk Fascism som massakrerar Palestinsk folk i
ockupperade Mellanöstern på Tidigare Jordanien som var Palestinsk flykting lager
efter Rashygien rensning pa Palestinsk folk efter 1947 . Judisk fascistisk
organisation sprider mot mig inte bara skrämmande information, utan allt som
möjligt som ni vet... Självklart, ni vet!... Jag kan inte att svara pa
Bulgarisk diskussion grupp men de sprider dodlig order " KILL CHOLAKOV " med
mera brutala dodliga information . Jag presenterar den provokation pa Internet
sidor. Jag installerade pa nytt min data och fick vidare svarigheter att
kontakta pa Internet . Jag soker rattigheter som alla andra svenskar manniskor .
Jag ar inte slav till judar !

JAG STäMMER BREDBAND BOLAG PA EN MILJON KRONOR SKADESTAND ! JUDISK FASCISM MASTE
BETALA SKADEstånd TILL SINa PROVOKATIONER .

ASYL-politisker utan rattigheter i Sverige under Judisk makt av
Social-demikratisk regering fran G.rån Petsion som stöder "TYST" detta
Israelisk intresse med sin militär anfall över ockuperade Palestina.

Stefan Dimiter Tcholakov – 441208-XXXX - 29 april 2002 – Höstvagen 22 f 3 //
35237 Vaxjo

**

- Verkligen vill han arbeta eller han är nöjd med att utestängs från
arbetslivet? Jådå!... Här är hans ansökan och handlingsplan... Till Vaxjo
Kommun Arbetsformedlingen angående: Tennis Sallskap
- Pen... för vad sällskap? - Tenn... - Han repeterar samma
storier? - Nej!... Han konstruerar och sedan tillägger uppmaningen inför
olika myndigheter... - Men han berättar massa saker förgäves... Man bör skriva
kortfattad att man vill jobb, til exempel... - Alla vet detta...
Problemet att normala vägar slitits sönder av officiella skurkar... Om det
skulöle räcka att bara skriva kortfattad behövet, skulle mannen inte skrika
såhär...
- De överdriver med mannen då?! - Plus!... Avsikten blir då att
informera de som barnahjärtiga... Jag ser och nämner detta som "plus avsikt"...
- Sikta mot stjärnorna då! - Det gör jag! - ?!

**
- Han är inte en "anklagaelsesugen" utan informerar oss ibland... Det här
senaste exempel visar att han upplyser oss och framlöägger förslag... För
säkerhets skull skriver "info" som rubrik här på anmälan idag... - Få
se!
- Här!Men inte till mig, han riktar mot "Ansvarige", jag är högsta chefen bara!
- Få läsa!... "Kara ansvarige; jag vill trana ungdomar i tennis pa Araby-Dalbo
omradet kostnadsfritt under juni manad . Manga av ungdomarna har fragat mig ska
trana vidare och jag kan inte svara . Under sommaren och hosten 2001 tradande
Jag ungdomar under fem manade som praktikant pa Araby-Dalbo tennisplanen . Jag
behover fa de tennisraket och bollar fran Arbetsformedlingens handlaggare Niklas
Olsson som jag gav tillbaka till honom den 11 november 2001 .
- Hohoh hoj, vilken date som inträffat! - Fortsätter... Jag behover
nyckel for att komma i tennisplanen pa Dalbo-center och jag kan starta den 1
juni 2002 . Jag vill trana ungdomarna efter foljande schema . Under perioden 1
- 16 juni 2002 JAG STUDERAR NU På ComFusk och JAG AR UPPTAGEN å MORGONEN
TILL 6 JUNI 2002 . UNGDOMARNA STUDERAR NU OCH DE AR OCKSA UPPTAGNA Eftermiddagar
fran 15.00 till 18.00 . Fran 16 till 30 juni - Formiddag fran 9.00 till 12.00 -
VI äR ALLA i VAKANS

Med vanliga halsningar! Stefan Tcholakov - bulgarisk sportlarare och Master i
sport orientering
- Det betyder att han kan arbeta gratis? Gjorde han? - Nejdå!... Vi kunde
inte hitta nycklarna? - Skåpet? - Bollplanen? - ?!
**

- Varför förargar Clas Lilja sig? - Inte speciellt med den
Tennismästaren men vem som pratar om Genforkningens sionistiska
laboratietkopplingen, både Växjö universitets prof Clas Lilja och Söderhavet
professör... vad hette den skurken som låtsas vara i Goetheburg's universitets
prof?
- Inte viktigt!.. - Just det!. Då får Tcholakov tillfället att
överdriva vidare farm exempelvis, skrivet i den Första Maj-firandet; "????:
HEMläXA – Ledare sidan – 29 april 2002
Ner med bropriserna !
Till mig spelar ingen roll ska gar ner eller ga upp priserna pa Oresundsbro .
Jag har inte bil , Jag har inte pass att resa till Danmark . Sveriges Kung Carl
XVI Gustaf har bil och han har intresse att kora bil med 200 kilometer per timme
. Han har pengar att betala avgift over Oresundsbro . Minister Leif Pagrotski
vill att hjalpa kungen att resa med lite mindre pengar over Oresundsbro . Men
danskarna vill inte att sanka priset . Det var tanke av tidigare
socialdemokratisk regering och nu med hoger extremistisk eller fientlig parti
den historia ar tillsammans lat . Rederiet maste existera och de behover att ata
pengar fran folket . Det ar bra tid till polisen och till tull som ska
kontrollera bilarna pa grensen. Mer rorelse mindre kontroll. Dialog krävs i
stamcellsfragan.... Stamcellsfragan ar del av gamla rashygien teori . Den
fragan kring stamcell ar pa grens mellan forskning och rashygien teorier .
Doktor Mengele arbetade over manniskor och experimenterade oetiska fragor . Nu
tid stamcellforskinig ar pa grensen att skaffa overklass manniska . Makten ska
bilda manniskor av egna celler . Lever kungar och judar med bla blod . De ska
gifta varandra att utveckla bra stamcellar !
- Såhär förargar han Clas Lilja och andra professor av Lilja klanen...
- ?!
**

- Insändare exempel bifogas... Men det också hamnade i Clas Lilja's pärm...
- Få läsa!
- Kan West och East forenas ? Jag menar att skribent Johan Unger skriver fel pa
nagra fragor . Turkisk Sultanriket slutade tidigare den 1922 . Ung manniskor
gjorde tidigare ett uppror mot sista syltan . Mustafa Kemal kom till makten med
mord på armeniska befolkningen och rafsade Mala Asien fran grekerna , bulgarer ,
kurder . Trots att Turkiet fick 1961 ett nytt författning . De militära
makterna ordnade några militar kupp och lång tid levde Turkiet under militar
makt. Isåfall ska East och West inte förenas, menar jag. Problem sitter pa många
olika nivåer . Tillsammans problem sitter i SvekJa Kingdom också . Nu manniskor
med nytt religion och kultur ska forandra SvekJa . Forandring ar pa gang och
Europa ar pa gang till forandring ! Viktigast ar nu valet i Frankrike . Viva
France – Charles de Gaulle ! ……….. Att leva i SvekJa som en politisk apa
behover man ungefar fem ord . Man behover inte att studera . SvekJa behover
dumma manniskor att studera pa 10 år att fa fornedring av judiska lobbyernas
reserv styrka Jehova's fanatikernas kyrka och deras hemlig hemligheter som har
stod av SvekJa's Statschef Goran Persson pa Forintelse propaganda . Judisk
taktik som anvander SvekJa ar att resa over oknen . I SvekJa kan stanna bara
riktiga och lojala invandrare som ar lojala till den maffia . De ska fa svensk
medborgarskap , pass , arbeta till ful pension och ska skaffa barn fran bra
judisk stamcell . Meningslöst karval for studenterna – 30 kandidater till 30
platser gor att alla kommer att bli valda - DET äR TäVLING UTAN KONKURRENS - Ett
del av svensk demokratisk model .

**
- Han borde ägna sig åt att bli diskare!
- Jobbet? Det gör han... Här berättar..
- 26 procent av Vaxjo ungdomar accepterar svartjobb ! – Det ar ocksa rubrik som
giver klartecken pa vilket set forandrar svensk samhalle . På VILKET Sätt SKA
vi FöRBäTTRA detta SvekJa, utan att självaverket förbättras man?! – SA STALLDE
VAXJO ComFusk LäRARE PETER KNUTSSON TILL OSS ATT UNDERSöKA VAD MENAR VI OM
SvekJa 1996 ! Det var undersokning vem ar kritisk och vem ar lamplig till
spioneri !
Vilket kille var Peter Knutsson " Han ar rann svensk och fick arbeta i Vaxjo
Universitet .
Jag forklarade och forklarade men fick ingenting forbattring att hjalpa Sverige
, men mina kollegor som uppfyllde –SPECIAL UPPGIFTER ATT PRESSA MIG SOM AR "
AKTIV I KLASSET " , efteråt sådana SVENSKAR och deras stövelslickar eliten fått
ARBETA ……Vilket forbattring och snabb rekrytering till svensk samhalle pa
Statsminister forslag till snabb rekrytering till invandrare med hog akademisk
utbildning och kompetens ……..
Stefan Dimiter Tcholakov , 1 maj 2002

**
- Trots så mycket effektivt arbete kunde myndigheterna inte förhindra mannen att
kontakta med de andra som drabbat i liknande situationerna? - Jådå!
- Men han nämner Rainer Holm, så ofta... - Han refererar och citerar
vissa filosofiska ord bara... Exempelvis; ""En stor del av
Demokratiinstitutets forskning handlar om politisk kommunikation, det vill saga
de omsesidiga relationerna mellan fortroendevalda och valjare samt massmediernas
roll i den moderna demokratin. Så är så!... Jådå, hur langt kommer lobbyn och
dess systemets jakthundar att gå for att tysta mig? säger Rainer Holm."... Det
är ett citat bara inte samarbete... - Jag blev rädd att det blir
något förebild då de undertryckta enas... - Nejdå! Under vår styrelse går
inte... Aldrig! Jag försäkrar dig, Hagberg! Var inte så rädd!

**
- Är han värkligen politisk engagerade... - Nejdå!... Vi som visar honom
sådär att behandla på enkla sättet inför myndigheterna som en ökänd dåre..
Annars är han en känslig människa exempelvis skriver sådana poem:


MINNET af HANDIKAPPADE IMMIGRANT SPORTLERS (underskrivet i Maj
2002) ** TENNISTRÄNING !
i dina ögon märkte jag tårar/ bakom tårar passionet läsas å
ditt ansikte/
som fångbesöket tittade vi varann en stund/ genom svenska stängsel som
delade oss **
då bjöd jag dig att spela/ lära sig grundregler/
räcker inte på scen i framtida/ godtrogna människans egna krafter/
kort spel på tenniskort/ upptäckte jag att du ar döv/
** hjartat som fördubblat sin tålmodighet/
att fordubbla din önskan åt mål/
hindran är inte att hur jag uttalar språket/
problemet hjärtat att använda mänskligt sätt/
strunta i etablissemangets förnedrings systemet/
att bli älskling till den spännande sport/
jag är lyckligare att lyckas med träning/
ännu fler vill jag utbilda, inte bara enskilda som dig/
uppskattar vänskapet/ när man träffas på vägropar kamraten via
handen; "Hey"! **
"handikappade immigrantsportlers läsbara alfabet/
börjar inte med svinized förakt, utan med mänskliga hjärtat/
därför räckte aldrig detta systemstyrda klassiska talet/
icke nyttbara, dogmatiska svenska ComFusk språket
**

- Det är en gåva poem till sin döv kompis, immigrant båda... "Han ar bra
människa med stort hjarta", betecknar Tcholakov honom...
- ...undertecknad som Fångade poet fågel….. Svartskalliga tennisläraren i
SvekJa-cage….
- Jag undrar inte om poem inte heller kan förstå verkligen vad litteratur
innebär... Men filosofin som förargar mig! - Nästan alla i
maktkategorier här i landet har någon form arsak attt förarga sig! - Du skulle
också förarga dig när Aina Klintberg citerar af den Dimitrof kommunistens
filosofiska rubriker! - Exempelvis! - "Det är inte
filosofiska diskussionen som ni driver genom maktmissbruk i fdagens läge, utan
det är pedagogiskt problem som spelar avgörande roll kring människans utveckling
!... " - Vi borde vara mer hårdhänt mot denne j... kom........
- Ser du?!
- ?!
**

- Inte bara avvikande tankar utan ställer man ibland intressanta frågor fram...
- Exempelvis!? - Jo han säger såhär! Efter Goetheburg kravallerna ser
vi att amerikanska chefen Bush ordnade ett besök till Berlin... Då samlades 20
000 demonstranter... Om folkmassan eller deras maskerade protestanter skulle
vara orsak att använda vapen då skulle mörda polisen minst 200 människor enligt
svenska polisens försvarsversion... - Jämförelse? - Jo, solklara
jämförelser! Svensk polis som skjutit protestanter i Goetheburg och försökte
offra vissa obeväpnade ungdomar exempelvis Hannes Westberg skulle avrättas inför
kameror vad Berlin-polisen inte gjort... - Vad betyder det? -
Det påminner om en tradition i "bananarepubliker"... Om en nyvalda impoerilaist
chef besöker diktaturer då poliser avsiktlikt slaktar ungdoomar som
välkomstblod! Rötterna ligger i södra Amerikas och Vikinga barbariets brutala
tider... - Det är märkligt... - Ironiskt noga att före Bush
besökte gamla Sovjetländernas nya chefer också både länderna...Inte allas någon
demonstration inte heller folkmassan att applådera dem... Exempelvsi Putin varit
i Berlin starx före Bush sktrattade åt de grupperingen som hade germanska
flaggan men rekryterats av sin egen ambassad d.v.s. ryssar applåderade ryska
chefen istället för germaner... Här är hans sällsynta foto där första gången
skrattar Putin...
- Den som berättar sådana detaljer varit verkligen tennisläraren eller
journalistikläraren!? - Jag förstår vad du menar... Jo, jag förvånar när han
tillägger att Joska Fischer som hämtat Bush från flygplatsen medan Gröna ungdom
kastat tomater... Det är märkvärdigt parallelt de Dröna ungdom underskrivit en
deklaration mot irakiska invasionen medan styrelsen undvek skriva under utan
deltagit ceremonin att festa ned diplomatiskaeliten. Medan ungdomar skjutits
ihjäl i Goetheburg, dansade Maria Ermanno med generaler...
- Vem är Maria? - Så kallades Vapenvägrarnas organisationens chef...
Det finns liknande grupp i Berlin under ledning av Gröna partiets Cehm Özdemir,
ertappades då han tagit stor summa korruption av vapenhandlar firmor, medan
ungdomar bara deltagit protestaktionen... Nutiden grönskade styrelser fick
berömmelser av besökande högsta chefer medan lättlurade medlemmarna batongeras
på gatorna... Det är liknelser och ironiska paradoxer som inyte står i
dagstidningar... - Om det inte står i dagstidningar varifrån hämtar du
fakta? - Synagogor! - Om Tcholakov inte besöker synagog,
varifrån hämtar han fakta som stämmer punkt och punkt? - Det är frågan som
förbannar medlemmarna i Växjö avdelningen... - Det förbannar mig inte?
- Inte? - Nästa månad flyger jag till Melbourne... - ?!
- Man behöver rensa minnet, menar jag! Dessutom finns ju gott om andra kopior av
Tcholakov där också...
- Har du pratat med Tcholakov? - Aldrig träffat!... Skojar du? Varför
frågar du såhär? - För att han också flyger utomlands i slutet av den här
junimånaden.. Kanske bestämde ni tillsammans!.. - Men.. Nämän!...
- Jo!... Här är hans siste ansökan som du missat... Till Länsarbetsnämnden –
Aina Klintberg, chief general af Socialförvaltning - VäxjöObligatoriskt och
riskabelt svar av offer d.v.s. från mitt hjärta kvar vid liv fortfarande å
Höstvätgen 22 flat: 3, 35237 Växjö-city
- Kära Chief General Aina Klintberg!.. Jag tackar till Er brev som skrev att
informera mig om rekryteringen till invandrare med högt akademisk bakgrund efter
oss mötte den 11 april 2002 . Jag är lite positiv men trots alt Jag är försiktig
. Jag tittade på Er krav som sitte på dokumentation och menar det är ett barriär
som ställer som krav . Vad menar Jag på problemet ska svara skriftlig . Jag har
data hemma men Jag har problem med Bredband som sprider special program till mig
och Jag kan inte att diskutera på Internet . Kort tid på min arbeta kommer till
mig program som förstöra hela data och Jag måste att reparera lång tid . Det är
lång tid arbeta. Jag har inte tid till "tester" . Jag är på väg till Bulgaria
efter 12 år och efter 7 år ska träffa min mamma som var deporterade från Sverige
i februari 1995 . Ni söker av mig att göra test . Det är bra och dålig system
och det är första barriär till mig och till os . Jag ska bli inte i Er grupp som
studerande och rekryterande person till svensk samhälle på min sport
kvalifikation på Växjö Universitet . Genom sådana komplicerade tester kan man
inte analysera människan på mänskligt sätt, om syftet är inget annat!? Ni vet,
om ni verkligen studerade i något university liknande skol i Europa; ändå vill
jag förklara;
1. Kunskaper i svenska är bred ämne - Vilket område vill Ni att undersöka mig ?
KOMVUX giver låg undervisning . Jag är bra till ett del och dålig till andra del
av eleverna som studerar på ComFusk Vilket område vill Ni att undersöka mig ?
2. Kunskaper i engelska – Jag studerade i Bulgaria obligatorisk ryska språket .
Engelska språket var till kommunistisk judisk söner och döttrar att studera till
ledare . DE ÄR NU PÅ MIN ÅLDER REGERANDE I BULGARIA . Det är oacceptabelt att
söka av mig engelska språket . Ni vet ju (men låtsas att utbildades vara ständig
tömskalliga, därför bör man repetera om igen) JAG STUDERADE TVÅ SEMESTER
ENGELSKa SPRÅket på Växjö KomFusk . Det var min väg att studera svensk språk .
En semester lärare var svensk och Jag var nöjd med svensk språket . Andra
semester fick en bosnisk lärare som var dålig på svensk språk På två år kan hon
inte att bli lärare med svenska språket . Kanske hon var bra till bosnisk elev
men till mig och svenskarna var dålig . Hon var en provokativ lärare som skojade
med mig . Jag kommer att studera inte att skoja med mig ! Rektor sparkade mig
från engelsk undervisning... Hans förklaring är inte särskild hur ni beter då
jag lämnar ansökan om andra möjligheter... JAG BEHÖVER ATT STUDERA BARA SVENSKa
SPRÅket och så SLUTADE JAG MED ENGELSK UNDERVISNING . Jag vill att bli lärare
här i SvekJa med svensk språk . Jag ska bil inte lärare i England att studera
engelsk språk . Så menar Jag . Ni har barriär med engelsk språk som krav. Jag är
inte förd i engelsk kolonial Afrika att studera engelsk språk .
3. Genomfört högskoleprovet – Jag smakade den prov under 1996 . Jag sökte sport
profil till Halmstad högskolan och De bjöd mig till prov . Tyvärr högskoleprovet
är lämplig till svenskarna som studerar 12 år . De kan inte Jag med LÅG ComFusk
undervisning till invandrare att göra den prov . DET ÄR en annan BARRIÄR ni
nämner "krav"...
4.Datakunskaper – Jag vet inte vad menar ni ? Jag kan analysera data
undervisningen som fick 1997 . Jag upptäckte på den tid att min lärare var dålig
som person med mig . Hon hade dålig uppgifter att arbeta med mig . Jag tappade
bara en gång besök på KomFusk på den ämne . Trots alt Jag visade mina uppgifter
analyserade lärare mig som dålig elev . Hon var bara med svenskarna men dålig
med mig . Jag vet inte varför ? – SVARET ÄR HON HADE SPECIAL INFORMATION ATT
ARBETA MED MIG ! Jag sökt vägar att förbättra min kunskap på data . Jag är bra
person till mig och Jag är farlig på Internet till ett anat grupp av människor
som vill inte att ha data kunskap . Många personer i Växjö jagar mig att
kontakta på Internet i den fal är Växjö Universitet och Universitets Bibliotek .
De förändrade alla datorer med säkerhet och spärrade mina E-post adresser att
arbeta på denna platser . JAG ÄR FARLIG och PROVOKATIV enligt dem ! Vad menar NI
med den informationen om data? Ska studera Jag på Växjö Universitet accepterar
som lämplig student men varför inte Com Fusk? Jag menar De vill inte att bli
student som ska göra problem på data!
5 . Eventuella hinder för att delta i kursmoment eller för att i princip arbeta
med vad som helst. Är det inte svensk instution, Stockholm university spom bjöd
mig in att studera ekonomi där, underskrivet av AMS ekonomi studerande
arbetslösas ansvarige chefen? Det var året 1995 men senare glömde ni detta
innehållet kanske blandade ni allihop den kjumpanjen som EU Bruxel informerat
att Wikstörm stulit projektets pemgar... Ändå vill jag säga ärligen att jag
skulle vägra delta i ekonomiavdelningens listan p.g.a. jag redan studerat
färdigt och har högre graden av akademisk diplom som visar att jag är
akademiker, min bransch är "sport" inte Wikström's hallickernas bransch... Jag
behöver jobb inte vara i den listan som krävt antal deltagande så att ni fylla
kraven hos EU center så at krediter hamna I era kontonummer... Det är inte
filosofiska diskussionen som ni driver genom maktmissbruk i dagens läge, utan
det är pedagogiskt problem som spelar avgörande roll kring människans utveckling
!... Jag vet inte vilket område ska bli lämpligt med en kurs på Clas Lilja's
laboratorium (pardon University -!!!- ) under undervisning och andra projektena.
Jag sökte sport undervisning på Folkhögskolor i Växjö , Grimslöv men fick
omedelbart avslag utan minsta förklaring... Värdera detta om du är en riktig
hederlig independent människa!...
6 . Yrkesplaner... Jo, SvekJa Kingdom behöver idrotts lärare. Ungefär 150
lediga platser finns på Arbetsförmedlingen årligen . Jag sökte till att jobba
som idrottslärare men fick ingen plats, inget inresse av chefsdelen- ändå "tack
till visat intresse!".. kortte skickas tillbaka som schablong-produkt! Jag kan
bli bra sim lärare . Det är mitt yrke . Jag bestämmer inte . Ni bestämmer på
alla vägar och Ni vill att lösa problemet med tester på min tanke . Ni har mer
information som kan få direkt från KomFusk Jag kan analysera hela KomFusk
undervisning på 10 år . Det är utan betydelse . De förstörde mig på en
intelligent set och på ett anat set Jag utvecklade min kunskap . Jag ska besöka
Bulgaria nu och Jag vet inte vad ska hända med mig i Bulgaira . Jag är dålig
person till SvekJa Kingdom trots att Jag är nu svensk medborgare . Det är på
grund av 10 år demonstrationer som ordnade kring rekrytering och svensk
medborgarskap . Jag är vidare dålig och nu till Bulgarisk judisk fascism som var
tidigare kommunistisk diktatur . Det är ett bred förklaring som ska inte
skrivas igen om jag åker.... Politisk polis från SvekJa Kingdom och Bulgaria har
alla mina artiklar på Internt och Internet; ni vet.... De har kontakter varandra
att soppa mig på Internet . Nu ska undersöka Bulgarisk politisk situation och
vad ska hända med mig . Kanske kan överleva några dager frihet i Bulgaria,
kanske ska ordna en nytt politisk process mot mig. Jag vet inte ! Jag kan inte
att planera framtiden och Er erbjudande att studera i Växjö Universitet är en
ficks ide ! Jag ska komma i augusti tillbaka till SvekJa Kingdom – kanske!-
Bulgarisk politisk polis kan åtala mig, kan gripa mig , kan placera i fängelse.
På normalt sätt vet inte normala människor vad som händer i de amerikaniserade
karusellerna! Bulgaria och SvekJa Kingdom kollaboraterade ständigt mot mig och
min mamma och nu dyker upp ett nytt problem – Det kan jag inte beskriva hur det
ser ut ! Jag är redo att studera och att utveckla mig att bli lämplig person i
SvekJa men Ni som härskar och bedömer oliktänkandes ödet. Jag är bara en Fri
politisk fånge som lever på social bidrag i SvekJa . Jag biforgar brevet dtade
27 .06.2002 som kan bekräftavad jag menar om Araby-Dalbo center i Växjo och
kompletteras med andra brevet dated 18.10.2001. Det här är ju ett annat blick
av mina tankar och kamp mot hänsynslösa personer vilka ständigt förhindrat mig
från att bli lärare eller något lämpligt till er!.. Adjö!.. Stefan Dimiter
Tcholakov , 28 juni 2002
**
- Han som ofta tillägger orden att önskat "bli något lämpligt" till oss... Vad
han menar med detta?
- Det kan jag inte kommentera... Jag är man!..
- ?!

**

- Minns du hans senaste anmälan? Till vem ställde han sin förfrågning? -
Jo!... Till Aina Klintberg, Chief General af Socialstyrkan i SvekJa Kingdom
- En av våra mature? - Hah ahh haj!. Guldkantläggaren i
socialtjänsten i Växjö.. Vil du höra innehållet?! Okay!.. : "Jag som avskeds
innehållet trevligt... Tackar för hennes siste brev som mannen tror att
verkligen "...informerat om rekryteringen till invandrare med högt akademisk
bakgrund efter oss mötte den 11 april 2002 . Jag är lite positiv men trots alt
Jag är försiktig . Jag tittade på Er krav som sitte på dokumentation och menar
det är ett barriär som ställer som krav . Vad menar Jag på problemet ska svara
skriftlig . Jag har data hemma men har problem med Bredband som sprider special
program till mig och Jag kan inte att diskutera på Internet . Kort tid på min
arbeta kommer till mig program som förstöra hela data och Jag måste att reparera
lång tid . Det är lång tid arbeta. Jag har inte tid till sådana fruktlösa tester
som kanske passar era dagisfröknar att lura olydiga små barnen. Jag är på väg
till Bulgaria efter 12 år och efter 7 år ska träffa min mamma som var
deporterade från SvekJa Kingdom i februari 1995 . Ni söker mig att testa... Det
är bra att vakna åtminstone efter så många år märka att vad jag önskat.. Men när
det gäller tming då vill jag säga att detta system funkar ofrörskämt dåligt...
Skojigt samtigt om ni verkligen accepterar mig som studerande, rekryterade
person samt sportigt kvalificerad person kallas till analfebeta nykomlingars
grupp på Växjö Universitet... Skratta eller gråta, vet icke! Dolda avsikten att
testa att jag anpassat mig i era fördomar då vill jag vänligen uttrycka att det
kan väl passa era playboys men inte till mig för att jag respekterar min
personlighet oavsette ni respekterar era egna eller inte... Då era utspel skulle
räcka skapa något skall bli ver´klighet inom 13 år, som inte skett något
positivt i verkligheten... Men ni menar att testa min karaktär vad ni inte
fattar på normala metoder då har jag plus invändningar... Som hederlig människa
bör man invända att testas eller analyseras i era mobiliserade laboratoriet...
Det är min mening oavsett ni fattar eller struntar i som vanligt: 1. Kunskaper i
svenska är bred ämne - Vilket område vill Ni att undersöka mig ? KomFusk ger låg
undervisning . Jag är bra till ett del och dålig till andra del av eleverna som
studerar på KomFusk . Vilket område vill Ni att undersöka mig ? 2. Kunskaper i
engelska – Jag studerade i Bulgaria obligatoriska ryska språket. Engelsk språk
var till kommunistisk judisk söner och döttrar att studera till ledare . De är
nu på min ålder, skillnaden är bara de är en part av den regerande makten där,
jag är en part av förslavade folket här. Det är oacceptabelt att söka av mig
engelsk språk . Jag fick chansen studera engelska språket, två semester bara.
Det finns ju i era pärmar.. Jag gjorde det inte i Jupiter, utan här, inför era
ögon, på eran performerade fuskmaskineriets mest kända råttfällan som kallas
KomFusk . Det var min väg att studera svensk språk . En semester lärare var
svensk och Jag var nöjd med svensk språket . Andra semester fick en bosnisk
lärare som han själv var mycket dålig på svensk språket... Ni borde testa först
era kollaboraterade knähundar som slaktat mina gyllene år här i circusen!... På
två år kan hon inte att bli lärare med svenska språket . Kanske hon var bra till
bosnisk elev men till mig och svenskarna var dålig . Hon var en provokativ
lärare som skojade med mig . Jag kommer att studera inte att skoja med mig !
Rektor sparkade mig från engelsk undervisning med förklaring - Jag behöver att
studera bara svenska språket och såhär blev jag tvungen att sluta engelska
undervisningen. Bör offren betala bödlarnas brott? Som ni absolut vet att jag
heöla tiden engagerade mig att bli lärare här i SvekJa Kingdom... Ni som allihop
förhindrat från arbetslivet, trots ni nu låtsas vara om det regnar... Mina
jämnåriga som tillsammans kommit från Bulgaria, gått till Britannia och blivit
lärare där... Jag som stannat er för att respekterat att ni ratificerat
demokratiska regler, känner sig nu lättlurad . Det är inte diskussions ämnet
(vad BredbandBolaget övervakar och manipulerar) utan det är fakta... Jag är en
form av levande bevis, titta på mig istället de sionisternas förtal-sändningar
som funnits i era pärmar!... Ni har skapat nu ett annat spel s.k. barriär med
engelsk språk som krav. Jag är inte född i engelsk kolonial Afrika att studera
engelsk språk . Snälla blanda mig inte med era mammors playboy asom golfar
tillsammans i aartheidsregiumens South Africa eller nöjer sig fortfarande i Las
Vegas casinos! Det är inte jag!...
3. Genomfört högskoleprovet – Jag smakade den prov under 1996 . Jag sökte sport
profil till Halmstad högskolan och De bjöd mig till prov . Tyvärr högskoleprovet
är lämplig till svenskarna som studerar 12 år . De kan inte Jag med låg KomFusk
undervisning till invandrare att göra den prov . Det är en annan barriär som
kallas för krav 4. Datakunskaper – Jag vet inte vad menar ni ? Jag kan
analysera data undervisningen som fick 1997 . Jag upptäckte på den tid att min
lärare var dålig som person med mig . Hon hade dålig uppgifter att arbeta med
mig . Jag tappade bara en gång besök på KomFusk för detta ämnets skull . Trots
alt Jag visade mina uppgifter analyserade lärare mig som dålig elev . Hon var
bara med svenskarna men dålig med mig . Jag vet inte varför ? – Svaret är hon
hade special information att arbeta med mig ! (Eller överdriva vidare med mig;
svaret och ansvaret ligger ju hos er, chefen)..Jag har sökt utvägar att
förbättra min kunskap på data . Jag är bra person till mig och Jag är farlig på
Internet till ett anat grupp av människor som vill inte att ha data kunskap .
Många personer i Växjö jagar mig att kontakta på Internet i den fal är Växjö
Universitet och Universitets Bibliotek . De förändrade alla datorer med säkerhet
och spärrade mina E-post adresser att arbeta på denna platser . Är jag farlig
och provokativ mot dem, exakt med ert ord som funnits i eran riksstämpel! Vad
menar NI med den information om data ? Ska studera jag på Växjö Universitet som
lämplig person ? Jag menar De vill inte att bli student som ska göra problem på
data! 5 . Eventuella hinder för att delta i kursmoment eller för att i princip
arbeta med vad som helst – Stockholm university bjöd mig att studera där genom
låna CSN-pengar och bli ännu drabbade med skulder, ännu högutbildade arbetslös
senare, då den rektörn behövde student i tomma klasser i ekonomi linjen; det
var 1995 . Jag tog skojet på allvar och tackade nej på snällt sätt för att jag
redan har en riktig akademisk utbildning som fördubblar den svenska rektorns
vetenskapsuppfatnningsnivån... Ni alla noga vet och hundra gånger fått kopiorna
att jag har Akademisk utbildning och jag behöver rekrytering till sport inte att
bli magdansös för att nöja den nya rektörns kunder; jo, jag önskar att bli
lämpligt till er, ert samhäle om samhället verkligen blivit sådär!... Men jag är
inte era mammornas lustapa att dansa en år såhär och något annat på följande
sesssion!... Kanske era mammors andra playboys gör detta och tillfredsställar er
roligare än av alla andra men inte jag!.. Fel person som ni ständigt överdriver
med.... Det är inte filosofiska diskussionen som ni driver genom maktmissbruk i
fdagens läge, utan det är pedagogiskt problem som spelar avgörande roll kring
männsikans utveckling . Jag vet inte vilket område ska bli lämplig med en krus
på Er universitet undervisning . Jag sökte sport undervisning på Folkhögskolor
i Växjö , Grimslöv men fick avslag . 6 . Yrkesplaner – SvekJa Kingdom behöver
idrotts lärare, inte bara idiotlärare!.. Låtsa inte att kommit idag från
Jupiter-planet och inte hävda att du först genom mina fakta infromreras att
ungefär 150 lediga platser finns på AMS årligen. Jag sökte jobb som
idrottslärare men fick ingen napp å platsen, utan de skojareliten skickat exakt
liknande texter som innehåller en rad som ni vet; "Tack till visat interesse
(vem som er den Visat Interesse som kostar min framtids drömmar)... Hoppas
deltar ni på annat sätt och bli vår kund i fortsättningen!..." Jo, de annonserar
att rekrytera nya kunder istället för ge jobb dessutom minskar man skattesumman
hur mycket företaget annonserar, enligt stadgan... De vill bli mest hajande
hajar men jag vill simlärare . Ni vill bli deras knähund istället för att arbeta
för folkets nöd, det är kanske borde testas varför yrkena är så skilda i denna
circusen... Men det är inte min sak... Jag beskriver här vad min avsikt och yrke
(om ni tidigare inte noga förstått)... Ni som bedömer, inte folk, tyvärr! Jag
har inget att bestämma . Ni bestämmer på alla vägar och Ni vill att fortsätta
låtsa lösa problemet med tester på min tanke . Åren går bara!.. När jag kom hit
sade ni att "Brådska inte!... Nästa gång blir din tur"! Ni säger ni att "Försent
för vissa saker för att du inte längre ung"... Men kära skurkar, kära
judebastarden Ahlmark's andra klassbastarder, ni som gjorde mig gammal, inte
utomjordingar från annan planet!... Ni har mer information som kan få direkt
från KomFusk. Jag kan analysera hela KomFusk undervisning på 10 år . Det är utan
betydelse . De förstörde mig på en intelligent set och på ett anat set Jag
utvecklade min kunskap . Jag ska besöka Bulgaria nu och Jag vet inte vad ska
hända med mig i Bulgaira . Jag är dålig person till SvekJa trots att Jag är nu
svensk medborgare . Det är på grund av 10 år demonstrationer som ordnade kring
rekrytering och svensk medborgarskap . Jag är vidare dålig och nu till Bulgarisk
judisk fascism som var tidigare kommunistisk diktatur . Det är ett bred
skrivelse som ska inte skriva nu . Politisk polis från SvekJa Kingdom och
Bulgaria har alla mina artiklar på Internt . De har kontakter varandra att soppa
mig på Internet . Nu ska undersöka Bulgarisk politisk situation och vad ska
hända med mig . Kanske kan överleva några dager frihet i Bulgaria, kanske ska
ordna en nytt politisk process mot mig. Jag vet inte ! Jag kan inte att planera
framtiden och Er erbjudande att studera i Växjö Universitet är en ficks ide !
Jag ska komma i augusti vidare i SvekJa– (kanske!) - Bulgaria's så kallade
amerikaniserade demokratiska fascismens anställda kan åtala mig , kan gripa mig
, kan ställa i svars eller utan dom hamna i fängelse. Allt möjligt i det nya
systemet som ni noga vet.... Jag vet inte ! Bulgaria och SvekJa Kingdom
kollaboraterade tidigare mot mig och min "mader" (ni sägger mamma, påminner om
tugga något -!-) vilken deporterades utan minsta intresse av skurkatiga
journalister vilka krediteras hos er så fint svansar att förtjäna foder; min
mamma kördes ut så hemskt att ni inte skickar era egna bagaget på detta
sättet... Nu förekommer ett annat relaterat problem! Men jag orkar inte
beskriva detta heller ! Jag är redo att studera och att utveckla mig så att bli
lämplig person (enligt era schablonger) i SvekJa Kingdom, men som sagt Ni som
har makten och rollerna att bedöma . Jag är bara en Fri politisk fånge i era
tassar som tvingats bara leva på social bidrag i SvekJa . Jag bifogar brevet
daterat 27 .06.2002 som tillägg att bekräfta både mina meriter och meningar,
plus vardagliga livets sanningar och förföljelsespelets foton som pågår omkring
Araby-Dalbo center i Växjö plus vissa tidigare samlade brev daterat
18.10.2001.... Säkerhets slkull skickar jag detta dubbelt för ni brukar ju
låtsas att allt försvinner upprepade gånger, kanske beror på behandlas detta
liksom era playboys vibratörer istället för seriös behandling! Om ni inte räknar
detta som en form av ansökan då kan ni gärna behandla som en synpunkt som
sammanfattar mina tankar och kampen mot cyniska karaktärer som (kanske mest de)
förhindrat mig att bli lärare (och något lämpligt till er)!...

Stefan Dimiter Tcholakov, 28 juni 2002; ...vägen till Bulgaria; inom kort lämnar
tåget perrongen! Adjö! **
- "...något lämpligt till er", slutar satsen..
- Men chefen!.. Det är ju ni förvandlar de registrerade till en sort av
vibratör!
- ?!

**

- Strax före avgången! - Vad hastigt!.. - Inte hastigt,
ordentligt bara!... Han har inga bråttom, tar tåget exempelvis... - Han är
rädd att flyga, valde ta tåg istället som fortsätter via Dresden-Czechia line...
- Före Berlin.mur-fall varit den linje stängda? - Tvärtom!... Det var
friare, man kunde gå morgonenn att handla i Czecholavakia och komma tiillbaka
kvälllen till East Germania...
- Priserna var inte samma i alla Warszawa-pakt länder? - Nej!.. Inte
samma!... Våran lärare hade fel att hävda motsats... Men idag blev då både
delarna dyrare... Friheten blev rikas frihet, det också motsats...
- Hur visste du så mycket? - För att jag kommer därifrån och SvekJa
anställde mig omedelbart...
- ...som Tcholakov!... - Motsats!... Ham hamnat efter Berlinmurensfall... Även
Berlin-murens fallade stenar kostar mer än en sådan människa i dagens läge...
- ?!

**
- Herzlich wilkommen Herr Stefan Dimiter, wir haben einige einfache Fragen...
- Haben Sie nur dies einziges Pass?!... Europeische Gemeinschaften, also
Schengen Papiere benuzt man auch da!? Schweden liebt bureaukratischen
Flexibilitäten...
- Wer hat produziert dies Pass?! Haben Sie es selber gemacht, Herr Dimitrov?
- Was?
- Das!... Foto! Wer hat's geklebt hin?
- ?!

**
- Welcome to Sofia, Dimiter Tcholakov! - Welcome, Stefan; hoppas
att du inte glömt ditt första språk! Vad talar man i SvekJa Kingdom som
officiellt språk; english?!...
- ?!
**
- Ganzes Land ist unter Elbwasser!...Wegen dieser unerwartener
Überschwemmung sollen Sie auch rund ums Bavaria weiter zugfahren!
- Danke Schön!
- Zum Glück nimmt's nur 12 Stunden; gel?!... Wart' mal!... Bist du ja gleichen
Mann!... Erst müssen wir zum Zentrum anrufen...
- Was!?
- Warten Sie da Herr Dimitrov!
- Halloow, halloo!
- ?!

**
- Vad ändrade dessa två månader i ditt liv?
- Vilka tidsperioder, menar du?
- Två månader som gått i Bulgaria?
- ...åt spillo! Stämplade fågeln igen i buren!
- ?!

**
- Inom fem dagar fick jag fem olika officiella brev nästan alla handlar om
kallelseliknande låtsas procedurer att överdriva vidare med mig och fråga varför
jag inte fått jobb trots de själv avsiktligt förhindrar mig från arbetslivet...
Alkatraz har ingen gräns å handlingsmässigt sätt här...
- Hur kommenterar du själv den situationen då? - "Vilken idiot som helst
kan möta en kris - det är det dagliga livet som tröttar ut en!.."
- Säger du...
- ..närmande på annat sätt; själet, citerat af Anton Tjechov.

**
- I den ockuperade Middle East skördar man folk genom att
bombardera ur F-16, Shikorsky, pansarstyrkor... Vi har bästa metoder...
- Vilka?
- I historien lobotomerade vi dem, steriliserade, lämnade ut i skogen deras barn
i vinterkylan...
- Nu?
- Nu har vi mest performerade metoder... Registreringen, förföljelsen och
utestängningen från arbetslivet... Arrangera meningslösa mötena... Titta på
detta papper exempelvis, heter "justitie inkasso", första steget att förvandla
en helt felfri förvirrad människan till paranoider...
- ?!

**

- Människofiender visade inte minsta känslan att acceptera Tcholakov som
människa? - Aldrig!.. - Vad gjorde han senare? - Han
förvarades som en fisk i en liten vatten.. Men skillnaden med en dum fisk är att
mannen insisterat att tänka, filosofera, skrive texter och dikter... - Får
vi höra diktexemplar som förargat fienderna? - Gärna!.. Jag har inspelat
direkt ur FM Channel här tre-fyra sista exemplar av Tcholakov!. - Låt höra!.

**
Protest poetry / anti-voena poema na schvedski-tchakalski ezik: ONGOING
CONFERENCES of SHURKS/Prag Conference been ongoing process/ Western-hycklarnas
konferenser liknar varandra även om det gäller projektena omkring min
utestängning
**
NATO SIONISERADE JUDISK MÖRDARNAS-ORG dirigenter bedriver KONFERENSER som PRAG
2002
**
svensk statsmister G.rån Petsion, lovade där att/ all fegisar ska hjälpa
USA i kriget mot Iraks befolkning/ svansar vidare att han ska sända sjukhus
till Persiska viken/ att bota dem allierade sion soldater som kanske/
skulle såras av hemliga massförstörelseslangbellor/ av de ihjälgasade
lilla barnen/ redan utsvultna massakrerade mammor, flickor/ sjuka,
gamla som sedan länge sanktionerade/ och dess anhöriga, samtliga de som
drabbade utan medicin och hungersnöd i öknen/

tystnad!
...
se nu, vilka idioter lever på jordklotet att valsystemet avgudar/
de som äter fisken glömmer att det fiskas i havet, efteråt hotar vattnet att
gifta oceanen helt!
otroligt dumhet/ ändå väntar vissa bara att de skrämmer oss till ett
nytt krig/
NATO är "partner för fred" upprepar den massmediala papegojan som svensk/å
verklighetensscen, när det gäller att skriva under något/ då bevittnar vi
ännu en gång rena konkret sveket/
tystnad!
...
det finns inte längre Sovjet-risk, sådana fiender (!!!)
att hota USA med krig och kissar i sig den fascistiska Western !
det finns inte kvar någon tappra Hitler att förhindra judar och liknande tjuvar/
plundringshotet kommer från USA, samt knähundar/ ty Irak skriker sanningen
att det är fascismen som skördar/

tystnad
...
U.N. är inte de terroristernas organisation(!!!); huh, poor boy Pinocchio/
bara under sionsytrde US imperialismens bestämmelser/ sådär/ vadå annan
Kofi; ahhoj, den fega gurka soldat/
sålänge USA har makt räknas kanske han som människa/ annars som alla
liknande uthyrda/ slavar, enkla öförskämd Neger/ sekreteraren,
erkänt den Jenin massaker/ för herrens räkning som "Hail seger"?!/…
... tystnad!
...
" Partner till Fred " skriker NATO's nya medlemmar under Prag
konferensen/
den officiellla militäriserade maffioso circusen/ Vaclav Havel
charlatanen sminkar sig att inte avslöja att han alltid betett sig som villig
slav/
från Sovjetbyråkratin's puppet utvecklades han till neo-fasciochefen i NATO/
utnyttjas nu igen heter diplomati/ ty judiska kapitalet som betalar
såna fiffiga vidare fram/ sådan " Partner till Fred " är en dolly sekt som
Talmud- Jehovas - fake skapelse/ under Big Brother och under ed: soldater redo
att dö i kriget, ju falska fred/ alla tvungna bakom svansen av största
bödeln i kriget mot små stater/ så ska leva rikaste genom massakrera olydbara
slavar/

tystnad!
...
koncentration projektenas imitationen SvekJa Kingdom/ under
diktat och ed/ till lika lurig rekrytering som den våldtagen fred/
de ska bestämma över alla vem som får rätt/ för jobbet/ i
det manipulerade samvetets samhället/ skam över judaized svenska
anhängare som framträdande imbecill dolly ledaren/ det är typiskt, intet
nytt, Sosiskapitalet hycklar vidare om arbetslivsfred/ …
tystnad!
...
med största glädje glider den feta fega Petsion, ingen balans, dimmiga avseende/
som statsmister, när det gällt investera på utestängda arbetslösa/ milda
massaker processen som driver mot intellektuella/ du som lämnat förslag
omgående/
jag har skriftligt bevis här på bordet inte bara påstående/ låtit "snabb
rekrytering" kallade mig då dina lika skurkaktiga aktörer/ lovat inträde till
arbetslivet/ till och med samhället/
inför kameror något brillant men i verklighetens spegel hos folket, intet/
noll plus noll som vanligt officiella bedrägeriet/ vad skule heta det,
svineriet/ förbluffade hoppet/ igen dina bekanta EU projektfifflarna
som stulit helt/ då visat sviner sitt rätta ansiktet och grindens ENDE/
traditionellt falseriet/ borde tolkas det /
ska alla immigranter uthyres till din Big Brother, vad annars dröjer dina
samverkande/
undertryckta folk önskar nu bara se eran tur, festande, hurrande/
liksom hänt mot nästan alla andra fega folkfiendena, omgående/
schakal-liknande skitiga ENDE

tystnad!
...
**
21 november 2002 - Heimatlos Academician Poet Stefan Dimiter
TCHOLAKOV (*) Na tozi den mi praviha pak spxnki v bibliotekata …. ...selected
from his book; "ConfidenZional? ConvenZional; instead of H."
**
- Underbar!.. Har ni fler poem av den revolutionären? - Visst!.. Här
exempelvis: 50 års anniversary af den farvälsdagen af revolutionära ledaren
Josef STALIN; det var den 5 mars 1953, en av mörkaste dagen/ ledaren Josef
STALIN lämnade oss ensamma på jorden/ (underskrivet i den 6 march 2003 TILL
MINNET af JOSEF STALIN/
det var den 5 mars 1953, en av mörkaste dagen/
ledaren Josef STALIN lämnade oss ensamma på jorden/ **
det var den 5 mars 1953, en av mörkaste dagen/
ledaren Josef STALIN lämnade oss ensamma på jorden/
den är inte den som skvallras att orsakat/
sammandrabbningen av Soviet Unionen/
utan mot all form fel kämpade han liksom LENIN så modigt/
för den kommunistiska idelaen/
man måste analysera först den/
utan att prutta från munnen/
vad svenska massmedialpappergojor brukar göra/
sk*t i det, se eländet att skapas vidare av kapitalismen/
räkna med alla aspekter från hederliga styrelsemodellen/
till och med den manipulerade svenska fascismen/
lika bastarder av världsdominerande sionistiska imperialismen


6 march 2003 - Heimatlos Academician Poet Stefan Dimiter TCHOLAKOV (*) Na tozi
den mi praviha pak spxnki v bibliotekata …. ...selected from his book;
"ConfidenZional? ConvenZional; instead of H." **
- Något mer? - Fler.. Gärna!.. Protest poetry / anti-voena poema na
schvedski-tchakalski ezik: BIBEL ockå utnyttjas nu som en reserv
manipulativ-mask mot VETENSKAP och EVOLUTION !
-till minnet af John Skopes, idrottslärare i Dayton/Tennesie/USA som åtalad i
den 10 juli 1925, varför han undervisade Charles Darwin's evolutionsteori-

judisk evangeliskor apa föddes en Bushy WC i munnen fördubbelt/
han kom från Guds himmel i stilhet/
och landade på oss med fackla/
övertyga att bibliska manipulationer är rätt, evolutionen är fel/

han bestämmer över hela världen genom sin makt /
inget utrymme att man älska någon annan vidare fram/
evangelisk Gud's anda blir cynism istället frihet /
Gud är Busch som bestämmer hur ska man leva !/

utestängs du helt, då du vägrar att bli slav/
då evangelisk Bibel ska komma i fart/
Jehovas vittnen skärper koll på oss/
vems är Bibel och vilken apa kan fatta evolutioner/

världen tvingas sitta på knäna af Busch-bödeln/
för han är starkare "faschio" stödjs av sionistiska kapitalet/
han sprider lögner, skriker om sitt " krig till fred "
nu rullar korståg parallellt med nya världsordningen, utan minsta mänsklig
rätt/
**
9 march 2003 - Heimatlos Academician Poet Stefan Dimiter
TCHOLAKOV (*) Na tozi den mi praviha pak spxnki v bibliotekata …. ...selected
from his book; "ConfidenZional? ConvenZional; instead of H."

**

- Den siste är min extra gåva till er, Kamrater!.. Protest poetry / anti-voena
poema na schvedski-tchakalski ezik: FÖRDÖMANDET som RIKTAS MOT MÖRDARNA som
MASSAKRERAR IRAKISKA FOLKET **
fördömandet riktas mot imperialistiska kolaitionen/ som ständigt
massakrerar irakiska folket/ **

jag klandrar dem judiska kapitalets anhängare/
konflikthetsarscharlatanerna bland andra Bo Lundgren , Lars Lejonborg/
och de andra blodtörstiga som på scenen och ständigt hotar oss/
dessa knähundar som propagerar att USA - brittiska bulldogs har rätt att mörda/

jag klandrar sionstyrda ansvariges presidenten Bush, mördare/
han lanserar sig som Gud, men sprider krig överallt som Djävul/
att döma runt om världen människor, brottet är att inte vara sionismens hund/
den egendomliga evangeliska och judiska kapitalets regler införs som religiösa
rättsskippet/

jag klandrar den Solomon Passy's styre, judiska maffian som dominerar Bulgaria/
tidigare falska kommunist uunderminerade FN-s fredliga syftet/
detta förenade flocket bödlarkoalitionen skriker nu "krig!"/
de försvarar Davidsstjärna, farligare än all form Hakkors !

alla är ni mördare som massakrerar irakiska folket/
jag klandrar er genom min pennans kraft, poem och kastar detta som pil/
ni hotar och dödar människor för att ni hatar mänskligheten/
ni dödar i judiska Guds namn, dårskapet blivit religion förvandlas till rätt !

jag klandrar den judiska UN dockan Kofi Annan/
högsta graden av mördare därför prisades med Nobel fifflarnas medalj/
han stöder kriminella Bushy double WC psykopaten, syftar erövra världen/
alla dessa korpar är en kårade koalition nu; "död åt mänskligheten" hörs/

jag klandrar alla er rikaste vapenhandlare mördare/
ska klaga och döma mig framför värld/
ni som hetsar folk mot varandra och dödar de kvarlevande genom bomber /
jag kämpar mot er religiösa judiska rättsordningen genom poem/
**
22 march 2003 -- Heimatlos Academician Poet Stefan Dimiter TCHOLAKOV (*) Na
tozi den mi praviha pak spxnki v bibliotekata …. ...selected from his book;
"ConfidenZional? ConvenZional; instead of H."
**
- Det blev ju igen aktuellt att EU blir USE, rivalimperialisten USA... Hur ska
den judaiserade SveJa hantera den oligarkiska dubelmoralen? - ...menar du?
- I ett par initiativiteter till Bruxel krävs att "kingdom"-symboler bland
annat SvekJa blir republik. Monarkin är inte bara otidsenlig, den är framför
allt odemokratisk. Det är tid att tänka ut alternativet till "Kingdom"
- I en demokrati, där "all offentlig makt utgår från folket" måste statschefen
vara vald, inte född till sitt ämbete. Därför är det inte de som kräver republik
som ska argumentera utan de som vill fortsätta med den gällande ordningen, de
som menar att monarkin kan förenas med demokratin. ...oavsett USA vill torpeder
inom USE, extra satelliter som Bulgaria eller Simeon inte liknar Carl Gustaf...
- Bulgaria är den näst siste medlem af NATO-Krigsapparaten, oavsett bli medlem i
EU eller inte. EU medlemmar som bland annat SvekJa hävdar att bilda egen
försvarmakt, svansade alltid amerikanska krigsherrar, då blivit mest lurigt
SvekJa med sitt falskt alliansfrihet, förbluffade
neutralitet...
- När det gäller dela skiten enas oligarkins all art korpar, oavsett om de är
medlem i EU eller inte..Det låter som om en immigrant får jobbet efter första
besöket hos vissa lobbyverksamheter, andra stämplas och går "jobless", livet
ut; först säger man att den är för ung, efter 20 års arbetslöshet samma
registreringsbolaget säger att "orsaken är att den arbetssökande är för gammal"
.. Man räknas inte som människa i dagens läge om man insisterar att inte slicka
herrarnas stövlar... Liksom officicial krafters paradox... Bulgaria räknas som
lika nära hållbara landet då ställer dettta sig bakom "New World Order",
d.v.s. neo världsionismens dagsordning...
- ?!
**
- Hörde du att den mannen som stämplades som "regimkritiker" försvann spårlöst?
- Stackare invandrare!..
Nej, inte invandrare, inte Tcholakov eller liknande drabade... Jo, Ernst Rainer
Holm också visade sig att kritisera oligarkin men Holm var svensk...
- Ernst?
- Ja, mycket ernst!.. Rödagävlemannen, den skadade förtidspensionären...
- Försnann spårlöst? Men finns inga människorättsoragnaisationer som
protestera... Vad gör de alla?
- Allt, men bara man skulle försvunna utanför EU, USA, sådana SvekJa...
- Svek ja!... Därför borde du extra "akta dig noga" för att du lever i en sådan
karusell!...
- ?!


***

_______________________________________________________________________________________________

Today's most visited recommended websites&useful informative links: AAARGH:
http://aaargh.vho.org/ http://www.holywar.org/CART169.gif
Abunimah org.. http://www.Abunimah.org/
http://holywar.org/txt/gallery.html
Abuse Survivors&Fredrik BENDTZ testimonied:
http://users.cgiforme.com/fbendz/messages/1329.html
http://holywar.org/txt/wanted.html ADC, Anti-Discrimination
Committee: http://www.ADC.org/ http://holywar.org/txt/tysk.html

Adelaide Institute:
http://www.adelaideinstitute.org/
http://holywar.org/txt/statements.html

ADL (American Defence League) Solidarity with Yugoslavian People:
http://adlusa.com/adl/ http://holywar.org/txt/image1.html
ADL (Anti-Defamation Zion Criminals) Watch:
http://www.zpub.com/notes/adl2.html

ADDAMEER, Human Rights against Torture:
http://www.addameer.org/torture/index.html Afghanistan
Liberation Organisation (ALO, Revolutionary Marxist-Maoist Organisation of
Afghanistan Working Class):
http://htmlgear.lycos.com/gw/guest/control.guest?u=afghanistan&a=view&i=1&r=
Ahram Org.:
http://www.Ahram.org.Eg/weekly/

AIC: http://www.alternativenews.org/
Al Ansar&Anvari&KurdInfo, Antisemite revolutionary community in Scandinava:
http://www.kurdinfo.com/enver/enver4.htm E-post: Platform@Kurdinfo.com

Al Aqsa INTIFADA:
http://www.alaqsaintifada.org/

Al Awda Britannia, the Palestinian Right to Return:
http://www.Al-Awda.org.uk/
Al Ayyam org.:
http://www.Al-Ayyam.com/today/index.asp
http://www.al-ayyam.com/guestbook/addnewguest.asp

Alexinac; Yugoslavians massacred by the Zionist military mafia's toy NATO:
http://www.sramota.com/nato/aleksinac/

Al Fatah Liberation Organization Victoria Siempre!
http://www.fateh.net/#[
http://www.fateh.net/e_editor/02/road_map.htm

Al Haq/Law org. affiliate I.C.J., International Commission of Jurists, Geneva:
http://www.AlHaq.org/

Al Qudüs University.:
http://www.AlQuds.edu/
http://www.alquds.edu/visitor_info.asp

Alternative Info org.:
http://w1.858.telia.com/~u85819409/altinfo/indianer.htm
http://w1.858.telia.com/~u85819409/altinfo/boylefolkr.htm

AlternativeMedia:
http://www.altermedia.info/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=214&mode=thread&order=0&thold=0
http://www.altermedia.info/

Amateur plot on 9/11 and plenty of evidences that may hang George WCmouth Bush:
http://web11.superb.net/www.nodomain.com/ Americans Against Bombing
http://www.againstbombing.org/
http://www.againstbombing.org/comments.htm
http://www.holywar.org/CART73.gif
Americans Against World Empire:
http://www.againstbombing.com/ http://abbc.com/cartoons/us-aid.jpg

American occupational army executes without reason; it's enough to be killed if
people are not Jews&ass slicker collaborators:
http://www.aljazira.it/img/guerra_iraq_20_03_03/iraq_45.jpg
American state terrorism:
http://www.americanstateterrorism.com/
http://shell1.linetex.de/~busfahrer/pics/bush/pumpingirony.jpg

Amin org.: http://www.amin.org/ Amirah/Ethnic
Cleansing:
http://www.geocities.com/amirah_palestine/Jerusalem_Ethnic_Cleansing.htm
http://www.geocities.com/amirah_palestine/Our_Children.html

Amnesty International: http://www.amnesty.org/news/1996/51504996.htm
http://users3.cgiforme.com/amnesty/cfmboard.html
http://abbc.com/cartoons/humanr.jpg
Anna LINDH, Abraham LINCOLN, KENNEDY&KENNEDY, PALME, FORTYN
"cleansed" by the same league, ZOGang:
http://www.friheten.no/uriks/2003/09/lindh.html

Anti-Fascist Duisburg gegen den zionistischen Imperialismus:
http://www.antifakomitee.de/website/soli/palaestina/addameer_veranst_071003.htm
http://www.antifakomitee.de/website/irak/10_euro_kampagne.htm

Anti-imperialist:
http://www.antiimperialista.com/en/
http://pub26.bravenet.com/forum/show.php?usernum=2154786270

Anti-Imperialist Musicians (downloading easy and free) against judaized
dominance on culture:
http://www.sniper-records.net/torsvrede/e_index.htm
AntiKrisGroup Initiative supports Palestine&Laponia against Zionist Imperialism:
http://www.antikrig.org/

Antiracist Network:
http://www.antiracismnet.org/main.html Anti-Semitic Legends:
http://www.pitt.edu/~dash/antisemitic.html Anti-War:
http://www.antiwar.com/
http://shell1.linetex.de/~busfahrer/pics/bush/asses.jpg

Anti-Zionist Laponian revolution supported by Mugu Liberation Movement of
Nigeria&Togo:
http://www.mugu.com/cgi-bin/Upstream/whatsnew.html?action=/Anti-Zionist_movement/Independetn_Laponian_resistance/AntiJudaic_AntiImperialist_Lars.Törnman
Anti-Zionist Magazine Challenge: http://www.hanitzotz.com/challenge/
Anti-Zionist Revolutionary Kurdistan:
http://www.geocities.com/CapitolHill/1074/
http://www.geocities.com/CapitolHill/1074/israel.html
http://www.geocities.com/CapitolHill/1074/israel.htm
Webmaster Comrade Roni INAN's e-post: Inan@tdc.dircon.co.uk,
IntPEN@dircon.co.uk Apartheid in Fact: (Pissed off by the Jewish
Chiefs of Humboldt Co.) http://www.humboldt1.com/~016910/BibliogZionism.html
Apartheid should be banned worldwide:
www.boycottisraeligoods.org/modules.php?op=modload&name=phpBB2&file=viewforum&f=3
Arab Human Rights: http://www.Arabhra.org/index.htm
Arthur R. BUTZ informs about Jewish Fascism:
http://pubweb.acns.nwu.edu/~abutz/index.html%20
http://pubweb.acns.nwu.edu/~abutz/dnews/ Artists&Christian
Academians against Racism:
http://www.geocities.com/orthopapism/jewishracism.html

Associazione Revisionismo Storico:
http://members.tripod.com/~revisionismo/

Assyrian Freedom online&Assyrians against Jewish Fascism::
http://www.mathaba.net/www/palestine/
http://www.b2g2.com/boards/board.cgi?user=mathaba

Assyrian&Syrian Working Class struggle against Zionist Imperialism:
http://www.po.org.ar/english/824art1.htm

Australian Anti-Zionist News by Cassopaea:
http://www.cassiopaea.org/cass/signs130.htm Aztlan:
http://www.aztlan.net/ BADIL (Resource Center for
Palestinian Residency and Refugee rights):
http://www.Badil.org/
http://www.badil.org/e-index.html http://www.holywar.org/CART1.gif
Barbarity transferred from Western, like an useful horse almost the Jews rid:
http://www.aljazira.it/img/guerra_iraq_20_03_03/iraq_46.jpg
BarnesReview against the Jewish fabrication industry:
http://www.barnesreview.org/ BBC Documentary Center/ (
with special thanks to the staff of Panorama Archive-BBC)
http://news.bbc.co.uk/hi/english/audiovideo/programmes/panorama/newsid_1381000/1381328.stm
http://news.bbc.co.uk/olmaedia/12380000/video/_13813228_sharon_v.ram (Pissed
off by the corrupted Fascist Jewish staff...) It was an audiovisual doc. on
HumanButcher SHARON and other Jew-Fascists' Crimes/PALESTINIAN GENOCIDE/massacre
in Sabra/Shatila/Qana...occupied Mideast/Hypocrisy of U.N.-War Crime section's
reponsible jurists, corrupted chiefs etc. E-post: newsonline@bbc.co.uk,
bbcprime@bbc.com.uk, http://www.holywar.org/CART41.gif
Bergen-Belsen Jobbcentrum Independent Initiative against Zionist Imperialism:
http://www.palkom.com/inn.htm Belgian MotherEarth
Activists against the judaized fascist dominance on the World:
http://www.motherearth.org/nowar/en/home_en.php Beware Holy
places from the ZOG, zioni occupational gang,: http://www.hlt-palestine.org/
Beyond the fake propaganda of the Zionist Media:
http://www.whatreallyhappened.com/ Bilderberg Conference
(first time in 1954):
http://www.tangra.org/db/konspiraciq/fotos/bildenbergi_1_sreja.gif

Birger studies on traditionally paedophilia&robbery&fraud connection of Zionist
Criminals: http://www.ludd.luth.se/~birger/gb_read.htm

Bob HANSSON&BURMAN&Musicians against the judaized "Big Brother" Imperialism:
http://www.highspeedart.com/hansson/bobbrev.html http://www.national.se/

Bolletino di informazione antimperialista: http://www.bollettino.it/

Books and useful information against Jewish Brain Washing process:
http://holywar.org/BOOKS.htm Boycott Bush-it :
http://www.boycottbush.net/

Brain-Washing/Kinderbücher; die die Gehirnen von Kinder wäschen:
http://www.najdeh.de/nn/dez99/bild.html (pissed off by the Germanian
whore-authorities...)
E-post: redaktion@najdeh.de

Brasilian CLAJADEP against the Zionist Imperialism:
http://www.clajadep.hpg.ig.com.br/index.html

Brasilian PCML, Partido MarxistLeninista revolutionaries Inverta:
http://www.inverta.com.br/ppag68b.htm

Britannian Council against the Jewish Fascism:
http://www.caabu.org/index.html Britannian&Palestinian info
center:
http://www.palestine-info.co.uk/am/publish/ Bulgaria exposed
the false attack on Pentagon; evidence around the lies of 11/9:
http://www.tangra.org/db/konspiraciq/fotos/pentagon_nastavka_boing.jpg

Bulldogs and lapdogs: http://zog.to/3/dogs/dg-ind.htm
Bulldog WC-mouth BUSHIT and lapdog Swedish Evangelian Primer G.rån PETZION:
http://w1.858.telia.com/~u85819409/altinfo/svenskregering.htm

Bureaucracy dominated always the "doubble-faced Jewish virus":
http://www.friends-partners.org/partners/beyond-the-pale/english/40.html
American Free Press: http://www.americanfreepress.net/

BusssSH'T flash: http://www.ericblumrich.com/
Buying of the president:
http://www.bop2004.org/dtaweb/bop2004/ Documentazione
sull'infiltrazione dei nemici nella Chiesa:
http://www.marcel-lefebvre-tam.com/

Daily Catholic:
http://www.dailycatholic.org/ http://www.holywar.org/CART22.gif
Der Stürmer newspaper uncowered Zionist plan against Humanity; the
history shows that the Germans have right; yes, the Jews are "unglück" and still
danger against Humanity:
http://www.friends-partners.org/partners/beyond-the-pale/eng_captions/50-2.html

Fair: http://www.fair.org/international/iraq.html
Francia's intellectuals exposed the true face of Imperialist Pèril
Juif:
http://www.friends-partners.org/partners/beyond-the-pale/eng_captions/35-4.html

Global search: http://globalresearch.ca/ Henry
FORD warned about the world domination aims of the Jewish Fascist danger:
http://www.friends-partners.org/partners/beyond-the-pale/eng_captions/69-7.html

Jewish snake caricaturized:
http://www.friends-partners.org/partners/beyond-the-pale/eng_captions/68-5.html

London against Jewish snake:
http://www.friends-partners.org/partners/beyond-the-pale/eng_captions/35-7.html

God's prayer or the profiters beyond believers:
http://www.friends-partners.org/partners/beyond-the-pale/eng_captions/64-4.html

Polonian intellectuals showed the true face of Zionist Imperialists:
http://www.friends-partners.org/partners/beyond-the-pale/eng_captions/35-5.html

Protocols of Zion; wonderful caricaturized cover of Arab version published in
Egyptia:
http://www.friends-partners.org/partners/beyond-the-pale/eng_captions/35-6.html

Russian-Gudok Cartoon describes Jewish hypocrisy type:
http://www.friends-partners.org/partners/beyond-the-pale/eng_captions/64-1.html

TROTSKY and all the such dolly Anarchist instruments always served to the
Zionist aims; caused bloody conflicts between proletarian cathegories instead of
to struggle against the Imperialism:
http://www.friends-partners.org/partners/beyond-the-pale/eng_captions/42-8.html

Ukrainian intellectuals expose "The protocols" of judaized Imperialism:
http://www.friends-partners.org/partners/beyond-the-pale/eng_captions/35-8.html

Pluvim Magazine-Leningrad exposes the true Terrorist type:
http://www.friends-partners.org/partners/beyond-the-pale/eng_captions/36-1.html

Russian Cartoon Magazine Agitator shows the biggest agitator who rids US horse:
http://www.friends-partners.org/partners/beyond-the-pale/eng_captions/64-9.html

Magazine Russkije Wedomostii shows the collaborated cloakrats who undermines the
World:
http://www.friends-partners.org/partners/beyond-the-pale/eng_captions/69-2.html

Russkoje Woskresenje Zhirinovskogo Magazine exposes the "Human faced cloakrats":
http://www.friends-partners.org/partners/beyond-the-pale/eng_captions/69-3.html

Moldavia-Sovietkaia caricaturizes the Jewish network:
http://www.friends-partners.org/partners/beyond-the-pale/eng_captions/64-2.html

Minsk-Russian intellectuals wrote the truth against the Jewish Racist industry:
http://www.friends-partners.org/partners/beyond-the-pale/eng_captions/64-8.html

Moscovskii Tractir Magazine teach us to cleanse the Jewish cloakrats:
http://www.friends-partners.org/partners/beyond-the-pale/eng_captions/69-1.html

Russkaja Pravda cartoonists showing the "living evidence" so-called "Protocols
of Zion-cloakrats":
http://www.friends-partners.org/partners/beyond-the-pale/eng_captions/69-4.html

Reincarnation of system realized in Russia by the Jewish Capitalist power:
http://www.friends-partners.org/partners/beyond-the-pale/eng_captions/68-7.html

Soviet-Krokodil magazine describes the snake of Zion:
http://www.friends-partners.org/partners/beyond-the-pale/eng_captions/64-3.html

Soviet Proletaria hunted the "human-masked cloakrats":
http://www.friends-partners.org/partners/beyond-the-pale/eng_captions/68-8.html

Executers of Zion built on the Lie industry around the manipulative National
Socialism :
http://www.friends-partners.org/partners/beyond-the-pale/eng_captions/64-6.html

Za Russkoje Djelo Magazine shows Russian role against Jewish snoke:
http://www.friends-partners.org/partners/beyond-the-pale/eng_captions/69-6.html

Bush-it-BLiar couple liberated (!) masses by massacre:
http://www.haroonsaadiq.com/notice.htm

BUSH-it Jr. Watch; super bloody idiotic marionette of all the ages of
civilization:: http://www.bushwatch.net/
http://www.holywar.org/CART123.gif Café Freedom:
http://www.freedomsite.org/cafe/homepage.html

Campaign against Arm Trade:
http://www.caat.org.uk/
http://www.nata2.info/humor/bush/iraq-explained.gif
Canada-Edmonton Activists struggle against Jewish Fascism:
http://www.wage-peace.org/

Cartoons for think twice: http://abbc.com/islam/roligt/roligt.htm
http://zog.to/3/cartoons/yabo.htm
http://zog.to/3/cartoons/cr-ind.htm
http://zog.to/3/cartoons/rocks.htm Cartoonized Nutwork:
http://www.michaelmoore.com/_media/images/home/dude-top-02.gif
http://english.aljazeera.net/NR/rdonlyres/E38DDE90-1265-4C32-A3A2-8A2AE1301E28/368/THENEXTASSIGNMENTENGCOMPRESSED.gif
http://english.aljazeera.net/NR/rdonlyres/B9FC8BDE-14A0-4572-801B-617B46B23D3B/366/RemovalofsaddamEngcompressed.gif
http://english.aljazeera.net/NR/rdonlyres/12E185D7-E454-4E84-8889-5CDD437D3124/13540/MeCHAMPIONSHIPENGCOMPRESSED.gif
http://english.aljazeera.net/NR/rdonlyres/711438CD-45C0-4F03-BB11-5E648C25D33F/370/PAKUSTIESENGCOMPRESSED.gif
http://english.aljazeera.net/NR/rdonlyres/C414B677-2460-47FC-87E3-8DA7346C1903/542/sectariandivisioninIRAQCompressed.gif
Catalonia fights against the Zionist Imperialism:
http://www.psan.net/lluita/

Censor driven by the Zionist Imperialist Power:
http://www.jeninjenin.org/film.htm
http://www.guardian.co.uk/international/story/0,3604,858368,00.html
Chechian Bohemia&Moravia Communist Party, KSCM:
http://www.kscm.cz/news.asp?menu=1&necId=321&necId2=321 Che in
Russia:
http://titan.guestworld.tripod.lycos.com/wgb/wgbview.dbm?owner=CheGuevaraRussia
Che Guevara Information Archive:
http://www.geocities.com/Hollywood/8702/che.html http://www.voy.com/493/
Che GUEVARA Internet Archive:
http://www.marxists.org/archive/guevara/index.htm
Che lives -I-: http://www.che-lives.com/
http://www.che-lives.com/cgi/gbook/guestbook.pl
Che lives -II-:
http://www.che-lives.com/simpgb/guestbook.php?lang=en&layout=chelives
Che; Vallegrande Che Festival page:
http://www.geocities.com/CapitolHill/9051/
Chicage combats Jewish Fascism: http://www.chicagoantiwar.org/
Chilean MIR against the Zionist Imperialism: E-post: mir-rebelde@terra.cl
Children Foundation: http://www.tamkeen.org/CSOs/PSCF/Index.html
Children Rights, emergency: http://www.kinderusa.org/emergency.htm
Children Treated Abroad: http://www.pcrf.net/abroad/abroad.html
http://english.aljazeera.net/NR/rdonlyres/BE7D33C0-CE61-407D-BCB6-D6F141561954/64/violationsEngCompressed.gif
Christians against the Jewish Manipulations Empire; Alfred OLSEN's channel Holy
War: http://holywar.org/indexholy.html http://holywar.org/PROPAGA2.htm
Civilized (!) Negro lapdog Condoleezza shows braveness by her Lords:
http://www.gagarama.de/bush-satire/bush-rice.htm Coalition
Military helps to the world dominance of Jewish Fascism to cleanse the Arab
Children: http://www.aljazira.it/img/guerra_iraq_20_03_03/iraq_74.jpg
CODOH: http://www.codoh.com/index_main.html
Colorado Solidarity Committees: http://www.ccmep.org/
Comandante: http://www.el-comandante.com/Default2.htm
http://www.el-comandante.com/guestlog.htm
http://www.el-comandante.com/ADDGUEST.HTM
Committee to Support the Revolution in Peru http://www.csrp.org/
Committee of the Union of Communists of Iran (Sarbedaran):
http://www.sarbedaran.50megs.com/new_page_3.htm
http://us.geocities.yahoo.com/gb/view?member=voice_sarbedaran
Committee to Support the Revolution in Peru: http://www.csrp.org/

Communist Party of Australia, CPA:
http://www.cpa.org.au/campaign/uswar.html

Communist Party of Sweden, SKP:
http://solidnet.org/cgi-bin/agent?parties/075=sweden,_communist_party_of_sweden
Communist Refoundation Party, Italia:
http://www.rifondazione.it/pg/internazionale/english.html
Communiste Révolutionnaire Francia LCR, against Jewish Fascism:
http://www.lcr-rouge.org/

Communist Workers' Party Finlandia, KTP:
http://www.kaapeli.fi/~ktp/english/index.html Comrade Burman
in Scandinavian Ghetto (Förort, för hård):
http://www.fororten.com/eburman/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=19&mode=thread&order=0
Comrade Raymond Luc LEVASSEUR:
http://home.earthlink.net/~neoludd/

Comrade Sundiata ACOLI:
http://afrikan.i-dentity.com/sundiata/

Comrade Tom MANNING:
http://www.geocities.com/CapitolHill/Parliament/3400/

Comrade TCHOLAKOV, Stefan Dimiter:
http://web.domaindlx.com/choli/Links1.asp
http://www.elcadillo.com.mx/03oct22/regine/zircus_bush.html
Copenhagen Initiative documented Crimes of Zionist Imperialism:
http://www.nejtilkrig.dk/dokumenter.htm Court tv:
http://www.courttv.com/casefiles/mumia/
Coventry Socialist Party's Anti-Zionist Forum:
http://www.coventrysocialistparty.freeserve.co.uk/
http://www.holywar.org/CART98.gif Covert Action
http://www.covertaction.org/bio_cover_Excerpts.htm Crimes
organized by the Jewish lobbies:
http://www.theunjustmedia.com/jew%20organized%20crime.htm CSVI,
Coordination for Support the People's Resistance in INDONESIA:
http://www.xs4all.nl/~peace/
http://www.xs4all.nl/~peace/pubeng/inter.html

Cuba, si!:
http://mercury.guestworld.tripod.lycos.com/wgb/wgbview.dbm?owner=cubasi
http://www.geocities.com/Athens/Atlantis/1690/#Top
http://htmlgear.lycos.com/gw/guest/control.guest?u=cubasi
http://htmlgear.lycos.com/gw/guest/control.guest?a=sign&u=cubasi&i=1&r=http://www.geocities.com/Athens/Atlantis/1690/

Culture plunderers leagues as a project of invasion coalition of the Zionist
Imperialism:
http://www.globalfire.tv/nj/03en/politics/crimesvsculture.htm
Danemark Defence Humanbeing against Jewish Fascism:
http://www.danpal.dk/ Daniel WRETSTRÖM slaughtered by the
"Imported Immigrant Criminal bastards&fake Asylumseeker parasites" of the Jew
controlled Imperialism:
http://www.resistance.com/zine/Articles/DANIEL%20WRETSTR%D6M.htm

David IRVING tells:
http://www.fpp.co.uk/online/index.html

Defence the Child Rights: http://www.dci-pal.org/
Deir Yassin org.: http://www.deiryassin.org/
http://www.deiryassin.org/menu_feedback.html
Democratic Palestine:
http://members.tripod.com/~freepalestine/
Danemark-Palestine Solidarity org.:
http://www.danpal.dk/english.php Dangerous idio-animal typ
among us: http://abbc.com/bush/chimp.htm

Democracy tv&radio; watch entire, now:
http://www.democracynow.org/index.pl?btid=11 Dov'e' l'Aereo
che ha Colpito il Pentagono?!
http://www.asile.org/citoyens/numero13/pentagone/erreurs_en.htm

Dubliners against Zionist Imperialism:
http://irishantiwar.org/index.adp Eelam, Sri Lancaiska
Guerilla Organisation: http://www.tamilnet.com/

Einheit gegen Kinderschender/Paedophilen:
http://www.enhet.se/snack/messages/47.html

Electronic Intifada org.:
http://www.electronicintifada.net/new.html

Electronic Iraq org.: http://electroniciraq.net/news/
ETA, Euscal Herria Journal for Liberation Basqia:
http://members.freespeech.org/ehj/

EMHRN, Euro-Mediterranean Network:
http://www.euromedrights.net/english/engelsk.html Eric
BLUMRICH exposed; MASSACRE on IRAQ which completely realized by the judaic
Imperialism:
http://www.ericblumrich.com/strangelove.html Ethnic
Cleansing/Ethnische Säuberungen, Völkermord in Palästina&Irak:
http://globalfire.tv/nj/d2001/juden_luegen.htm (...hacked)

Euscal Herria Batasuna, Baskian Guerilla Organisation:
http://www.euskal-herritarrok.org/international/b01/eindex.htm

EU institutons are under fraud&foundation masked assassination:
http://www.buzzle.com/editorials/12-24-2001-8820.asp

European Jews aim such Family Model, what Sweden already succeed:
http://www.ostara.org/images/wien1a.jpg

Evangelian&Jewish brothels selling children&most liberalized markets exposed in
the satellite regimes of USrael; top kinky one market is Swedish Kingdom:
http://maillist.gio.gov.tw/freedom2/msgboard/list_article.php?t_id=5

E.Z.L.N., Mexican Guerilla Zapatista Liberation Army: http://www.ezln.org/

FAIR - Fairness & Accuracy In Reporting
http://www.fair.org/

F.A.R.C.-E.P.; Colombian Guerilla Organisation: http://www.farc-ep.org/

Fence building around the families as USraeli security model:
http://www.ostara.org/images/brd-zuku.jpg Finlandia-Helsinki
Activists struggle against Zionist Imperialism:
http://members.surfeu.fi/ewk/eiiskuairakiin/

Foolish Figures of Muppet Show of Human Butcher Sharony Boss:
http://www.realchange.org/
http://english.aljazeera.net/NR/rdonlyres/EE4D91A6-3F03-46AE-ACAC-4D2643AE4EE3/72/TargetingmediaEngcompressed.gif
Foto Coverage&Shame on Humanity!
http://zog.to/3/photos/shot1.htm
http://zog.to/3/tour/tr-ind.htm
http://zog.to/3/photos/shot2.htm
http://zog.to/3/photos/shot7.htm
http://zog.to/3/photos/shot10.htm
http://zog.to/3/photos/shot14.htm
http://zog.to/3/photos/beita.htm
http://zog.to/3/photos/family.htm
http://zog.to/3/photos/shot50b.htm
http://zog.to/3/photos/home-dem.htm
http://zog.to/3/palestine/house-deo.htm
http://zog.to/3/tour/tour14.htm
http://zog.to/3/tour/qana24.htm
http://zog.to/3/tour/tour-04.htm
http://zog.to/3/tour/wash-rep3.htm
http://zog.to/3/tour/tour-01a.htm
http://zog.to/3/tour/AmarEmeera.htm
http://zog.to/3/tour/tour-02.htm
http://zog.to/3/tour/tour-05.htm
http://zog.to/3/tour/baby1.htm
http://zog.to/3/tour/tour-07.htm

Francia movimento d'Internationale fight Jewish Fascism:
http://site.voila.fr/PENN974/ http://www.holywar.org/CART111.gif
Fredrik BENDTZ exposed the libearalized Pedo-markets of zioni Kingdom Sweden:
http://users.cgiforme.com/fbendz/messages/1071.html
http://users.cgiforme.com/fbendz/messages/1125.html

Freedom and Justice:
http://www.freesaj.org.uk/
http://www.holywar.org/CART35.gif
Freedom Journal of Mumia Abu-JAMAL: http://www.mumia.org/freedom.now/
http://www.holywar.org/CART97.gif

Free Speech; Love to Informative World::
http://members.tripod.com/~ukulju/links_2.htm Free Speech
org.&tv; watch it, just now: http://www.freespeech.org/
http://www.freespeech.org/ramfiles/genocide.ram

Free Speech Rights and its enemy number one; ADL gang:
http://www.fpp.co.uk/docs/ADL/index.html French-Palestinian
Solidarity Associations: http://www.palestine-france.com/

Genocide on Iraq:
http://abbc.com/islam/english/english.htm#iraq
http://abbc.com/islam/english/iraq/imagesofoccupation.htm
Genocide Survivors' Testimonies:
http://www.alnakba.org/testimony/testimony.htm

Genosse HÖJEBERG singt so schön noch immer:
http://www.sub.su.se/forint/antis15.htm George Bush: The
Unauthorized Biography: http://www.tarpley.net/bushb.htm
http://www.ostara.org/images/bu_bl.gif Germanian Journal's
English Redaction:
http://www.globalfire.tv/nj/english.htm

Germanian Kommunisten kämpfen gegen die zionistischen Faschisten:
http://www.kommunisten-online.de/inhalt.htm

Germanians advice the selfdefence against the Zionist Imperialism:
http://www.ostara.org/ http://www.ostara.org/images/saddam.jpg
Germar RUDOLF informs about the jewish dominated falsification industry:
http://www.vho.org/ http://www.holywar.org/CART41.gif
Goetheburg city Initiative supports Palestine&Laponia against Zionist
Imperialism: http://www.stoppakriget.nu/ Greecia-Athens
Initiative against the judaized Imperialism:
http://users.otenet.gr/~ergatiki/main.htm
http://www.holywar.org/CART42.gif

GreenLeft: http://www.greenleft.org.au/

Greenpeace knows that there is NATUR in the OCCUPIED TERRITORIES, too:
http://www.cpnpeecp.org/

Halmstad city Initiative supports Palestine&Laponia against Zionist Imperialism:
http://hem.passagen.se/fred.i.mellanostern/

Hank ROTH's news center:
http://pnews.org/

Hiroshima&Nagasaki; Fascist face of Zionist American massdestruction:
http://www.mctv.ne.jp/~bigapple/

Holand Initiative against Jewish Fascism:
http://www.wereldcrisis.nl/

Holocaust on Arabs&relatives:
http://www.hoffman-info.com/palestine.html
Holocaust-Industries of the Zionist Imperialist profiteers:
http://globalfire.tv/nj/d2001/juden/idxjuden.htm
http://www.holywar.org/CART67.gif Humanistas Budapest
against the judaized Imperialism:
http://www.humanista.hu/

Human appeal of Holand scientists:
http://www.omroep.nl/human/tv/muur/heelboek010/heelboek010.htm

Human Rights in the occupied Middle East:
http://www.derechos.org/human-rights/mena/iot.html

Human Rights Center of Filistinia:
http://www.PchrGaza.org/

Human Rights&The True Human-Rights-Activists were been pursued and prevented by
false Human-Rights-NGOs of judaized IMperialism... Here is a wonderful evidence
story on such persecution process under MACCACRE times:
http://pub18.ezboard.com/fbalkansfrm19.showMessage?topicID=176.topic

Ukrainian folk talks on the Plunderer Flocks of Jewish&Evangelian virus who
infected Scandinavia:
http://media.topping.com.ua/cgi-bin/forum/readmessage.cgi?f=14&m=31

Scientical Analysis on the Jew controlled Paradigm of "Human-faced-parasites":
http://www.propaganda101.com/msgboard/messages/765.html

Ethiopian Jew flock washing itself by urine of animal:
http://www.faem.com/links/coolboy.htm

IAP: http://www.iap.org/links.htm
http://www.holywar.org/CART64.gif

ILPS, Int. League of People's Struggle:
http://www.geocities.com/ilps2000/whatsnew.htm

Independent Institute against the Jewish Fabrication Industry:
http://www.independent.org/index.html

Indian Liberation:
http://www.cpiml.org/liberation/year%202003/June2003/Foreign_Policy.htm
Indict Human Butcher: http://www.iap.org/massacres.htm
Indonesian PRD against the Zionist Imperialism:
http://www.xs4all.nl./~peace/pubeng/mov/mov.html

Industrial Lie Mechanism&Traditional Fabrication and Holocaust Bluff of Jude
Psycopats: http://www.normanfinkelstein.com/id44.htm

Indymedia - Belgium
http://belgium.indymedia.org/

Incest victims&witness Solidarity testimonies on Criminal Abit DUNDAR league:
http://users2.cgiforme.com/Guybrush/messages/454.html

Indymedia guests talking on commercialized abuse cases of Zionist Satellite
regimes:
http://vancouver.indymedia.org/news/2003/02/33157_comment.php

Intifada Online:
http://www.IntifadaOnline.com/

Intifada Online forum:
http://www.soundofegypt.com/cgi-bin/ultimatebb.cgi?ubb=reply&f=5&t=000007

International A.N.S.W.E.R. (Act Now to Stop War & End Racism)
http://www.internationalanswer.org

International Action Center
http://www.iacenter.org/

International Communists: http://www.vcp.nu/vcpnieuws/links.htm
International Solidarity Movement: http://www.palsolidarity.org/
Investigation Committee on Ariel Sharon's crimes against humanity:
http://www.petitiononline.com/warcrime/petition.html IRA,
Ir(a)landia's Liberation Army:
http://www.sinnfein.ie/index.html

IRSM, Ir(a)landia's Socialist Workers: http://irsm.org/irsm.html
Iranian Marxists: http://www.trife.com/sevnska/art/22-7-1m.htm
Israel is losing, because the Lie-Imperium of the Jews has no future:
http://www.bushwatch.com/comment.htm
http://www.nata2.info/humor/bush/iraq%5b1%5d.jpg

Italia forza struggle against the Jewish Fascism:
http://www.forisociali.org/
Italiano Comrados against the Zionist Imperialism:
http://www.italiapalestina.it/sito/index.html
Jail can't prevent the truth; 'cause TRUTH is stronger than jails:
http://www.altermedia.info/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=208&mode=thread&order=0&thold=0
Japonian peace activists struggle against Zionist Imperialism:
http://peaceact.jca.apc.org/ Japonian Communist Activists
against the Jewish Fascism: http://www.jca.apc.org/~altmedka/engl-ito.html

Jeff RENSE's ZionismData archive:
http://www.rense.com/Datapages/zionismdata.htm Jericho
Movement: http://www.thejerichomovement.com/

Jesus Christus killed by the Fascist Jews:
http://www.sullivan-county.com/id2/jews_killed.htm
Jewish-Zionist plots were been exposed by the Australian Freedom Fighters:
http://www.adelaideinstitute.org/Dissenters/dissenters.htm
Jihad for the liberation of Humanity:
http://www.e-jihad.net/ej/ http://www.holywar.org/CART32.gif

Jim KOPP and other true Christians demasked the Zionist Barbarity:
http://www.christiangallery.com/ Joe VIALLS talks on the
ABUSE cases&Jewish Pedo Abit Dundar&NEFEL Clan Fascists:
http://www.joevialls.co.uk/myahudi/packrape.html John BALL
exposed the Jewish lies around the JobZentrum-files:
http://www.air-photo.com/english/ http://www.holywar.org/CART31.gif

John PILGER comments: http://www.johnpilger.com/
Joseph HARSCH comments: http://zog.to/3/harsch/hr-ind.htm
Journalists who always been censored:
http://www.gregpalast.com/ http://abbc.com/cartoons/democracy.jpg

Kampf gegen zionistisches Königreich:
http://www.sapmi.se/domen/stockholm/
Karl MARX warns about the Talmudic Fascism; traditionally Jewish
Barbarity: http://www.theunjustmedia.com/karl_marx_on_the_jewish_question.htm
Karutzar; Bulgarians against the Zionist Genocides:
http://user.domaindlx.com/karutzar/

Korean progressive network: http://english.jinbo.net/

Korean news-Democratic People's Republic of Korea:
http://www.kcna.co.jp/index-e.htm E-post: eng-info@kcna.co.jp
Kristiansand-city Independent Initiative against Jewish Fascism:
http://www.uffp.org/

KurdInfo, Antisemite revolutionary community in Scandinava:
http://www.Kurdinfo.com/

Kurdistan Liberation/Guerilla forum:
http://guerilla.hypermart.net/discus/
E-post: Kurdistan_lib@hotmail.com

Kurdistan Recognizes the Armenian Genocide:
http://www.cilicia.com/armo10i_kurdistan.html More info on: Kurdistan
Exile Parliament and Conflicts between Kurdish People and Jewish Occupational
Mafia: : c/o: Haydar-Isik@t-online.de
http://www.kurdistan.org/Articles/olson2.html

Labor versus Capital in the heart of Jew World Order
http://www.geocities.com/CapitolHill/8425/index.htm

Laponian Anti-Zionist Marxists in solidarity like Comrade Lars TÖRNMAN:
http://mailman.t0.or.at/mailman/private/infopalestine/Lars_Törnman/AntiZionistRevolutionaryLaponians

Laponian Anti-Zionist movements&Partisans&symphatizers of party:
http://www.kirunapartiet.com

Laponian people struggle against the EU-masked judaized Swedish Imperialism:
http://www.oloft.com/pressfolder.htm

Legitimate George WCmouth BuSHIT:
http://www.legitgov.org/front_Sweden_violent.html

Leonard PELTIER Defence Committee: http://www.freepeltier.org/

Law society:
http://www.lawsociety.org.uk/dcs/fourth_tier.asp?section_id=7343&Caller_ID=WhatsNew&UpdateLeft=1
E-post: info.services@lawsociety.org.uk

Leninist Current&Japonia: http://www.ngy1.1st.ne.jp/~ieg/index-e.html
0

Linköping city Initiative supports Palestine&Laponia against Zionist
Imperialism: http://www.valet.nu/fredsnatet/

Liberated people by the massacres of Zionist Occupational Imperialism
http://bushspeaks.com/home.asp?did=121&dir=b

Libertad:
http://www.libertad.de/

Lysekyl Initiative supports Palestine&Laponia against Zionist Imperialism:
http://w1.523.telia.com/%7Eu52306189/samlatpalestina.html

London Initiative struggle against Jewish Dominance:
http://www.stopwar.org.uk/ Los Angeles Labor Bureau of
Communist Party: http://cpusa.org/article/archive/0/20
Los Angeles Working Class fight back the Zionist Imperialism:
http://www.answerla.org/

Lubnania exposes the Jewish Barbarity:
http://www.rondavid.net/deadchildren1.htm

Luxemburg Gauche Party:
http://www.dei-lenk.lu/sujet/article.asp?id=105&sub=37 Madre
act for Pax:
http://www.madre.org/country_pal_israeli.html

Madrid Solidarity against Jewish Fascism:
http://www.nodo50.org/csca/
http://www.nodo50.org/csca/multimedia/vinyeta_15-10-03.jpg

Mafia BERLUSCONI-MUSSOLINI Bastard serves for second Godfafther Butcher SHARON:
http://www.gagarama.de/satire/berlusconi-europopopeo.htm
http://www.holywar.org/CART96.gif

Malta-Vanetta's grafitti activists struggle against the Jewish dominance&Zionist
Imperialism:
http://www.movimentgraffitti.org/

Manipulation around terrorism is the contemporary face of Big Brother:
http://www.apfn.org/apfn/wtc.htm http://www.holywar.org/CART91.gif
Masonry Watch:
http://www.freemasonwatch.freepress-freespeech.com/bnaibrith.html

Massacre Responsible Nucleo-armed Mafia Z.O.Gang:
http://216.230.204.167/islam/non-muslims/Israel/occupation.htm
http://www.holywar.org/CART86.gif

Massacres of the Zionist Occupational Gang, (Z.O.G.):
http://www.geocities.com/Athens/Troy/2367/massacre.html (pissed off by
Yahoo stafff; also, Yahoo=Yahoodi) E-post: MaSeeHi@bigfoot.com

Massacres&The regisseurs of these massacres are not so different each other:
http://www.left.ru/inter/sept/remember.htm
Media lies: http://medialies.com/ Meister
ECKEHARDT (discrimined Jurist of Scandinavia) informs against judaized
Imperialism: http://www.den-svenske.com/michel_friedman.htm
Mexican delegation against Jewish occupation: http://www.palestina.com.mx/
Melbourna Activists struggle against Zionist Imperialism:
http://www.vicpeace.org/
Militarist Barbarity modenized instead of modernized civilization:
http://www.comdsd.org/links.htm http://www.holywar.org/CART107.gif
Militarized Mafia's systematical terrorism:
http://www.skrewdriver.org.uk/terror.html

Montreal-Canada Federation Info against Imperialism: http://www.fiiq.qc.ca/
Most wanted terrorists: http://abbc.com/bush/

Media Watch org.: http://www.pmwatch.org/
http://64.226.129.19/pmw/index.asp

MERIP org.: http://www.MERIP..org/

Middle East Facts: http://www.mideastfacts.com/
Mideast Chamber org.: http://www.mideastchamber.com/
Miftah org.: http://www.miftah.org/Forum.cfm
http://www.miftah.org/guestbook/gbook.cfm M. S.'s Che page:
http://www.geocities.com/Athens/Acropolis/4212/che_guevara.html
http://www.lpage.com/wgb/wgbview.dbm?owner=chguevara
E-post: moud@hotmail.com,

MultiCruelity of Jewish Barbarity: http://www.alkhilafah.info/massacres/
Museum of Jewish Crimes against Humanity:
http://vanguardnewsnetwork.com/archives/newsArchives.asp?category=11

Music Activists (Sniper Records&Tor's Vrede) against the Zionist dominance on
Culture:
(downloading is easy and free!.. Try it just now, enjoy yourself!)
http://www.sniper-records.net/torsvrede/e_index.htm
http://www.bushflash.com/idiot.html
http://pub.alxnet.com/guestbook?id=2495619 Musicians united
against the commercialized Incest&Pedophilia leagues:
http://pub.alxnet.com/guestbook?id=2389626
http://www.tictocmusic.co.uk/message-board.asp

My Lai Massacre 1968
http://www.pathfinder.com/photo/essay/mylai/mylaihp.htm
http://www.pathfinder.com/photo/essay/mylai/mylaicon.htm
http://www.law.umkc.edu/faculty/projects/ftrials/mylai/Myl_intro.html
http://www.law.umkc.edu/faculty/projects/ftrials/mylai/mylai.htm
http://www.pbs.org/wgbh/amex/vietnam/trenches/mylai.html
http://www.jurist.law.pitt.edu/trials3.htm
Structural position of the ZOG:
http://www.tangra.org/db/konspiraciq/fotos/illuminati_strukture3.gif
http://www.tangra.org/db/konspiraciq/fotos/struktura_na_iluminati.jpg

Illuminati of Jew-dominated Imperialist systems:
http://www.tangra.org/db/konspiraciq/fotos/illuminati_structure4.jpg

Mind-control caps produced first in Sweden; used by evangelian-jewish dominated
laboratories:
http://www.tangra.org/db/konspiraciq/fotos/komponenti_na_biochip.jpg

Mind-control caps produced first in Sweden; but implanted mostly by South
African Apatheid regime, USrael military Mafia and its horse USA:
http://www.tangra.org/db/konspiraciq/fotos/us_implantant.jpg
http://www.tangra.org/db/konspiraciq/fotos/implantant.jpg

Mind control detected first time in 1974 (actually tested potantially in 11/9):
http://www.tangra.org/db/konspiraciq/fotos/kontrol_vurhu_suznanieto.gif

Many Monarchies served to the Masonry+Jewry plundring system:
http://www.tangra.org/db/konspiraciq/fotos/masonski_orden.jpg
http://www.tangra.org/db/konspiraciq/fotos/J_wash_statue.jpg
http://www.tangra.org/db/konspiraciq/fotos/znak_iluminat_masons.gif

NATO; a military toy of the zionized Imperialism:
http://www.sramota.com/nato/
http://www.nodo50.org/csca/multimedia/vinyeta_22-01-03.jpg
Natvan demasked the Zion fraud:
http://www.natvan.com/who-rules-america/
http://www.holywar.org/CART102.gif

Neglected Stories of the dismissed writers&discriminated artists:
http://www.hermes-press.com/NN1.htm

Net Activist: http://www.dkp-ml.dk/netactivist/index2.htm

News from reality: http://www.hereinreality.com/carlyle.html
http://www.holywar.org/CART146.gif News, suppressed:
http://holywar.org/suppress.htm New Yorkers against Jew
York Terrorism:
http://www.unitedforpeace.org/ New Zealand Initiative
against the judaized Imperialism:
http://www.converge.org.nz/pma/

NileMedia:
http://www.nilemedia.com/
http://www.nilemedia.com/Home/contact.html

NoMoreBuSHIT:
http://www.nomorebushit.net/oralmajorityonline/index.htm

Norrbotten&Laponian Party struggle against the EU-masked judaized Swedish
Imperialism:
http://www.norrbottenspartiet.nu/guestbook.html

Norrköping city Initiative supports Palestine&Laponia against Zionist
Imperialism:
http://norrkopingmotkrig.webbsida.com/ Norway-Communist
Party: http://www.nkp.no/e-index.html Norway
Defence Humanbeing against Jewish Fascism:
http://www.palestina.no/nyweb/

Norway Solidarity Committees:
http://www.palestinakomiteen.no/hit.php?Go=alquds1

Occupation Cartoons: http://www.baha-cartoon.net/occu/occup.htm

Oli-fever costs your future:
http://www.smirkingchimp.com/article.php?sid=5054&mode=nested&order=00

Opinions&Expressions banned by Zions? Send it us, we Free Speech Group expose it
and combat the Jewish Imperialism
http://www.ruf-ch.org/ http://www.ruf-ch.org/Leser.html

Organized crime-a bloody exposition:
http://w1.858.telia.com/~u85819409/altinfo/Bilder/ Oslo is
already ready to combat the Jewish Lobbies: http://www.ingenkrig.no/
http://www.holywar.org/CART105.gif One-World project of
fanatical Fascist movements Worldwide:
http://www.tangra.org/db/konspiraciq/fotos/illuminati_strukture2.gif

Östersund city Initiative supports Palestine&Laponia against Zionist
Imperialism:
http://www.stoppakriget.webhop.net/
Paedophile-league exposed by the victims&oppressed relatives:
http://web.democcracy.info/discus/_disc1/00000008.htm

Paedophilia victims&witness Solidarity testimonies on Criminal Abit DUNDAR
league:
http://www.lindaskugge.se/bok/index.asp

Palestine campaign:
www.Palestinecampaign.org/
E-post: info@palestinecampaign.org

Palestine Center: http://www.PalestineCenter.org/

Palestine chronicle: http://www.palestinechronicle.com/
Palestine Return Center: http://www.prc.org.uk/
Palestinian Initiative for the Promotion of Global Dialogue and Democracy
http://www.Miftah.org/

Palestinian Solidarity org. in Finlandia:
http://www.palestinegd.fi/links1.htm

Pancyprian for Human Rights-Int. Current News&Info Center:
http://members.spree.com/stelios/4index/full/missing.html
http://members.spree.com/stelios/main/main.htm
http://members.spree.com/stelios/hr06/derynia.htm E-post:
THEOCY@cytanet.com.cy, Partisan Laponian revolutionary Olof
T. JOHANSSON's appeal:
http://www.oloft.com/partisan.html

Passia Bulletin: http://www.passia.org/index_bulletin.html
http://www.passia.org/guestbook.htm

Passion to own marks:
http://www.cactus48.com/passion.html Peace turned to Jheese:
http://www.gagarama.de/bush-praesident-specials/royals_s.htm
PetitionOnline
http://www.PetitionOnline.com/palpet/petition.html

Philippines Militants struggle against the Zionist Imperialism:
http://www.bayanorg.pilnet.com/

Planet, Palestinian Academicians org.: http://www.planet.edu/he.shtml

Plata Girón's Che composition:
http://che.playagiron.org/

PNA, Palestinian Government: http://www.pna.net/

Palestinian Restitution and Reparation (CPRR). Council&Petition for refugee
rights of return: http://rightofreturn.org/be-active/petition
Palestinian Diaspora and Refugee Center - Shaml:
http://www.shaml.org/ Palestine Remembered.
http://www.PalestineRemembered.com/

Palestine Times monthly:
http://www.ptimes.org/

Peace Movement Aotearo
http://www.apc.org.nz/pma/

PetitionOnline against War Crimes:
http://www.petitiononline.com/warcrime/

Petroleum giants suck the blood of Nigerian people:
http://w1.858.telia.com/~u85819409/altinfo/goil0004m.gif
Philosophie
http://www.philosophie.org

Police Brutality: http://www.october22.org/
http://www.aftonbladet.se/nyheter/0011/14/peter.html

Polonia; Niet Okupacja!..
http://www.orient.art.pl/

Polonia&Palestyna:
http://viva.palestyna.pl/news/news.php?news=032003/170320032.php

Prag Activists against Zionist Imperialism: http://www.mujweb.cz/www/irak/
Prison of David Stern rounded human being:
http://images.ucomics.com/comics/ta/2003/ta030731.gif
Proletarian Internationalism: http://www.rku.nu/eng_lessons.shtml
Protest net: http://www.protest.net/

PTB - International: http://www.ptb.be/international/indexen.html

Puerto Rican independentista movement: http://www.redbetances.com/

Puerto Rican political prisoners: http://www.wco.com/~boricua/POWS/
Puerto Rico resistance movement:
http://www.viequeslibre.org/

Push Bush-push BLiar-push Bush-push BLiar!
http://www.gagarama.de/bush-praesident-specials/bush-blubt-blair.htm
Racism exposed:
http://w1.858.telia.com/~u85819409/altinfo/rasism.htm
http://www.holywar.org/CART132.gif

Racist Nature of Zionism:
http://codoh.com/zionweb/ziondark/zionracdex.html

Qana Massacre: http://members.terra.net.lb/buddy/qana/massacre.html

Radio FS-Internetional; listen to the Free Speech Internet Radio:
http://www.fsrn.org/news/
Real player basic is enough to listen (or read) the Radio FS worldwide, now!..

Recorded testimonies on the halfofficially abuse cases:
http://www.pub.alxnet.com/guestbook?id=1217940

Red Stars struggle against Incest Crime:
http://pub.alxnet.com/guestbook?id=2305573

Reindeer eliminates by judaized Swedish Imperialism:
http://www.oloft.com/casestudy.html

Remains Ethnical Cleansing: http://www.allthatremains.com/index.html
Resistance diaries:
http://www.iacenter.org/palestinian_resist.htm
Revolutionaries from Scandinavia demand; "Stop the persecution process on the
revolutionary&antiimperialist demonstranters&Laponians!":
http://www.revolusjon.no/
http://home.online.no/~steinhol/internasj/english/english.html
http://www.boikottisrael.no/eindex.html

Revolutionary Solidarity against Zionist Racism:
http://mailman.t0.or.at/wwsympa.fcgi/info/infopalestine/Lars_Tornman/AntiZionistLaponians

RSP, Irish Republican Socialist Movement:
http://irsm.org/irsm.html

Russian Granata against the Zionist Imperialism:
http://www.russgranata.com/ Relativity theorie on the
relations of blood and profites:
http://www.opensecrets.org/2000elect/index/AllCands.htm SAEPO
(Säpo), Scandinavia's most corrupted, manipulated, Jew controlled marionettes,
security falsificators exposed by Anders SVENSSON:
http://www.zaramis.nu/net/us/artiklar/sapo.html
http://www.proletaren.se/Proletaren/Prolarkiv/Proletaren0306/Pro0306vi.html

Santa Talmudian Pedophile Bastards exposed by Germanian Comrades:
http://www.gagarama.de/ Sápmé-people's Human Rights
threatened:
http://www.oloft.com/musketeer.html

Scandinavian CivilCourage Network Initiative supports Palestine&Laponia against
Zionist Imperialism:
http://ageramotkriget.olydiga.net/

Scandinavian Forum: http://www.palestinagrupperna.a.se/forum.htm
Scandinavian Students Initiative supports Palestine&Laponia against Zionist
Imperialism:
http://www.elevermotkrig.nu/

Scotland&Deir Yassin solidarity:
http://www.deiryassin.org/scotland.html

Scotland-Glasgow Activists still fu'king judaized Bastard Tory BLiar:
http://www.banthebomb.org/news/2002/Sep/15feb.shtml

See on the Sea&around the Sea how they suck people's red blood what USrael aims:
http://www.seeingred.com/#

Selected Sites of Vietnam Veterans:
http://www.oz.net/~vvawai/org/links.html Serbian Defence
against Zionist Imperialism:
http://www.compuserb.com/sdl/
http://serbiandefenseleague.com/ Set free Freedom Fighter
Abdullah OCALAN:
http://www.bolshevik.org/Leaflets/ocalan.html

Set free the Five Cubanos:
http://www.freethefive.org/

Set free Hussam KADER and all Palestinian prisoners:
http://www.hussamkhader.com/english/default.html Set free
Indian Poet Leonard PELTIERI:
http://www.eandgcomputers.com/peacepipe/media/leonardpeltier/index.htm
Set free Jonathan POLLARD:
http://www.jonathanpollard.org/

Set free Marwan BARGHOUTI:
http://www.freebarghouti.org/

Set free Nuclear Weapon Whistler Comrade Mordechai VANUNU:
http://www.vanunu.freeserve.co.uk/

Set free Mumia ABU-JAMAL:
http://www.millions4mumia.org/

Set free "Black Panther" Revolutionary HUEY:
http://xroads.virginia.edu/~UG01/barillari/pantherchap2.html

Set free Osmo VALLO's brothers and all other innocent Gypsies in Sweden=stop
such second USrael process in the EU:
http://www.socialpolitik.com/gamlanummer/arkiv1996/961/96108.html
http://www.connection.se/HyperNews/get/od/chock/16.html

Set free the Freedom Fighter Ulla Roder!
http://www.tmfife.pwp.blueyonder.co.uk/ulla/ullastory.shtml
Set free the Free Speech Fighter Ernst ZÜNDEL:
http://www.zundelsite.org/

Set Free Slobodan MILOSEVIC:
http://www.icdsm.org/ Set Free Mihail MIHAILOVIC:
http://home.swipnet.se/bombprotest/lista2.htm
Shadow United Nations: http://home.wanadoo.nl/shadowun/

SHARON, Human Masked Satan continues to massacre Human Being:
http://www.nodo50.org/csca/palestina/procesamiento_shar_7-01.html
Silenced Voices' org.: http://www.dfn.org/

Socialist Worker:
http://www.labournet.org.uk/so/47boycottisrael.html

Socialist Workers League: http://www.po.org.ar/english/824art1.htm
SolidarityCom.:
http://www.solidaritydesign.com/

Solidarity movement: http://www.palsolidarity.org/
SolidNet: http://solidnet.org/cgi-bin/agent?parties
Sombrero-homepage
http://welcome.to/sombrero

Spania-Barcelona Activists against the judaized Imperialism:
http://www.noalaguerra.org/

Spania Antorcha Marxist Leninista against the Zionist Imperialism:
http://www.antorcha.org

Speak Truth, so you can be stronger against Barbarity:
http://www.speaktruthtopower.org/index_main.html
Sri Lanka against the Zionist Imperialism:
http://www.jvpnet.com/

STOP AID to the Fascist Z.O.Gangs !:
http://www.stopaidtoisrael.com/ Stop Torture (Warning:
Mo$$ad's new face Shin Beth Assassination Gang etc are available to read and
manipulate all the messages, specially on such Human Rights NGOs...Mo$$ad uses
cookies on Internet..) http://www.geocities.com/STOP_TORTURE/
E-post: pcati@netvision.net.il Stop the "Preventing of
Work Rights" of Anti-Fascists, like the case of antisemite
revolutionary&antiimperialist demonstrant Stefan Dimiter TCHOLAKOV and isolated
Laponian Jouko JOKINEN:
http://www.uni-klu.ac.at/~gossimit/phorum/list.php?f=7
http://web.domaindlx.com/choli/Links1.asp
http://on.starblvd.net/meet/Entertainment/TV_Shows/dbzelite/

Stop-Fascism: http://www.stop-fascism.org/zionist_fascism.htm

Stop the "Registration process of opinion"=democratical masked cleansing on the
intellectuals who struggle against the Zionist Imperialism:
http://www.blaskan.nu/Blaskan/Nummer6/Artiklar/asiktsregistrering.html
http://www.tfrebell.se/nyb3-02-19dec.shtml
http://www.kommentar.org/sidor/2001/Div/Upprop_mot_reg.html

Sudan&African immigrants cry for ABUSED CHILDREN in the capitalist system:
http://www.ms.dk/Kampagner/Sudan/mening/default.htm

Suryoyo (Assyrians&Chaldeans etc.) demasked the Neo-Zionist Criminal Kurds:
http://www.f21.parsimony.net/forum37811/messages/18735.htm

Sydney Initiative against Zionist Imperialism:
http://www.cpa.org.au/campaign/anti-war.html Syrian Arab News
Agency, SANA:
http://www.sana.org/english/En-Images/israeli_terrorism.htm
Syrian Working Class in Solidarity with Argentinian people struggle against
Zionist Imperialism:
http://www.po.org.ar/english/824art1.htm
http://www.holywar.org/CART151.gif

Tahrir daily news:
http://news.tahrir.net/cgi-bin/daily/daily.pl?article1=1817
Tari Research Institute.: http://www.tari.org/
http://www.guestbookdepot.com/cgi-bin/sign_book.cgi?book_id=94841 Webmaster;
Louay AL JONDI; e-post: laljondi@hotmail.com

Terror Alerts were the simple traditionally lies of the judaized Imperialism:
http://www.etherzone.com/2003/wats021703.shtml Terrorism is
the origin of USrael:
http://www.wsws.org/articles/2003/jun2003/irae-j21.shtml
http://www.wsws.org/articles/2003/jun2003/isr2-j23.shtml

Testimonies of the survivors of Zionist Ritual Abuse; evidences on a
Scandinavian sect of neo-Zionist criminals who suspects of Incest; this Jewish
sect still recruits the criminal clan members from occupied Middle East:
http://www.hotboards.com/guestbooks/book.cgi?who=rahome

Tommy BLIGHT singing against Britannian Zion Imperilaist Tory BLIAR:
http://www.nsdap.biz/anxblight020416/anxblight020416.html

Toronto-Canada Activists against Jewish Fascism: http://www.tcaswi.org/
True Holocaust what HITLER never did, but the Jews:
http://www.aztlan.net/holocoust.htm Tupac Amaru's
Revolutionary Marxist Movement (MRTA).
http://www.nadir.org/nadir/initiativ/mrta/

Tv-Internetional; Anti-Imperialist news on the Free Speech tv Rami:
http://rami.tv/ http://abbc.com/islam/roligt/big/rislam26.gif

Tv RAMI:
A:\rislam37.gif

Ukrainian People against the Jewish Disinformation:
http://www.ukar.org/defe.shtml http://www.ukar.org/antizio1.gif
United Nations; "U.N.-Racism Conference 2001 and U.S.-Model zionistical
hypocrisy" http://abbc.com/cartoons/laughing-wall.jpg E-post:
info@umbragebooks.com

U.N.-Embassies of Palestine: http://www.palestine-un.org/

U.N./Palestine Observators:
http://domino.un.org/UNISPAL.NSF?OpenDatabase
http://abbc.com/cartoons/bush-please.jpg

U.N./Relief to Palestine: http://www.un.org/unrwa/
U.S.-Appeal:
http://www.sustain-campaign.org/
http://www.nata2.info/humor/bush/reelection.jpg

Vancouver-Canada&Rafah-Palestine solidarity:
http://ender.indymedia.org/ism-vancouver/

Vietnam Veterans:
http://www.oz.net/~vvawai/index.html Violations of
International Law&ICJ authorities (!!!) didn't react:: http://this.is/jenin/
http://www.palestinemonitor.org/gallery/special_focus_jenin.htm
http://www.palestinemonitor.org/Feature/un__reveals_monumental_destruction.htm
http://www.holywar.org/CART83.gif
The Waco Massacre:
http://serendipity.magnet.ch/waco.html WAFA News Bureau:
http://www.wafa.pna.net/EngText/IndexE.htm
http://www.holywar.org/CART27.gif

WAGNER, Richard; free music online:
http://www.nsdapao.org/kultur01.ram

War crimes: http://www.deoxy.org/wc/wc-index.htm
http://www.nata2.info/humor/bush/motulab_2003-01-17_21-19-00.jpg
War profiteers: http://www.warprofiteers.com/
http://www.nata2.info/humor/bush/money.jpg What Really
Happened: http://www.whatreallyhappened.com/ Where is
the Plane, Flight 77?!
http://www.apfn.org/apfn/flight77.htm
http://www.asile.org/citoyens/numero13/pentagone/erreurs_en.htm

Wilhelm TELL against the Zionist Imperialism:
http://www.ety.com/tell/intnlsection.htm

Women's centre: http://www.wclac.org/stories/jenin/Buried%20Alive.html
Women's Peace initiative:
http://www.womenspeacepalestine.org/incidentreports.htm
Workers' Party of Belgique, W.P.B.: http://www.wpb.be/icm.htm
Workers Party of Iralandia:
http://www.workers-party.org/wphome.htm E-post: info@workers-party.org
Workers' World
http://www.workers.org/

World Organization against Torture:
http://www.omct.org/ E-post: omct@omct.org
WSWS, World Socialist Web Site/Eine Webseite von USRAEL-kritischen Sozialisten
im Kampf gegen Zionismus, Judentum und die Verbrechen der von Zionisten
kontrollierten US-Regierung:
http://www.wsws.org/articles/2001/sep2001/isra-s01.shtml
http://users.cgiforme.com/socialistica/cfmboard.html
http://www.holywar.org/CART26.gif

Zionist Barbarity:
http://www.geocities.com/CapitolHill/Senate/7891/index_zion1.html
http://www.geocities.com/CapitolHill/Senate/7891/feedback_form.html
http://www.MidEastFacts.com

Site&Brand New Infos about the Massacres and Collaboration acts& Z.O.Gang's
CRIMES AGAINST HUMANITY (International rules, Palestinian Law and Punishment
source).
http://www.phrmg.org/english/Collaborators/Collaborators.htm

11 September 2001 caused by armed Mafia USrael:
http://www.davidduke.com/writings/howisraeliterror.shtml

That's all Folks!.. This is an alphabetical/selected portals list for all Good
People around Planet Earth who are anti-War, anti-Imperialist, anti-Racist.,
anti-Zionist and anti-Fascist; who want to Fight Back and build together a
Better World and this work is a tribute to Revolutionary Comrade Carlo GIULIANI

...and remember what Comrade Ernesto CHE GUEVARA says:
"If you tremble with indignation at every injustice then you are a comrade of
mine!" Mirror links and main reason to create the mirror pages:
The amerojudaized Corporate Mafia Gangs and its lackeys in the Z.O.Gangs
definitely want to shut down the Anti-Fascist sites! Here are some mirror sites
if you can't get through to the one above and you find the useful
sources&informative supporters of all above sites: IA Centre:
http://www.iacenter.org/

Information Clearing House:
http://members.cox.net/informationclearinghouse/article1008.htm

Italiana-Al Jaziree:
http://www.aljazira.it/

Il "mazzo di carte" del regime di Bush:
http://it.geocities.com/comedonchisciotte/immagini/carte2.html

Israel Shamir criticizes military Mafia USrael:
http://www.israelshamir.net/

Israel is losing, because the Lie-Imperium of the Jews has no future:
http://www.bushwatch.com/comment.htm Journalists who always
been censored: http://www.gregpalast.com/ Jewish
domination of the diamond business:
http://www.edwardjayepstein.com/diamond/chap8.htm

Lega contro gli espianti di organi vitali a cuor battente:
http://www.antipredazione.org
Liberate America from Israel:
http://www.intellex.com/~rigs/index.htm

Liberty instead of Jewish Neo-Liberal Fascism:
http://www.sweetliberty.org/

Le jeu de cartes du régime Bush:
http://www.reseauvoltaire.net/jeudecartes.html

Mass Destruction of Iraq:
http://www.geocities.com/CapitolHill/Senate/7891/index_iraq.html
Marx against Zionist Imperialism:
http://www.rcgfrfi.easynet.co.uk/marxism/articles/
http://www.rcgfrfi.easynet.co.uk/marxism/articles/f134-ime.htm
Messaggi subliminali:
http://digilander.iol.it/subliminale MideastFacts:
http://www.mideastfacts.com

Neglected Stories of the dismissed writers&discriminated artists:
http://www.hermes-press.com/NN1.htm

NO WAR for military Mafia USrael!..:
http://www.nowarforisrael.com

Opium Lords:
http://www.jfkmontreal.com/home.htm People's Investigation
of 9/11:
http://www.911pi.com
Politicalgraveyard
http://www.politicalgraveyard.com/ PR Watch:
http://www.prwatch.org/

Propaganda Matrix:
http://www.propagandamatrix.com/whitewash.html

Public action exposes WACO-Massacre: http://www.public-action.com

Piss off the militarized Fascist Mafia USrael!
http://www.nkusa.org/images/flag-ani.gif

Real Terrorism-Massacre portal:
http://www.alkhilafah.info/massacres/

Perpetual War Portfolio:
http://www.rationalenquirer.org/features/portfolio/

Racist Jewish High Priests of Globalisation:
http://www.bilderberg.org/

Reclaim the media:
http://www.takebackthemedia.com/flash.html/

Romanian Communist Party:
http://solidnet.org/cgi-bin/agent?parties/063=romania,_romanian_communist_party
Sinn Fein:
http://www.sinnfein.ie/

Stop us military aid to israel:
http://www.stop-us-military-aid-to-israel.net/
Syrian Communist Party struggle against Zionist Imperialism:
http://www.kke.gr/cpg/Int_activ/2002/6Syria.html

Terror Alerts were the simply traditionally lies of the judaized Imperialism:
http://www.etherzone.com/2003/wats021703.shtml

Third World research: http://www.thirdworldtraveler.com/index.html

Tv GlobalFire:
http://www.globalfire.tv/nj/03en/politics/crimesvsculture.htm

Tv RAMI:
A:\rislam56.gif

Tradizione e Comunità:
http://www.adsum.it

TransnaZionale:
http://www.transnationale.org/etn.htm

Ukrainian Archive exposes the judaized Imperialist Barbarity:
http://www.ukar.org/asper/asper01.html http://www.ukar.org/

U.S Financial Aid To Israel:
http://www.wrmea.com/html/us_aid_to_israel.htm

USrael=Fascist State Terrorism:
http://www.israel-state-terrorism.org

Una Storia Segreta :
http://www.io.com/%7Esegreta/index.html

USS Liberty:
http://www.ussliberty.org

World Socialist Organization exposes US is simply pet of Zionism:
http://www.wsws.org/sections/category/news/na-milit.shtml
http://www.wsws.org/articles/2001/sep2001/isra-s01.shtml
http://mysite.freeserve.com/plakat2/posters/eddies/StalinSpiritXL.jpg?0.27949592336198925

World Messenger:
http://www.worldmessenger.20m.com/index.html

Yassir ARAFAT Comandante Comrade's peace talks to United Nations:
http://artsandscience.concordia.ca/hist398v/33_Arafat_to_UN_1974_txt.html

Don't forget this foto, imperialist barbarity///CHILDREN SHALL OVERCOME!..
http://zog.to/3/tour/MansourAbu.htm

http://www.po.org.ar/english/824art1.htm

Detailed evidence sources on above documentary clips; further info via e-mail;
also, complete coverage by the selected experienced figures, who most related
such subjects, for example:
ACADEMICIANS: GERMAN dominated:
internetmensch@forum-recht-online.de, redaktion@forum-recht-online.de,
vertrieb@forum-recht-online.de,
SCANDominated: Andreas.Bagenholm@pol.gu.se, Anna.Bendz@pol.gu.se,
Anna.Brodin@pol.gu.se, Ann-Marie.Ekengren@pol.gu.se,
Ann-Kristin.Jonasson@pol.gu.se, Bengt-Ove.Bostrom@pol.gu.se,
Birgitta.Niklasson@pol.gu.se, Bo.Rothstein@pol.gu.se, Carl.Dahlstrom@pol.gu.se,
Cecilia.Bokenstrand@cefos.gu.se, Daniel.Naurin@pol.gu.se, Elin.Naurin@pol.gu.se,
Folke.Johansson@pol.gu.se, Gunnar.Falkemark@pol.gu.se, Hans.Andersson@pol.gu.se,
Hanna.Kjellgren@pol.gu.se, Helena.Rohden@pol.gu.se,
Helena.Olofsdotter@pol.gu.se, Henrik.Oscarsson@pol.gu.se, Jan.Turvall@pol.gu.se,
jon.pierre@pol.gu.se, l.j.lundqvist@pol.gu.se, Lars.Karlsson@cefos.gu.se,
Johannes.Lindvall@pol.gu.se, Jon.Pierre@pol.gu.se, Hans.Andersson@pol.gu.se,
Irene.Nilsson@pol.gu.se, Isabell.Schierenbeck@pol.gu.se,
Inger.Lindberg@pol.gu.se, Isabell.Schierenbeck@pol.gu.se,
Johan.Martinsson@pol.gu.se, Johannes.Lindvall@pol.gu.se,
Jonas.Hinnfors@pol.gu.se, Jon.Pierre@pol.gu.se,
Jorgen.Westerstahl@F0317734599.fax.sunet.se, Jessica.Lindvert@pol.gu.se,
Lars.Karlsson@cefos.gu.se, Lena.Wangnerud@pol.gu.se,
Lennart.Lundqvist@pol.gu.se, Lars.Stromberg@cefos.gu.se,
Lina.Eriksson@pol.gu.se, Maria.Jarl@pol.gu.se, Maria.Oskarson@pol.gu.se,
Martin.Brothen@pol.gu.se, Magnus.Hagevi@cefos.gu.se, Martin.Brothen@pol.gu.se,
Marie.Demker@pol.gu.se, Mette.Anthonsen@pol.gu.se, Mikael.Gilljam@pol.gu.se,
Monika.Bauhr@pol.gu.se, ola.jodal@pol.gu.se, Patrik.Stalgren@pol.gu.se,
Per-Anders.Roth@pol.gu.se, Per.Hedberg@pol.gu.se, Per-Anders.Roth@pol.gu.se,
Rutger.Lindahl@pol.gu.se, Soren.Holmberg@pol.gu.se, Staffan.Kumlin@pol.gu.se,
Sune.Persson@pol.gu.se, Susan.Marton@pol.gu.se, Sverker.Carlsson@pol.gu.se,
Ulf.Bjereld@pol.gu.se, Urban.Strandberg@cefos.gu.se, Victor.Galaz@pol.gu.se,
Ylva.Noren@pol.gu.se,
ACADEMICIANS bl. MIGRATION SCANDO: Ceifo.editor@ceifo.su.se,
thord.silverbark@ideh.su.se, jan.ekberg@ehv.vxu.se,
leif.ahlberg@integration.stockholm.se, nenad.duborija@integrationsverket.se,
edna@telia.com, simone.lindsten@o.lst.se, sam.yildirim@ab.lst.se,
ulf.pauli@m.lst.se, info@mkc.botkyrka.se, camila.buzaglo@industry.ministry.se,
maria.roselius@sos.se, infoservice@scb.se,
ACADEMICIANS, Swedish open Fascist: stephane.bruchfeld@multietn.uu.se,

ANTI-RACIST / ASYLUM SCANDO:
adrian.groglopo@integrationsverket.se, anders.bergman@harnosand.se,
anders.hjern@sams.svso.sll.se, anders.sundquist@abc.se,
anterosjoman@hotmail.com, asylkommitten@hotmail.com, board@nkmr.org,
clinell@dof.se, charlotte.signahl@rkuf.se, ctd@swipnet.se, diakonia@diakonia.se,
emir.efendic@migrationsverket.se, eriksson@unhcr.ch, farr.asylum@passagen.se,
forum.syd@forumsyd.se, fredrik@quistbergh.se, gregor.noll@jur.lu.se,
hela@initiativet.nu, helene.loow@bra.se, hidayet@passagen.se,
integrationsforum@telia.com, iom.kampanj@telia.com, ili@lf.se,
info@lotcobistandsnamnd.a.se, info@palmecenter.se, info@pmu.se,
info@socialamissionen.a.se, info@snf.se, infotjanst@redcross.se,
info@svenskakyrkan.se, joakim.scheele@culture.ministry.se, j-m.williams@pi.se,
johansson@mbox349.se, leena.bjorstedt@svenskakyrkan.se,
leif.ahlberg@integration.stockholm.se, lena.aronsson@redcross.se,
lise.blomqvist@telia.com, lodenius.wikstroem@swipnet.se,
lotten.andersson@svenskakyrkan.se, marcus.lundgren@integrationsverket.se,
mattias.gardell@ceifo.su.se, migrant@immi.se, missioncouncil@missioncouncil.se,
nenad.duborija@integrationsverket.se, nel@inm.dk, nreuter@iom.int,
info@caritas.se, post@afrikagrupperna.se, raxen@eumc.eu.int, refuge@algonet.se,
rita.hema@historiska.se, sbh@lrf.se, simone.lindsten@o.lst.se, smed@smed.no,
sophie.olsson@rkuf.se, swe.st@unhcr.ch, t.marina@telia.com, ubv@ubv.se,
ug.scc@swecoop.se, ulf.pauli@m.lst.se, umr@telia.com, un@un.se,
veronica.larpes@integrationsverket.se,
ASYL-Market's legal-masked Info-Thieves who sells info to Säpo's
jude instrumens: farr.asylum@passagen.se, j-m.williams@pi.se, asylum@passagen.se

HUMAN rel. ORGs SCANDO: gunilla.bjeren@kvinfo.su.se, ikf.malmo@telia.com,
info@kvinnoforum.se, sholeh.irani@mailbox.swipnet.se, ann-marie.liss@rfsu.se,
simone.lindsten@o.lst.se, gunilla.sterner@ab.lst.se, maria.lindegren@m.lst.se,
sekretariat@genus.gu.se, htn@psychology.su.se, johanna.nystrom@rfsu.se,
info@roks.se, info@sams.a.se, ylva.sorman.nath@sida.se,

POLITICIANS SCANDO: kjell.andersson@centerpartiet.se,
johanna.gustafsson@centerpartiet.se, gu@mp.se,
niclas.brantingson@kristdemokrat.se, marianne.samuelsson@riksdagen.se,
moa@muf.se, info@moderat.se, info@sap.se, luciano.astudillo@spray.se,
jonas.hellberg@ssu.se, emil.berg@vansterpartiet.se, kalle.larsson@riksdagen.se,
POLITICIANS fr. NORWAY dominated: vsh@kd.dep.no, veslelode@yahoo.com,
venstre@venstre.no, trond.berg-hansen@bravida.no, trine@venstre.no,
tove.pettersen@filosofi.uio.no, torstein.rudi@bfd.dep.no,
tore.opdal_hansen@hoyre.no, thomas.sandvik@sosiologi.uio.no,
svennerik.kristiansen@radhuset.oslo.kommune.no,
susanne.eliassen.bgk@oslo.kommune.no, su@sv.no, stein.grotting.sl@loit.no,
siri@iversen.as, riihalvo@online.no, reidar.osterhaug@hs.his.no,
ragnhild.samuelsberg@bfd.dep.no, ragnar.kvaale@senterpartiet.no,
ragna.binde@ahs.hist.no, ra@ngf.no, postmaster@barnehageforbundet.no,
politisk@frp.no, per.holmen@senterpartiet.no,
per.ditlev-simonsen@radhuset.oslo.kommune.no, par.nygren@hil.no,
palkl@online.no, osu@sv.no, oslo@nu.no, oslo@krf.no, oslo@gronne.no,
oslo@dna.no, oslo@auf.no, ole-morten.geving@stortinget.no,
Oddmar.iversen@ahs.hist.no, ob@ngf.no, nskjetne@c2i.net,
npf@pensjonistforbundet.no, noseb@svt.ntnu.no, NKF.Oslo@nkf.no, ngf@ngf.no,
naturvern@naturvern.no, morten@auf.no, marit.wikstrom@stortinget.no,
marianne.naess@pensjonistforbundet.no, marianne.borgen@reddbarna.no,
llomnes@frisurf.no, lisa@miljopartiet.no, leif.kongshaug@stortinget.no,
leder@aleneforeldreforeningen.no, lars@venstre.no, lars.oy@hoyre.no,
larerforbundet@larerforbundet.no, laila-brith.josefsen@norsk-larerlag.no,
kristine.hansen.sl@loit.no, Kristin.Horneman@ahs.hist.no, krf@krf.no,
kolbjorn.engeland@geofysikk.uio.no, knut.hovland@norsk-larerlag.no,
kjetil@auf.no, kjell.i.bakkmoen@pgsia.no, kay@etrinell.no,
karin.ekberg@svt.ntnu.no, kari-anne.moe@sv.no,
kari.pahle@radhuset.oslo.kommune.no, kaj.dalsgaard@image.dk,
john-ragnar.aarset@stortinget.no, job@norsk-larerlag.no,
janne.karlsen@bfd.dep.no, isa-may.opsett@dnb.no, ingrid.fiskaa@sv.no,
ingrid.eriksen@hoyre.no, Inger.marie.Bakke@hil.no, info@mp.se, info@bellona.no,
ine.eriksen@hoyre.no, ilihus@hotmail.com, ellen.luhr@tobakk.no, hoyre@hoyre.no,
hilde.barstad@radhuset.oslo.kommune.no, henny-wanda.paulsen@online.no,
henning.solhaug@elogit.no, helsfyrsinsen@oslofrp.no, heidi.austlid@kuf.dep.no,
hanne.dahle@c2i.net, halvard@auf.no, gunnar@venstre.no, gry@auf.no,
gronne@gronne.no, grondebat@groenne.dk, gro_pia.ryen@chello.no,
gro.standnes.sl@loit.no, gerhardsenmarte@hotmail.com, geir@auf.no,
fremskritt@frp.no, frederic@bellona.no, foreldreogbarn@hm-media.no,
fivh@fivh.no, eva@auf.no, eva.dahle@bfd.dep.no, erling.asserson@capgemini.no,
epost@tyrili.no, ellen.hov-aanes@bfd.dep.no, Elisabeth.Willumsen@hs.his.no,
elin@nu.no, eis@oed.dep.no, eirik@auf.no, dna@dna.no, dha@mfa.dep.no,
bvrekve@online.no, bs@ngf.no, brandrea@online.no, bo@barneombudet.no,
bkp@kuf.dep.no, bib@ngf.no, Berit.Lofsnes@ahs.hist.no,
barnavjorden@barnavjorden.org, auf@auf.no, asbjorn.wahl@nkf.no,
arunghosh67@hotmail.com, arild.daleng@pensjonistforbundet.no,
anne.skranefjell@ssb.no, ane@nu.no, andreas@nu.no, andersl@nu.no,
anders.folkestad@larerforbundet.no, alfred.bjorlo@stortinget.no,
afok@frisurf.no, affo@online.no, ac@sv.no, post@ntl.no, martin.kolberg@dna.no,
kirsten@idebanken.no, leder@studentparlamentet.hio.no, liv@proviko.no,
martin.mæland@obos.no, jkj@te-da-ko.no, havard.haraldsen@hvidsten.no,
johannes.jaastad@radhuset.oslo.kommune.no, erling.lae@radhuset.oslo.kommune.no,
post@aktivryddecentral.no, miljosenteret@seletun.no, san@forskningsradet.no,
mjb@nbbl.no, griff@griff.no, anne.asplund@pensum.no, harald.solberg@stv.uio.no,
obaro@inlo.org, ingeborg_ruce@hotmail.com, k.holter@kirkensbymisjonoslo.no,
kif.sentrum@c2i.net, asb@norgesvel.no, eirik@miljowerner.no, dbu@norgesvel.no,
leif.magne.lervik@schibsted.no, stein.stavrum@husbanken.dep.no, sofak@c2i.net,
stig.hogalmen@ind.alcatel.com, tore@permafrost.no, verander@amf.nl,
wibisa@online.no, , per.selle@los.uib.no,
anneelisabethjuul.persbraten@oks.hio.no, marianne.reidar@persson-nord.pp.se,
tom.schultz@te-da-ko.no, karin.andersen@stortinget.no,
heikki.holmas@stortinget.no, ideell.arena@telia.com, jconsuas@online.no,
jer@forbrukerombudet.no, chellevang@hotmail.com,
bjorn.fjeldheim@byggmesterforbundet.no, per.jaeger@boligprodusentene.no,
arne.sletteboe@bnl.no, eric.pedersen@roche.com, eyvind.kvaale@husbanken.dep.no,
sakari@zensor.net, eikaas@diakonhjemmet.no, jachlars@online.no,
beate.svenningsen@radhuset.oslo.kommune.no, rinabh@hotmail.com,
else.gro.glosvik@radhuset.oslo.kommune.no, kari.kiil@radhuset.oslo.kommune.no,
john.tore.norenberg@radhuset.oslo.kommune.no,
knut.even.lindsjorn@radhuset.oslo.kommune.no,
morten.mjelve@radhuset.oslo.kommune.no, afw@hhs.se, lnu@lnu.no,
gunnar.sveri@husbanken.dep.no, siri.sandbu@husbanken.dep.no,
susanne.abelsen@npaid.org, post@mirasenteret.no, hvamen@frisurf.no,
afok@frisurf.no, trygve.molland@bve.oslo.kommune.no, njal.djurhus@chello.no,
kicki.maler@sap.se, sosiale@online.no, rettferd.for.taperne@sensewave.com,
arne.falck@far.as, anka@nu.no, stale.holgersen@student.uib.no, oslo@rv.no,
bodil.kiil@dna.no, roy.jakobsen@krd.dep.no, komisekr.postmotak@stortinget.no,
unge@venstre.no, venstre@venstre.no, post@sv.no, su@sv.no,
senterungdommen@senterpartiet.no, epost@senterpartiet.no, krfu@krf.no,
krf@krf.no, hoyre.postmottak@stortinget.no, frp@frp.no,
sigm.kristenstuen@husbanken.dep.no, torbjorn.hansen@byggforsk.no,
helge.bang@domstolen.no, terje.ness@radhuset.oslo.kommune.no,
kjellsollie.johansen@radhuset.oslo.kommune.no,
bjorgmanum.andersson@radhuset.oslo.kommune.no, birger.emblem@iu.hio.no,
frode.sagedal@oas.no, mullern@online.no, sb@nbbl.no,
b.arnoy@kirkensbymisjonoslo.no, roger.iversen@krd.dep.no,
osmund.kaldheim@sos.dep.no, wit@md.dep.no, andreas@dinamo.no,
guttorm.grundt@radhuset.oslo.kommune.no, intsos@intsos.no, dredwin@dds.nl,
romer-hm@online.no, tor.christensen@husbanken.dep.no,
erna.solberg@stortinget.no, boligaktionen@adr.dk, sk@forskningsradet.no,
randi@europahuset.no, barnifaresonen@blakors.no, eurodesk@suak.dep.no,
ingeborg@nu.no, cultura@cultura.no, solen@mail.dk, merkurbank@merkurbank.dk,
aapnerom@organizer.net, larskeller@livinghouses.net,
kent@demokratisk-innovation.dk, brobyggerskolen@camphill.no,
fokhol@stange.online.no, bent.joeker@get2net.dk, ulla.kyhn@mail.dk,
post@seminarpartner.no, katinka@active-edge.com, ateliee@online.no,
incof@listi.jpberlin.de, info@syndikat.org, pobelrecords@yahoo.co.uk,
hilde@mic.no, lillemor.spaak@jagvillhabostad.nu, lene.schmidt@nibr.no,
ritahelg@online.no, oistein.eriksen@youcom.no, ken.heidenberg@youcom.no,
Marit.Faugli@finans.dep.no, mahoem@online.no,
torshov.sosialkontor@sagene-torshov.oslo.kommune.no,
tone.kronquist@bve.oslo.kommune.no, inris@hotmail.com,
randiaasheim.legesse@arbeidstreningsbedriften.oslo.kommune.no, ssquad@start.no,
ch@naturvern.no, a.m.sele@sum.uio.no, pop505@shelob.primaerdata.no,
alexanderh@nu.no, postmottak@smk.dep.telemax.no, ap.postmottak@stortinget.no,
frp.postmottak@stortinget.no, hoyre.postmottak@stortinget.no,
krf.postmottak@stortinget.no, sp.postmottak@stortinget.no,
sv.postmottak@stortinget.no, venstre.postmottak@stortinget.no,
Frank.Gjeruldsen@frelsesarmeen.no, m-west@frisurf.no, espenhe@stud.ntnu.no,
sbrubak@frisurf.no, rootstockltd@yahoo.com, Stein.Hansen@fretex.no,
ganzennest@wanadoo.fr, elisabeth.realfsen@dinside.no, lantto@online.no,
charlotteo75@hotmail.com, nina@nu.no, lineliten@hotmail.com,
camillaskriung@hotmail.com, bjorn.jansen@sv.no, ox@squat.net, scan@squat.net,
stine.ofsdahl@suak.dep.no, hsbraathen@hotmail.com, oystein@bergfald.no,
AnneHaabeth.Rygg@radhuset.oslo.kommune.no, thomas_lange@yahoo.com,
magnushelgesen@hotmail.com, info@magpie-co-op.fsnet.co.uk,
david.brasfield@eby.oslo.kommune.no, vigdis.lien-dahl@stortinget.no,
erik-knut.riste@stortinget.no, gateavisa@sensewave.com, ElisV10777@aol.com,
stigcom@online.no, oystein.bettum@bgo.oslo.kommune.no, arnet@velferd.com,
inthegrid@hotmail.com, eijvind@online.no, eiglad@online.no,
jonasbals@hotmail.com, kajanilsen@hotmail.com, rodriguezrafael@hotmail.com,
cecilie_b_hansen@hotmail.com, bjornla@hushmail.com, karl_rokkum@hotmail.com,
santelkaja@hotmail.com, siljeav@hotmail.com, petterht@online.no, olax@online.no,
autonomt_motstand@yahoo.com, ifa@anarchy.no, nyhetsbrev@motkraft.net,
afamalmo@motkraft.net, afauppsala@motkraft.net, afafinland@antifa.net,
aktivist-owner@listbot.com, bumzen@antifa.net, gbg2001@motkraft.net,
ickevald@goteborg.utfors.se, ksvensson@motkraft.net,
louise.pettersson@delta.telenordia.se, mjo@grutbildning.to,
motmakt@delta.telenordia.se, osloafa@hushmail.com, pelle.sten@yelah.net,
radarka@yahoo.com, ronnie_d@hotmail.com, tcentret@handi.dk, toivo@iname.com,
toivo.jokkala@sus.su.se, worker-a-infos-sv@ainfos.ca, freedom69@o2.pl,
stian@piraya.no, miaroland@yahoo.no, oyvind.slaake@dna.no, post@huseierhl.no,
firmapost@byggforsk.no, erling.fossen@oslo.teknopol.no, emily.bjarko@c2i.net,
oslopuls@aftenposten.no, p.frogner@kirkensbymisjonoslo.no, har-tr@online.no,
annbjorg.ramstad@frisam.dep.no, kirstiwold@hotmail.com, sopranos165@hotmail.com,
erik.hammer@grip.no, ivar.ostberg@stortinget.no, stein.hansen@fretex.no,
audsofie.blinge@radhuset.oslo.kommune.no, arne@flyktningestiftelsen.no,
bard.vegar.solhjell@sv.no, peder.bergan@c2i.net, willy.larsen@fretex.no,
nmaskim@online.no, esphag@online.no, roar.sand@husbanken.dep.no,
bjorn.kristian.rudaa@nkf.no, joerg.walter.hartveit@frelsesarmeen.no,
bente.osnes@husbanken.dep.no, oistein.solberg@usbl.no,
inger-johanne.nordas@stortinget.no, solfrid.bakken@frelsesarmeen.no,
roger.pedersen@stortinget.no, andreas.olsen@sv.no, nyblill@online.no,
per.gregersen@eby.oslo.kommune.no, solveig@fobsv.no, ocn@statsbygg.no,
mf@statsbygg.no, kjersti.halvorsrud@husbanken.dep.no,
vibeke.starheim@husbanken.dep.no, ellen.risberg@husbanken.dep.no,
leder@studentparlamentet.no, trond@venstre.no, Renee.Jakobsen@bokklubbene.no,
frederica@gaiaarkitekter.no, syra@blitz.no, vik@f0201.aetat.no,
filifjonka4@yahoo.no, petter@steinjord.no, bodil-r@online.no,
ctt@chisel.fednet.org.uk, ban777dit@hotmail.com, informasjonen@attac.org,
mads@idebanken.no, kirsten.haaland@frisam.dep.no, trygve@infoweb.no,
nenad.tomic@bve.oslo.kommune.no, Shn@chello.no, elfriv@frisurf.no,
kai.jorgensen@okb.oslo.no,
AnneBerit.Knutsen@flyktninge-og-innvandreretaten.oslo.kommune.no, rv@nbbl.no,
ulla.ronnow@gamle-oslo.oslo.kommune.no,
synnoverise.bogeberg@bjerke.oslo.kommune.no,
synove.bystol@bjerke.oslo.kommune.no, Kwoll@oslo.online.no,
narmiljoprosjektet@sagene-torshov.oslo.kommune.no, lone@idebanken.no,
liv.turid.rovik@no.axis-shield.com, anita.nordbo@gamle-oslo.oslo.kommune.no,
t.lange@online.no, idebanken@online.no, Astrid.kjellevold@ulleval.no,
anneo@okb.oslo.no, tanja-helen.auren@krd.dep.no,
solveig.brennan@gamle-oslo.oslo.kommune.no,
IngerMarie.Lid@gamle-oslo.oslo.kommune.no,
bodil.fremstad@flyktninge-og-innvandreretaten.oslo.kommune.no,
margit.dalby@hellerud.oslo.kommune.no, unni.bergman@hellerud.oslo.kommune.no,
bodil.storm-olsen@bve.oslo.kommune.no, hege.backe@bve.oslo.kommune.no,
helge.ronning@bve.oslo.kommune.no, JudithNeira.Romero@bve.oslo.kommune.no,
katrine.fyhri@bve.oslo.kommune.no, aina.mansrud@boligbedriften.oslo.kommune.no,
gordon.spangelid@gamle-oslo.oslo.kommune.no,
gunnar.kummen@furuset.oslo.kommune.no,
trine.donhaug@sondre-nordstrand.oslo.kommune.no,
boligkontoret@sagene-torshov.oslo.kommune.no,
elsa.nergard@ekeberg-bekkelaget.oslo.kommune.no,
terje.haugsmoen@lambertseter.oslo.kommune.no,
karin.martinsen@lambertseter.oslo.kommune.no,
bard.henanger@manglerud.oslo.kommune.no,
hermund.urstad@grunerlokka-sofienberg.oslo.kommune.no,
mariann.hellan@hellerud.oslo.kommune.no, knut.haug@furuset.oslo.kommune.no,
reidun.olsen@furuset.oslo.kommune.no, may.moen@romsas.oslo.kommune.no,
reza.sherafat@bjerke.oslo.kommune.no, MayHelene.nilsen@bjerke.oslo.kommune.no,
tilde.knudtzon@radhuset.oslo.kommune.no, anne.grovan@sogn.oslo.kommune.no,
evaannie.bjorgen@vinderen.oslo.kommune.no, wenche.jensen@roa.oslo.kommune.no,
inger.sjolie@ullern.oslo.kommune.no, preben.winger@furuset.oslo.kommune.no,
OleJ.Pettersen@grorud.oslo.kommune.no,
finn.bovim@grunerlokka-sofienberg.oslo.kommune.no,
olav.heen@helsfyr-sinsen.oslo.kommune.no,
sunniva.overland@lambertseter.oslo.kommune.no,
solveig.andresen@nordstrand.oslo.kommune.no,
marit.lillesveen@roa.oslo.kommune.no, marie-agnes.danielsen@bsu.oslo.kommune.no,
GesaIsabella.rudolph@samf.oslo.kommune.no,
kari.bjorneboe@ostensjo.oslo.kommune.no, astrid.kronborg@bve.oslo.kommune.no,
bent.olchawa@bve.oslo.kommune.no, paul.meringdal@bve.oslo.kommune.no,
ArnaSofie.Soras@bve.oslo.kommune.no, Ali.OsmanEghe@bve.oslo.kommune.no,
gro.ronnestad@bve.oslo.kommune.no, kjerstin.teigen-granby@bve.oslo.kommune.no,
SylviLinge.Hermansson@bve.oslo.kommune.no, astrid.asrum@bve.oslo.kommune.no,
ulla.sabo@bve.oslo.kommune.no, birgitte.molstad@gamle-oslo.oslo.kommune.no,
anne.loversbakke@usbl.no, eva.teigene@obos.no, paul.thyness@oks.hio.no,
rosa.maria.carrascal@husbanken.dep.no, mari.jerman@radhuset.oslo.kommune.no,
bjorno.hansen@c2i.net, astrid.oygard@eby.oslo.kommune.no,
MOST willing Norwegian instruments.: frederic@bellona.no, solen@mail.dk,
MOST willing Antiracist labelled liars&falsificator provocators:
asylgruppen@hotmail.com, inger.idbohrn@swipnet.se,

...and any more additional freaks, too; so-called Additional actors on the neo-liberal Fascist Democracy scenes:

ACADEMICIANS: GERMAN dominated:
internetmensch@forum-recht-online.de, redaktion@forum-recht-online.de,
vertrieb@forum-recht-online.de,
SCANDominated: Andreas.Bagenholm@pol.gu.se, Anna.Bendz@pol.gu.se,
Anna.Brodin@pol.gu.se, Ann-Marie.Ekengren@pol.gu.se,
Ann-Kristin.Jonasson@pol.gu.se, Bengt-Ove.Bostrom@pol.gu.se,
Birgitta.Niklasson@pol.gu.se, Bo.Rothstein@pol.gu.se, Carl.Dahlstrom@pol.gu.se,
Cecilia.Bokenstrand@cefos.gu.se, Daniel.Naurin@pol.gu.se, Elin.Naurin@pol.gu.se,
Folke.Johansson@pol.gu.se, Gunnar.Falkemark@pol.gu.se, Hans.Andersson@pol.gu.se,
Hanna.Kjellgren@pol.gu.se, Helena.Rohden@pol.gu.se,
Helena.Olofsdotter@pol.gu.se, Henrik.Oscarsson@pol.gu.se, Jan.Turvall@pol.gu.se,
jon.pierre@pol.gu.se, l.j.lundqvist@pol.gu.se, Lars.Karlsson@cefos.gu.se,
Johannes.Lindvall@pol.gu.se, Jon.Pierre@pol.gu.se, Hans.Andersson@pol.gu.se,
Irene.Nilsson@pol.gu.se, Isabell.Schierenbeck@pol.gu.se,
Inger.Lindberg@pol.gu.se, Isabell.Schierenbeck@pol.gu.se,
Johan.Martinsson@pol.gu.se, Johannes.Lindvall@pol.gu.se,
Jonas.Hinnfors@pol.gu.se, Jon.Pierre@pol.gu.se,
Jorgen.Westerstahl@F0317734599.fax.sunet.se, Jessica.Lindvert@pol.gu.se,
Lars.Karlsson@cefos.gu.se, Lena.Wangnerud@pol.gu.se,
Lennart.Lundqvist@pol.gu.se, Lars.Stromberg@cefos.gu.se,
Lina.Eriksson@pol.gu.se, Maria.Jarl@pol.gu.se, Maria.Oskarson@pol.gu.se,
Martin.Brothen@pol.gu.se, Magnus.Hagevi@cefos.gu.se, Martin.Brothen@pol.gu.se,
Marie.Demker@pol.gu.se, Mette.Anthonsen@pol.gu.se, Mikael.Gilljam@pol.gu.se,
Monika.Bauhr@pol.gu.se, ola.jodal@pol.gu.se, Patrik.Stalgren@pol.gu.se,
Per-Anders.Roth@pol.gu.se, Per.Hedberg@pol.gu.se, Per-Anders.Roth@pol.gu.se,
Rutger.Lindahl@pol.gu.se, Soren.Holmberg@pol.gu.se, Staffan.Kumlin@pol.gu.se,
Sune.Persson@pol.gu.se, Susan.Marton@pol.gu.se, Sverker.Carlsson@pol.gu.se,
Ulf.Bjereld@pol.gu.se, Urban.Strandberg@cefos.gu.se, Victor.Galaz@pol.gu.se,
Ylva.Noren@pol.gu.se,
ACADEMICIANS bl. MIGRATION SCANDO: Ceifo.editor@ceifo.su.se,
thord.silverbark@ideh.su.se, jan.ekberg@ehv.vxu.se,
leif.ahlberg@integration.stockholm.se, nenad.duborija@integrationsverket.se,
edna@telia.com, simone.lindsten@o.lst.se, sam.yildirim@ab.lst.se,
ulf.pauli@m.lst.se, info@mkc.botkyrka.se, camila.buzaglo@industry.ministry.se,
maria.roselius@sos.se, infoservice@scb.se,
ACADEMICIANS, Swedish open Fascist: stephane.bruchfeld@multietn.uu.se,

ANTI-RACIST / ASYLUM SCANDO:
adrian.groglopo@integrationsverket.se, anders.bergman@harnosand.se,
anders.hjern@sams.svso.sll.se, anders.sundquist@abc.se,
anterosjoman@hotmail.com, asylkommitten@hotmail.com, board@nkmr.org,
clinell@dof.se, charlotte.signahl@rkuf.se, ctd@swipnet.se, diakonia@diakonia.se,
emir.efendic@migrationsverket.se, eriksson@unhcr.ch, farr.asylum@passagen.se,
forum.syd@forumsyd.se, fredrik@quistbergh.se, gregor.noll@jur.lu.se,
hela@initiativet.nu, helene.loow@bra.se, hidayet@passagen.se,
integrationsforum@telia.com, iom.kampanj@telia.com, ili@lf.se,
info@lotcobistandsnamnd.a.se, info@palmecenter.se, info@pmu.se,
info@socialamissionen.a.se, info@snf.se, infotjanst@redcross.se,
info@svenskakyrkan.se, joakim.scheele@culture.ministry.se, j-m.williams@pi.se,
johansson@mbox349.se, leena.bjorstedt@svenskakyrkan.se,
leif.ahlberg@integration.stockholm.se, lena.aronsson@redcross.se,
lise.blomqvist@telia.com, lodenius.wikstroem@swipnet.se,
lotten.andersson@svenskakyrkan.se, marcus.lundgren@integrationsverket.se,
mattias.gardell@ceifo.su.se, migrant@immi.se, missioncouncil@missioncouncil.se,
nenad.duborija@integrationsverket.se, nel@inm.dk, nreuter@iom.int,
info@caritas.se, post@afrikagrupperna.se, raxen@eumc.eu.int, refuge@algonet.se,
rita.hema@historiska.se, sbh@lrf.se, simone.lindsten@o.lst.se, smed@smed.no,
sophie.olsson@rkuf.se, swe.st@unhcr.ch, t.marina@telia.com, ubv@ubv.se,
ug.scc@swecoop.se, ulf.pauli@m.lst.se, umr@telia.com, un@un.se,
veronica.larpes@integrationsverket.se,
ASYL-Market's legal-masked Info-Thieves who sells info to Säpo's
jude instrumens: farr.asylum@passagen.se, j-m.williams@pi.se, asylum@passagen.se

HUMAN rel. ORGs SCANDO: gunilla.bjeren@kvinfo.su.se, ikf.malmo@telia.com,
info@kvinnoforum.se, sholeh.irani@mailbox.swipnet.se, ann-marie.liss@rfsu.se,
simone.lindsten@o.lst.se, gunilla.sterner@ab.lst.se, maria.lindegren@m.lst.se,
sekretariat@genus.gu.se, htn@psychology.su.se, johanna.nystrom@rfsu.se,
info@roks.se, info@sams.a.se, ylva.sorman.nath@sida.se,

POLITICIANS SCANDO: kjell.andersson@centerpartiet.se,
johanna.gustafsson@centerpartiet.se, gu@mp.se,
niclas.brantingson@kristdemokrat.se, marianne.samuelsson@riksdagen.se,
moa@muf.se, info@moderat.se, info@sap.se, luciano.astudillo@spray.se,
jonas.hellberg@ssu.se, emil.berg@vansterpartiet.se, kalle.larsson@riksdagen.se,
POLITICIANS fr. NORWAY dominated: vsh@kd.dep.no, veslelode@yahoo.com,
venstre@venstre.no, trond.berg-hansen@bravida.no, trine@venstre.no,
tove.pettersen@filosofi.uio.no, torstein.rudi@bfd.dep.no,
tore.opdal_hansen@hoyre.no, thomas.sandvik@sosiologi.uio.no,
svennerik.kristiansen@radhuset.oslo.kommune.no,
susanne.eliassen.bgk@oslo.kommune.no, su@sv.no, stein.grotting.sl@loit.no,
siri@iversen.as, riihalvo@online.no, reidar.osterhaug@hs.his.no,
ragnhild.samuelsberg@bfd.dep.no, ragnar.kvaale@senterpartiet.no,
ragna.binde@ahs.hist.no, ra@ngf.no, postmaster@barnehageforbundet.no,
politisk@frp.no, per.holmen@senterpartiet.no,
per.ditlev-simonsen@radhuset.oslo.kommune.no, par.nygren@hil.no,
palkl@online.no, osu@sv.no, oslo@nu.no, oslo@krf.no, oslo@gronne.no,
oslo@dna.no, oslo@auf.no, ole-morten.geving@stortinget.no,
Oddmar.iversen@ahs.hist.no, ob@ngf.no, nskjetne@c2i.net,
npf@pensjonistforbundet.no, noseb@svt.ntnu.no, NKF.Oslo@nkf.no, ngf@ngf.no,
naturvern@naturvern.no, morten@auf.no, marit.wikstrom@stortinget.no,
marianne.naess@pensjonistforbundet.no, marianne.borgen@reddbarna.no,
llomnes@frisurf.no, lisa@miljopartiet.no, leif.kongshaug@stortinget.no,
leder@aleneforeldreforeningen.no, lars@venstre.no, lars.oy@hoyre.no,
larerforbundet@larerforbundet.no, laila-brith.josefsen@norsk-larerlag.no,
kristine.hansen.sl@loit.no, Kristin.Horneman@ahs.hist.no, krf@krf.no,
kolbjorn.engeland@geofysikk.uio.no, knut.hovland@norsk-larerlag.no,
kjetil@auf.no, kjell.i.bakkmoen@pgsia.no, kay@etrinell.no,
karin.ekberg@svt.ntnu.no, kari-anne.moe@sv.no,
kari.pahle@radhuset.oslo.kommune.no, kaj.dalsgaard@image.dk,
john-ragnar.aarset@stortinget.no, job@norsk-larerlag.no,
janne.karlsen@bfd.dep.no, isa-may.opsett@dnb.no, ingrid.fiskaa@sv.no,
ingrid.eriksen@hoyre.no, Inger.marie.Bakke@hil.no, info@mp.se, info@bellona.no,
ine.eriksen@hoyre.no, ilihus@hotmail.com, ellen.luhr@tobakk.no, hoyre@hoyre.no,
hilde.barstad@radhuset.oslo.kommune.no, henny-wanda.paulsen@online.no,
henning.solhaug@elogit.no, helsfyrsinsen@oslofrp.no, heidi.austlid@kuf.dep.no,
hanne.dahle@c2i.net, halvard@auf.no, gunnar@venstre.no, gry@auf.no,
gronne@gronne.no, grondebat@groenne.dk, gro_pia.ryen@chello.no,
gro.standnes.sl@loit.no, gerhardsenmarte@hotmail.com, geir@auf.no,
fremskritt@frp.no, frederic@bellona.no, foreldreogbarn@hm-media.no,
fivh@fivh.no, eva@auf.no, eva.dahle@bfd.dep.no, erling.asserson@capgemini.no,
epost@tyrili.no, ellen.hov-aanes@bfd.dep.no, Elisabeth.Willumsen@hs.his.no,
elin@nu.no, eis@oed.dep.no, eirik@auf.no, dna@dna.no, dha@mfa.dep.no,
bvrekve@online.no, bs@ngf.no, brandrea@online.no, bo@barneombudet.no,
bkp@kuf.dep.no, bib@ngf.no, Berit.Lofsnes@ahs.hist.no,
barnavjorden@barnavjorden.org, auf@auf.no, asbjorn.wahl@nkf.no,
arunghosh67@hotmail.com, arild.daleng@pensjonistforbundet.no,
anne.skranefjell@ssb.no, ane@nu.no, andreas@nu.no, andersl@nu.no,
anders.folkestad@larerforbundet.no, alfred.bjorlo@stortinget.no,
afok@frisurf.no, affo@online.no, ac@sv.no, post@ntl.no, martin.kolberg@dna.no,
kirsten@idebanken.no, leder@studentparlamentet.hio.no, liv@proviko.no,
martin.mæland@obos.no, jkj@te-da-ko.no, havard.haraldsen@hvidsten.no,
johannes.jaastad@radhuset.oslo.kommune.no, erling.lae@radhuset.oslo.kommune.no,
post@aktivryddecentral.no, miljosenteret@seletun.no, san@forskningsradet.no,
mjb@nbbl.no, griff@griff.no, anne.asplund@pensum.no, harald.solberg@stv.uio.no,
obaro@inlo.org, ingeborg_ruce@hotmail.com, k.holter@kirkensbymisjonoslo.no,
kif.sentrum@c2i.net, asb@norgesvel.no, eirik@miljowerner.no, dbu@norgesvel.no,
leif.magne.lervik@schibsted.no, stein.stavrum@husbanken.dep.no, sofak@c2i.net,
stig.hogalmen@ind.alcatel.com, tore@permafrost.no, verander@amf.nl,
wibisa@online.no, werring@senioragency.com, per.selle@los.uib.no,
anneelisabethjuul.persbraten@oks.hio.no, marianne.reidar@persson-nord.pp.se,
tom.schultz@te-da-ko.no, karin.andersen@stortinget.no,
heikki.holmas@stortinget.no, ideell.arena@telia.com, jconsuas@online.no,
jer@forbrukerombudet.no, chellevang@hotmail.com,
bjorn.fjeldheim@byggmesterforbundet.no, per.jaeger@boligprodusentene.no,
arne.sletteboe@bnl.no, eric.pedersen@roche.com, eyvind.kvaale@husbanken.dep.no,
sakari@zensor.net, eikaas@diakonhjemmet.no, jachlars@online.no,
beate.svenningsen@radhuset.oslo.kommune.no, rinabh@hotmail.com,
else.gro.glosvik@radhuset.oslo.kommune.no, kari.kiil@radhuset.oslo.kommune.no,
john.tore.norenberg@radhuset.oslo.kommune.no,
knut.even.lindsjorn@radhuset.oslo.kommune.no,
morten.mjelve@radhuset.oslo.kommune.no, afw@hhs.se, lnu@lnu.no,
gunnar.sveri@husbanken.dep.no, siri.sandbu@husbanken.dep.no,
susanne.abelsen@npaid.org, post@mirasenteret.no, hvamen@frisurf.no,
afok@frisurf.no, trygve.molland@bve.oslo.kommune.no, njal.djurhus@chello.no,
kicki.maler@sap.se, sosiale@online.no, rettferd.for.taperne@sensewave.com,
arne.falck@far.as, anka@nu.no, stale.holgersen@student.uib.no, oslo@rv.no,
bodil.kiil@dna.no, roy.jakobsen@krd.dep.no, komisekr.postmotak@stortinget.no,
unge@venstre.no, venstre@venstre.no, post@sv.no, su@sv.no,
senterungdommen@senterpartiet.no, epost@senterpartiet.no, krfu@krf.no,
krf@krf.no, hoyre.postmottak@stortinget.no, frp@frp.no,
sigm.kristenstuen@husbanken.dep.no, torbjorn.hansen@byggforsk.no,
helge.bang@domstolen.no, terje.ness@radhuset.oslo.kommune.no,
kjellsollie.johansen@radhuset.oslo.kommune.no,
bjorgmanum.andersson@radhuset.oslo.kommune.no, birger.emblem@iu.hio.no,
frode.sagedal@oas.no, mullern@online.no, sb@nbbl.no,
b.arnoy@kirkensbymisjonoslo.no, roger.iversen@krd.dep.no,
osmund.kaldheim@sos.dep.no, wit@md.dep.no, andreas@dinamo.no,
guttorm.grundt@radhuset.oslo.kommune.no, intsos@intsos.no, dredwin@dds.nl,
romer-hm@online.no, tor.christensen@husbanken.dep.no,
erna.solberg@stortinget.no, boligaktionen@adr.dk, sk@forskningsradet.no,
randi@europahuset.no, barnifaresonen@blakors.no, eurodesk@suak.dep.no,
ingeborg@nu.no, cultura@cultura.no, solen@mail.dk, merkurbank@merkurbank.dk,
aapnerom@organizer.net, larskeller@livinghouses.net,
kent@demokratisk-innovation.dk, brobyggerskolen@camphill.no,
fokhol@stange.online.no, bent.joeker@get2net.dk, ulla.kyhn@mail.dk,
post@seminarpartner.no, katinka@active-edge.com, ateliee@online.no,
incof@listi.jpberlin.de, info@syndikat.org, pobelrecords@yahoo.co.uk,
hilde@mic.no, lillemor.spaak@jagvillhabostad.nu, lene.schmidt@nibr.no,
ritahelg@online.no, oistein.eriksen@youcom.no, ken.heidenberg@youcom.no,
Marit.Faugli@finans.dep.no, mahoem@online.no,
torshov.sosialkontor@sagene-torshov.oslo.kommune.no,
tone.kronquist@bve.oslo.kommune.no, inris@hotmail.com,
randiaasheim.legesse@arbeidstreningsbedriften.oslo.kommune.no, ssquad@start.no,
ch@naturvern.no, a.m.sele@sum.uio.no, pop505@shelob.primaerdata.no,
alexanderh@nu.no, postmottak@smk.dep.telemax.no, ap.postmottak@stortinget.no,
frp.postmottak@stortinget.no, hoyre.postmottak@stortinget.no,
krf.postmottak@stortinget.no, sp.postmottak@stortinget.no,
sv.postmottak@stortinget.no, venstre.postmottak@stortinget.no,
Frank.Gjeruldsen@frelsesarmeen.no, m-west@frisurf.no, espenhe@stud.ntnu.no,
sbrubak@frisurf.no, rootstockltd@yahoo.com, Stein.Hansen@fretex.no,
ganzennest@wanadoo.fr, elisabeth.realfsen@dinside.no, lantto@online.no,
charlotteo75@hotmail.com, nina@nu.no, lineliten@hotmail.com,
camillaskriung@hotmail.com, bjorn.jansen@sv.no, ox@squat.net, scan@squat.net,
stine.ofsdahl@suak.dep.no, hsbraathen@hotmail.com, oystein@bergfald.no,
AnneHaabeth.Rygg@radhuset.oslo.kommune.no, thomas_lange@yahoo.com,
magnushelgesen@hotmail.com, info@magpie-co-op.fsnet.co.uk,
david.brasfield@eby.oslo.kommune.no, vigdis.lien-dahl@stortinget.no,
erik-knut.riste@stortinget.no, gateavisa@sensewave.com, ElisV10777@aol.com,
stigcom@online.no, oystein.bettum@bgo.oslo.kommune.no, arnet@velferd.com,
inthegrid@hotmail.com, eijvind@online.no, eiglad@online.no,
jonasbals@hotmail.com, kajanilsen@hotmail.com, rodriguezrafael@hotmail.com,
cecilie_b_hansen@hotmail.com, bjornla@hushmail.com, karl_rokkum@hotmail.com,
santelkaja@hotmail.com, siljeav@hotmail.com, petterht@online.no, olax@online.no,
autonomt_motstand@yahoo.com, ifa@anarchy.no, nyhetsbrev@motkraft.net,
afamalmo@motkraft.net, afauppsala@motkraft.net, afafinland@antifa.net,
aktivist-owner@listbot.com, bumzen@antifa.net, gbg2001@motkraft.net,
ickevald@goteborg.utfors.se, ksvensson@motkraft.net,
louise.pettersson@delta.telenordia.se, mjo@grutbildning.to,
motmakt@delta.telenordia.se, osloafa@hushmail.com, pelle.sten@yelah.net,
radarka@yahoo.com, ronnie_d@hotmail.com, tcentret@handi.dk, toivo@iname.com,
toivo.jokkala@sus.su.se, worker-a-infos-sv@ainfos.ca, freedom69@o2.pl,
stian@piraya.no, miaroland@yahoo.no, oyvind.slaake@dna.no, post@huseierhl.no,
firmapost@byggforsk.no, erling.fossen@oslo.teknopol.no, emily.bjarko@c2i.net,
oslopuls@aftenposten.no, p.frogner@kirkensbymisjonoslo.no, har-tr@online.no,
annbjorg.ramstad@frisam.dep.no, kirstiwold@hotmail.com, sopranos165@hotmail.com,
erik.hammer@grip.no, ivar.ostberg@stortinget.no, stein.hansen@fretex.no,
audsofie.blinge@radhuset.oslo.kommune.no, arne@flyktningestiftelsen.no,
bard.vegar.solhjell@sv.no, peder.bergan@c2i.net, willy.larsen@fretex.no,
nmaskim@online.no, esphag@online.no, roar.sand@husbanken.dep.no,
bjorn.kristian.rudaa@nkf.no, joerg.walter.hartveit@frelsesarmeen.no,
bente.osnes@husbanken.dep.no, oistein.solberg@usbl.no,
inger-johanne.nordas@stortinget.no, solfrid.bakken@frelsesarmeen.no,
roger.pedersen@stortinget.no, andreas.olsen@sv.no, nyblill@online.no,
per.gregersen@eby.oslo.kommune.no, solveig@fobsv.no, ocn@statsbygg.no,
mf@statsbygg.no, kjersti.halvorsrud@husbanken.dep.no,
vibeke.starheim@husbanken.dep.no, ellen.risberg@husbanken.dep.no,
leder@studentparlamentet.no, trond@venstre.no, Renee.Jakobsen@bokklubbene.no,
frederica@gaiaarkitekter.no, syra@blitz.no, vik@f0201.aetat.no,
filifjonka4@yahoo.no, petter@steinjord.no, bodil-r@online.no,
ctt@chisel.fednet.org.uk, ban777dit@hotmail.com, informasjonen@attac.org,
mads@idebanken.no, kirsten.haaland@frisam.dep.no, trygve@infoweb.no,
nenad.tomic@bve.oslo.kommune.no, Shn@chello.no, elfriv@frisurf.no,
kai.jorgensen@okb.oslo.no,
AnneBerit.Knutsen@flyktninge-og-innvandreretaten.oslo.kommune.no, rv@nbbl.no,
ulla.ronnow@gamle-oslo.oslo.kommune.no,
synnoverise.bogeberg@bjerke.oslo.kommune.no,
synove.bystol@bjerke.oslo.kommune.no, Kwoll@oslo.online.no,
narmiljoprosjektet@sagene-torshov.oslo.kommune.no, lone@idebanken.no,
liv.turid.rovik@no.axis-shield.com, anita.nordbo@gamle-oslo.oslo.kommune.no,
t.lange@online.no, idebanken@online.no, Astrid.kjellevold@ulleval.no,
anneo@okb.oslo.no, tanja-helen.auren@krd.dep.no,
solveig.brennan@gamle-oslo.oslo.kommune.no,
IngerMarie.Lid@gamle-oslo.oslo.kommune.no,
bodil.fremstad@flyktninge-og-innvandreretaten.oslo.kommune.no,
margit.dalby@hellerud.oslo.kommune.no, unni.bergman@hellerud.oslo.kommune.no,
bodil.storm-olsen@bve.oslo.kommune.no, hege.backe@bve.oslo.kommune.no,
helge.ronning@bve.oslo.kommune.no, JudithNeira.Romero@bve.oslo.kommune.no,
katrine.fyhri@bve.oslo.kommune.no, aina.mansrud@boligbedriften.oslo.kommune.no,
gordon.spangelid@gamle-oslo.oslo.kommune.no,
gunnar.kummen@furuset.oslo.kommune.no,
trine.donhaug@sondre-nordstrand.oslo.kommune.no,
boligkontoret@sagene-torshov.oslo.kommune.no,
elsa.nergard@ekeberg-bekkelaget.oslo.kommune.no,
terje.haugsmoen@lambertseter.oslo.kommune.no,
karin.martinsen@lambertseter.oslo.kommune.no,
bard.henanger@manglerud.oslo.kommune.no,
hermund.urstad@grunerlokka-sofienberg.oslo.kommune.no,
mariann.hellan@hellerud.oslo.kommune.no, knut.haug@furuset.oslo.kommune.no,
reidun.olsen@furuset.oslo.kommune.no, may.moen@romsas.oslo.kommune.no,
reza.sherafat@bjerke.oslo.kommune.no, MayHelene.nilsen@bjerke.oslo.kommune.no,
tilde.knudtzon@radhuset.oslo.kommune.no, anne.grovan@sogn.oslo.kommune.no,
evaannie.bjorgen@vinderen.oslo.kommune.no, wenche.jensen@roa.oslo.kommune.no,
inger.sjolie@ullern.oslo.kommune.no, preben.winger@furuset.oslo.kommune.no,
OleJ.Pettersen@grorud.oslo.kommune.no,
finn.bovim@grunerlokka-sofienberg.oslo.kommune.no,
olav.heen@helsfyr-sinsen.oslo.kommune.no,
sunniva.overland@lambertseter.oslo.kommune.no,
solveig.andresen@nordstrand.oslo.kommune.no,
marit.lillesveen@roa.oslo.kommune.no, marie-agnes.danielsen@bsu.oslo.kommune.no,
GesaIsabella.rudolph@samf.oslo.kommune.no,
kari.bjorneboe@ostensjo.oslo.kommune.no, astrid.kronborg@bve.oslo.kommune.no,
bent.olchawa@bve.oslo.kommune.no, paul.meringdal@bve.oslo.kommune.no,
ArnaSofie.Soras@bve.oslo.kommune.no, Ali.OsmanEghe@bve.oslo.kommune.no,
gro.ronnestad@bve.oslo.kommune.no, kjerstin.teigen-granby@bve.oslo.kommune.no,
SylviLinge.Hermansson@bve.oslo.kommune.no, astrid.asrum@bve.oslo.kommune.no,
ulla.sabo@bve.oslo.kommune.no, birgitte.molstad@gamle-oslo.oslo.kommune.no,
anne.loversbakke@usbl.no, eva.teigene@obos.no, paul.thyness@oks.hio.no,
rosa.maria.carrascal@husbanken.dep.no, mari.jerman@radhuset.oslo.kommune.no,
bjorno.hansen@c2i.net, astrid.oygard@eby.oslo.kommune.no,
MOST willing Norwegian instruments.: frederic@bellona.no, solen@mail.dk,
MOST willing Antiracist labelled liars&falsificator provocators:
asylgruppen@hotmail.com, inger.idbohrn@swipnet.se,
HUMANISTS: ENG. dom.: clambert@pt.lu, Debbie_Settele@msn.com,
dgants@english.uga.edu, John.Bradley@kcl.ac.uk, lfgarcia@reuna.cl,
smatsuba@home.com, willard@lists.village.virginia.edu,
Willard.McCarty@kcl.ac.uk, 100571.764@compuserve.com,
100415.2750@compuserve.com,
GER.dom: 100105.3270@compuserve.com , 100131.3170@compuserve.com, SCAN
dom.HUMANISTS: allanw@htl-hudiksvall.com, AMNESTY INT.:
amnestyis@amnesty.org, info@amnesty.org.ar , adminaia@amnesty.org.au,
info@amnesty.at, amnesty@aivl.be, aibf@aibf.be, admin-bj@amnesty.org ,
aibda@ibl.bm, amnistia@amnistia.org.br, contact.buro@cenatrin.bf,
info@amnesty.ca, info@amnistie.qc.ca , admin-ci@amnesty.org, admin@amnesty.hr,
amnesty@amnesty.cz , amnesty@amnesty.dk , amnesty@amnesty.fi, info@amnesty.gr,
amnesty.hun@mail.matav.hu, amnesty@rhi.hi.is, info@amnesty.iol.ie,
info@amnesty.it, amnesty@mri.biglobe.ne.jp, e-mail@amnesty.lu,
amnesty@intnet.mu, aimncc@magicnet.mn, amorocco@sections.amnesty.org ,
ain@ccsl.com.np, amnesty@amnesty.nl , campaign@amnesty.org.nz , info@amnesty.no,
admin-pa@amnesty.org , info@amnesty.se, amnestyp@palnet.com,
amnistia@pla.net.py, amnesty@info.com.ph , aisp@ip.pt, amnesty@amnesty.org.pl,
amnesty@internet.sk, amnesty.slo@guest.arnes.si, info@amnesty.ch,
aitanz@interafrica.com, thailand@amnesty.com, officeai@dr.lv.ukrtel.net,
info@amnesty.org.uk, amnesty@coppernet.zm, zimright@samara.co.zw,
amnesty@amnesty.dk, jmcorry@ns.sympatico.ca, icc-team@amnesty.it, HUMAN
RIGHTS generally:
English dominated: akorot@geneva-link.ch, cbarcia@ilhr.org, cfitz@ilhr.org,
davidtambaryoh@cmetfreetown.org, info@ilhr.org, mesa@condor.depaul.edu,
mesadepaul@aol.com, pzalmayev@ilhr.org, shorton@pbwt.com,
tayadkomittee@freesurf.com, tayadkomitteezh@hotmail.com, THEOCY@cytanet.com.cy,
Germandominated: tayadkomite@web.de, tayadkomitee_Wien@hotmail.com,
Scandominated: HUMAN RIGHTS WATCH runs by US-USrael parliament
figures, who complete all other effects of their provocative propaganda lobbies:
international.secretariat.brussels@hrwf.net
HELSINKI WATCH COMMITTÉE: biserkos@EUnet.yu, brigitte.schulte@bundestag.de,
eldar@azeurotel.com, Helsingfors.komite@mail.tele.dk, helsinki@ksv.net.ua,
helsinki.monitor.slo@siol.net, hrwnyc@hrw.org, info@shc.se, shv.ch@bluewin.ch,
office@ihf-hr.org, helsinki@ngo.org.al, info@hrwf.net, office@ihf-hr.org,
pratsko@user.unibel.by, office@bh-hchr.org, bhc@bghelsinki.org,
krassimir@bghelsinki.org, cotler@falaw.lan.mcgill.ca, hho@zg.tel.hr,
chrzova@helsincz.anet.cz, Kati.Jaaskelainen@kaapeli.fi, caucasia@geo.net.ge,
office@greekhelsinki.gr, helsinki@mail.datanet.hu, errc@errc.org,
cih@katamail.com, ahc@asdc.kz, hels-kos@eunet.yu, hels_pula@hotmail.com,
chrights@imfico.bishkek.su, Nils@humanrights.org.lv, kausinis@takas.lt,
helkom@soros.org.mk, chdom@moldnet.md, montheco@cg.yu, office@nhc.nl,
nhc@nhc.no, hfhr@hfhrpol.waw.pl, apador@dnt.ro, mhg_main@caravan.ru, shv@shv.sk,
evgendickij@ukrnet.net, ericavebury@hotmail.com, SWEDISH H. WATCH B.:
info@shc.se, robert@shc.se, marie@shc.se, asa@shc.se, natasha@shc.se,
ann-marie@shc.se AMNESTY's SWEDO BOLAGET (mostly experienced Jewish
Anti-Humanist propaganda bitchs) dominated SvekJa: (Feedback):
http://www2.amnesty.se/seknytt.nsf/message?openform
2002:
anders.lovquist@telia.com, annasjolin@hotmail.com, birgitta.von.seth@malmo.se,
carlaxel.johansson@malmo.mail.telia.com, christine@ai-snack.com,
csaba.perlenberg@mila.landskrona.se, dado.haris@swipnet.se, director@amnesty.se,
distrikt.stockholm@amnesty.se, erik@hornfeldt.se, essge@swipnet.se,
group314@amnesty.theinbox.org, hanna.roberts@amnesty.se,
henrik.mansson@odata.se, info@amnesty.se, siwe.raadik@lector.kth.se,
isbjornar@hotmail.com, jane_glistrup@hotmail.com,
kvinnorattsgruppen@amnesty.se, landinformation@amnesty.se,
martin_elina@hotmail.com, maria_dahlgren@hotmail.com, mattias@quark.lu.se,
peter.nassen@zeta.telenordia.se, pophealth@swipnet.se, Rafael@Amen.net,
sarah_chaara@yahoo.com, sofie.pettersson@swipnet.se, spinoza@algonet.se,
stenika@telia.com, tonyoehrling@privat.utfors.se,

2003:
marklund.e@telia.com,svanbergnina@hotmail.com, anneli.hanno@home.se,
c_liefie@hotmail.com, kfrimodig@yahoo.se, helena.dahlgren-craig@sweco.se,
lenahoffman@telia.com, margareta.kurten@telia.com, jacobs.asa@telia.com,
erikhellman77@yahoo.com, jennywidmark999@hotmail.com,
distrikt.stockholm@amnesty.se, sofia.e.karlsson@home.se,
kristinahallberg@hotmail.com, tessan76@mail.nu, jonas.petersson@bredband.net,
tuneinkarin@koping.net, twowheeltours@hotmail.com, bodil_mortensson@hotmail.com,
christianolofsson@bredband.net, distrikt.goteborg@amnesty.se,
marianyberg@sverige.nu, johan.sundqvist@hule.harryda.se,
17042anita@privat.utfors.se, gullbrittjohnsson@hotmail.com,
kristin.anderson@home.se, asa.fahlbeck@lio.se, ingvar.runhager@swipnet.se,
ewa-britt.malmstrom@telia.com, bo.lindblom@timl.se,
amnesty.lund@lund.mail.telia.com , erik.ma@swipnet.se, mattias@quark.lu.se

Amnesty's samverkande Swe-org.: business@amnesty.se, info@manniskohjalp.se,
kjell.jonsson@manniskohjalp.se, stefan.holmstrom@manniskohjalp.se,
nilnet308@netscape.net, malin.olsson@mbox310.swipnet.se, asa.hemlin@driveit.se,
stig_johnell@yahoo.se, bad267h@tninet.se, sofiano@latinmail.com,
clarahoogland@hotmail.com,

Fake Red Croos of corrupted Kingdom: Marcus Åkerlund: 00.46.8. 62 58 974
marcus.akerlund@redcross.se Eva Augustin: 00.46.8. 50 06 69 92
eva.augustin@redcross.se Maria Bergström: 00.46.8. 61 58 772
maria.bergstrom@redcross.se
Farouk Hamzaoui (persian zion imported male whore): 00.46.8. 61 58 778
farouk.hamzaoui@redcross.se
Ibrahim Haro: 00.46.8. 55 02 66 52 and 00.46.8.70.59 86 652
ibrahim.haro@redcross.se Britt Marie Herring: 00.46.8. 63 83 452
britt-marie.herring@redcross.se
Lotta Johanson: 00.46.8. 61 58 779 lotta.johanson@redcross.se Yvonne
Konstenius: 00.46.8. 61 58 763 yvonne.konstenius@redcross.se
Miriam Kronberg: 00.46.8. 55 02 66 53 miriam.kronberg@redcross.se
Kerstin Lindh: 00.46.8.50 06 69 92 kerstin.lindh@redcross.se Patrick
Lundström: 00.46.8. 53 17 31 81 patrick.lundstrom@redcross.se
Roger Mångs: 00.46.8.4524866 roger.mangs@redcross.se Maria Mittjas:
00.46.8.74 92 580 maria.mittjas@chello.se
Kerstin Nilsen: 000.46.176.20 79 52 kerstin.nilsen@redcross.se
Margit Öhlin: 00.46.8. 61 58 379 margit.ohlin@redcross.se
Stig Östling: 00.46.176.7954 stig.ostling@redcross.se Marianne Palmquist:
00.46.8. 61 58 773 marianne.palmquist@redcross.se
Lennart Pettersson: 00.46.8.4524865 lennart.pettersson@redcross.se Helene
Reuterwall: 00.46.8. 53 17 31 82 helende.reuterwall@redcross.se Marie
Louise Rosenqvist: 00.46.8. 61 58 762 marie-louise.rosenqvist@redcross.se
Gunvor Sandor 00.46.8.4524868 guvor.sandor@redcross.se Perina Westling
Stjernlöf: phone: 00.46.8.45 24 844
Marie Wikström: 00.46.8. 63 83 453 Hennes&döttrars och sugna rekryterade färska
horornas träffsäkerställe: Åsögatan 116 (f.d. EU förskingringscentrum)
marie.wikstrom@redcross.se
Anna Karin Winblad: 00.46.8. 62 58 972 anna-karin.winblad@redcross.se
Claudia Zeitoun: 00.46.708.55 47 17 claudia.zeitoun@redcross.se

ANARCHISTS&ANTIFA(mostly dominated by the inhired provocative staff by
US-USraeli lobbies): ENGLISH dom.: abc_gent@yahoo.com,
abolishingbb@hotmail.com, Agcdistro@aol.com, a-infos-en@ainfos.ca,
a-infos-en@ainfos.ca, anarchact@yahoo.com, anarcho_sando@hotmail.com,
anarcos@ghostmail.net, andy@dojo.tao.ca, apf@seznam.cz, a-infos-en@ainfos.ca,
action_iwa@hotmail.com, alexfoti@tiscalinet.it, apf@seznam.cz,
ASWAD@anarch.free.de, atencorebelde1910@yahoo.com.mx, baixc-p@pangea.org,
blackdragon@africamail.com, BlakeFlag@aol.com, bookfair2003@ziplip.com,
bozo@kaapeli.fi, christoff@dojo.tao.ca, chuck@tao.ca, christopher@nodo50.org,
clore@columbia-center.org, christinekaratnytsky@juno.com,
christopher@nodo50.org, clac@tao.ca, cnt-ait@wanadoo.fr,
cromwell@ecn.purdue.edu, cube@zigzag.pl, desaparecido@nadir.org,
durneys@gofree.indigo.ie, dckomatlcom.net@mindspring.com, Ecotoday@aol.com,
enricdur@menta.net, fat@inrete.it, fsa.intersec@atlas.cz, greenleaf@pl.net,
groschke@luminousvoid.net, guido@coloradicals.org, hydrozag@poczta.onet.pl,
infocent@wnet.bos.nl, InternationaleRosse@yahoo.de, jim@autonomedia.org,
klasbatalemo@yahoo.ie, komboa@yahoo.com, la_blackcross@hotmail.com,
laursene@earthlink.net, libris@efn.org, listfilter@groenfront.nl,
mkramer666@yahoo.com, mrreko@yahoo.com.au, maldoror@avant.pangea.org,
maloka@chez.com, may19x@yahoo.com, meletta@aconet.it, mickblack47@yahoo.com,
mwrposse@yahoo.co.uk, nastyned@email.com, naelpsn@dojo.tao.ca ,
nefacquebec@yahoo.ca, nestor_mcnab@yahoo.co.uk,occupato@yahoo.com,
patrioticdissent@hotmail.com, pavlosds@aigis.com, phillypressoffice@yahoo.com,
philmcc@melbpc.org.au, pluck@dojo.tao.ca, prolmach@hotmail.com,
punk@linefeed.org, raw@raw.at, recall@eskimo.com, robby@scn.org,
rtsinfo@bolt.com , sergio.o@gmx.net, schmidtm@sundaytimes.co.za,
skladiste1@gmx.net, stella@mcn.org, th87u@hotmail.com, tintin@tao.ca,
veganarsi@mail.com, vlerner@interpac.net, vornman@excite.com,
sabocat@labordefense.org, stella@mcn.org, thrallnet@yahoo.com,
tute_nere@hotmail.com, txuaf@yahoo.com, vrienden@groenfront.nl,
wsany@hotmail.com, veve@netcabo.pt, webmaster@schnews.org.uk,
zabalaza@union.org.za,
Int.Turco: ank_aa@yahoo.com, devrim@savaskarsitlari.org,
GERMANdominated: abcluxembourg@hushmail.com, a-infos-de@ainfos.ca,
bernhard@wildcat.rhein-neckar.de, bgfz@bluemail.ch, i_k@koma.free.de,
info@linkeseite.de, kmii-rm@gmx.de, komboa@hotmail.com, lesnitschii@hotmail.com,
mail@rshark.cjb.net, ralf@anarch.free.de, revolt@newmail.net,
swamy.krrs@vsnl.com, tim.klug@telda.net, unterstuezerInnen@gmx.net,
webmaster@schnews.org.uk,
Germand.-Webmasters: a.doering@hinterhof-antiquariat.de, German dom.Antifa:
info@antifakomitee.de SCANdominated SvekJa: adryan_linden@hotmail.com,
altemark@home.se, autonomt_motstand@yahoo.com, ifa@anarchy.no,
jone97@hotmail.com, lojis@yahoo.se, louise.pettersson@delta.telenordia.se,
solidaritetsgruppen@hotmail.com, tastasduque@hotmail.com, kurt_wicke@telia.com,
nyhetsbrev@motkraft.net, pelle.sten@yelah.net
NORWAY: aktivistinfo@hushmail.com, amarlene@online.no, d_liber@hotmail.com,
fb@anarchy.no, j.j.j@post.utfors.se, tastasduque@hotmail.com,

CHILD PORN refuseed Humanists of Liberal Market (mostly double faced profiteers,
worst examples are the Swedish Ecpat and Raedda Barnen's Jewish chiefs):
al_wiinikainen@antichildporn.org, odie@antichildporn.org,
ron_hartmann@antichildporn.org, joegee@antichildporn.org,
hydro@antichildporn.org, rottz@antichildporn.org, dstead@antichildporn.org,
grungie@antichildporn.org, deepquest@antichildporn.org,
HomayraSellier@antichildporn.org, beate@anti-kinderporno.de,
ze_bezt@antichildporn.org, dheneb@antichildporn.org, archatos@antichildporn.org,
archimedes@antichildporn.org, vladimir@antichildporn.org,
rabbak@antichildporn.org, shoe@antichildporn.org,

- History falser masters of th ejudaized liberal fascist systems:
- History Manipulator staff of USrael, who mostly operate in USA&EU, specially
in Scandinavia.

Marie Braunerhielm, projektledare Gränser 00.46.8. 723 87 53
marie.braunerhielm@levandehistoria.se

Hampus Brynolf, webbkoordinator Gränser 00.46.8. 723 87 70
hampus.brynolf@levandehistoria.se

Lotta Haider, pressekreterare 00.46.8. 723 87 60 lotta@levandehistoria.se

Anna-Karin Johansson, ställföreträdande myndighetschef 00.46.8. 723 87 52
anna-karin.johansson@levandehistoria.se

Jorun Kugelberg, projektadministratör Gränser 00.46.8. 723 87 54
jorun.kugelberg@levandehistoria.se

Barbro Romilson, administrativ handläggare 00.46.8. 723 87 50
barbro.romilson@levandehistoria.se

Joakim von Schéele, projektledare/producent 00.46.8. 723 87 50
joakim.scheele@levandehistoria.se

Elias Seyoum, bibliotekarie 00.46.8. 723 87 61
elias.seyoum@levandehistoria.se

Bitte Wallin, marknadsförare Gränser 00.46.8. 723 87 56
bitte.wallin@levandehistoria.se
Coordinatords listed up by "Topless top Mammele=överintendent" Helene Lööw,
00.46.8.723 87 51 helene.loow@levandehistoria.se

**

JURIST masked SECT members operating EU institutions:
"advokaten Lars G Svensson" , Allan Lindén
, "Anders Fogelklou"
, Anders Rönquist
, "Ann Kristensson" , Anna
Björklund , Anna Dahlbäck
, "Anna-Karin Lindblom" , Anna-Lena
Järvstrand , "Ann-Charlotte Borlid"
, "Annika Lagerqv Veloz Roca"
, Annika Norée , "Arne
Malmgren" , "Attila Albert"
, "Bengt Arnerius"
, "Bengt Lambe" , Bengt Sörman
, "Berenike. Alfven" , "Bertil
Leander" , "Bertil Persson"
, Birgitta Elfström , "Birgitta Lind"
, Birgitta Nyström
, Björn Kinberg , Björn
Mothander , "Bo Peterson"
, "Carl-Henrik Ehrenkrona"
, "Caroline Taube"
, "Claes Sandgren" ,
Dan Töllborn , "Elisabeth Lindh-Petri"
, "Emelie Pettersson" ,
Eric Östeberg , "Erik Friberg" ,
"Eva Berndtsson" , "Eva Hammarlund"
, "Eva Wahlberg" ,
"Farzaneh Dehdari" , "Ghita Hadding Wiberg"
, Gunilla Alvå , "Gunilla
Dueck Fransson" , Göran Hallén
, Göran Håkansson , Göran Norberg
, "Hans Hjalmers" ,
"Henrik Barrdahl" , "Henrik Sundgren"
, Håkan Friman ,
"Ina Engelbrektsson" , "Ingela Lundin"
, "Ingemar Strandberg" ,
Inger Österdahl , Iréne Nilsson
, "Isabelle Hernandez" , "Jan
Carrick" , "Jan Save" ,
"Jeanette Jansson" , "Joakim Nergelius"
, "Joakim Zetterstedt" , "Johan
Hirschfeldt" , "Johan Vikman"
, "Johansson Stefan" ,
"Jonas Nilsson" , "Karl-Erik Esbo" ,
"Katarina Frunge" , Katarina Påhlsson
, "Katarina Schmitz" ,
Kavita Bäck Mirchandani , "Kenneth Lewis"
, Kenneth Ström , "Kenny
Carlsson" , "Kerstin Widmark" ,
"Kristina Ulgemo" , Kurt Junesjö
, "Lars Edman" , Lars
Gunnar Albåge , Lars Hök ,
"Lave Beck-Friis" , "Lennart Aspegren"
, "Lennart Groll" , "Lennart
Hagberg" , Lennie Göransson ,
"Lili-Ann Tapper-Tullborg" , "Lill Dahlberg"
, "Lindqvist" , "Louise Bjurwill"
, Louise Gunvén ,
"Margareta Wadstein" , "Maria Appelblom"
, "Mikaela Bexar" , Mårten
Bengtsson , "N O Wentz"
, "Nadege Nicolet" , "Paul
Lappalainen" , "Per Bergling"
, "Per Larsson" , "Per Stadig"
, "Peter Horvath" , "Petra
Herzfeldt Olsson" , Pål Wrange
, Pär Zelano , "Richard
Arvidsson" , "Ruben D Sanchez"
, Saga Fröjd , "Sara Stendahl"
, Sia Åkermark , Stallone Gärde
, Stellan Gärde ,
"Susanna Eriksson" , "Sven Allert"
, Therese Björk , "Thomas
Bull" , Thomas Främby , Thomas Krüger
, "Tom Placht" , "Tommy
Lindberg" , "Tor Nitzelius"
, "Ulf Jacobson"
, "Ulla-Carin Djerf"
, "Ulrika Sandberg" ,
Urban T:son Nyström , Wiktoria Dagerås Wittbold
, "Ytterberg, Hans" , "Yvonne
Bengtsson" , Åsa Hill
, Åsa Malmros
Sect's secretary instruments: "Ewa Nyberg" Ylwa
Renström , "Helena Bergh de Medeiros"
, "Ewa Nyberg" , "Annika Lindgren"


JURISTS related SCANDINAVIAN lapdogs beyond the most kinky bulldogs:
ICJ-Sweden member JURISTs like simply lapdogs of imperialist machines::
advokat.b.lind@stockholm.mail.telia.com, anders.fogelklou@east.uu.se,
annak@jur.uu.se, annika@icj-sweden.org, bjorn.mothander@mothander.se,
claes.sandgren@juridicum.su.se, ewa@icj-sweden.org,
farzaneh.dehdari@swipnet.se, helena@icj-sweden.org, info@bratt-feinsilber.se,
ingemarstrandberg@yahoo.se, inger@jur.uu.se, isabelle_naveas@hotmail.com,
Joakim.Nergelius@cor.eu.int, ls.groll@swipnet.se, per.stadig@advfirmastadig.se,
Sara.Stendahl@law.gu.se, secretariat@icj-sweden.org, stellan.garde@telia.com,
ylwa@icj-sweden.org,
Most willing sucker ones: : urban.nystrom@tgg.dom.se

Jurists by the fake ANTIRACIST -Discriminate leagues:
diskrimineringsakuten@yahoo.com, diskrimineringsbyran@alfa.telenordia.se,
info@Overklaga.nu,
Most willing sucker ones: farzaneh.dehdari@swipnet.se,
JURISTS work union (Judaized Sexmads) JUSEK: louise.adelborg@jusek.se,
kjell.eriksson@jusek.se, ulrica.johansson@jusek.se, anders.kandelin@jusek.se,
jjs.uppsala@jusek.se, goteborg@jusek.se, s_afrasiabi@hotmail.com JURISTS
SCANDoBLENDED: annika.lagerqvist@juridicum.su.se, a_estreen@hotmail.com,
anri.kyostila@kepa.fi, borgm@jf.su.se, ei@jurosam.net, frank.orton@swipnet.se,
gudrun.nordborg@brottsoffermyndigheten.se, fadderchef@jf.su.se,
fritzheimer@hotmail.com, fwaage@hotmail.com, gus@acc.umu.se,
honkonen@passagen.se, im@jf.su.se, info@bra.se, intsek@jf.su.se,
iusbararen@jf.su.se, jeppeholt@yahoo.dk, jf@jur.lu.se,
jessica.gustafsson@gfs.gu.se, jessica.ryden@stat-inst.se, jia@jur.lu.se,
johanna.schiratzki@juridicum.su.se, juridicum@passagen.se,
karlsson_stephan@hotmail.com, km@jf.su.se, koren@jf.su.se, kulturm@jf.su.se,
marknad@jf.su.se, murto@kaapeli.fi, nina.niva@nordea.com, ordf@jf.su.se,
sekr@jf.su.se, skattm@jf.su.se, titu@www.fi, tuula.luukkainen@helsinki.fi,
tw@kromannreumert.com, vordf@jf.su.se, vskattm@jf.su.se, vmarknad@jf.su.se,
vintsek@jf.su.se, um@jf.su.se, vum@jf.su.se, webmaster@jf.su.se, vordf@jf.su.se,
vskattm@jf.su.se, vkm@jf.su.se, vmarknad@jf.su.se, vintsek@jf.su.se,
um@jf.su.se, webmaster@jf.su.se, wim@acc.umu.se, vum@jf.su.se, JUR.
BLENDED: swissbit@solami.com, lchrbin@lchr.org, hicksn@lchr.org, Most willing
sucker ones: vkm@JF.su.se, tiina.pykalamaki@osuuspankki.fi,

PRIVATE PERSONs: Eng.:
forgroom@hotmail.com, forgroup@hotmail.com, forgs@hotmail.com,
forgsm@hotmail.com, forgue@hotmail.com, forgues@hotmail.com,
forgurls@hotmail.com, forgus@hotmail.com, forguson@hotmail.com,
forguy@hotmail.com, forgy@hotmail.com, forhabi@hotmail.com,
forhackers@hotmail.com, forhad@hotmail.com, forhalloween@hotmail.com,
forham@hotmail.com, forhams@hotmail.com, forhan@hotmail.com,
forhand@hotmail.com, forhans@hotmail.com, forhappiness@hotmail.com,
forhappy@hotmail.com, egon_earl@hotmail.com, henriquejorge@hotmail.com,
jayfuzz@hotmail.com, boks88@hotmail.com, g8orhater@hotmail.com,
jayfv@hotmail.com, adrienneberry@hotmail.com, adriennebertram@hotmail.com,
chinery69@hotmail.com, aru61@hotmail.com, egon_gb@hotmail.com,
egon_hansen@hotmail.com, egon_holmes@hotmail.com, juergenhey@hotmail.com,
juergenhh@hotmail.com, adriennebetz@hotmail.com, adriennebiermann@hotmail.com,
henriquejp@hotmail.com, aru63@hotmail.com, davidperdomo@hotmail.com,
boks999@hotmail.com, jayfwe@hotmail.com, davidperdue@hotmail.com,
boks99@hotmail.com, chinery9@hotmail.com, juergenho@hotmail.com,
boks_186@hotmail.com, juergenhoffmann@hotmail.com, egon_ja@hotmail.com,
boksac3@hotmail.com, adriennebj@hotmail.com, egon_kasper@hotmail.com,
jayfyv@hotmail.com, aru65@hotmail.com, jayg007@hotmail.com, g8oul@hotmail.com,
boksan99@hotmail.com, jayg00@hotmail.com, aru66@hotmail.com,
juergenhofmann@hotmail.com, chines01@hotmail.com,
ACADEMICIANS: There is no true academician in SvekJa Kingdom, but Jewish
whores... SCANDo: elinor.bradshaw@iki.fi, gia@swipnet.se,
Henrik.Josefsson@Abo.Fi, karinlyckner@spray.se, ytd30@hotmail.com,
parka054@student.liu.se, kaw@kaw.se, steigan@artemisia.no, TCO@uadm.uu.se,
PERSONS: (not so important): a_badalian@hotmail.com,
almared_alarabi@yahoo.com, inadarajah@hotmail.com, birgittae@hotmail.com,
ayis@hotmail.com, ayisa@hotmail.com, ayis_a@hotmail.com, b_bellwood@hotmail.com,
BERNARDZMUSIC@iname.COM, CatNip@Mouser.Net, collesson@hotmail.com,
croces@hotmail.com, c_yankowski@hotmail.com,davic@erols.com,
dsobek@hotmail.com, efkent@fusenet, fbirgitta@msn.com, flaviaR@his.com,
fobermayr@hotmail.com gharbiy@hotmail.com, gharbi_y@hotmail.com,
g.lange@link-goe.de, haifengw@hotmail.com, hammer@socialist.org,
hikmetkaray@superonline.com, hillel@optibase.com, hviezda@worldnet.att.net,
iamx98@prodigy.net, jethro_tull@iprimus.com.au, jnadarajah@hotmail.com,
juicy@melontraffickers.com, kaya71987@e-kolay.net, ken1411159@aol.com,
khaledc@arabia.com, mgiancaterino@hotmail.com, muqtedarkhan786@yahoo.com,
nakaya@hotmail.com, neverwrong@hotmail.com, Phelasteen-Mujahid@hotmail.com,
rlepanto@hotmail.com, supersaddamhussein@yahoo.com, suzanne777@altavista.net,
thunay@hotmail.com, torresD30@hotmail.com, urxxur@hushmail.com,
webjunk20000@yahoo.com, wolan@hotmail.com, zgharbi@hotmail.com, GERMAN:
sfbpunk@aol.com, KURDOS-TRAITOROUS: SCANDOS:
IMMIGRANT leagues who almost system-related&supported by the Zionist lobbies:
TBV(IKC)'s (chief Mammele Greta ENGLUND's) list: ciror@spray.se,
Christer.selin@spray.se, tommy_aberg@yahoo.se, dancehipstars@hotmail.com,
kay.artle@swipnet.se, info@antawara.com, lennart.hallstrom@djembe.net,
eva.saether@mhm.lu.se, greta.englund@sv.se, k.elisabeth.hansson@telia.com,
kaaleroma@yahoo.se, Kaarin.wallin@p7.sr.se, Kaarin.wallin@telia.com,
kai.rosnell@home.se, kaija.uola@epkty.inet.fi, kansli@sios.org,
kansliet@musikalteatern.se, katarina.mlekov@bracke.goteborg.se,
katarina@vaddo.fhsk.se, kdfsl-tv@swipnet.se, kenneth.kajander@sv.se,
kerstin.bjorkholm@kammarkollegiet.se, khaneh-iran@spray.se,
Kjell.jonsson@agentec.se, konttori@kielilautakunta.se, koreni@swipnet.se,
kristin.lundell@svd.se, kristina.larsson@sydpost.nu,
kristina.svartholm@nordiska.su.se, kroatiska.riksforbundet@swipnet.se,
ktpeters@post.netlink.se, ku@chello.se, kultur@svd.se,
kurdish.redcrescent@swipnet.se, kurdistanstudiesjournal@swipnet.se,
kvinnor@home.se, l11martin@hotmail.com, labriz@swipnet.se,
Larry.lempert@kultur.stockholm.se, Larrylempert@hotmail.com,
lasse.magnusson@folkbildning.se, latpalkom@mail.bip.net, law@sdrf.se,
laxa@sv.se, leena.carlstedt@kammarkollegiet.se,
lehti.borasinsuomiseura@swipnet.se, leif.sundkvist@kur.se,
Lena.aulin-grahamn@lut.mah.se, lena.bynke@sv.se, lena.chabi@ordfront.se,
lena.persson@folkuni.umu.se, lena.perstrand@swipnet.se,
Lena.Ringstedt@centerpartiet.se, lena.roth@rikskonserter.se,
lenah@mail.entelnet.bo, lennart.bengtsson@tietoenator.com, lennart@sv.se,
leon.blank@spray.se, liakat.hossain@swipnet.se, Liberacion@telia.com,
lokalkultur@framtidenskultur.se, lsi@immigrant.org, luff@post.utfors.se,
luisapersson@geocities.com, m.olimpia@chello.se, m-35417@mailbox.swipnet.se,
Mahmut.celik@centerpartiet.se, Mail@do.se, mail@irishdanceproject.com,
makedonski.sojuz@telia.com, malaro@sv.se, malmoe@deutsche.gemeinde.de,
mana@uppmana.nu, mangkulturellt.forum@usa.net, Marcela.arosenius@skandia.se,
marcuz@sv.se, margareta.eurenius@sht.se, maria.bendel@swipnet.se,
maria.wikman@raa.se, maria@caramba.nu, Maria-hynning@se.pwzglobal.com,
marianne.hiller@sv.se, marie.wellin@se.pwcglobal.com,
marja-liisa.kei1@bredband.net, Markku.turpeinen@nrm.se, mat@ur.se,
mazowski@chello.se, Mcnally4@hotmail.com, migrant@immi.se,
migrationsverket@migrationsverket.se, mirja.huusko@swipnet.se,
mischa.rosic@zeta.telenordia.se, Mona.Magnusson@sv.se, monica.wolf@ssvh.se,
montoya@tyreso.mail.telia.com, msantos@spray.se, mtm.jacc@telia.com,
multietn@multietn.uu.se, Nachavana@yahoo.com, nahid_ayazi@hotmail.com,
naslist@asjrf.org, nehajka@lhotmail.com, nfh@nutek.se, nireus@algonet.se,
norkirke@telia.com, nostojin@yahoo.com, orders@nai.uu.se, ordforande@asjrf.org,
susann.karlsson@sv.se, palmefonden@palmecenter.se,
patrik.forshage@ekero.mail.telia.com, paul.noren@folkbildning.se,
paula.dahlen@telia.com, pekerpublications@peker.se, peter.sikstrom@liberal.se,
peter@ordfront.se, petra.ivarsson@sv.se, pia@fkt.kth.se, pice@swipnet.se,
polonica@swipnet.se, postchi@swipnet.se, postmaster@vallon.a.se,
prizma.arabiska@veritas.se, prizma.persiska@veritas.se,
prizma.turkiska@veritas.se, probashirkantha@hotmail.com, quick.response@rkuf.se,
Radioasti@radioasti.com, raija.metso@vastmanlandstolkservice.se,
redaktion@menorah-sweden.com, rektor@adm.su.se, rel@swipnet.se,
repuplik@swipnet.se, res@kendil.nu, riitta.larsson@swipnet.se,
riitta@jarvisalo.com, rimmamarkova@spray.se, rinkebyjournalen@telia.com,
ritvareed@hotmail.com, rizah.kulenovic@telia.com, roja_nu@hotmail.com,
Roland@kic.se, rosettabengtsson@hotmail.com, rso.sfil@telia.com,
rspress@telia.com, sadisadoon@hotmail.com, samling@excite.com,
sanna.tuurala@swipnet.se, sanna.vestin@telia.com, Sarabokhandel@swipnet.se,
sari@nfa.se, sawanee@tuktuk.se, savjo@sv.se, scandinavia@hambastegi.org,
sdawod@hotmail.com, seinajoki@epkty.inet.fi, sertar@hotmail.com,
sff@mbox301.swipnet.se, signild.salander@osk.spm.se, sirkkuliina@swipnet.se,
skalmar@sv.se, slowo@hotmail.com, soder@sv.se, soderhamn@sv.se,
soderkoping@sv.se, sodermalms.distrikt@sv.se, sodertalje@sv.se,
sodra.alvsborg@sv.se, sodra.jamtland@sv.se, sodra.sunnerbo@sv.se,
soi@swipnet.se, solvesborg@sv.se, song@algonet.se, srfs@ebox.tninet.se,
srfs@telia.com, staffan.svensson@chello.se, stefan.markinhuhta@sv.se,
Stefano.Kuzhicov@uvn.helsingborg.se, stewe.claeson@nordiska.fhsk.se,
sthlm.grafiska@telia.com, stiftelse@kurdi.nu, stig.wintzer@lf.se,
Susanakelund@hotmail.com, suurkaupunki@p7.sr.se,
sven.hjelmskog@integrationsverket.se, sven@fsdb.org, t.arya@chello.se,
taby@sv.se, tanum@sv.se, the.lundian@swipnet.se,
theodor.kallifatides@telia.com, tianshu_art@hotmail.com, tibro@sv.se,
tidaholm@sv.se, tierp@sv.se, tingsryd@sv.se, toimitus@suur-tukholma.a.se,
tomelilla@sv.se, tommy.rosenberg@mogard.fhsk.se,
torbjorn.hedhammer@kommun.vaxjo.se, tord.lind@sdrf.se, torsas@sv.se,
torsby@sv.se, tranas@sv.se, trelleborg@sv.se, trollhattan@sv.se,
ts@finska.fhsk.se, tyreso@sv.se, tyringe@sv.se, uddevalla@sv.se,
ulf.uebel@sv.se, ulf@sv.se, ulla.edberg@etnografiska.se, ulla@nfa.se,
ulricehamn@sv.se, umea@sv.se, umr@telia.com, ung-faps@algonet.se,
upplands.vasby@sv.se, uppsala.distrikt@sv.se, uppsala@sv.se, uppvidinge@sv.se,
urban.lundin@folkbildning.net, uttordeshe.mitra@swipnet.se,
uumajan_suomalainen_kerho@spray.se, vadsbo@sv.se, vaggeryd@sv.se,
valbodalen@sv.se, valdemarsvik@sv.se, vallentuna@sv.se, vansbro@sv.se,
vara@sv.se, varberg@sv.se, vellinge@sv.se, vena@sv.se,
weskes.berbiska@telia.com, vetlanda@sv.se, Wetshi@caramail.com,
vikbolandet@sv.se, vilhelmina@sv.se, willmar.sauter@teater.su.se,
willy.jager@chello.se, vimmerby@sv.se, vindeln@sv.se, yumiko@algonet.se,
zazapress@hotmail.com, zenit@sida.se, zop.org.polonia@telia.com,
boein@algonet.se, ann-larsson@mail.bip.net,
anne.holmquist@haninge.mail.telia.com, redaktionen@salsason.com,
livochrorelse@hotmail.com, reijo.t.korhonen@telia.se, isis.dancegroup@telia.com,
l.johansson.ab@spray.se, manco.rivero@mbox300.swipnet.se, sacai@ole.com,
manco.rivero@mbox300.swipnet.se, info@dansdojon.nu, info@friateatern.a.se,
margit.schiott@teater2.kronan.net, riks@riksteatern.se, info@impro.a.se,
info@pero.se, teater@utas.se, pantomimteatern@chello.se, info@teatertre.se,
carina.lindqvist@sodertalje.se, fredrik.nystrom@kringelstan.se, arteno@aix.se,
info@cirkus.se, info@dansenshus.se, tittut@telia.com, info@folkoperan.se,
therese.tewi@telia.com, rie.hviid@telia.com, info@marionetteatern.com,
mittiprickteatern@telia.com, info@orionteatern.se,
showmakers@philipson-franck.se, picknickteatern@stockholm.mail.telia.com,
info@spegelteatern.se, teater@galeasen.se, teaterla@teaterlasseiparken.nu,
teaterscandall@hotmail.com, teaterskata@brevet.nu, info@tribunalen.a.se,
nildalarsson@hotmail.com, maricela@ecology.su.se,
annie.bodelson@zeta.telenordia.se, pia@fkt.kth.se, info@provotum.com,
seinajoki@epkty.inet.fi, dario_villaman@hotmail.com, 018-150330@telia.com,
5i12@harnosand.se, a.datta@telia.com, aagnet@wineasy.se,
adele.ennab@integrationsverket.se, aeineh@hotmail.com, AfghCultAss@spray.se,
africaforum@swipnet.se, africanews@wineasy.se, agneta.rolfer@swecoop.se,
aivar.udumets@swipnet.se, a-k.eriksson@stromback.fhsk.se,
alexis.gainza@swipnet.se, alf.rima@telia.com, ali.labriz@chello.se,
alice.noren@telia.com, alireza.afshari@kultur.stockholm.se,
allwood.kristan@privat.utfors.se,
alman.kazaferovics@hjallbobostaden.goteborg.se, al-nashra@chello.se,
anders.ekman@education.ministry.se, anders.hjern@sams.svso.sll.se,
anders.knutsson@ordfront.se, Andoren@tiscali.se, ann.berg@sv.se,
anna.hein@vaddo.fhsk.se, ann-caroline.nordstrom@hsv.se,
anne-marie.ternstedt@nordiska.fhsk.se, ann-marie.svala@skola.botkyrka.se,
antonella@italr.a.se, Apec@swipnet.se, Arja.rspress@telia.com,
arja.torkko-yacoubi@svenskakyrkan.se, arkisto@swipnet.se,
Arndt.svensson@chello.se, art-martem@telia.com, aryana@hotmail.com,
ash_shorooq@hotmail.com, askersund@sv.se, asr@stockholm.mail.telia.com,
asylum@hem.passagen.se, bahrosuryoyo@swipnet.se,
bengt.o.johansson@folkbildning.net, berbang@kurdiskarf.org,
bettina_posselt@swipnet.se, bhrf@telia.com, bhsavezzena@swipnet.se,
birgitta.larsson@sos.se, birgitta.sundstrom@sv.se, biuro@polskakongressen.org,
bjorn.stalne@rikskonserter.se, bka@balt.su.se, bodil.larsson@musik.uu.se,
boj@forumsy.se, bosnia@online.no, bosniak@swipnet.se,
britten.mansson-wallin@folkbildning.se, bromma@sv.se, budja@pop.landskrona.se,
carin.larsson@migrationsverket.se, carinahenriksson@hotmail.com,
casa.chile@delta.telenordia.se, cathrinthorin@hotmail.com,
Cesar.teran@sandvik.com, cetal.uppsala@swipnet.se, chevili@swipnet.se,
chile.rf.sweden@swipnet.se, christer.degsell@sit.se, christer.hamp@swipnet.se,
claes@haliprofil.se, corpusken@hotmail.com, ctd@swipnet.se, darvag@swipnet.se,
david.jones@chello.se, demori60@hotmail.com, Deshbidesh@hotmail.com,
diaspora@telia.com, diskriminering@norrkoping.se,
diskrimineringsbyran@alfa.telenordia.se, dovis@fmv.se, dtgem.sthlm@swipnet.se,
dugamladunya@hotmail.com, e.dalby@telia.com, e.erdinc@telia.com,
editor@asrejadid.org, editor_medusa@yahoo.com, eesti.komitee@mbox322.swipnet.se,
Eila.pollanen@swipnet.se, eivor.olofsson@svefi.net, eka1@telia.com,
Elisabeth.Watson@ordfront.se, emj.roger@swipnet.se, epl@swipnet.se,
Erik.iivonen@telia.com, erling.wande@finska.su.se, Esko@rskl.se, eth@slav.su.se,
etv@telia.com, euroturk@tuf.nu, euroturk@tuf.nu, eva.akerberg@svt.se,
ewa.bolanowski@telia.com, eva.melldahl@nutek.se, exile.filmfestival@usa.net,
fai@fai.a.se, falsnameje.zan@swipnet.se, farda@swipnet.se,
Fatah.Mohammad@dnv.com, Ferdosi@ferdosi.se, Filmoteca.latina@chello.se,
Finskateatern@telia.com, Finskateaternisverige@hotmail.com, fkig@spray.se,
flora@hem.passagen.se, Fonne@telia.com, foreningen@norden.se,
Fradrik.blanc@spray.se, frdiez@hotmail.com, fred.nilsson@folkbildning.net,
frihets@yahoo.com, fris.jan.olof@swipnet.se, gb-piiri@gamma.telenordia.se,
gkghose123@rediffmail.com, grf@telia.com, gun.karlsson@sv.se,
gunilla.bauer.bjorklund@kun.sll.se, gunilla.lindberg-wada@orient.su.se,
gunnel.fagius@musik.uu.se, gutarra@swipnet.se, Gz@sweetnet.se,
hajalnama@maktoop.com, hallsberg@sv.se, hama.dostan@vasteras.se,
hans.ericson@hrf.se, Hasans@hem1.passagen.se, Hazardastan@hotmail.com,
headq@replica.nu, Hebun@spray.se, hela@initiativet.nu, helena.arkkit@jippii.fi,
helene.grill@kur.se, Hellas@swipnet.se, heskon@algonet.se,
heterogenesis@telia.com, hujada@algonet.se, i.m@swipnet.se,
iekf@kunskapsforum.a.se, ifi-info@usa.net, ifrs@hotmail.com,
iif.islamiska@swipnet.se, ijk@ijk-s.se, ikf@spray.se, info@amnesty.se,
info@angeredsnyateater.se, info@bihsavezzena.com, info@caritas.se, info@expo.se,
info@furkono.com, info@godoymedia.com, info@hana.st, info@ifs.a.se,
info@ngi-sweden.org, info@ordfront.se, info@reorient.se, info@smartkids.se,
info@socialamissionen.a.se, info@svartvitt.se, info@urkraft.nu, info@swecoop.se,
info@svenska-freds.se, info@syrf.se, info@tangonorte.com, Info@tellus.pp.se,
info@terrafem.org, info@tuf.nu, infor@intercult.se, ingria@home.se,
ingvar.gunnarsson@goteborg.mail.telia.com, ingvar.hallfre@rsk.se,
ingvar.hallgren@rikskonserter.se, Inja@scankorea.com,
inkeri.peterson@beta.telenordia.se, int.musikforening@swipnet.se,
Integrationsforum@telia.com, iraqifias@yahoo.com, irja.olsson.gle@telia.com,
jan.nordgren@sv.se, jan.vandenbergen@swipnet.se, jane.nystedt@fraita.su.se,
janne@axevalla.fhsk.se, jennie_fors@hotmail.com, jessie.gao@swipnet.se,
j-m.williams@pi.se, joakim.hedin@rrv.se, johan@isp.su.se,
jonas.ivan@osteraker.mail.telia.com, jorgen.salmose@swipnet.se,
jorma.ikaheim@p7.sr.se, jose.manuel@chello.se,

A WONDERFUL LIST of the BLENDED JOURNALISTS:
SCANDINAVIAN Journalists: AFTONBLANDAT Jewish controlled falsification
news: anders.gerdin@aftonbladet.se, andreas.harne@aftonbladet.se,
anna-maria.wiklund@aftonbladet.se, asbjorn.svarstad@aftonbladet.se,
camilla.norstrom@aftonbladet.se, caroline.hougner@aftonbladet.se,
christina.vallgren@aftonbladet.se, dan.panas@aftonbladet.se,
debatt@aftonbladet.se, dino.sten@aftonbladet.se,
elisabeth.lindham@aftonbladet.se, ettan@aftonbladet.se,
fatima.johansson@aftonbladet.se, hakan.jaensson@aftonbladet.se,
helle.klein@aftonbladet.se, ingvar.persson@aftonbladet.se, info@aftonbladet.se,
jan.helin@aftonbladet.se, jan-olov.andersson@aftonbladet.se,
jens.karrman@aftonbladet.se, jens.peterson@aftonbladet.se,
jon.hansson@aftonbladet.se, kalle.jungkvist@aftonbladet.se,
karin.lindstedt@aftonbladet.se, kerstin.weigl@aftonbladet.se,
kultur@aftonbladet.se, lars.soderberg@aftonbladet.se, ledare@aftonbladet.se,
leif-ake.josefsson@aftonbladet.se, lena.anderfelt@aftonbladet.se,
lena.askling@aftonbladet.se, lena.mellin@aftonbladet.se,
lena.olsson@aftonbladet.se, lennart.haard@aftonbladet.se,
magnus.sundholm@aftonbladet.se, malin.anell@aftonbladet.se,
markus.larsson@aftonbladet.se, mary.martensson@aftonbladet.se,
mats.eriksson@aftonbladet.se, niklas.silow@aftonbladet.se,
olle.castelius@aftonbladet.se, patrik.johansson@aftonbladet.se,
per.bjurman@aftonbladet.se, peter.wennman@aftonbladet.se,
petter.ovander@aftonbladet.se, rolv.ryssdal@aftonbladet.se,
staffan.heimerson@aftonbladet.se, stina.nygards@aftonbladet.se,
svante.liden@aftonbladet.se, sven-anders.eriksson@aftonbladet.se,
sverker.laestadius@aftonbladet.se, tobias.brandel@aftonbladet.se,
tore.borjesson@aftonbladet.se, torsten.zollmann@aftonbladet.se,
ulf.hojer@aftonbladet.se, wolfgang.hansson@aftonbladet.se,
ARBETAREN/SYNDICALISTEN: jan-ake.eriksson@arbetaren.se,
anna-klara.bratt@arbetaren.se, ahto.uisk@arbetaren.se, bella.frank@arbetaren.se,
paulina.bylen@arbetaren.se, ulf.b.andersson@arbetaren.se,
rebecka.bohlin@arbetaren.se, rikard.warlenius@arbetaren.se,
mian.lodalen@arbetaren.se, birgitta.ekengren@arbetaren.se, ARENA:
ann-louise@arenaek.se, camilla.lundberg@arenaek.se, gun.andersson@arenaek.se,
hakan.bengtsson@arenaek.se, ingemar.lindberg@arenaek.se,
magnus.linton@arenaek.se, nina.wadensjo@arenaek.se, ursula.berge@agora.nu,
wirten@arenaek.se,
CLARTE: info@clarte.nu, DAGENS ARBETE gangs (bedrar arbetarklassen):
aae@dagensarbete.se, ae@dagensarbete.se, aip@sap.se, ak@dagensarbete.se,
al@dagensarbete.se, annons@dagensarbete.se, ans@dagensarbete.se,
ap@dagensarbete.se, eh@dagensarbete.se, fk@dagensarbete.se,
fredrik@quistbergh.se, gn@dagensarbete.se, gw@dagensarbete.se,
hg@dagensarbete.se, hl@dagensarbete.se, jh@dagensarbete.se, ll@dagensarbete.se,
lu@dagensarbete.se, mw@dagensarbete.se, ordet.ditt@op.se,
petter.magnusson@mtgpublishing.se, pk@danskfagpresse.dk, pr@dagensarbete.se,
redaktion@op.se, red@fib.se, sa@dagensarbete.se, sp@dagensarbete.se, DAGENS
sioni-propaganda NYHETER: anders.hellberg@dn.se, anna.koblanck@dn.se,
anna-maria.hagerfors@dn.se, annika.carlsson@dn.se, barbro.hedvall@dn.se,
bengt.falkkloo@dn.se, bertil.mollberger@dn.se, betty.skawonius@dn.se,
borje.karlsson@dn.se, charlotta.eriksson@dn.se, cecilia.bodstrom@dn.se,
christina.kellberg@dn.se, christian.palme@dn.se, debatt@dn.se, dn@dn.se,
eva-karin.gyllenberg@dn.se, gert.svensson@dn.se, goran.eriksson@dn.se,
gunnar.sorbring@dn.se, halltho@online.no, hans.arbman@dn.se,
hans-henrik.ronnow@dn.se, helena.lindblad@dn.se, henrik.berggren@dn.se,
ia.wadendal@dn.se, info@dn.se, ingegard.waaranpera@dn.se,
ingrid.hedstrom@dn.se, Isobel.Hadley-Kamptz@dn.se, jan.lewenhagen@dn.se,
Johanna.Gornitzki@dn.se, juan.flores@dn.se, karin.bojs@dn.se,
karin.magnusson@dn.se, kari.molin@dn.se, kerstin.hellbom@dn.se,
kjell.nilsson@dn.se, kultur@dn.se, lars-ingmar.karlsson@dn.se,
lars.linder@dn.se, lasarnas@dn.se, lars.johansson.redaktion@dn.se,
lpehrson@ix.netcom.com, madeleine.svard@dn.se, magdalena.nordenson@dn.se,
mans.wallgren@dn.se, marcus.boldemann@dn.se, marianne.bjorklund@dn.se,
martin.stugart@dn.se, mattias.croneborg@dn.se, mats.carlbom@dn.se,
mats.holmberg@dn.se, mia.holmgren@dn.se, michael.winiarski@dn.se,
niklas.ekdal@dn.se, nina.bjork@dn.se, ombudsman@dn.se, ove.saverman@dn.se,
per.ahlin@dn.se, per.luthander@dn.se, peter.bratt@dn.se, peter.sandberg@dn.se,
peter.wolodarski@dn.se, ruin@twics.com, sanna.bjorling@dn.se, sigrid.boe@dn.se,
sonia.hedstrand@dn.se, staffan.kihlstrom@dn.se, staffan.westerberg@dn.se,
stina.blomgren@dn.se, susanne.pagold@dn.se, tiina.meri@dn.se,
tommy.svensson@dn.se, ulrika.by@dn.se, ulrika.engstrom@dn.se, D.N:'s most sucker
one: peter.letmark@dn.se,
DN's City värdelösa gatutrasan: david.grossman@city.se, debatt@city.se,
eva.kallersand@city.se, hanna.zakai@city.se, niclas.ericsson@city.se,
redaktion@city.se, teresa.lindstedt@city.se,
EXPRESSEN kvälls-sionist trasan: anders.fallenius@expressen.se,
anders.nunstedt@expressen.se, bjorn.wiman@expressen.se, borje.andersson@gt.se,
britta.svensson@expressen.se, burre.behdjou@expressen.se,
jan.lindstrom@expressen.se,, kulturen@expressen.se,
lennart.kriisa@expressen.se, niklas.svensson@expressen.se,
nina.lekander@expressen.se, pm.nilsson@expressen.se, redaktionen@expressen.se,
tommy.hammarstrom@expressen.se,
FLAMMAN: red@flamman.se, joel.phalen@flamman.se, sara.herlitz@flamman.se,
FOLKMAKT: gbg@folkmakt.nu, info@folkmakt.nu, malmo@folkmakt.nu,
redaktion@folkmakt.nu, sthlm@folkmakt.nu, uppsala@folkmakt.nu,
GA&GP skaansk sion sekt&Goetheland's ponces: debatt@gp.se, friaord@gp.se,
ingvar.andersson@gotlandsallehanda.se, jan.olsson@gotlandsallehanda.se,
lars.herlin@gotlandspress.se, lars.lundgren@gotlandsallehanda.se,
lena.hansson@gotlandsallehanda.se, redaktion@gotlandsallehanda.se,
rolf.k.nilsoon@gotlandsallehanda.se,
METRO sioni-bastarders värdelösa gatutrasan: insandare@metro.se,
redaktionen@metro.se, Mitt i (localcredited lapdogs of establishment):
tycktill.norr@mitti.se,vasterort@mitti.se, helena.esscher@mitti.se,
katarina.zander@mitti.se, kristina.funck@mitti.se, niclas.breimar@mitti.se,
jeanette.bergstrom@mitti.se, maria.westberg@mitti.se,
birgitta.svensson@mitti.se, johanna.schalk@mitti.se, redaktion.kista@mitti.se,
johnnie.lager@mitti.se, pagang.vasterort@mitti.se
NORKÖPING news:
chefred@nt.se, hakan.johansson@nt.se, jeb@nt.se, redaktionen@nt.se,
debatt@nt.se,info@i.nt.se, NORWAY Front: sann.er.livet@nrk.no,
srhauks@isholf.is, virkni@hotmail.com, ORDFRONT: cilla@ordfront.se,
bjorn@ordfront.se, kerstin@ordfront.se, eva_jais@ordfront.se,
peter.carlsson@ordfront.se, ORDFRONT:'s most sucker one: tor@ordfront.se,
RESUME: red@resume.se, martin.vardstedt@resume.se, tobias.rydergren@resume.se,
andreas.dalin@resume.se, pia.grahn.brikell@resume.se, robert.svensson@resume.se,
maria.lindholm@resume.se, ulrika.fjallborg@resume.se, karin.jansson@resume.se,
folk@resume.se, johan.sathe@resume.se, cecilia.ofverholm@resume.se
SESAM immigrant-betrayer Mammele Jolin BOLDT's gang: anders@sesam.nu,
dalia@sesam.nu, info@sesam.nu, ivan@sesam.nu, jolin.boldt@sesam.nu,
jolin@sesam.nu, pa@sesam.nu, peter@sesam.nu, samir@sesam.nu,
SITUATION Stockhom press, true name "the bloodsucker administrative parasites of
capitalist system" who sucking the blood of poor homeless:
victor.estby@situationstockholm.se, agneta.soderlund@spray.se,
amelie.henriksson@scandinaviaonline.se, joachim.keller@eniro.com,
anna-sara.lofqvist@situationstockholm.se, juan.maguid@situationstockholm.se,
carina.dahlin@situationstockholm.se,
SvD. most corrupted financial Zionists' news: adam.shehata@svd.se,
anders.jonsson@svd.se, anna.asker@svd.se, anna-lena.haverdahl@svd.se,
ann-helen.laestadius@svd.se, bertil.lintner@svd.se, bjorn.hygstedt@svd.se,
bjorn.malmstrom@svd.se, bosse.brink@svd.se,
catharina.ingelman-sundberg@svd.se, cecilia.axelsson@svd.se,
charlotte.wendt@svd.se, claes.reimegard@svd.se, clemens.poellinger@svd.se,
elisabet.andersson@svd.se, erik.sidenbladh@svd.se, fredrik.engstrom@svd.se,
fredrik.mellgren@svd.se, gunnar.stromblad@svd.se, henrik.ennart@svd.se,
hillevi.wahl@svd.se, ingrid.schoerner@svd.se, jonas.skogsberg@svd.se,
karin.henriksson@svd.se, karin.thunberg@svd.se, lars.ryding@svd.se,
lena.hennel@svd.se, lena.k.samuelsson@svd.se, lova.olsson@svd.se,
mats-eric.nilsson@svd.se, mats.johansson@svd.se, mia.bjelkholm@svd.se,
mikael.holmstrom@svd.se, niklas.kierkegaard@svd.se, peter.carlberg@svd.se,
rolf.gustavsson@svd.se, thomas.berglund@svd.se, Radio / Tv / STV
parasites: abc@svt.se, agneta.akerlund@svt.se, ake.ortmark@tv8.se,
aktuellt@svt.se, debatt@svt.se, lennart.persson@svt.se, ostnytt@svt.se,
text@svt.se, vastnytt@svt.se, vbnytt@svt.se, voxpop@svt.se, vildmark@svt.se,
vetenskapens.varld@svt.se, uutiset@svt.se, tv-sporten@svt.se,
trafikmagasinet@svt.se, sondagsoppet@svt.se, sydnytt@svt.se, svt24@svt.se,
vaxjo@svt.se, svtmorgon@svt.se, press.malmo@svt.se, gbgwebb@svt.se,
smalandsnytt@svt.se, kontakt@sajber.nu, rummet@svt.se, bengt.bergius@svt.se,
rederiet@svt.se, rea@svt.se, rapport@svt.se, siw.dreber@svt.se,
kjell-ake.hansson@svt.se, programupplysningen@svt.se, plus@svt.se,
packatochklart@svt.se, ps@svt.se, lena.logren@svt.se, nordnytt@svt.se,
myror@svt.se, musikbyran@svt.se, mosaik@svt.se, mittnytt@svt.se,
mittinaturen@svt.se, matwebb@svt.se, livslust@svt.se,
lillasportspegeln@svt.se, helene.nyman@svt.se, agneta.dahlstrom@svt.se,
ulla.nilsson@svt.se, karamelli@svt.se, internetredaktionen@svt.se,
hjarnkontoret@svt.se, gavle-dala@svt.se, go.kvall@svt.se, tv-sporten@svt.se,
filmkronikan@svt.se, drama@svt.se, robinsoninfo@svt.se, ekg@svt.se,
dokumentarfilm@svt.se, dokumentutifran@svt.se, bolibompa@svt.se,
dokumentinifran@svt.se, bildjournalen@svt.se, pia.skog@svt.se,
antikrundan@svt.se, tvcontinente@yahoo.com,
RADIO-TV, MOSAIK camera equipage collaborators of the imperialist system:
anna.kakuli@svt.se, jan.sundstrom@svt.se, keja.stenstrom@svt.se,
othman.karim@svt.se, abdul.hibombo@svt.se, inger.etzler@svt.se,
miodrag.cvetkovic@svt.se, jonas.alassaad@svt.se,
Radio-tv-mosaik's imported fake immigrant staff examples: atay.dil@svt.se,
Sv. INSÄNDARSIDOR/letters to the editor, but never publishing if you criticized
the profites of the Zionist dogs: insandare@aftonbladet.se, red@alingtid.se,
matti.haggstrom@barometern.se, debatt@bergslagsposten.se, debatt@blt.se,
insandare@blt.se, redaktionen@borastidning.se, red@daladem.se, debatt@dn.se,
redaktion@ekuriren.se, insandare@expressen.se, insandare@gt.se, debatt@gt.se,
hp@hallandsposten.se, anders.hakansson@hd.se, redaktion@ht.se,
postmaster@ljusnan.se, it.ordetfritt@ltz.se, na@nerikes.se, insandare@metro.se,
insandare@norran.se, debatt@nt.se, redaktionen@norrteljetidning.se,
redaktionen@nsd.se, debatt@nwt.se, insandare@nwt.se, redaktion@skd.se,
nyhet.red@smp.se, brevred@svd.se, per.ove.lindstrom@svd.se,
lasse.hansson@sydsvenskan.se, aktuella@sydsvenskan.se, redaktionen@sn.se,
redtt@2stad.se, redaktionen@unt.se, lasarnas.forum@unt.se, ins@vasabladet.fi,
debatt@vk.se, ordetfritt@vk.se, kersti.gners@vlt.se, insandare@vlt.se,
redaktionen@nyavf.se, debatt@op.se, redaktion@oea.se,
SCANDOS JOURNALISTS Blended instruments: africaforum@swipnet.se,
alex@fornyelsebutiken.com, cup@cityuniv.se, hvitfelt@jmk.su.se,
lillemor.sahlberg@integrationsverket.se, journalisten@sjf.se, p7annsse@p7.sr.se,
lennart.weibull@jmg.gu.se, ylva.brune@jmg.gu.se, jonas@mediekritik.nu,
georgios.mantzaris@svt.se, info@pressenstid.se, info@svartvitt.se,
joran.hok@sida.se, kansliet@sjf.se, trotsallt@cordia.se, ktallvid@algonet.se,
kansliet@sjf.se, m.t.m@swipnet.se, intis@internationalen.se,
info@peacequest.se, info@unf.se, jennie@motstand.nu, lo.milles@swipnet.se,
lillemor.sahlberg@integrationsverket.se, mikael.marklund@pressenstid.se,
perandersson@mac.com, prizma@chello.se, red@modernatider.se, red@tempus.se,
redaktion@kommunaktuellt.com, redaktionen@redcross.se, red@modernatider.se,
red@tempus.se, redaktionen@tt.se, socialpolitik@socialpolitik.com,
sekomagasinet@seko.se, sholeh.irani@mailbox.swipnet.se, svensson@tempus.se,
tco.tidningen@tco.se, tidningen@etc.se, torbjorn.von.krogh@pressenstid.se,
viva@algonet.se, ylva.carlsson@pressenstid.se, TT staff, but any of them are
the true journalists:
bertil.akesson@tt.se, grim.berglund@tt.se, torun.bortz@tt.se, ove.bystrom@tt.se,
cl@tt.se,anders.edholm@tt.se, thomas.eriksson@tt.se, annika.hansson@tt.se,
tomas.harenstam@tt.se, stefan.hjerten@tt.se, gert.holmertz@tt.se,
thomas.hojeberg@tt.se, rolf.janelm@tt.se, joanna.kurosz@tt.se,
rolf.janelm@tt.se, agneta.magnusson@tt.se, thomas.hamberg@tt.se,
lennart.hansson@tt.se, bo.harmby@tt.se, cecilia.klinto@tt.se, anna.nyberg@tt.se,
britt.ledberg@tt.se, bengt.ljungdahl@tt.se, peter.palmkvist@tt.se,
ingrid.dahlback@tt.se, margareta.gustafsson@tt.se, leif.brandstrom@tt.se,
christer.jonsson@tt.se, micke.larsson@tt.se, bengt.nordin@tt.se,
karin.olander@tt.se,
goran.sjogren@tt.se, naila.saleem@tt.se, henrik.samuelsson@tt.se,
agneta.styrman@tt.se, leif.svensson@tt.se, ylva.lindahl@tt.se,
jonas.lindgren@tt.se, angela.ljungstrom@tt.se, bertil.lundquist@tt.se,
christina.magnergard-bjers@tt.se, wiktor.nummelin@tt.se, benny.oinert@tt.se,
redaktionen@tt.se, jon.thunqvist@tt.se, utrikes@tt.se, per.vallgarda@tt.se,
peter.wallberg@tt.se, jan.winter@tt.se, webmaster@tt.se,
OUTSIDE of SCANDINAVIA:
ARAB World: aina@aina.org, alhayat@p-ol.com, alrashed@asharqalawsat.com,
ceo@arabia.com, coo@arabia.com, cto@arabia.com, cfo@arabia.com,
dribrahim@earthlink.net, editorial@asharqalawsat.com, generalmanager@arabia.com,
dubai@arabia.com, iapinfo@iap.org, info@khaleej.com, iraq@iraqfoundation.org,
sana@net.sy, Webmaster@jarida.8m.com, yasser@arab.net,
ARMENIA: aaa@arminco.com, ani@aaainc.org, armenianreporter@msn.com,
ayf@compulink.gr, azator@compulink.gr, ancg@compulink.gr, arpsy13@aol.com,
board@gomidas.org, diaspora@diaspora-net.org, drddh@yahoo.com,
emmy90@hotmail.com, Groong@usc.edu, HYETIME@AOL.COM,
imyourpassenger@hotmail.com, info@aaainc.org, Joondi@earthlink.net,
Joondi@earthlink.net, layout@skim.com, LinkMaster@armeniadiaspora.com,
president@csunasa.com, raffi@cilicia.com, rummel@hawaii.edu,
Stuart.Stein@uwe.ac.uk, Silva602@hotmail.com, Spitakarch1@yahoo.com,
sylva88@hotmail.com, Taisarm@yahoo.com, yekenian@hotmail.com, webmaster@arf.am,
webmaster@csunasa.com, wo321az@msn.com, WWW.LEVONIK@AOL.COM, zoryan@idirect.ca,
24April@15levels.com,
AUSTRALIA: letters@smh.fairfax.com.au,
Britannia and International BLENDED.:
info@euronews.net, editor@usatoday.com, letter.editor@edit.wsj.com,... and..
letters@nytimes.com, abunimah01@yahoo.com, africacenter@freedomforum.org.za,
ak@akedin.demon.co.uk, azeitlin@hotmail.com, belgium@indymedia.org,
bvirtual@2kj.com, cwells@freedomforum.org, Danute.Vaisnoraite@ij.vu.lt,
deke.cij@mail.datanet.hu, dbacon@igc.org, dfurey@freedomforum.org,
gillesklein@noos.fr, help@ihtweb.com, info@ourfuture.org,
info@freedomforum.org.ar, infos@internatif.org, icem.jc@pophost.eunet.be,
jmower@freedomforum.org, kathi-editor@eKathimerini.com, letters@thenation.com,
lelkhouri@freedomforum.org, library@sipiapa.org, library@snpi.org.ru,
luba.horvathova@post.sk, mihaela@cji.ro, news@commondreams.org,
nilemedia@aol.com, people@people-link.net, ppi1@mozcom.com, PressUnit@coe.int,
redweb@compuserve.com, sysop@zmag.org, szf-bibl@lanet.lv, toshka@aubg.bg,
wandi@china.org.cn, English@peopledaily.com.cn, crieng@cri.com.cn,
engnews@cri.com.cn, Worldservice.Letters@bbc.co.uk, Outlook@bbc.co.uk,
Documentaries@bbc.co.uk, VLC@bbc.co.uk, right2reply@channel4.com.uk,
worldwidetv.letters@bbc.co.uk, zulfikar@zulfikardergisi.de, CUBA Journalists:
informacion@granmai.cip.cu,
CUBA Radio-tv: radiohc@ip.etecsa.cu,
GERMAN: DKP-Deutsche Kommunistische Partei: NeueImpulse@aol.com,
sdajbv@aol.com, sdaj.nds@gmx.de,
HUMANITE: webmaster@humanite.presse.fr,
christophe.deroubaix@humanite.presse.fr, alain.nicolas@humanite.presse.fr,
fete@humanite.presse.fr,
U.S.A.: dofferma@email.sjsu.edu, farai@popandpolitics.com,
radicalexposes@movemail.com, spj@spj.org, writersgrp@washpost.com,
opinion@seattletimes.com, letter@globe.com, letters@washtimes.com,
inquirer.letters@phillynews.com,pmwatch@egroups.com, letters@washpost.com,
bdemick@phillynews.com, agerlin@phillynews.com, sgoldstein@krwashington.com,
jlanday@krwashington.com, mmatza@phillynews.com, nmorris@krwashington.com,
pnussbaum@phillynews.com, sraghavan@phillynews.com, trubin@phillynews.com,
lsavino@krwashington.com, jtamayo@herald.com, jcohen@fair.org,
jjackson@fair.org, srendall@fair.org, sackerman@fair.org, jpozner@fair.org,
phart@fair.org, rcoen@fair.org, shohauser@fair.org, jnaureckas@fair.org,
dthomas@fair.org,

SOCIALSTYRELSE staff; means, "official-masked-parasites"&pedophiles for example:
abit@chello.se, abit.dundar@stockholm.hagersten.se, socialstyrelsen@sos.se,
info@sos.se, marsredaktion@sos.se, epcinfo@sos.se,
lakemedel@sos.se, socialstyrelsen@strd.se, inger.widen.cederberg@sos.se,
kjerstin.bergman@sos.se, johanna.jansson@sos.se, pieter.langlet@sos.se,
lennart.ringstrom@sos.se, bodil.rasmusson@swipnet.se, sara.johansson@sos.se,
karin@filmator.se,leonpleon@hotmail.com, anders.granqvist@socfor.linkoping.se,
yvonne.schantz@bb.uppsala.se, gerd.bergman@soc.lulea.se,
anette.mansson@backa.goteborg.se,
ann-margret.lindstrom@spanga-tensta.stockholm.se,
lena.larsson@gunnared.goteborg.se, ingemar.hansson@stad.helsingborg.se,
ann-margret.lindstrom@spanga-tensta.stockholm.se, merike.palm@sos.se,
lotta.magnusson@sos.se, charlotte.samuelsson@sos.se, fhebe.hjalm@sos.se,
epcinfo@sos.se, bjorn.emauelsson@sos.se, ingrid.kalicka@sos.se,
jessica.edlund@sos.se, maj-len.sjogren@sos.se, manja.takman@sos.se,
saga.grip@sos.se, tiina.laukanen@sos.se, ulf.ortengren@sos.se,
asa-britt.edoff@sos.se, per-erik.engstrom@sos.se, andre.loutchko@sos.se,
kajsa.mulder@sos.se, leif-rune.strandell@sos.se, peter.andreasson@sos.se,
helena.norling@sos.se, anita.hellberg@sos.se, anna.johansson@sos.se,
beatrice.hopstadius@sos.se, eva.larsson@sos.se, johan.glad@sos.se,
petra.ullmanen@sos.se, ulla.wolmerud@sos.se, marja.larsson@sos.se,
malin.eklof@sos.se, patrik.nordebring@sos.se

ORGANIZATIONS (mostly organized-legalized maffioso parasites of liberal
imperialist systems)
E.U.: aegee.europee@chello.be, vera@enar-eu.org,
IMMIGRANT INT Blended.: geudens@glo.be, hmaksoud@adc.org, nmohamad@adc.org,
hibish@adc.org, justice@oneworld.net, legal@adc.org, Iire@antenna.nl,
marvinw@adc.org, webmaster@adc.org, IMMIGRANTS' SCANDO BLENDED ORG.:
viva@algonet.se, mansjouren@telia.com, opstand1@xs4all.nl, opu@ecn.cz,
orestis@meteo.inmh.ro, org.ius@ecn.gn.apc.org, osdma@ngonet.baku.az, osf@ecn.cz,
osf@osfba.sanet.sk, otvorene-oci_zg@zamir-zg.ztn.apc.org, pah@saxon.pip.com.pl,
pajol@bok.net, pathfbkh@algonet.se, paxchristi@antenna.nl, pbiusa@igc.apc.org,
pbme@antenna.nl, perspektiven@stud.uni-frankfurt.de, peter@hacktic.nl,
phoenix@dzs.xs4all.nl, pluto@plutobks.demon.co.uk, postmaster@oef.org.ee,
praxis@mcr1.poptel.org.uk, pressnow@pressnow.xs4all.nl, programs@buc.soros.ro,
prokes@adam.cz, prozessbuero@link-b36.berlinet.in-berlin.de, psp92@dds.nl,
publico@publico.pt, qcea@gn.apc.org, qps@glas.apc.org,
r.l.schmidt1@bradford.ac.uk, radar@luna.nl, Radical.Party@agora.stm.it,
radio@landbox.bawue.cl.sub.de, raija.hanski@abo.fi, ranjak@interport.net,
ravage@nnmag.antenna.nl, refugee@iol.ie, refugium@refugium.antenna.nl,
refunbhc@sf.cit.bg, renate@apador.sfos.ro, respekt@krfu.no,
ri-sun_ri@zamir-zg.ztn.apc.org, IMMIGRANTS' BLENDED SWEDoORG's':
aeineh@hotmail.com, africaforum@swipnet.se, africanews@wineasy.se,
alman.kazaferovics@hjallbobostaden.goteborg.se, anders.sundquist@abc.se,
al-nashra@chello.se, annika.lagerqvist@juridicum.su.se, antonella@italr.a.se,
aokmoonphrase@hotmail.com, arja.torkko-yacoubi@svenskakyrkan.se,
asylgruppen@hotmail.com, asylkommitten@hotmail.com, asylum@passagen.se,
biuro@polskakongressen.org, bosnia@online.no, brev@inv.se,
casa.chile@delta.telenordia.se, chevili@swipnet.se, Ceifo.editor@ceifo.su.se,
diskrimineringsbyran@alfa.telenordia.se, dtgem.sthlm@swipnet.se,
durna@chello.se, editor_medusa@yahoo.com, emilija.ps@privat.utfors.se,
exp@swedint.mil.se, epl@swipnet.se, eva.lips@lio.se, e.villanueva@ekuc.se,
fai@fai.a.se, fai-boras@spray.se, farda@swipnet.se, frank.orton@swipnet.se,
farr.asylum@passagen.se, frdiez@hotmail.com, georgios.mantzaris@svt.se,
grf@telia.com, grf@sundbyberg.mail.telia.com, gu@mp.se,
gb-piiri@gamma.telenordia.se, flora@hem.passagen.se, Hellas@swipnet.se,
hidayet@passagen.se, heterogenesis@telia.com, hujada@algonet.se, ial@algonet.se,
info@godoymedia.com, info@sida.se, info@svenska-freds.se, info@broderskap.se,
info@svenskafredskommitten.nu, info@mjv.se, info@rb.se, info@sos-barnbyar.se,
iwgia.lund@swipnet.se, info@intercult.se, ingenillegal@hotmail.com,
jan.ekberg@ehv.vxu.se, j-m.williams@pi.se, jolin.boldt@sesam.nu, kansli@sfn.se,
kansliet@ungarorelsehindrade.com, karl-erik@edris-ide.se, kvinnor@home.se,
kansli@sios.org, mattias.gardell@ceifo.su.se, info@jamombud.se,
kenneth.hotz@rkuf.se, liberacion@telia.com, mana@uppmana.nu,
maria.roselius@sos.se, masoud.kamali@soc.uu.se, p7annsse@p7.sr.se,
paulina.de_los_reyes@ekhist.uu.se, post@afrikagrupperna.se, red.ka@svekom.se,
rita.hema@historiska.se, siwon@telia.com, tidningen@etc.se,
ylva.sorman.nath@sida.se, mohsen@archway.se, norkirke@telia.com,
viva@algonet.se, srfs@ebox.tninet.se, sirkkuliina@swipnet.se,
sanna.vestin@telia.com, konttori@kielilautakunta.se, koreni@swipnet.se,
song@algonet.se, riitta.larsson@swipnet.se, the.lundian@swipnet.se,
luff@post.utfors.se, makedonski.sojuz@telia.com, mana@uppmana.nu,
kai.rosnell@mail.bip.net, khaneh-iran@spray.se, polonica@swipnet.se,
nireus@algonet.se, ung-faps@algonet.se, ts@finska.fhsk.se, etv@telia.com,
imernytt@sefos.uib.no, ingria@home.se, fagbokforlaget@fagbokforlaget.no,
ms@ms-dan.dk, samora@samora.no, research@emigrantregistret.s.se, lehti@rskl.se,
montoya@tyreso.mail.telia.com, nahid_ayazi@hotmail.com,
dugamladunya@hotmail.com, vanfo@svenskaemigrantinstitutet.g.se,
info@furkono.com, sdawod@hotmail.com, info@palmecenter.se, info@acasweden.org,
irf@immi.se, info@ifs.a.se, info@bihsavezzena.com, info@wrf.nu, ikc@sv.se,
ikf@spray.se, info@tuf.nu, ingvar.gunnarsson@goteborg.mail.telia.com,
invandraren@immi.se, kansli@sios.org, kerstin.eklund@rb.se,
peace@peace.aland.fi, prizma.turkiska@veritas.se, Simbol_suecia@yahoo.com,
soi@swipnet.se, webmaster@kimito.fi, quick.response@rkuf.se,
018-150330@telia.com,

GREENPEACE: greenpeace.usa@wdc.greenpeace.org, info@uk.greenpeace.org,
wlabidi@diala.greenpeace.org, greenpeace.southeast.asia@dialb.greenpeace.org,
greenpeace@info.ch, greenpeace.spain@diala.greenpeace.org,
slovakia@diala.greenpeace.org, gpmoscow@greenpeace.ru,
greenpeace.southeast.asia@dialb.greenpeace.org,
greenpeace.australia@au.greenpeace.org, info@nordic.greenpeace.org,
greenpeace.new.zealand@nz.greenpeace.org,
greenpeace.france@diala.greenpeace.org, info@fi.greenpeace.org,
info@nordic.greenpeace.org, greenpeace.australia@au.greenpeace.org
JURIDICAL ORGANIZATIONS:
--transferred to the JURISTS PRIVATES---- NEJ till E.U.:
fneu@algonet.se, gausta@wineasy.se, nejtilleu@telia.com
PEN members: albania@aol2.albaniaonline.net, armpen@arminco.com,
intpen@gn.apc.org, joseruiz@prodigy.net.mx, intpen@dircon.co.uk,
oepen.club@netway.at, pen@pen.org, pen@pen.unibel.by, pen@plateaupress.com.au,
shajel@bdonline.com, slogen@guest.arnes.si, and continues on the :
http://www.oneworld.org/internatpen/centres.htm RED CROSS SCANDo:
region.stockholm@redcross.se, region.mellan@redcross.se,
region.vast@redcross.se, info.syd@redcross.se, region.sodranorrland@redcross.se,
region.mitt@redcross.se, region.gotland@redcross.se, region.sydost@redcross.se,
RESA / TRAVEL Org.: airtours@airtours.se, expressarn.btc@bennettbti.com,
info@biljett-torget.se, info@flygspecialisten.se, stockholm@al.se, SWEDISH
BOSTAD: hyresnamndenistockholm@dom.se, as.quensel@inv.se,
osten.johansson@varbostad.se, ulrika.ambjorn@varbostad.se,
thomas.westerlund@varbostad.se, gunilla.lindahl@varbostad.se,
maria.arnedotter@varbostad.se, anna-klara.aspegren@varbostad.se,
styrbjorn.dahlqvist@varbostad.se, eva-maria.fasth@varbostad.se,
per.jernberg@varbostad.se, jonas.nordling@varbostad.se,
marie.askaner@varbostad.se, info@hgfsthlm.se, info@hyresgasterna.se,
bostadsformedlingen@bostad.stockholm.se, info@eddy.se, info@jit.se,
gunilla.skoog@gp.se,
SIPRI: alani@sipri.se, anthony@sipri.se, barta@sipri.se, baumann@sipri.se,
berggren@sipri.se, bodell@sipri.se, boman@sipri.se, boston@sipri.se,
dwan@sipri.se, ekeus@sipri.se,gilady@sipri.se, gilligan-borg@sipri.se,
hagelin@sipri.se, hagmeyer-gaverus@sipri.se , hall@sipri.se, hart@sipri.se,
helleday@sipri.se, henson@sipri.se, hole@sipri.se, karlsson@sipri.se,
snkile@sipri.se, kuhlau@sipri.se, lachowski@sipri.se, loo@sipri.se,
loose-weintraub@sipri.se, mash@sipri.se, möllerström@sipri.se,
omitoogun@sipri.se , oxeltoft@sipri.se , persson@sipri.se,
rotfeld@sipri.se,seybolt@sipri.se, skons@sipri.se , stalenheim@sipri.se,
suzuki@sipri.se, wall@sipri.se, Ingvor wallin@sipri.se, ward@sipri.se,
weidacher@sipri.se, pwezeman@sipri.se, swezeman@sipri.se, wiharta@sipri.se,
wiksten@sipri.se, zanders@sipri.se , zarimpas@sipri.se,
SWEDO-blended org's: aktiv.ungdom@uppsala.mail.postnet.se, askgasi@bemuf.org,
bodil.hellden@ungikor.o.se, cuf@centerpartiet.se, duns@nhr.se,
efs@efs.svenskakyrkan.se, ekonomi@sbuf.baptist.se, forbundet@skogochungdom.d.se,
forbundet@ungforetagsamhet.se, forbundet@ungaornar.se, gruf@telia.com, gu@mp.se,
hrf@hrf.se, info@adoptionscentrum.se, info@atr-riks.se, info@diabetes.se,
info@elevorg.se, info@faltbiologerna.se, info@hungarbu-are.com,
info@mhf-ungdom.com, info@km.scout.se, info@nsf.scout.se, info@nybygget.se,
info@rkuf.se, info@shu.a.se, info@ssf.scout.se, info@smu.nu, info@ssu.se,
info@svea.org, info@sverok.se, info@unf.se, info@ungaallergiker.se,
info@ungamuslimer.nu, info@rskl.se, info@swedish-ecodemics.a.se,
info@ungvanster.se, jun@iogt.se, kansliet@auf.nu, kansliet@ungareumatiker.org,
kansliet@sbu.nu, kansli@frisksport.se, kansliet@ungarorelsehindrade.com,
kansliet@rum.se, kansliet@viunga.se, kansli@fuf.org, kansli@skytteuo.se,
kansli@ungasyn.se, kdu.riks@kdu.se, kontakt@kontaktnatet.se,
lena.stalvant@kfuk-kfum.se,
mladen.radojkovic@spray.se,omladina@srpskisavez.com,
sverigesschackforbund@schack.se, lsu@lsu.se, rus@rsmh.se,
unglottorna@lottorna.se, kansli@sfu.se, kansliet@fritidsforum.se,
peter.brune@krf.se, pu@pu.pingst.se,
ragnar.persson@mbox200. riks@moks.se, rku@rku.nu, saminuorra@same
pso.ung@pso.se,.net, sdu@sdrf.se, secretary@se.cisv.org,
soku-kansliet@telia.com, student@moderat.se, scuf@celiaki.se, suf@swipnet.se,
suk@suk.se, sveriges.4h@rs4h.se, swipnet.se, tomas.tobe@moderat.se,
unga@svenskakyrkan.se,

UNITED NATIONS: anne-marie.fenner@unep.ch, ariel.dayao@unep.ch,
asa.granados@unep.ch, bella.lawson@unep.ch, bernard.incorpora@unep.ch,
brenda.van-eeden@unep.ch, cgimaster@unol.org, cyberschoolbus@un.org,
glara.guzman@unep.ch, helle.husum@unep.ch, hiroko.mosko@unep.ch,
ibrahim.shafii@unep.ch, isolde.canales@unep.ch, lobbymod@unol.org,
lwiseberg.hchr@unog.ch, nalini.basavaraj@unep.ch, paul.silfvenius@unep.ch,
pavel.suian@unep.ch, per.bakken@unep.ch, pierre.portas@unep.ch, sbc4@unep.ch,
sbc@unep.ch, susan.quinto@unep.ch, vincent.jugault@unep.ch,

PELA-FADIME falsification industry's imported criminal provocative parasites:
pela_fadime@yahoo.se, oliviafrank30@hotmail.com, rasoolawla@hotmail.com,
farsi@rferl.org, fatin_aziz@hotmail.com, zizibarzingi@hotmail.com,
pontus_b65@hotmail.com, virpi.achourpour@mail.bip.net,
bam.bjorling@kvinnoforum.se, bambj@kvinnoforum.se,
hanna.blanksvard@aftonbladet.se, angela.beausang@roks.se, asa.beckman@dn.se,
nazandb@hotmail.com, sara_mohammad1607@yahoo.se, halale_taheri@yahoo.com,
nodinyan_a57@yahoo.se
POLITICS: ove.andersson@sap.se, tidningen@etc.se, gaudeamus@sus.su.se,
lo-tidningen@lo.se, bjorn.oijer@sif.se, sktftidningen@sktf.se,
info.shj@dnb.com, tco.tidningen@tco.se, ulf.stolt@situationstockholm.se,
universitetslararen@sulf.se,
RADIOS: info@radio.se, info@radiotv.aland.fi,
amelie.henriksson@scandinaviaonline.se,
Politics in UNIVERSITY: karin.barron@soc.uu.se, petra.svensson@lundaforum.se,
peter.kahre@soc.lu.se, mats.franzen@ibf.uu.se, jose.pacheco@soc.lu.se,
peter.dahlgren@soc.lu.se, soc@soc.lu.se,

POLITICIANS main list-
POLITICIANS: Landsting operators&infiltration instruments; Sll
etiquetted; who run health areas (blended): anita.hagelbeck@politik.sll.se,
hagelstedt@unf.se, jim.hall@telia.com, bjorn.hamilton@moderat.se,
helen.hammarqvist@telia.com, hanqvist@telia.com, kerstin.hedin.sk8@seko.se,
seija.hedman@swipnet.se, sirkka-liisa.hedstrom@politik.sll.se,
johan.heinonen@telia.com, johan.heinonen@folksam.se,
lena-maj.hellman-anding@skarpnack.stockholm.se,
gunilla.helmersson@politik.sll.se, margaretha.herthelius@spray.se,
hasan.hitay@politik.sll.se, viktoria.hjorth@telia.com, birgitta.holm@moderat.se,
novin.harsan@chello.se, staffan.holmberg@haninge.se, ake.ho@telia.com,
lena.huss@politik.sll.se, carin.hakansson@politik.sll.se,
hans.hakansson@vaxholm.se, anita.hagelbeck (Fp)
anita.hagelbeck@politik.sll.se; Hagelstedt, Åsa (V) hagelstedt@unf.se
Hall, Jim-Olov * (S) jim.hall@telia.com, Hals, Rolf * (V), Hamilton, Björn
(M) bjorn.hamilton@moderat.se, Hammarqvist, Helen * (MP)
helen.hammarqvist@telia.com, Hanqvist, Benny * (S) hanqvist@telia.com,
Harjulin, Christina * (M), Harsan, Novin * (S) novin.harsan@chello.se,
Hedin, Kerstin * (S) kerstin.hedin.sk8@seko.se, Hedman, Seija * (S)
seija.hedman@swipnet.se, Hedström, Sirkka Liisa (V 9,
sirkka-liisa.hedstrom@politik.sll.se, Heinonen, Johan (S)
johan.heinonen@telia.com eller johan.heinonen@folksam.se, Hellberg, Christian *
(V), Hellman Anding, Lena-Maj (MP)
lena-maj.hellman-anding@skarpnack.stockholm.se, Helmerson, Gunilla (M)
gunilla.helmersson@politik.sll.se, Herlitz, Eie * (MP), Herthelius, Margaretha *
(FP) margaretha.herthelius@spray.se, Hilding, Madeleine * (M),
Hillerström, Marja * (V), Hitay, Hasan * (S) hasan.hitay@politik.sll.se,
Hjorth, Viktoria * (KD) viktoria.hjorth@telia.com, Holm, Birgitta * (M)
birgitta.holm@moderat.se, Holmberg, Staffan * (S)
staffan.holmberg@haninge.se, Holmström, Åke * (KD) ake.ho@telia.com ,
Huss, Lena (FP) lena.huss@politik.sll.se, Håkansson, Carin (FP)
carin.hakansson@politik.sll.se, Håkansson, Hans (M)
hans.hakansson@vaxholm.se,
INT. BLENDED: nak@syn.gr, web-tanea@dolnet.gr, syndrom@dolnet.gr,
pk@korea-np.co.jp, kcnae@sepia.ocn.ne.jp,
ENGLISH (blended): institute@thenation.com, Britannia: info@gn.apc.org,
E.U.connected: difensorecivico@consiglio.regione.toscana.it,
email@federaalombudsman.be, euro-ombudsman@europarl.eu.int,
ombudsmanden@ombudsmanden.dk, webmaster@mediateur-de-la-republique.fr,
OPCA.Enquiries@ombudsman.gsi.gov.uk,
GERMAN connected: Frieden-und-Zukunft@t-online.de, isw_muenchen@t-online.de,
strutype@hrz.uni-kassel.de, otto.schily@mdb.bundestag.dbp.de, KURDISH:
KURDISH TRAITORS (mostly imported to the modernized countries, to operate
criminal affairs there for example very useful to undermine the democratical
institutions of EU): cc@kdp2000.net, mdbarzani@hotmail.com,
kdpDenmark@hotmail.com, KdpEurope@aol.com, kdppress@aol.com,
kdpswetzerland@bluewin.ch, kdp@worldline.nl,
kstudyg@deakin.edu.au, sckurde@wanadoo.fr, smizori@chello.nl, simko@tig.com.au,
xebat@bellsouth.net, wasta@ihug.co.nz, 106615@compuserve.com, KDP
AUSTRALIA&mostly working as NeoZionist Kurds: Coordinator Haval Dasko Seyan.:
haval10@hotmail.com, seyfo@yesbox.net,
LAPONIAN politicians etc.: camilla.nilimaa@telia.com, mp@kiruna.se,
seko.post@telia.com, tomas.kohkoinen@lkab.com, ungvanster@kiruna.se,
v@kiruna.se, ungdom.vaest@tbv.se, afadalarna@motkraft.net,
afalinkoping@motkraft.net, subversiv@subversiv.nu, global_intifada@hushmail.com,
sofia.erixon@flen.mail.telia.com, mamadou.sene@intercult.se,
tatyana.spasova@intercult.se, chris.torch@intercult.se, info@arran.no,
gaaltije@same.net, homaa@hogalid.kiruna.se, Ingegerd.Thuresson@skola.kiruna.se,
fia.kaddik@same.net, nils.fredriksson@malgomaj.vilhelmina.se,
gudrun.ahlgren@zonline.jamtland.se, bo.soderholm@edu.alvdalen.se,
ingela.nilsson@same.net, jans.heinerud@same.net, peter.ericson@ylm.se,
siidaark@online.no, birger.nymo@same.net, nrl@same.net, samiradio@nrk.no,
nsr@nsr.no, nsru@online.no, raf@same.net, rettshj@online.no, pepper@trollnet.no,
samernas@same.net, heaika.skum@same.net
SvekJa POLITICIANS:
CENTER etiquetted Capitalists: jan.andersson@riksdagen.se ,
margareta.andersson@riksdagen.se , sven.bergstrom@riksdagen.se ,
birgitta.carlsson@riksdagen.se, lena.ek@riksdagen.se ,
lars-ivar.ericson@riksdagen.se , eskil.erlandsson@riksdagen.se ,
viviann.gerdin@riksdagen.se, agne.hansson@riksdagen.se ,
jorgen.johansson@riksdagen.se , kenneth.johansson@riksdagen.se,
roger.karlsson@riksdagen.se, sofia.larsen@riksdagen.se ,
hakan.larsson@riksdagen.se, johan.linander@riksdagen.se ,
kerstin.lundgren@riksdagen.se , maud.olofsson@riksdagen.se,
annika.qarlsson@riksdagen.se , birgitta.sellen@riksdagen.se ,
rigmor.stenmark@riksdagen.se, asa.torstensson@riksdagen.se ,
claes.vasterteg@riksdagen.se

GREEN etiquetted ScandoCapitalists: leif.bjornlod@riksdagen.se ,
asa.domeij@riksdagen.se, peter.eriksson@riksdagen.se ,
barbro.feltzing@riksdagen.se , gustav.fridolin@riksdagen.se ,
helena.hillar.rosenqvist@riksdagen.se , ulf.holm@riksdagen.se ,
mikael.johansson@riksdagen.se , mona.jonsson@riksdagen.se ,
lotta.nilsson.hedstrom@riksdagen.se , claes.roxbergh@riksdagen.se ,
yvonne.ruwaida@riksdagen.se , ingegerd.saarinen@riksdagen.se ,
kerstin-maria.stalin@riksdagen.se , mikaela.valtersson@riksdagen.se ,
maria.wetterstrand@riksdagen.se , lars.angstrom@riksdagen.se
GREEN etiquetted any other Capitalists out of SvekJa Kingdom:
greenleft@peg.apc.org
KRISTdemos: alf.svensson@riksdagen.se, peter.althin@riksdagen.se ,
yvonne.andersson@riksdagen.se , stefan.attefall@riksdagen.se ,
sven.brus@riksdagen.se , inger.davidson@riksdagen.se ,
annelie.enochson@riksdagen.se , bjorn.von.der.esch@riksdagen.se ,
holger.gustafsson@riksdagen.se , lars.gustafsson@riksdagen.se ,
johnny.gylling@riksdagen.se , goran.hagglund@riksdagen.se ,
helena.hoij@riksdagen.se , dan.kihlstrom@riksdagen.se ,
per.landgren@riksdagen.se , kenneth.lantz@riksdagen.se ,
maria.larsson@riksdagen.se , lars.linden@riksdagen.se ,
else-marie.lindgren@riksdagen.se , ulrik.lindgren@riksdagen.se ,
torsten.lindstrom@riksdagen.se , ragnwi.marcelind@riksdagen.se ,
mats.odell@riksdagen.se, mikael.oscarsson@riksdagen.se ,
sven.gunnar.persson@riksdagen.se , chatrine.palsson@riksdagen.se ,
rosita.runegrund@riksdagen.se , olle.sandahl@riksdagen.se ,
tuve.skanberg@riksdagen.se , alf.svensson@riksdagen.se ,
ingvar.svensson@riksdagen.se , gunilla.tjernberg@riksdagen.se ,
erling.walivaara@riksdagen.se , ingemar.vanerlov@riksdagen.se
MODERat etiquetted official Capitalist Fascists:
lena.adelsohn.liljeroth@riksdagen.se , beatrice.ask@riksdagen.se ,
nils.fredrik.aurelius@riksdagen.se , gunnar.axen@riksdagen.se ,
per.bill@riksdagen.se , anders.bjorck@riksdagen.se , ewa.bjorling@riksdagen.se ,
anne.marie.broden@riksdagen.se , gunilla.carlsson@riksdagen.se ,
peter.danielsson@riksdagen.se , catharina.elmsater-svard@riksdagen.se ,
hillevi.engstrom@riksdagen.se , karin.enstrom@riksdagen.se ,
rolf.gunnarsson@riksdagen.se, lennart.hedquist@riksdagen.se,
chris.heister@riksdagen.se , cristina.husmark.pehrsson@riksdagen.se ,
anders.g.hogmark@riksdagen.se , tomas.hogstrom@riksdagen.se ,
gunnar.hokmark@riksdagen.se , anna.ibrisagic@riksdagen.se ,
bengt-anders.johansson@riksdagen.se , carl-axel.johansson@riksdagen.se ,
jeppe.johnsson@riksdagen.se , henrik.s.jarrel@riksdagen.se ,
bertil.kjellberg@riksdagen.se , goran.lennmarker@riksdagen.se ,
anna.lilliehook@riksdagen.se , goran.lindblad@riksdagen.se ,
lars.lindblad@riksdagen.se , anna.m.lindgren@riksdagen.se ,
bo.lundgren@riksdagen.se , ulla.lofgren@riksdagen.se ,
cecilia.magnusson@riksdagen.se , patrik.norinder@riksdagen.se ,
elizabeth.nystrom@riksdagen.se , mikael.odenberg@riksdagen.se ,
kent.olsson@riksdagen.se , marietta.de.pourbaix-lundin@riksdagen.se ,
anne-marie.palsson@riksdagen.se , margareta.palsson@riksdagen.se ,
fredrik.reinfeldt@riksdagen.se , inger.rene@riksdagen.se ,
carl-axel.roslund@riksdagen.se , jan-evert.radhstrom@riksdagen.se ,
anita.siden@riksdagen.se , ulf.sjosten@riksdagen.se , ola.sundell@riksdagen.se ,
henrik.von.sydow@riksdagen.se , sten.tolgfors@riksdagen.se ,
per.unckel@riksdagen.se , per.westerberg@riksdagen.se ,
henrik.westman@riksdagen.se , cecilia.widegren@riksdagen.se

N. SOCIALIST Comrados: gk@info14.com, red@den-svenske.com,
bjorn.bjorkqvist@den-svenske.com, daniel.hoglund@nsfront.com,
ledung@nsfront.com, riks@nsfront.com, eskilstuna@nsfront.com,
gotland@nsfront.com, gavle@nsfront.com, Karlskrona@nsfront.com,
klippan@nsfront.com, kristianstad@nsfront.com, skaraborg@nsfront.com,
klippan@nsfront.com, stockholm@nsfront.com, trollhattan@nsfront.com,
vasteras@nsfront.com, orebro@nsfront.com, riks@nsfront.com,
kreiberg@newsguy.com, info@sverigedemokraterna.se,
mikael.jansson@sverigedemokraterna.se, johan.rinderheim@sverigedemokraterna.se,
torbjorn.kastell@sverigedemokraterna.se, info@levandehistoria.com

SwedoSOSIS Capitalism's Megaphones: kg.abramsson@riksdagen.se ,
christer.adelsbo@riksdagen.se , carina.a.elgestam@riksdagen.se ,
urban.ahlin@riksdagen.se , birgitta.ahlqvist@riksdagen.se ,
kerstin.andersson@riksdagen.se , berit.andnor@riksdagen.se,
eva.arvidsson@riksdagen.se , luciano.astudillo@riksdagen.se ,
christina.axelsson@riksdagen.se , lennart.axelsson@riksdagen.se ,
cinnika.beiming@riksdagen.se , anders.bengtsson@riksdagen.se ,
mats.berglind@riksdagen.se , rune.berglund@riksdagen.se ,
mona.berglund.nilsson@riksdagen.se , bo.bernhardsson@riksdagen.se ,
laila.bjurling@riksdagen.se , jan.bjorkman@riksdagen.se ,
registrator@education.ministry.se, britt.bohlin@riksdagen.se ,
sinikka.bohlin@riksdagen.se , claes-goran.brandin@riksdagen.se,
catharina.brakenhielm@riksdagen.se , gunilla.c.carlsson@riksdagen.se ,
marianne.carlstrom@riksdagen.se , mikael.damberg@riksdagen.se ,
susanne.eberstein@riksdagen.se , berndt.ekholm@riksdagen.se ,
tomas.eneroth@riksdagen.se, christer.engelhardt@riksdagen.se ,
kerstin.engle@riksdagen.se , registrator@social.ministry.se ,
alf.eriksson@riksdagen.se , matilda.ernkrans@riksdagen.se ,
ann-marie.fagerstrom@riksdagen.se, kenneth.g.forslund@riksdagen.se ,
joe.frans@riksdagen.se , sonja.fransson@riksdagen.se ,
reynoldh.furustrand@riksdagen.se , agneta.gille@riksdagen.se ,
larsu.granberg@riksdagen.se, marie.granlund@riksdagen.se ,
per.erik.granstrom@riksdagen.se , monica.green@riksdagen.se ,
billy.gustafsson@riksdagen.se , michael.hagberg@riksdagen.se,
maria.hassan@riksdagen.se , barbro.hietala.nordlund@riksdagen.se ,
hans.hoff@riksdagen.se , nils-goran.holmqvist@riksdagen.se ,
carina.hagg@riksdagen.se , kent.harstedt@riksdagen.se, berit.hogman@riksdagen.se
, kenth.hogstrom@riksdagen.se , margareta.israelsson@riksdagen.se ,
leif.jakobsson@riksdagen.se , anita.johansson@riksdagen.se ,
ann-kristine.johansson@riksdagen.se , jan.emanuel.johansson@riksdagen.se ,
lars.v.johansson@riksdagen.se , morgan.johansson@riksdagen.se ,
peter.jonsson@riksdagen.se , hakan.juholt@riksdagen.se ,
anita.jonsson@riksdagen.se , anders.karlsson@riksdagen.se ,
sonia.karlsson@riksdagen.se , yilmaz.kerimo@riksdagen.se ,
arne.kjornsberg@riksdagen.se , lennart.klockare@riksdagen.se,
kerstin.kristiansson-karlstedt@riksdagen.se , kurt.kvarnstrom@riksdagen.se ,
jarl.lander@riksdagen.se , hillevi.larsson@riksdagen.se ,
jan-olof.larsson@riksdagen.se , lars.lilja@riksdagen.se ,
niclas.lindberg@riksdagen.se , rolf.linden@riksdagen.se ,
asa.lindestam@riksdagen.se , sylvia.lindgren@riksdagen.se ,
registrator@foreign.ministry.se, britt-marie.lindkvist@riksdagen.se ,
anne.ludvigsson@riksdagen.se , agneta.lundberg@riksdagen.se ,
carin.lundberg@riksdagen.se , inger.lundberg@riksdagen.se,
johan.lofstrand@riksdagen.se , registrator@finance.ministry.se ,
goran.magnusson@riksdagen.se , louise.malmstrom@riksdagen.se ,
elisebeht.markstrom@riksdagen.se , registrator@industry.ministry.se ,
carina.moberg@riksdagen.se , christina.nenes@riksdagen.se ,
annika.nilsson@riksdagen.se , christin.nilsson@riksdagen.se ,
lennart.nilsson@riksdagen.se , martin.nilsson@riksdagen.se ,
inger.nordlander@riksdagen.se, kjell.nordstrom@riksdagen.se ,
goran.norlander@riksdagen.se , carina.ohlsson@riksdagen.se ,
ronny.olander@riksdagen.se , fredrik.olovsson@riksdagen.se ,
registrator@foreign.ministry.se , veronica.palm@riksdagen.se ,
nikos.papadopoulos@riksdagen.se , catherine.persson@riksdagen.se ,
registrator@primeminister.ministry.se , goran.s.persson@riksdagen.se ,
helene.petersson@riksdagen.se , marina.pettersson@riksdagen.se ,
raimo.parssinen@riksdagen.se , ola.rask@riksdagen.se ,
registrator@finance.ministry.se , agneta.ringman@riksdagen.se ,
par-axel.sahlberg@riksdagen.se , registrator@industry.ministry.se ,
gunnar.sandberg@riksdagen.se , margareta.sandgren@riksdagen.se ,
lena.sandlin@riksdagen.se , inger.segelstrom@riksdagen.se ,
christer.skoog@riksdagen.se , berndt.skoldestig@riksdagen.se ,
hans.stenberg@riksdagen.se , thomas.strand@riksdagen.se ,
anders.sundstrom@riksdagen.se , per-olof.svensson@riksdagen.se ,
bjorn.von.sydow@riksdagen.se , anneli.sarnblad.stoors@riksdagen.se ,
nils-erik.soderqvist@riksdagen.se , tommy.ternemar@riksdagen.se ,
rezene.tesfazion@riksdagen.se , ingela.thalen@riksdagen.se ,
tone.tingsgard@riksdagen.se , registrator@culture.ministry.se ,
hans.unander@riksdagen.se , gote.wahlstrom@riksdagen.se,
tommy.waidelich@riksdagen.se , paavo.vallius@riksdagen.se ,
lars.wegendal@riksdagen.se, ulla.wester@riksdagen.se ,
majlene.westerlund.panke@riksdagen.se , borje.vestlund@riksdagen.se ,
soren.wibe@riksdagen.se , registrator@agriculture.ministry.se,
lilian.virgin@riksdagen.se , siw.wittgren-ahl@riksdagen.se ,
anders.ygeman@riksdagen.se , mariann.ytterberg@riksdagen.se ,
helena.zakariasen@riksdagen.se , kristina.zakrisson@riksdagen.se ,
maria.oberg@riksdagen.se , conny.ohman@riksdagen.se ,
krister.ornfjader@riksdagen.se , sven-erik.osterberg@riksdagen.se ,
registrator@education.ministry.se, webmaster@primeminister.ministry.se ,
registrator@justice.ministry.se ,
SOSIS Capitalist blended: secretariat@socialistinternational.org,
hammer@dsausa.org, dsa@dsausa.org, sap@sap-fi.dk,
SCANDos blended: bent@kroghly.dk, rvbirm@ft.dk,
Christian_Brix_Moeller@hotmail.com, g.sejr@post1.tele.dk, nikolene@get2net.dk,
piala@post.tele.dk, pia-hans@post.tele.dk, eps@post8.tele.dk,
flemming@rinds.dk, Elvanloese@iname.com, ullaelsted@mail.tele.dk,
helga_falkesgaard@hotmail.com, monica.thon@get2net.dk, alh@stud.hum.ku.dk,
tgk@post.tele.dk, rvkakj@ft.dk, gitte_haar@yahoo.com, pap@post10.tele.dk,
soerenbach@hotmail.com, naser@khader.dk, karinchr@image.dk, ml@ms-dan.dk,
marianne_asbaek@yahoo.dk, cfi@arf.dk, arensbach@jubiimail.dk,
amm@vaerloesekom.dk, tanveer_c@hotmail.com, moesby@post5.tele.dk, rvjegr@ft.dk,
lj@kum.dk, ara@brock.dk, thloe1@uvm.dk, g.sejr@post1.tele.dk, ps@radikale.dk,
fibaek@hum.ku.dk, tildeole@post4.tele.dk, erik.grip@mail.tele.dk, rvlaer@ft.dk,
jens.ida@adr.dk, sn@advokatraadgivning.dk, mjalt@teliamail.dk,
j.lindhardt@mail.tele.dk, jhnalb@post11.tele.dk, zenia@knus.dk,
vondeyen@post8.tele.dk, vondeyen@post8.tele.dk, ketil@skovgaardpetersen.dk,
claus@brodtkorb.dk, info@soeren-steen-jensen.dk, asbjorg.dunker@get2net.dk,
rvsusr@ft.dk, karenkrebs@email.dk, pbo@radikale-svendborg.dk,
solveig@gaarsmand.dk, Bjarke_Larsen@pressto.dk, bdahl@nethotel1.dk,
henrik.larsen@kolding.dk, niclund@get2net.dk, bbe8520@vip.cybercity.dk,
bennymai@post.tele.dk, itstjernholm@pc.dk, askov@adr.dk,
jagd.taulov@mail.tele.dk, sm@kum.dk, johan.m.jensen@get2net.dk,
mettebock@post.tele.dk, jens.km@get2net.dk, torp.herning@teliamail.dk,
grovebgc@post8.tele.dk, rvjael@ft.dk, lars@dyrhagen.dk, morten@xmorten.dk,
watership@post.tele.dk, ag.au.ghu@aaa.dk, alroesminde@paradis.dk,
c-k-bech@mail.tele.dk, anni_ole@mail.tele.dk, kristian_jessen@adr.dk,
jle@km.dk, boligraad.aeldre@mail.tele.dk, std@mail.dk, cl_lassen@hotmail.com,
holger.maerkedal@skolekom.dk, bs@oem.dk, gunhildbn@nja.dk,
kkkvist@mail1.stofanet.dk, daniel@danielnyboe.dk, knudbrix@mail.dk,
vagnkvist@email.dk
BLENDED 2: jan.erik.agren@riksdagen.se, ingegerd.saarinen@riksdagen.se,
per.lager@riksdagen.se, ewa.larsson@riksdagen.se,
kerstin-maria.stalin@riksdagen.se, lars.angstrom@riksdagen.se,
VAENSTER Party (many of them working for Imperialism for example investing on
Weapon Markets' stock exchange, having "interesting" holiday
partners&profiteers&friends-!!!-who are famous with dirty affairs; also,
infiltred to the Leftist movements): lennart.beijer@riksdagen.se,
ingrid.burman@riksdagen.se , lars.backstrom@riksdagen.se,
britt-marie.danestig@riksdagen.se , mats.einarsson@riksdagen.se ,
marie.engstrom@riksdagen.se , lennart.gustavsson@riksdagen.se ,
owe.hellberg@riksdagen.se , ulla.hoffmann@riksdagen.se , siv.holma@riksdagen.se
, berit.johannesson@riksdagen.se , kjell-erik.karlsson@riksdagen.se ,
kalle.larsson@riksdagen.se , elina.linna@riksdagen.se ,
sten.lundstrom@riksdagen.se, johan.lonnroth@riksdagen.se, lars.ohly@riksdagen.se
, peter.pedersen@riksdagen.se, per.rosengren@riksdagen.se,
gudrun.schyman@riksdagen.se , sven-erik.sjostrand@riksdagen.se,
camilla.skold.jansson@riksdagen.se , tasso.stafilidis@riksdagen.se,
karin.svensson.smith@riksdagen.se , karin.thorborg@riksdagen.se,
gunilla.wahlen@riksdagen.se, rossana.valeria@riksdagen.se ,
anders.wiklund@riksdagen.se, alice.astrom@riksdagen.se,
sermin.ozurkut@riksdagen.se

ProZonist Folk Party, Fp neo-liberal etiquetterad fascisterna; samarbetar med
all slags af blodtörstiga hundar&traditionella judar///allso; Swedish Fp
characterized to be most degenereed profiteers for instance these doggies ready
to sell their own children to the liberalized pedophilia markets only for a
handfull dirty dollars, contact directly with them for further info, here:
tina.acketoft@riksdagen.se, martin.andreasson@riksdagen.se,
gunnar.andren@riksdagen.se, marita.aronson@riksdagen.se,
hans.backman@riksdagen.se, erling.bager@riksdagen.se ,
helena.bargholtz@riksdagen.se, heli.berg@riksdagen.se, anita.broden@riksdagen.se
, linnea.darell@riksdagen.se, axel.darvik@riksdagen.se,
anne-marie.ekstrom@riksdagen.se , jan.ertsborn@riksdagen.se,
eva.flyborg@riksdagen.se, mia.franzen@riksdagen.se ,
lennart.fremling@riksdagen.se, karin.granbom@riksdagen.se,
anna.gronlund@riksdagen.se , liselott.hagberg@riksdagen.se,
carl.b.hamilton@riksdagen.se, kerstin.heinemann@riksdagen.se,
solveig.hellquist@riksdagen.se , lennart.kollmats@riksdagen.se,
tobias.krantz@riksdagen.se, bo.konberg@riksdagen.se ,
lars.leijonborg@riksdagen.se, nina.lundstrom@riksdagen.se,
ana.maria.narti@riksdagen.se , ulf.nilsson@riksdagen.se,
cecilia.nilsson@riksdagen.se, gunnar.nordmark@riksdagen.se ,
christer.nylander@riksdagen.se, birgitta.ohlsson@riksdagen.se ,
runar.patriksson@riksdagen.se, johan.pehrson@riksdagen.se,
karin.pilsater@riksdagen.se , mauricio.rojas@riksdagen.se,
gabriel.romanus@riksdagen.se, nyamko.sabuni@riksdagen.se ,
torkild.strandberg@riksdagen.se, sverker.thoren@riksdagen.se,
lars.tysklind@riksdagen.se , erik.ullenhag@riksdagen.se,
marie.wahlgren@riksdagen.se, allan.widman@riksdagen.se ,
cecilia.wikstrom@riksdagen.se, christer.winback@riksdagen.se,
yvonne.angstrom@riksdagen.se (many members of Fp arranging "Pedofilia travels"
and organizing the fake immigrant cases who are most wanted criminals like Abit
Dundar Kurdish Jew case)

PUBLICATORS&provocators&alligators: ScandicActors. hax@allvarligttalat.com,
info@frihet.net, karl-erik@edris-ide.se, pborjes1@volvocars.com,
redaktionen@taurnet.se,
FiB: fibforum@fib.se,

MUNICIPALITY parasites so-called kommunala shurks:
hakan.andersson@integration.stockholm.se,
reidar.persson@integration.stockholm.se,
karin.steffensen@integration.stockholm.se, cecilia.eng@esf.se,
dick.lindberg@vantor.stockholm.se, love.hagerstrand@rinkeby.stockholm.se,
tensta.roa@stockholm.mail.telia.com, lena.ring@stadshuset.stockholm.se ,
lena.lefverstrom@vantor.stockholm.se, infostab@stadshuset.stockholm.se,
borje.norlen@stadshuset.stockholm.se, jany.plevnik@integration.stockholm.se,
info@integration.stockholm.se, goran.edenberg@integration.stockholm.se,
hardy.hedman@stadshuset.stockholm.se,
ann-christin.hartman@integration.stockholm.se,
hakan.andersson@integration.stockholm.se,
reidar.persson@integration.stockholm.se,
karin.steffensen@integration.stockholm.se,
fernando.velasques@vantor.stockholm.se, lena.lefverstrom@vantor.stockholm.se,
lena.k.roth@skarholmen.stockholm.se, gunilla.glatz@kista.stockholm.se,
clennart@algonet.se, jan.runfors@farsta.stockholm.se,
mohammad.derakhshan@kista.stockholm.se, karin.enge@hasselby.stockholm.se,
eva.jonsson@enskede-arsta.stockholm.se, stella.fare@stadshuset.stockholm.se,
thomas.furth@pol.stockholm.se, hans-goran.olsson@pol.stockholm.se,
jan.bjorklund@stadshuset.stockholm.se, lotta.edholm@stadshuset.stockholm.se,
ann-christin.kjellman@pol.stockholm.se, inge-britt.lundin@lk.sll.se,
birgitta.rydell@stadshuset.stockholm.se, mats_sahlin@liberal.se,
caroline.lundbom@fundamerican.com, hakan.tenelius@sahlin-tenelius.com,
ulf.frideback@telia.com, helen_jaderlund_eckardt@liberal.se,
ingela.gille@vpc.se, johan.jakobsson@spray.se, bjorn.ljung@net.ptj.se,
rinkebyjournalen@telia.com, hakan.wiegandt@vantor.stockholm.se,
sergio.leiva@vantor.stockholm.se, ragsvedomragsved@hotmail.com, eva@kic.se,

Socialist (labelled) e-mails, collected in the Memory of Martyrs; a Tribute to
Carlo GIULIANI&Timothy McVEIGH
ANTIFAscists:
ENGLISH dominated: abcbris@byteback.apana.org.au, afa@ireland.com,
afmail@antifa.net, akin@kurdish.org, anarchy-list@cwi.nl,
andywrobertson@clara.co.uk, antifa_celle@link-h.comlink.apc.org,
antinazi@hotmail.com, aracolumbus@hotmail.com, ark@gn.apc.org, ats@etext.org,
cgian@westnet.gr, chrish@isys.king.ac.uk, dgrpg@delta-green.com,
dnthines@multimania.com, faf@ibelgique.com, lotec@squat.net,
SOCIALISTS: freeburma@pobox.com, gawlik@plearn.edu.pl,
gfbv-germany@oln.comlink.apc.org, gurmanyach@mx3.redestb.es, hiworld@dds.nl,
info@refuseandresist.org, info@chinatoday.com,
kessi@kein.org, lokabaal@dsl.nl, londonafa@hotmail.com,
maozedong@forpresident.com, marxism@jefferson.village.virginia.edu,
resist@wanadoo.fr, savanne@savanne.ch, shin@dios.demon.co. sk@ecn.org,uk
tburghardt@igc.apc.org, weeklyweb@ahram.org.eg,
GERMAN dom: alfanarc@compulink.gr, antifakreuzberg@yahoo.de, aps@igc.apc.org,
d@akedin.demon.co.uk, info@trend.partisan.net, jmintz@igc.apc.org,
jolson@polisci.umn.edu, lquispe@nyxfer.blythe.org, newsdesk@aps.nl,
nine@burn.ucsd.edu, support@ax.apc.org, stamm@ukanvm.bitnet, tank@xs4all.nl,
terz@free.de, der.funke@gmx.at, redfunke@aol.com, webmaster@antifa-hm-py.de,
webmaster@labour-net.de,
SCANdom: afamalmo@motkraft.net, afafinland@antifa.net, ba@lbf.no,
bumzen@antifa.net, gbg2001@motkraft.net, ickevald@goteborg.utfors.se,
ksvensson@motkraft.net, louise.pettersson@delta.telenordia.se,
mjo@grutbildning.to, motmakt@delta.telenordia.se, osloafa@hushmail.com,
pelle.sten@yelah.net, radarka@yahoo.com, ronnie_d@hotmail.com,
tcentret@handi.dk, toivo@iname.com, toivo.jokkala@sus.su.se,
worker-a-infos-sv@ainfos.ca,
U.S.connected: crsn@aol.com Anti_Genocide: panayiotis.d@usa.net,
Anti-IMPERIALIST:
English dom.: h.inan@wanadoo.fr, ilp515@excite.com, ilp515@operamail.com,
maozedong@forpresident.com, muthafucka@maoism.ru, pga@agp.org,
webmaster@lobsterparty.org, 100flowers@maoism.ru,
German dom.: aik@antiimperialista.com, tjung@politik-digital.de,
Anti-NAZI: christopher_frazer@brown.edu,
ANTI-RACISTS: ENGLISH dominated: aaa-web-request@gnu.ai.mit.edu,
abcbris@byteback.apana.org.au, akin@kurdish.org, araohio@aol.com, ara@web.net,
amar_abou@hotmail.com, beitlahem@hotmail.com, cat@lyst.apana.org.au,
chdpdx@aol.com, chrish@isys.king.ac.uk,
cllv13@computer-centre-sun.strathclyde.ac.uk, crosspoint@magenta.nl,
crowpot@mail.bogo.co.uk, d@akedin.demon.co.uk, ncadc@ncadc.org.uk,
HumeneursNoires@lifl.fr, it@chaos.antioch.edu, Laskinator@aol.com,
rnrno@aol.com, mnovickttt@igc.apc.org, nel@inm.dk, nine@burn.ucsd.edu,
pla001@cent1-lancs.ac.uk, pp_88keys@hotmail.com, safehaveneireann@hotmail.com,
Safurat@yahoo.co.uk, tburghardt@igc.apc.org, tenchilee@hotmail.com,
tony.openshaw@pop3.poptel.org.uk, united@united.non-profit.nl,
wpc@clyder.gn.apc.org, wjones@igc.apc.org,
GERMAN dominated blended (mostly hired by the Jewish financial lobbies):
aab@omega.comlink.de, aam@paxo.nadir.org, ac@xs4all.nl, actionupdate@gn.apc.org,
aforum@moose.uvm.edu, aic@baraka.gn.apc.org, aktioncourage.berlin@t-online.de,
aktioncourage.mainz@freenet.de, alastair.dickson@almac.co.uk,
alfanarc@compulink.gr, amrc@geo2.geomail.org, anarchy-list@cwi.nl,
anarchy@panix.com, anflood@macollamh.ucd.ie, antifa-offenburg@link-s.cl.sub.de,
antifa-west@bionic.zerberus.de, an210065@anon.penet.fi, apcadmin@apc.org,
apoyo@chasque.apc.org, apoyo@wamani.apc.org, aps@igc.apc.org, arab@is-Bremen.de,
ark@gn.apc.org, ark_zg@Zamir-zg.ztn.zer.de, asa@geo2.geomail.org,
asta.fhduesseldorf@nadeshda.gun.de, atcorne@pangea.org, ats@etext.org,
ayuda@nicarao.apc.org, babylon@berlin.snafu.de, bbrigad@world.std.com,
bbrigade@world.std.com, bd982@scn.org, BlackFist3@aol.com,
bildungswerk@link-mz.rhein-main.de, bse@nad-meer.gun.de, bs@sora.at,
centric.gb@zamir-bg.ztn.apc.org, ch@sora.at, chuck_munson@umail.umd.edu,
cm150@umail.umd.edu, CONTRASTE@LINK-N.cl.sub.de, courage1sh@aol.com,
create@panix.com, cual@geocities.com, da@anarch.ping.de, de_nar@knooppunt.be,
direkt.aktion@usa.net, DRRB@Link-H.comlink.apc.org, ds-rd@chaos-hh.zer,
dteslik@ix.netcon.com, d256344@er.uqam.ca, ee@sora.at, egarcia@ugr.es,
egsmith@infinet.com, ellokal@pangea.upc.es, epp@gn.apc.org, eth@sora.at,
et@sora.at, eyfa@antenna.nl, fair-info@fair.org, fam0393@iperbole.bologna.it,
fau@anarch.ping.de, fauhh@anarch.de, freedomnet@gn.apc.org,
gagreens@glas.apc.org, galilee@orixa.mtholyoke.edu, gawlik@plearn.edu.pl,
germinal@burn.ucsd.edu, GNN-KOELN@LINK-S.sub.de, GWL10@cus.cam.ac.uk,
geo@sora.at, gerhard_reindes@project.fido.de, go@sora.at, grassroots@gn.apc.org,
hacktic@hacktic.nl, i-afd_1@anarch.free.de, info@sos-mitmensch.at,
ian@tardis.ed.ac.uk, id-schleswigholstein@bionic.zer.de, ik@sora.at,
info@aktioncourage.org, INFO_LADEN-DRESDEN@LINK-DD.cl.sub.de,
infoladen_schlagloch@link-dd.zer, INFOLADENZORRO@LINK-L.CL.SUB.DE,
info@linksruck.de, Inr@blythe.org, intercom@ecuanex.apc.org, iww@igc.apc.org,
indwrk@web.apc.org, jaceks@silesia.ternet.pl, jbekken@igc.apc.org,
jmintz@igc.apc.org, jolson@polisci.umn.edu, jura@chaos.apana.org.au,
kas-kor@mos1.geomail.org, Kfdf@krabat.nadir.org, koelner.appell@t-online.de,
kokos@skom.se, komut@rfsl.se, komut@rfsl.se, KOK@anarch.free.de,
KOMBO@riffraff.ohz.north.de, kscentrum@ecn.gn.apc.org,
la-nachricht@link-b36.berlinet.in-berlin.de, libernet@dartmouth.edu,
lindsberg@geocities.com, listserv@lever.com, loesje@loesje.org,
LOKALBERICHTE-HH@CL-HH.comlink.de, kas-kor@mos1.geomail.org,
listserv@mizzou1.missouri.edu, mandl@panix.com, minority.rights@mrgmail.org,
mj@sora.at, mumia@aol.com, newsdesk@aps.nl, newt@armory.com, nfo@nsmpd.se,
nn@nnmag.hacktic.nl, nom11link@gn.apc.org, nuffink@usa.pipeline.com,
nyt@blythe.org, omega@ibb.berlinet.in-berlin.de, peacejustice@igc.apc.org,
pbiswe@nn.apc.org, pnews-request@gnu.ai.mit.edu, pressehuette@link-cr.zer,
pueblo@laneta.apc.org, pwmag@well.sf.ca.us, resist@burn.ucsd.edu,
rfpicr@huracan.cr, refuse@calyx.com, roadalert@gn.apc.org, rlrsf@igc.apc.org,
sea@biosys.net, jack@cwi.nl, ian@spider.co.uk, ian@spider.co.uk,
mc%closet@lysator.liu.se, resist@igc.apc.org, rezek@wam.umd.edu,
sagapitov@glas.apc.org, saoirse@indigo.ie, SCHLAG-NACH@BIONIC.ZERBERUS.DE,
scum@utxvms.cc.utexas.edu, sforbes@trentu.ca, smallworld@gn.apc.org,
squall@phreak.intermedia.co.uk, stamm@ukanvm.bitnet, supporte@ax.apc.org,
support@gluk.apc.org, support@nn.apc.org, support@oln.comlink.apc.org,
tatblatt@link-atu.comlink.apc.org, telegraph@vlberlin.comlink.apc.org,
thakj@midway.uchicago.edu, UAA@wirepool.ruhr.de, UAB@p25.bn.sn.nadir.org,
ub@sora.at, ugwiller@uxa.ecn.bgu.edu, ulrike@templevm.bitnet,
ulrike@vm.temple.edu, united@aps.nl, u6@freenet.victoria.bc.ca,
vittu@ucscb.ucsc.edu, vp@sora.at, VVN_BDA_HM_Pyrmont_@Link-H.comlink.apc.org,
wg@sora.at, vz@sora.at, wisniewski.4@popmail.acs.ohio-state.edu,
wobbly@liberty.com, zenskainfo_zg@zamir-zg.comlink.apc.org,
zlatljiljan@gn.apc.org, 0625179964-0001@tonline.de, 100517.1573@compuserve.com,
SCANDO dominated blended: aff@dataphone.se, afrikagrupp@nn.apc.org,
Azril.Bacal@rocketmail.com, bashy@get2net.dk, alarmkalendern@geocities.com,
amin.beik@boras.se, arbetaren@sac.se, bakhall@novapress.se,
bengt.oh.johansson@kug.se, chwb@kug.se, c_webb7ss@yahoo.com, demos@demos.dk,
direkt.aktion@motkraft.net, ekologisten@usa.net, epost@antirasistisk-senter.no,
expo@hill.se, farnebo@nn.apg.se, federationen@anarki.zzn.com,
forbundet@rfsl.se, f4world@algonet.se, gunilla.ladberg@swipnet.se,
hasans@hem1.passagen.se, henrikl@oslonett.no, hilde.selander@infinit.se,
info@elevorg.se, info@expo.se, info@intercult.se, info@lsu.se,
info@mkc.botkyrka.se, info@mangfald-umea.com, info@svenska-freds.se,
ingenillegal@hotmail.com, irf@immi.se, info@abelbaker.com, info@swecoop.se,
info@thirdworld.nu, info@svenskafredskommitten.nu, jan-olov.carlsson@volvo.com,
inger.idbohrn@swipnet.se, john-olof.larsson@telia.com,
jesper.sundelof.4241@student.uu.se, j-m.williams@pi.se, kaaleroma@yahoo.se,
kamyab@telia.com, kef@nejtilleu.se, k_m_s_r@hushmail.com,
lars.erichsen@mailbox.swipnet.se, liv@swipnet.se, Michael_Rutzou@dialog.dk,
migrant@immi.se, miljotidningen@mp.se, miljoforbund@nn.apc.org,
mjvrikssthlm@nn.apc.org, nbusch@telia.com, ordf@ubv.se, palmeek@online.no,
pathfbkh@algonet.se, penttikappi@hotmail.com, per.granbom@volvo.com,
poetenluthander@spray.se, pu@pu.pingst.se, rebelkbh@worldonline.dk,
solan@math.uio.no, sos-au@sos-rasisme.no, sosmodracisme@get2net.dk,
spunk-info-request@lysator.liu.se, spunk-request@lysator.liu.se,
spunk@lysator.liu.se, Stefano.Kuzhicov@uvn.helsingborg.se,
stockholms.ls@sac.se, storstockholm@ungvanster.se, suf@hotmail.com,
svartskallebrigaden@hotmail.com, syndikalisten@sac.se, ubv@ubv.se,
umr@telia.com, waldh@telia.com, webmaster.ecri@coe.int,
womenstrike8m@server101.com, 72500.2176@compuserve.com, Anti-ZIONIST:
ENGLISH dom.: email@jewwatch.com, baath-n@net.sy, baha@palnet.com,
comments@palestinehistory.com, faisal@ummah.com, falastinarabeyeh@yahoo.com,
goblep@rferl.org, info@palestinehistory.com, izayid@hfx.eastlink.ca,
kassim@hushmail.com, lkherwis@uiuc.edu, leighkimmel@geocities.com,
mgiwer@ix.netcom.com, mngmt@planet.edu, NormangF@hotmail.com, npk@xs4all.nl,
middleeastwire1@aol.com, nawaf@ummah.com, passia@palnet.com,
Paul@smirnov.demon.co.uk, pmwatch@zworg.com, politics@flinet.com,
samiia@rferl.org, sfp@uiuc.edu, siswebmaster@gov.ps, star@arabia.com,
subhi@thebigboss.com, webmaster@palseek.com, wafa15@palnet.com,
webmaster@assafir.com, webmaster@rferl.org,
4ou1so$hsj@dfw-ixnews5.ix.netcom.com, GERMAN: SCANDO:

FORUM WEBMASTERS: ENGLISH Forum Webmasters: ahmed.rami@usa.net,
jemo.kurd@wanadoo.fr, khailany@emunix.emich.edu, lydia.sargent@zmag.org,
mehol@ils.unc.edu, mprofaca@public.srce.hr, ray@MichaelMoore.com,
red.byte@iname.com, socialist-worker@pl.net, sysop@zmag.org, towcar@rdsn.org.za,
ts_dewit@sp.nl, webteam@iso.org.au, entropy30@hotmail.com,
GERMAN dominated Forum Webmasters: chazman4@juno.com, eurodark@hotmail.com,
hessmemorial@yahoo.com, info@dsz-verlag.de, info@dvu.net, info@id-sign.de,
info@kurden.de, initiative@bundeswehrabschaffen.de,
kontakt@meinungsfreiheit.de, REDFUNKE@AOL.COM, Storejim@yahoo.dk,
sugarplumtonibeth@yahoo.com, webmaster@dvu-berlin.de,
webmaster@dvu-brandenburg.de, webmaster@dvu-nrw.de,
webmaster@nationalsozialismus.de, 12907588@firga.sun.co.za,
KURDO: contact@kurdistanweb.org, dallehu@kurdistanweb.org,
Hewalberdan@aol.com, kaniyayado@planet.nl, kval@kurdistanweb.org, mam@ca.tc,
nawzadm@usa, net, webmaster@inter-zemin.com, welatparez_online@yahoo.com,
zazas@club-internet.fr,
SCANDO Forum Webmasters: a-registret@geocities.com, berfin@alfa.telenordia.se,
diljen@swipnet.se, d92-amh@sm.luth.se, eramura@hem2.passagen.se,
homar.kadir@mail.bip.net, info@nefel.com, info@offensief.nl, info@yelah.net,
kdp_alparti@chello.se, m.ciwan@telia.com, mehname@yahoo.com,
mj15529@janus.swipnet.se, owahlbec@abo.fi, red@nytid.fi, webkurd@chello.se,
webmaster@marebalticum.se, zinar@telia.com,

FREEDOM FIGHTERS: ENGLISH dom: barnet_rec@hotmail.com,
creni.user@btinternet.com, csrec@btinternet.com, contact@rdu.org.uk,
ddahelp@stra.sitel.co.uk, elrec@lrec.demon.co.uk, selmar@fiferec.
freeserve.co.uk, info@grec.co.uk, trec@sol.co.uk, race.equality@enablis.co.uk,
sewrec@ukonline.co.uk, sb.rec@virgin.net, valrec@valrec.freeserve.co.uk,
ddcrec@care4free.net, hamid@blackburnrec.fsnet.co.uk,brec.staff@zoom.co.uk,
office@chawrec.demon.co.uk, office@mccr.org.uk, ilac-pwlrec@mcr1.poptel.org.uk,
rec-rochdale@dial.pipex.com, trec.office@virgin.net,
calderdalevol.action@charity.vfree.com, kirklees.rec@virgin.net,
jr.leedsrec@cwcom.net, rec@bathnesrec.freeserve.co.uk,
raceequality@netscapeonline.co.uk, info@cecf.co.uk, info@cre.gov.uk,
pubs@cre.gov.uk, info@eoc.org.uk, liberty@gn.apc.org, GERMAN dom: verein
@libertad.de, webmaster@libertad.de, SCANdom: danpal@forening.dk,
U.S.domd: Damn-org@tao.ca, dec16th@hotmail.com, FreeAcoli@aol.com,
FREE SPEECH/YTTRANDEFRIHET: ENG.dom.: aaa@artswire.org, aaup@aaup.org,
aaupny@netcom.com, AllianceCM@aol.com, americansunited@au.org, bjcpa@bjcpa.org,
benton@benton.org, cme@cme.org, cbranson@asne.org, cfinan@bookweb.org,
dgreene@thefirstamendment.org, drolet@freespeech.org, freedom@well.com,
freeex.webmaster@abffe.com, fs_announce-admin@freedomsite.org, glaad@glaad.org,
horowitz@mediacoalition.org, hrwnyc@hrw.org, ifas@berkshire.net,
mitch44@ix.netcom.com, oif@ala.org, nozlu@artsusa.org, rkarpel@intr.net,
jkrug@ala.org, jplatt@publishers.org, info@aivf.org, info@epic.org,
jacobi@freespeech.org, lynn@freespeech.org, staff@authorsguild.org,
nyoffice@collegeart.org, tia@tiaalliance.org, sbaron@ldrc.com, nfy@nffe.no,
mediacnsrt@aol.com, pegge@mpaa.org, mwa@bookwire.com, Scandom:
nfy@nffe.no, IT-FORUM Sth.: Kerstin.nordstrand@noso.sll.se,
ulf.westberg@metelco.se, Yngve.ungsgard@ab.lst.se, Gunilla.bjorman@ab.lst.se,
Henrik.andersson@ab.lst.se, Kjell.eriksson@ab.lst.se, Kjellj@ab.lst.se,
Arne.andersson@seglarrestsandhamn.se, Cissi.chister@spray.se, Erpemo@telia.com,
Barbro.y.eriksson@folksam.se, Lars.hedberg@stokab.se,
Nils.sundman@guardianit.se, Mathias.sundman@guardianit.se, Inga-lill2@spray.se,
jan.ekstrom@seglarrestsandhamn.se, skargardskontoret.yvonne@ljustero.com,
am@oremus.se, Agneta@nyatag.nu, bjurmans.lastmaskiner.ab@ebox.tninet.se,
Majola@delta.telenordia.se, Bjurman.lastmaskiner.ab@ebox.tninet.se,
Anderssons.batvarv@bigfoot.com, anne@rlh.se, pia.sodergren@swipnet.se,
goran@skargardsbryggan.com, Beje@skargardsbryggan.com,
Bjorn.egerth@skargardsstiftelsen.se, anders.unosson@skargardsstiftelsen.se,
Fredrik@ksss.se, Marillo@ksss.se, Maria.johansson@stokab.se,
Jacob.corlin@sandhams-vardshus.se, lars.mac.gregor.e@sandhamns-vardshus.se,
Monica@stokab.se, Anders.engstrom@stokab.se, jorgen.sandstrom@varmdo.se,
Mona.ekesrydh@itforum.stockholm.se, Lars.hallberg@sticklinge.net,
Suzanne.liljegren@stadshuset.stockholm.se,
lennart.strandberg@kreafor.se,synnove@scandax.se, lars.sjostrom@ams.amv.se,
Kerstin.andersson@lanab.amv.se, lars.holmberg@lanab.amv.se,
ulf.rohdin@telia.com, gunilla.nyberg@rtk.sll.se, lars.palmberg@lk.sll.se,
per-olof.gustafsson@snk.stockholm.se, Maria.ehn@stoinfo.se,
Nicklas.lundblad@chamber.se, Rudi.gebauer@adm.ministry.se,
Anders.bauer@ab.lst.se, anders@bauerkonsult.se, Bjorn.stolpe@ifi.se,
Bernt.linstenz@ksl.se, Henryk.woss@tbss.sshn.se, Bjorn.molin@osteraker.se,
ritva.widgren@haninge.se, per.osterberg@haninge.se, kenneth.sparr@nynashamn.se,
Yngve.eriksson@lk.sll.se, Bernt.festin@skargardsstiftelsen.se,
lennart.carlsson@osteraker.se,lars.asplund@osteraker.se,
Christer.asplund@snk.stockholm.se, Bo.hansson@ab.lst.se,
Elisabeth.lycke@folksam.se, Fredrik.berglund@norrtalje.se,
leif.klasson@norrtalje.se, Svartso.sjotaxi@swipnet.se,
Anders.comstedt@stokab.se, Jan.axelsson@verax-data.se,
Stefan.soderberg@osteraker.se, Bjorn.sundman@osteraker.se,
Stefan.rydberg@osteraker.se, Bga.el@spray.se, Torbjorn.schultz@hk.soso.sll.se,
Eva@cloudberry.net, Madelen@cloudberry.net, Berit.nordstrom@delta.telenordia.se,
Aslind@algonet.se, Info@skargardsgalleriet.se, Dalos@algonet.se,
Info@stavsudda-handel.se, Per@mojaprod.se, Info@mojakrog.se,
Konsum.moja@swipnet.se, Gd.utb-utv@telia.com, Tvb@algonet.se,
Husse@mail.bip.net, eric.thoren@taxistockholm.se,
hans-ole.lomstedt@taxistockholm.se,
JURISTS: U.S.A. dom.: aschwegler@yahoo.com, cij@cij.org, coalition@cij.org,
NATIONALISTS: ENGLISH Nationalists: abc_gent@yahoo.com,
adc@adc.org, adder@smuggled.com, a-infos-tr@ainfos.ca,
artinet@alpha.terranet.co.za, chp@vho.org, cnt.ait@wanadoo.fr,
CODOHmail@aol.com, comments@stormfront.org, correio@aliancanacional.pt,
don.black@stormfront.org, elliniko@metopo.gr, enlacecivil@laneta.apc.org,
error@vho.org, fat@inrete.it, hibish@adc.org,hmaksoud@adc.org,
hoffman@hoffman-info.com, ihsan@planetarabia.net, ikl@kauhajoki.fi,
info@fpp.co.uk, info@matterform.com, info@planetarabia.net,
INSUPISO@teleline.es, irimland@cts.com, jncatr@mail.wm.edu, legal@adc.org,
marvinw@adc.org, meletta@aconet.it, mforum@mail.matav.hu,
nawfal@planetarabia.net, nmohamad@adc.org, oncomaus@hotmail.com,
pi@privacy.org, politics@flinet.com, press@planetarabia.net, prm@romare.ro,
radiotopo@sindominio.net, rami-ahmed@usa.net, revrom@romare.ro,
saad@planetarabia.net, tlcwebzine@free.fr, tanguy.veys@vbj.org,
templodge@aol.com, webmaster@rferl.org, webmestre@front-nat.fr,
ygimenos@nexo.es,
KURDISH Nationalists: fyasam@hotmail.com, webmaster@euroroj.com,
atvhanifi@mynet.com, www.inan1978@mynet.com, hamitantepli@zzn.com,
ibra666signforbeast@yahoo.com, kurdiciyayi@hotmail.com, serxans@hotmail.com,
butterflys134@hotmail.com, federal_31@kahkaha.com, e_muslum@hotmail.com,
Azad@gmx.ch, simeno@directbox.com, huseyin.yetkin@swipnet.se,
erdalkoca@hotmail.com, ciwan10@mynet.com, mboncuk@mynet.com,
polat3@homestead.com, yxkibo@hotmail.com, savalan90@hotmail.com,
ape_rem@hotmail.com, shaho@one.net.au, lteigen@chello.no, kivan@.one.net.au,
bonniejuanna@yahoo.com, kahmadpoor@hotmail.com, shataoa@hotmail.com,
Diyari_M@hotmail.com, miro_21@hotmail.com, miro_21@hotmail.com
rounakr@stud.ntnu.no, sabah_1@angelfire.com, b97alra@mh1.hh.se,
leila_kh@hotmail.com, vabdulrahman@chelsea.mec.edu, MBah339279@aol.com,
m.b.ch339279@aol.com, payamani@hem.passagen.se, wburk@usmo.com, sarkawt@aol.com,
cutedge@erols.com, ashna79@hotmail.com, Azaozmanian@yahoo.com,
d97dare@mh1.hh.se, eramura@hem2.passagen.se, vesati@hotmail.com,
forlag.s@telia.com, kstudyg@deakin.edu.au, hasankaya@kurdishinstitute.co.uk,
dkurd@nexus.edu.au, komala@cpiran.org, yekbun@gmx.net,
SCANdom NATIONALISTS: aase_schmidt@yahoo.com, andreape@stud.ntnu.no,
anderaus@stud.ntnu.no, anders.sundholm@swipnet.se, asi-nord@online.no,
aslakaas@stud.ntnu.no, asm@feskar.net, baard.hoksrud@frp.no, brl@runit.no,
framsteg@hem2.passagen.se, hilboh@stud.ntnu.no, hallgeo@stud.ntnu.no,
eendrese@online.no, erlendne@stud.ntnu.no, frihetskamp@gotmail.com,
frp.postmottak@stortinget.no, gaute.nakling@stud.osir.hihm.no,
hagerups@stud.ntnu.no, haraldfa@hedning.no, havardas@stud.ntnu.no,
inger-marie.ytterhorn@stortinget.no, ikl@kauhajoki.fi,
info@samtidsmagasinet-salt.nu, ingrid.sagranden@dna.no,
john.alvheim@stortinget.no, kariah@stud.ntnu.no, kolbjort@stud.ntnu.no,
lars.hanssen@stud.osir.hihm.no, lodve.solholm@stortinget.no, loras@stud.ntnu.no,
liv.r@c2i.net, milld@algonet.se, msg@medborgare.nu,
margaret.eckbo@radhuset.oslo.kommune.no, nyliberalen@bahnhof.se,
osk-grim@frisurf.no, ove.karolin@dna.no, ovesh@online.no, oystemo@stud.ntnu.no,
pal.tore.morkved@chembio.ntnu.no, per.sandberg@stortinget.no, post@enhet.se,
redaktionen@contra.nu, redaktionen@info14.com,
red.kuriren@sverigedemokraterna.se, roar.thun@dna.no, sbhustad@online.no,
siv.jensen@stortinget.no, sveinsegtnan@hotmail.com, thule@ultimathule.se,
toeholth@online.no, tommy.skar@dna.no, Tore.Brembu@chembio.ntnu.no,
vaes@swipnet.se, webbmaster@info14.com, webmaster@PATRIOTENMAIL.zzn.com,
radioislam@usa.net,
PRAGMATISTS: payment@absoluteagency.lt

PRAGMATISTS/PROBLEMATICS: info@netbuy.de, info@webdesign-net.de
PROVOCATORS: ENGLISH dom.: webmaster@marxists.de, GERMAN dom.:
aaol@alhambra.de, webmaster@marxists.de, USA: woolflm@webster.edu,
REVOLUTIONARIES/COMMUNISTS: ENGLISH/TURC dominated: afa@ireland.com,
aik@antiimperialista.com, anatolien@anatoli.com, aprn@irlnet.com,
aprnweb@irlnet.com, arso@arso.org, bill@wispsal.fsnet.co.uk, biver@scm.de,
bumzen@antifa.net, che-mahir@mail.nadir.org, class_war@geocities.com,
comrade@peterlink.ru, cpv@hn.vnn.vn, dhkc@coditel.net, dhkc@dhkc.org,
dhkc@ozgurluk.org, dhkc@xs4all.be, edmond@intnet.mu, ehj@igc.apc.org,
english-request@ozgurluk.xs4all.nl, hans@Rotterdam.zzn.com,
h_marroquin@yahoo.com, icgcikg@yahoo.com, info@callcenteroffensive.de,
info@worldrevolution.org.uk, irina@altern.org, johngray@geocities.com,
jneves@geocities.com, kk_abacus@yahoo.com, kolinko@koma.free.de,
lic@voyt-m.msk.ru, lquispe@nyxfer.blythe.org, londonafa@hotmail.com,
litci@terra.com.br, malecki@algonet.se, midlands@redaction.org,
north@redaction.org, shekelman@geocities.com, south@redaction.org,
scotland@redaction.org, sovnarkom@clerk.com, Spartakusbund@hotmail.com,
stachkom@transit.samara.ru, trudros@cityline.ru,
webmaster@antiimperialista.com, webmaster@rwg.phoblacht.net,
web@vatan-online.com, webmaster@rwg.phoblacht.net, GERMAN dom:
DKP-Bottrop@t-online.de, gruppe-KAZ@aol.com, komakwien@hotmail.com,
Marx-Engels-Stiftung@t-online.de, UZ-Redaktion@aol.com,UZ-Redaktion@t-online.de,
SOVIET pact: cprf2000@mail.ru, komsomol-owner@makelist.com, pravda2@cnt.ru,
sovross@aha.ru,
SOCIALISTS: English dominated: alanmaki@att.net,
altpress@altpress.org, ASp@att.net.au, awl@gn.apc.org, benn@idirect.com,
Birgit.Althaler@span.ch, bidom@igc.apc.org, cat@cat.org.au, barryw@web.net,
cfc@igc.apc.org, chefare@tightrope.it, commie@polbox.com,
contact@internationalsocialist.org, cpa@cpa.org.au, csapn@laneta.apc.org,
editor@info-turk.be, emtempo@ax.apc.org, enlucha@hotmail.com,
enquiries@swp.org.uk, enquiries@worldsocialism.org, en@sinistra.net,
enquiries@swp.org.uk, Espaces_Marx@internatif.org, etisc@indigo.ie,
ev@caribe.net, fightbak@netexas.com, geudens@glo.be, gcf@panix.com,
granma@hotmail.com, iire@antenna.nl, international@swp.org.uk,
isopub@ozemail.com.au, Info@Linksruck.de, info@sosialistiliitto.org,
info@sosialistiliitto.org, info@alternet.org,
info@internationalesocialisten.org, info@papertiger.org,
International_Viewpont@compuserve.com, intsos@intsos.no, Insurgentz@aol.com,
iscanada@on.aibn.com, isg@gn.apc.org, jmcquinn@mail.missouri.edu,
jsr4@mygale.org, keepleft@mweb.co.za, kerstin@abc.univie.ac.at,
lcr@lcr-rouge.fr, lcr72@citeweb.net, left-turn@left-turn.org, lev@caribe.ne,
ligasocrev@hotmail.com, links@dsp.org.au, linkswende@yahoo.com,
listproc@lists.nyu.edu, LRPNYC@earthlink.net, majordomo@ax.apc.org,
majordomo@maillist.ox.ac.uk, madres@satlink.com, maison1@total.net,
mediabeat@igc.org, munyaradzi.gwisai@uz.ac.zw,
nationaloffice@resistance.org.au, ncp@geocities.com, newsoc@web.apc.org,
nlc@socialist-alliance.org, office@cpcml.ca, okde_spartakos@yahoo.com,
office@socialistalliance.net, outlook@gn.apc.org, palmeira@esoterica.pt,
phavas@spidernet.com.cy, plantin@skynet.be, plf13@pophost.canterbury.ac.nz,
posta@antikapitalist.net, pracdem@polbox.com, prt@laneta.apc.org,
pst@fastlink.com.uy, pvc@istar.ca, pvoice@web.net, pww@pww.org,
quinterna@ica-net.it, redaction@lcr-rouge.org, rbanner@web.net,
revfem@yahoo.com, RevMarxism@home.aol.com, ron_zima@hotmail.com, sales@uns.org,
sarbeide@online.no, saprebel@dds.nl, secretariat@socialistinternational.org,
simone@interlog.com, socialistact@igc.apc.org, socialist-worker@iso.org.au,
socialist-worker@pl.net, socsol@email.cz, speb@mageos.com, sek@otenet.gr,
sworker@web.net, swp@clubi.ie, THEHOBGOBL@aol.com, tec.dian@akilet.de,
tjackson@igc.apc.org, tullyj@space.net.au, vanguard@tiac.net,
vientosur@nodo50.ix.apc.org, webmaster@beijing.netix.com,
webmaster@workers-socialism.com, welshsocialistalliance@ntlworld.com,
wsp.india@worldsocialism.org, wsp.nz@worldsocialism.org,
155vas@mentor.edcm.wits.ac.za, 100641.2324@compuserve.com,
...Webmasters: enquiries@istendency.org, pieinsky@igc.apc.org,
sitemanager@istendency.org,
German dominated: ams-bundesbuero@marxisten.de, CBGnetwork@aol.com,
DieLinke@magnet.at, DKP.PV@t-online.de, Inprekorr@oln.comlink.apc.org,
linkswende@yahoo.com, RSB-MA@link-ma.cl.sub.de, sdajbv@aol.com,soz@link-lev.de,
...Webmasters: redaktion@sozialismus.de, SCANdom: f95-ewi@nada.kth.se,
intis@internationalen.se, intsoc@socialister.dk, info@sosialistiliitto.org,
offensiv@socialisterna.org, sufnet@ungdomsfront.dk,
SOLIDARITY: Cubano/Solidarity Associations:
digital@jrebelde.cip.cu, Afonso@Brnet.com.br, amicuba@clarence.com,
askapena@eusnet.org, Afonso@BRNet.com.br, Ale.Ramon@numerica.it,
asicuba@ecn.org, assmundolatino@hotmail.com, cerchio@iperbole.bologna.it,
cubasc@gn.apc.org, cuba@sn.no, fanfusio@cdc.it, info@netzwerk-cuba.de,
iulvca@andalucia.izquierda-unida.es, JAweb@breakout.nlc.net.au,
jclancy@peg.apc.org, Jordi@coqui.net, medicuba-suisse@logon.ch,
NOEL@case.wn.apc.org, nscuba@web.apc.org, proyectocultural@compuserve.com,
pcp.dorp@mail.telepac.pt, paumau@mail.telepac.pt, Rafael.Pla@uv.es,
svensk.kubanska@swipnet.se, teo@mediacom.it, ENG Blend.;
inter.fo@inform.dk, solidaridad98@hotmail.com, FRANCIA Communist Party:
pcfdebat@pcf.fr SCANdom Blend: dcf@inform.dk, danpal@vip.cybercity.dk,
SYNDICALISTS: MOST willing whores on thus brach:
susanne.bertman@swipnet.se, benkt.lundgren@ledarna.se, Alphabetical (but
non-ethical) SYNDICALISTS: Engl dom: adult-education@cec.eu.int,
cptdoc@coe.int, dat95jnn@mds.mdh.se, info@vitaminic.se, office@ihf-hr.org,
swehr@swehr.a.se, German dom: webmaster@rageweb.org,
webmaster@wildcat-www.de, SCANdom: ann.rudberg@sktf.se,
annica.hornberg@sktf.se, avpolicy@cec.eu.int, boras.ls@sac.se,
bursto@cec.eu.int, contact@viktoria.informatik.gu.se, dat95jnn@mds.mdh.se,
development@cec.eu.int, erik.larsson@sktf.se, helena.ingvarsdotter@sktf.se,
empl-info@cec.eu.int, eac-info@cec.eu.int, eurobarometer@cec.eu.int,
europeaid-info@cec.eu.int, gill.carlsson@svekom.se, gotlands.ls@sac.se,
goteborgs.ls@sac.se, hassleholms.ls@bigfoot.com, Ingrid.Kabir@sub.su.se,
ingela.sundahl@handels.se, Info-Entreprises@cec.eu.int,
international.committee@sac.se, jan-erik.goransson@sktf.se,
kabinett-fischler@cec.eu.int, katja.rostedt@sktf.se, kent.kallqvist@sktf.se,
lasse.nilsson@sktf.se, lisa.estrabaut@handels.se, linkopings.ls@sac.se,
ls181@micropp.se, ninel.jansson@handels.se, malmo.ls@sac.se, mattias@wochd.se,
Mediatheque@cec.eu.int, markt-suggestion@cec.eu.int, olaf-courrier@cec.eu.int,
orsa.ls@post.utfors.se, ostersunds.ls@sac.se, ostervala.ls@bahnhof.se,
pm3773@hem2.passagen.se, quality@cec.eu.int, information@sametinget.se,
sac.lulea.ls@telia.com, sk@svekom.se, skarholmens.ls@swipnet.se,
solna.ls@swipnet.se, susanne.blick@sktf.se, suf_lund@hotmail.com,
suf.sog@swipnet.se, sofie.rudh@handels.se, stornils@swipnet.se,
telgels@spray.se, tuve.bergman@handels.se, vanersborg_ls@hotmail.com, JOB /
WORK AUTHORITIES: SCANDO: ams-infocenter@ams.amv.se,
arbetslivstjanster@ams.amv.se, arbetsmarknadsstyrelsen@ams.amv.se,
ewa.persson@ams.amv.se, kandidat@jobline.se,
lansarbetsnamnden-ostergotland@lane.amv.se,
lansarbetsnamnden-orebro@lant.amv.se, lansarbetsnamnden-vastmanland@lanu.amv.se,
lansarbetsnamnden-vasternorrland@lany.amv.se,
lansarbetsnamnden-vasterbotten@lanac.amv.se,
lansarbetsnamnden-vastra-gotaland@lano.amv.se,
lansarbetsnamnden-varmland@lans.amv.se, lansarbetsnamnden-uppsala@lanc.amv.se,
lansarbetsnamnden-sodermanland@land.amv.se,
lansarbetsnamnden-stockholm@lanab.amv.se, lansarbetsnamnden-skane@lanm.amv.se,
lansarbetsnamnden-norrbotten@lanbd.amv.se,
lansarbetsnamnden-kronoberg@lang.amv.se, lansarbetsnamnden-kalmar@lanh.amv.se,
lansarbetsnamnden-jonkoping@lanf.amv.se,
lansarbetsnamnden-jamtland@lanz.amv.se, lansarbetsnamnden-halland@lann.amv.se,
lansarbetsnamnden-gavleborg@lanx.amv.se, lansarbetsnamnden-gotland@lani.amv.se,
lansarbetsnamnden-dalarna@lanw.amv.se, lansarbetsnamnden-blekinge@lank.amv.se,
lotta.wide@ams.amv.se, margareta.andersson@ams.amv.se,
patrik.svensson@ams.amv.se, per.e.johansson@ams.amv.se,
sara.bjorkqvist@ams.amv.se
JOB / ARBETE/WORK RIGHTS: English dom: wsm@newmail.net,
webmaster@thailabour.org, Germandom: de@euromarches.org,
JOB and INTEGRERADES Scandom: agneta_i_haga@spray.se, confederation@cfdt.fr,
coqcoe97@student.umu.se, eurorep@algonet.se, houston@mail.bip.net,
jpl1971@hotmail.com, libenor@algonet.se, peo.vikstrom@swipnet.se,
Thomas.JordanGU@t-online.de, tzabar@hem1.passagen.se, uppror.boras@swipnet.se,
VAK_sidan@yahoo.com, webmaster@efs.se, info@kunskapsforum.a.se, info@bogab.se,
anne-marie.johansson@bogab.se, bo.granqvist@bogab.se, hussein.sabri@bogab.se,
ludvig.sandberg@socialforum.a.se, ingrid.grahn@socialforum.a.se,
margaretha.s.paras@helamanniskan.org, anders@sv.se,
catarina.agrell@svenskakyrkan.se, margareta.gunnarsson@sssd.se,
thomas.lind@rb.se, gunnar.miller@swipnet.se, mansjouren@telia.com,
tina.olsson@roks.se, info@ifs.a.se, individuell@manniskohjalp.se,
chris.torch@intercult.se, tomas.bokstad@intercult.se,
eldina.efendic@intercult.se, mamadou.sene@intercult.se,
kristina.kujundzcic@intercult.se, johan.wallin@intercult.se,
info@implementdiversity.com, info@jamombud.se, anneli.joyce@ho.se,
christine.gilljam@homo.se, lars-goran.nilsson@fastighets.se,
margaretha.holmqvist.fk@industrifacket.se, tor.nitzelius@lararforbundet.se,
karin@ofr.a.se,branco@ateljejaric.com, kristina.brink@mkv.mh.se, fai@spray.se,
info@ifs.a.se, maria-paz.acchiardo@lo.se, anita.trogen@svensktnaringsliv.se,
landstingsforbundet@lf.se, hans.dahlgren@saco.se, kal@arbetsgivarverket.se,
karl-axel.johansson@svekom.se, alicia.lycke@tco.se,
paulina.de_los_reyes@ekhist.uu.se, marco.helles@folkbildning.net,
infoservice@scb.se, info@kunskapsforum.a.se,
MOST WANTED: susanne.bertman@swipnet.se, benkt.lundgren@ledarna.se,
JOB / ARBETS FRÅGOR: English dom: German dom:
atik1986@compuserve.de, Scandom: anders@baltazar.se,
ann-margret.naslund@palmecenter.se, ase.axberg@palmecenter.se,
baltazar@baltazar.se, carin.jamtin@palmecenter.se, friaord@gp.se,
elisabet@baltazar.se, englund@internetional.se, erik@baltazar.se,
euro.foundation@e-f.org.uk, graceway@algonet.se, hhagenau@europarl.eu.int,
hschmid@europarl.eu.int, imc-sweden@indymedia.org, info@sida.se,
jonas.lindkvist@yelah.net, jsjostedt@europarl.eu.int, kenneth@baltazar.se,
mats.elovsson@palmecenter.se, margit.gennser@riksdagen.se,
meriksson@europarl.eu.int, nils.svensson@gp.se, neitileu@neitileu.no,
ppp@uxu.org, saragon.hchr@unog.ch, solidar@skynet.be, soren.wibe@sekon.slu.se,
staffan.ander@nwt.se, stefan.carlen@handels.se, tf@gp.se, zenit@sida.se,

SYNDICAL orgs:
HTF: aj@htf.se, bemo@htf.se, cvs@htf.se, el@htf.se, lonjobb@htf.se,
stockholm@htf.se
L.O.: mailbox@lo.se, lo-blekinge@lo20.lo.se, lo.dalarna@lo21.lo.se,
expeditionen@lo8.lo.se, exp@gavleborg.lo.se, lo.jonkopings.lan@lo5.lo.se,
lokalmar@lo6.lo.se, wretlund@oskarshamn.mail.telia.com, lo.kronoberg@lo19.lo.se,
lo.norrbotten@lo18.lo.se, expeditionen@lo7.lo.se, expeditionen@stockholm.lo.se,
exp.sormland@lo3.lo.se, lo-distriktet.uppsala@lo2.lo.se,
hilde.klasson@lo2.lo.se, lo-varmland@lo12.lo.se, lo-vasterbotten@lo17.lo.se,
lo-distriktet.vastmanland@lo14.lo.se, lovs@lo9.lo.se,exp@lo13.lo.se,
lo-ostergotland@lo4.lo.se,ulf.edstrom@lo.se, leif.hagg@lo.se,
lena.jeanneret@lo.se, lars.nyberg@lo.se, gunilla.persson@lo.se,
anne.nylund@lo.se, bo.ronngren@lo.se, malgosia.stefaniak@lo.se,
torbjorn.strandberg@lo.se, keth.zettervall-thapper@lo.se,
SYNDICAL orgs, SACO / TCO: thomas.laurell@saco.se, anne-marie.linder@saco.se,
ida.evertsson@saco.se, vincent.lundvall@saco.se, andreas.nork@saco.se,
johannes.igelstrom@saco.se, par.karlsson@saco.se, mona.donnerfjord@saco.se,
ssrdirekt@akademssr.se, ordforande@tco.se, info@lotcobistand.org,
magnesve@online.no
SYNDICAL orgs SKTF:
STF: st@stmf.se, and much more, mostly kinky bastards, thieves, betrayers, cloakrats what Imperialism still produces...

Solidariska hälsningar fr Jaemtland som ligger i EU's ockuperade Palestina;
koloniserade södra delen af Laponia...and very specially regards from tv documentary team and with best wishes from the RadioCahnnel 7 guests:

http://www.radioseven.se/default.asp?page=forum

...location; reel truth; colonized Laponia; some kind occupied Palestine of EU

Svar:Skriv ett svar:

Namn:
E-post:

Ämne:

Inlägg: