IAS Home

Introduction:
English  - Español
Português
-
Türkçe
Catalan - Deutsch
Pyccкий - Japanese
Finnish

Grants Awarded

IAS Newsletter

How To Help

IAS Supporters

Great Books

Apply for a Grant

Who is the IAS?

Contact the IAS

Links

 

Site Index

Esittely:   Anarkistinen näkemys   IAS   Apuraha-prosessi
Rahoitusprioriteetit   Tee lahjoitus

_______________________________________________

Anarkistinen näkemys
Anarkismi selvästi erottuvana politiikkanaan nousi esiin sosialistisesta liikkeestä 1800-luvulla. Se vaati pakkovaltaisten ja riistävien sosiaalisten suhteiden kumoamista, sekä niiden korvaamista tasa-arvoisilla, itsehallinnollisilla ja yhteistoiminnallisilla sosiaalisilla muodostelmilla - tämän se vakuutti olevan sekä välttämätöntä että mahdollista. Anarkismi toi näin uutta syvyyttä pitkään taisteluun vapauden puolesta.

Klassisille anarkisteille ensisijainen tehtävä oli vastarinta valtiolle ja kapitalismille. Tätä täydennettiin vapaaehtoisen yhteenliittymisen, keskinäisen avun ja desentralisaation politiikalla. 1900-luvulla, etenkin 60-luvulta lähtien, anarkistinen kritiikki on laajentunut yleisemmäksi herruuden ja hierarkian tuomitsemiseksi. Tämä on mahdollistanut poliittisten ja taloudellisten hierarkioiden haastamisen ohella monenlaisten sosiaalisten suhteiden - kuten patriarkaatin, rasismin ja luonnon hävityksen - ymmärtämisen ja kyseenalaistamisen. Vapaan yhteiskunnan ihanne on näin laajentunut käsittämään seksuaalisen vapautuksen, kulttuurisen moninaisuuden ja ekologisen sopusoinnun samoin kuin suoran demokratian instituutiotkin.

Anarkismin voimakas kieltäytyminen kaikista herruuden muodoista tekee sen historiallisesti joustavaksi, poliittisesti sisällökkääksi ja johdonmukaisen kriittiseksi, kuten on käynyt ilmi sen uudelleenheräämisessä nykypäivän globaalissa antikapitalistisessa liikkeessä. Siitä huolimatta anarkismilla on vielä saavutettavanaan se täsmällisyys ja kompleksisuus, jota tarvitaan vallitsevan ymmärtämiseen ja muuttamiseen.

IAS
1996 perustettu Institute for Anarchist Studies (IAS) on anarkismin kehittämistä tukeva, kaupallista hyötyä tavoittelematon laitos. IAS:n ensisijainen tehtävä on myöntää apurahoja radikaaleille kirjoittajille. Tähän päivään mennessä olemme rahoittaneet yli 25 projektia kirjoittajille eri puolilta maailmaa, kuten Argentiinasta, Kanadasta, Chilestä, Irlannista, Nigeriasta, Saksasta, Etelä-Afrikasta ja Yhdysvalloista. Luodaksemme yhteyksiä anarkismin kehittämisestä kiinnostuneiden pariin ja tiedottaaksemme tukijoillemme saavutuksistamme julkaisemme kaksi kertaa vuodessa ilmestyvää Perspectives on Anarchist Theory -tiedotuslehteä. IAS on myös osa laajempaa, radikaalisti yhteiskuntaa muuttamaan pyrkivää liikettä. Se on sisäiseltä organisaatioltaan demokraattinen ja toimii solidaarisessa yhteistyössä arvonsa jakavien ihmisten kanssa ympäri maailman.

Apuraha-prosessi
IAS rahoittaa kaikentyyppistä kirjoitettua aineistoa - käsittäen kirjat, esseet, romaanit, näytelmät, video- tai elokuvakäsikirjoitukset ja käännökset - joka myötävaikuttaa herruuden kriittiseen ymmärtämiseen ja/tai yrittää tuoda esiin uudistavia ajatuksia vapaasta yhteiskunnasta. Myönnämme apurahoja yhteensä 8000 dollaria vuosittain; keskimäärin 4000 dollaria kullakin puolivuosittaisella apurahan myöntämiskaudella. Apurahamme auttavat kirjoittajia ottamaan vapaata töistä, järjestämään lastenhoidon, hankkimaan tutkimusaineistoja, maksamaan matkustuskuluja tai peittämään muita kuluja, jotka liittyvät korkealaatuisten, ajatuksia herättävien teosten kirjoittamiseen. Pyydämme huomioimaan, että IAS ei myönnä apurahoja tuotanto- tai painantakuluihin, organisaatioille tai mielenosoituksiin.

Apuraha-hakemusten jättöaika on 15. joulukuuta tai 15. toukokuuta kunakin vuonna. Hakijoille ilmoitetaan apurahapäätöksistä 4 - 6 viikon kuluessa näistä määräajoista. Kaikki hakemusaineisto tulee olla englanniksi, vaikka itse projekti voi olla minkä kielinen tahansa. Saadaksesi hakemuksen lähetä IAS:lle itsellesi osoitettu postimaksuilla varustettu kirjekuori (SASE) tai käy kotisivuillamme.

Rahoitusprioriteetit
IAS kannustaa sellaista teoreettista työtä, joka kehittää hallitsevien sosiaalisten rakenteiden tai niiden tuottaman ulossulkemisen ja marginalisaation antiautoritaarista kritiikkiä. Tuemme myös tutkimusta, joka vaalii ihannetta demokraattisesta, yhteistoiminnallisesta ja ekologisesta yhteiskunnasta sekä edistää politiikan luomista tuon vision toteuttamiseksi. IAS rahoittaa historiallisia tutkimuksia sikäli kuin ne auttavat kyseenalaistamaan yhteiskunnassamme vallitsevaa historian tajua, ja pyrkivät herättämään yhteiskunnallisen kehityksen tukahdutettujen mahdollisuuksien tutkimusta.

Otamme huomioon kirjoittajat, jotka hyväksyvät anarkistiselle traditiolle luonteenomaiset avarat antiautoritaariset ja utopistiset näkemykset (riippumatta siitä kutsuvatko he itseään anarkisteiksi vai eivät), ja joiden työ on yhteydessä laajempaan yhteiskunnallisen muutoksen projektiin sekä yleisen intellektuaalisen kulttuurin luomiseen. Tärkein huomioonotettava seikka hakijoiden osalta on selkeä taloudellinen tarve. Kannustamme erityisesti naisia, värillisiä, ruohonjuuritason aktivisteja ja muita tiede-elämästä usein ulossuljettuja hakemaan apurahaamme.

Tee lahjoitus
IAS:ia rahoitetaan vaihtelevasti toimeentulevien yksilöiden ja ryhmien avokätisesti tekemillä lahjoituksilla. Pyydämme harkitsemaan verovähennyskelpoista (koskee Yhdysvaltojen kansalaisia) avustusta. Lahjoituksesi auttaa IAS:ia pitämään yllä ja laajentamaan toimintaansa. Lähetämme lahjoittajille Perspectives on Anarchist Theory -tiedotuslehtemme (jonka vuositilaukset muuten maksavat 5 dollaria Yhdysvaltoihin/10 dollaria muihin maihin). Vähintään 25 dollaria lahjoittaneet voivat myös hyödyntää kirjavalikoimaa, jonka on lahjoittanut Raven Used Books Amherstista, Massachusettsista.

YHTEYSTIEDOT:
Institute for Anarchist Studies
73 Canterbury
D.D.O., Qc
H9B 2G5
Canada

puh.:  1-514-421-0470
s-posti: info@anarchist-studies.org
internet: http://flag.blackened.net/ias/

[Suom. Jukka Laitinen]