IAS Home

Introduction:
English  - Español
Português
-
Türkçe
Catalan - Deutsch
Pyccкий - Japanese
Finnish

Grants Awarded

IAS Newsletter

How To Help

IAS Supporters

Great Books

Apply for a Grant

Who is the IAS?

Contact the IAS

Links

 

Site Index

Introduction: Una visió anarquista   L’Institut d’Estudis Anarquistes (IAS)
El procés d’ajudes   Ajudes prioritàries   Feu una donació

_______________________________________________

Una visió anarquista
L’anarquisme va sorgir del moviment socialista com a forca política diferenciada al segle XIX. El moviment considerava necessari i possible l’enderrocament de les relacions socials coercives i explotadores, i la sustitució d’aquestes per models socials igualitaris, autogestionats i cooperatius. Així doncs, l’anarquisme va donar un sentit més profund a la lluita per la llibertat.

L’interès principal dels anarquistes clàssics era mostrar-se en desacord amb l’estat i el capitalisme, i dur a terme una política d’associació voluntaria, ajuda mútua i descentralització. Des de principis del segle XX, i especialment des de la dècada dels anys 60, la crítica anarquista ha extès la seva tasca a una condemna més general de les forces dominants i la jerarquia social. D’aquesta manera, ha estat possible entendre i redefinir una gran varietat de relacions socials (patriarcat, racisme, la devastació de la natura, per donar només alguns exemples) a l’hora que es segueix fent front contra les jerarquies polítiques i econòmiques. Tenint en compte això, és possible crear una societat ideal, lliure, i oberta a incloure l’alliberament sexual, la diversitat cultural i l’equilibri ecològic, al mateix temps que les institucions democràtiques directes.

La tendència de l’anarquisme a refusar qualsevol forma de dominació (sempre ha estat flexible històricament, ampli políticament, i consistentment crític) pot servir per explicar el ressurgiment de l’actual moviment global anticapitalista. Tanmateix, l’anarquisme ha d’aconseguir encara el rigor i la complexitat necessaris per entendre i transformar el present.

L’Institut d’Estudis Anarquistes (IAS)
L’Institut d’Estudis Anarquistes (The Institute for Anarchist Studies, IAS) és una organització sense ànim de lucre fundada l’any 1996 per recolzar el progrés de l’anarquisme. La tasca de l’IAS és sobretot promocionar i becar escritors radicals. Fins ara hem promocionat més de vint-i-cinc projectes d’autors de tot el món: Argentina, Canadà, Xile, Irlanda, Nigèria, Alemanya, Sud Àfrica i Estats Units. També publiquem una revista bianual, Perspectives on Anarchist Theory, amb la qual pretenem crear una comunitat de persones interessades en l’evolució de l’anarquisme, a l’hora que mantenim informades dels nostres
assoliments les persones que ens recolzen.  L’IAS és també part d’un moviment més gran que pretén transformar radicalment la societat. Som persones  democrátiques que volem treballar en solidaritat amb persones de tot el món que comparteixen els nostres valors.

El procés d’ajudes
L’IAS beca qualsevol tipus de treballs escrits (llibres, treballs, articles, novel.les, obres de treatre, vídeos, guions de cinema i traduccions) que facin una crítica de la societat dominant i/o que intentin descriure còm es pot reconstruir el concepte d’una societat lliure. Donem fins a un total de 8.000 dòlars anuals en ajudes, 4.000 dòlars de mitjana cada sessió bianual. Les nostres ajudes fan possible que els escritors puguin deixar de treballar durant un temps, llogar una persona per tenir cura dels nens, comprar materials per fer recerca, pagar despeses de viatges, o cobrir les altres despeses que duu l’escritura d’un llibre de qualitat. S’ha de tenir en compte que l’IAS no ofereix beques de producció, d’impremta, d’organitzacions ni per manifestacions.

Les sol.licituts s’han de rebre abans del 15 de desembre o abans del 15 de maig cada any. Els sol.licitants tindran una resposta de l’institució al cap de quatre o sis setmanes passades les dates limit. Totes les sol.licituts i els materials han d'estar escrits en anglès encara que el projecte sigui en qualsevol altra llengua. Per obtenir els impresos de sol.licitut envieu un sobre a l’IAS amb el vostre nom, l’adreÇa i un segell per tornar-lo a enviar, o visiteu la nostra pàgina web.

Ajudes prioritàries
L’IAS promou qualsevol treball que faci una crítica antiautoritaria de les estructures socials dominants, tant com dels fruits de la prevalenÇa d’aquestes: la exclussió i la marginació. També recolzem treballs que promouen l’ideal d’una societat democràtica, cooperativa i ecològica, i els que fomenten la creació d’una política que dugui a terme aquesta il.lusió. L’IAS beca treballs històrics que ajudin a que la consciència històrica prevalgui en la nostra societat i que es renovi l’estudi de les possibilitats reprimides de desenvolupament social.

Valorarem els treballs d’escritors que tinguin idees antiautoritaries i utòpiques àmplies, característiques de la tradició anarquista (encara ells mateixos no s’autodenomenin anarquistes), treballs que puguin enllaÇar amb un projecte més ampli de transformació social i de creació d’una cultura intelectual pública. Tindrem també molt en compte la necessitat financera real dels sol.licitants a l’hora de donar les ajudes. Volem encoratjar a que sol.licitin aquestes ajudes especialment les dones, la gent de color, activistes de base, i altres persones que sovint es veuen excloses de la vida acadèmica.

Feu una donació
L’IAS es financia per mitjà de generoses donacions d’individus i grups de qualsevol nivell econòmic. La vostra donació pot ajudar l’IAS a continuar i incrementar el seu treball. Les persones que donen ajudes rebran la nostra revista Perspectives on Anarchist Theory (les subscricions anuals són de 5 dòlars a dins d’EE. UU. i de 10 dòlars a tots els altre països). Les persones que donin ajudes de 25 dòlars (o més) poden escollir un llibre d’entre una interessant selecció de llibres cedits per Raven Used Book de Amherst, Massachussets.

CONTACTEU-NOS a
Institute for Anarchist Studies
73 Canterbury
D.D.O., Qc,
H9B 2G5
Canada
 

Phone: 1-514-421-0470
E-mail: info@anarchist-studies.org
Web: http://flag.blackened.net/ias/

(traduccio de Laia Canals)